Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice
Tarot je skvělá pomůcka k hlubšímu pronikání do nevědomých vzorců a programů a ujasnění si situace, ve které se nacházím. Obrazy tarotu popisují duševní stavy.Zkoumáme je, abychom získali nový pohled na své nitro z nových perspektiv. Obrazy nejsou "pozitivní" ani "negativní", "pro nás" ani "proti nám". Pouze nabízejí rady a vodítka. Můžeme je prozkoumat a rozhodnout se je zavrhnout nebo vzít v úvahu, ignorovat nebo použít. Mnoho lidí má ze své vnitřní reality strach, namlouvají si, že se znají, a vynakládají mnoho energie, aby si udrželi svůj vlastní svět. Čím pevněji a neústupněji někdo hájí svůj vlastní obraz, tím jasněji se však ukazuje chybějící substance za zoufale udržovanou fasádou. Každá obrana, každé nepravé chtění a vlastnění však znamená strach, tíseň, sebeomezení, nesvobodu a izolaci. Nemůžeme přijmout sebe sama, dokud před svou vnitřní skutečností utíkáme. Pravá sebeláska přináší touhu hlubokého poznání sebe. Každé změně našeho vnějšího okolí předchází změna v nitru. Sebepoznání je však někdy i riskantní. Nové pohledy mohou staré postoje a zvyky radikálně zpochybnit a až do základů jimi otřást. Tento proces je však nezbytnou součástí každého transformačního vývojového procesu. Jen to můžeme ztratit, co nám skutečně nepatří, jen to může být zničeno, co nemá původ v našem pravém bytí. "Výsledky" takového vnitřního očistného procesu jsou ohromující. Pokaždé, když odhalíme a opustíme některou ze svých iluzorních představ, přibližujeme se o něco blíž ke své opravdové, neomezené a věčné síle. To, čeho se v tomto procesu vzdáváme a co ztrácíme, ve skutečnosti nikdy nebylo naše, to, co je zničeno, nikdy nezakořenilo v naší skutečné bytosti.
Uvolněním našeho sevření se dostáváme ke klidnému místu v nás- a jsme tím klidem, přicházíme domů-a stáváme se tím domovem
(citace z knihy Tarot-zrcadlo duše, Gerd Ziegler)
Tarot se skládá z 78 karet- 22 karet se nazývá Velké arkána - každá z karet je nositelem energie svých symbolů. Každá z karet v sobě nese velké univerzální Archetypy, které symbolizují zásadní životní situace- nové začátky a možnosti (Blázen), hlubokou transformaci (Smrt), završení určité situace či vývoje (Svět). Dvorní karty obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě.Ukazují nám, čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti. Seznamují nás s oblastmi, ve kterých můžeme rozvíjet svůj talent
Malá arkána se dotýkají menších, bezprostředních životních lekcí. Karty Malé arkány jsou rozděleny na čtyři živly po deseti kartách.
Hole jsou přiřazeny živlu Ohně. Zastupují energii obecně a obzvlášť sexuální, vnímání, intuici,nadšení, pochopení a aktivitu.
Poháry jsou přiřazeny živlu Vody. Odrážejí naši vnitřní citovou skutečnost. Zahrnují lásku, pocity, výměnu energie ve vztazích.
Meče jsou přiřazeny živlu Vzduchu. Popisují mentální myšlenkové stavy a procesy. Mentální úroveň naší bytosti je nejméně odolná vůči nárazům zvnějšku. Opakovaně jsme vyzýváni, abychom dokázali, že to, čeho jsme na této úrovni dosáhli, je trvalé. Karty Mečů nám také ukazují, jakými energiemi utváříme (většinou nevědomě) svůj život.
Pentakly (Disky) jsou přiřazeny živlu Země. Ukazují na vnější hmotnou a tělesnou realitu. Vnější je odrazem vnitřního. Pentakly zahrnují tělo, zdraví, výživu,majetek, finance, chudobu a bohatství.
TKD-Major-Priestess.jpg
tempress.jpg
17-Major-Star.jpg
21-Major-World.jpg
Symbolon

Nosná myšlenka Symbolonu je velice prostá a jednoduchá- všichni se skládáme z různých "osobností", které jsou od sebe vzájemně odděleny na duchovní, duševní i vědomé úrovni. Každá z "osobností" má svou vlastní povahu a motivy, svou vlastní energii i pole působnosti, zrcadlí své vlastní vědomí i svědomí. A každá z nich se o sobě vyjadřuje ve smyslu "Já". Většinu z těchto vnitřních osobností neznáme. Vedou vlastní život v "chodbách" našeho nitra, kde formují a přetvářejí naše životy navenek bez jakéhokoli rozumného vysvětlení, bez zjevných příčin.
Symbolon odhaluje vnitřní osobnosti, jejich skutky, jednání, podněty a motivace. Nastavuje zrcadlo osobnosti, která je v současné chvíli dominantní. Odkrývá tu osobnost v nás, se kterou bychom se právě měli sblížit a která touží sblížit se s námi. V Symbolonu nejde jen o uvědomění si vlastních vnitřních osobností. Zároveň představuje jakousi "obrázkovou knížku" astrologických aspektů. Každá z možných astrologických konstelací v horoskopu je znázorněna některou kartou na způsob vyjádření hluboké,duchovní aktivity. Symbolon lze používat jak s použitím astrologie, tak i bez něj
symbolon.jpg
symbolon-Fénix.jpg
symbolon-Kazatel.preview.jpg
symbolon-Rodina.jpg
druides6.jpg
Keltské orákulum zvířat

Zvířata můžeme považovat za naše průvodce a učitele. Zvířata mají schopnost být mostem mezi dvěma světy- mezi materiálním světem a světem vnitřních sil, potenciálu, energii a duchů, který nás může vést a pomáhat nám, pokud si uvědomíme jeho existenci a přijmeme ho jako realitu.
Při práci se zvířecím orákulem můžeme přijít do kontaktu se čtyřmi typy zvířat. Zaprvé se otevřeme kráse zvířete ve fyzickém světě a ta nás vede k tomu, abychom zjistili víc o jeho životě a chování. Zadruhé nás tato práce dovede ke kontaktu se svými vlastními "vnitřními zvířaty". Nějakým způsobem dochází k tomu, že zvířata se chovají jako ideální symboly nebo obrazy našeho nejhlubšího strachu a touhy, nebo jako ty části naší duše, které jsme odmítali nebo potlačovali či jen opomíjeli. Tím, že přivítáme a milujeme zvířata, která vstupují do našeho vědomí prostřednictvím orákula, ve snech a v meditaci, vzdáváme jim úctu a obohacujeme svůj vlastní vnitřní svět. Objevujeme cestu k osobnímu růstu, která je naprostém souladu se světem přírody. Zatřetí jsou zde zvířata s velkou vnitřní silou a mocí. Zvířata existují také ve formě duchů v Jiném světě a že někdy nás tato zvířata mohou navštěvovat, aby nám přinesla energii nebo léčení, inspiraci nebo radu. Protože každé z nich přináší zvláštní sílu, dar nebo "lék", často je nazýváme "magickými zvířaty" nebo "zvířaty síly".
Čtvrtý typ zvířete je známý jako "totemové zvíře". Pokud si zvolíme, že budeme pracovat s magickými zvířaty, časem zjistíme, že se mezi námi a jedním z nich, nebo i mezi námi a více zvířaty, vytvořilo zvláštní pouto. Potom budeme moci říci, že toto zvíře síly se stalo naším "totemem" nebo "spřízněncem" (Philip a Stephanie Carr-Gomm-Keltské orákulum zvířat)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one