Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Rozhovor s Petrem Chobotem

13567084_1726001997662181_1573076864444483602_n (2).jpg
DSCN4136 (4).JPG
13533083_1726001637662217_8718268093080039593_n (2).jpg
Divoká Šárka 2012 (2).jpg
Rozhovor pro časopis Rituals
Petr Chobot je biolog a psycholog. Už od raného mládí se zabývá tajemstvími lidského vědomí a vztahem mezi vědomím a tělem. Je to také známý terapeut. Jeho léčebné techniky jsou zaměřené na uskutečňování osvobozujících změn v lidském životě a těle skrze cílené změny v hlubších vrstvách vědomí a podvědomí. Petr strávil mnoho let terénním výzkumem domorodých léčebných postupů v Jižní Americe. Absolvoval dokonce náročný šamanský výcvik. Také proto během své práce nyní používá řadu technik, které pocházejí z And… Převedl celou řadu indiánských rituálů do „evropské podoby“ a využívá jejich velký terapeutický potenciál. Od indiánských šamanů se učí také používat léčivé rostliny. Založil mezinárodní „Projekt vzájemné pomoci“ v jehož rámci vyváží z Amazonie a And řadu rostlin, schopných léčit široké spektrum chorob. Zároveň tento projekt umožňuje chránit vybrané biocenózy v Peru. Již přes dvacet let žije Petr střídavě v Praze a peruánské divočině. Díky speciálním fytoterapeutickým znalostem, získávaným od Indiánů v rámci Projektu vzájemné pomoci se v České republice již stovky lidí zbavily nejrůznějších chorob - dokonce i těch v naší představě velmi těžko léčitelných - jako je např. diabetes typu II či onkologických onemocnění.

Petře ráda bych Tě čtenářům představila i z jiného úhlu než jako výzkumníka a terapeuta. Můžeš mi na počátku našeho rozhovoru prozradit něco o svém dětství a o rodičích?

Moje matka ( Dagmar Chobotová) byla silně senzitivní žena, dělala chanelling a intuitivní psaní, věnovala se i výkladu karet. Pracovala dlouhou řadu let jako dramaturg divadla v Táboře . Otec (Jaroslav Chobot) je především malíř a také už dlouho a pravidelně navštěvuje Andy a Amazonii. Jeho tvorbu inspiruje silně posvátná liána ayahuasca. Se svojí současnou partnerkou Evou Šenkyříkovou vystavují obrazy, vyjadřující „ducha liány“. Jsem si jist, že jejich malby fungují jako velice silné zářiče a díky svým geometrickým kompozitům, barvám a energii dokážou dostat lidi do rozšířeného stavu vědomí, otevírat v životech lidí nové možnosti a především léčit. Naučili se v nitru pralesa, po stovkách ayahuascových ceremonií s indiánskými šamany, doslova provozovat malířství, které je skutečnou magií, jak oni říkají – demiurgií.

Prý jsi vyrůstal v dětství v divadle?

V táborském divadle či spíše v jeho zákulisí jsem skutečně trávil v dětství mnoho času. Poznal jsem v dětství většinu tehdy známých českých herců. Zvlášť herec Přeučil trpěl mojí přítomností. Když si opakoval před vystoupením text, často jsem na něj náhle vykřikl: Přeučile, aby ses nepřeučil! A on pak celý text zapomněl. Také jsem mu házel za krk kostky ledu… Horníčkovi jsem zase sypal do kávy pepř. Ten se mi ovšem občas mstil a honil mě pak po divadle. Těch honiček mezi kulisami bylo konečně víc: mezi baletkami se rozšířila pověra, že budou mít na jevišti štěstí, jen když „dají Petříčkovi pusinku“. Takže mě pronásledovaly a já je odháněl v zákulisním šeru atrapou kordu… Daleko více času jsem ale trávil v přírodě. Od útlého věku mám k přírodě, rostlinám a zvířatům velice hluboký, zvláštní vztah.

Prý už někdy v 15ti letech jsem pořádal přednášky o plazech a obojživelnících?

To bylo proto, že jsem se snažil zachránit některé přírodní lokality, kde žily vzácné druhy hadů, ještěrek a podobně. Minulá doba byla v tomto směru paradoxně vhodnější, než ta současná. Chodil jsem za věčně ožralým předsedou městského národního výboru a on pak na schůzích vykřikoval:“Soudruzi, to nejdůležitější v další pětiletce je - zachránit ještěry! A kdo to nechápe, je buržoazní zpátečník!““

Oba Tví rodiče byli a v případě Tvého otce stále jsou umělecky činní – dotkla se umělecká tvorba i Tebe?

Jen jistým zvláštním způsobem během gymnazijních studií. Cestou mentálního chanellingu jsem začal zachycovat texty básní. Úplnou náhodou se pár těchto textů dostalo nějak „ven“ - a to právě včas na to, aby mě z gymnázia nevyloučili kvůli absencím. Slavily totiž mimořádný úspěch, objevily se v tehdejším tisku, moje jméno bylo připomínáno v souvislosti s nimi v tehdejší státní televizi. Ředitelka gymnázia si řekla, že takového studenta je výhodné na svém gymplu mít, a od té doby nad chronickým absentérem držela ochrannou ruku. Byla to kovaná komunistka z čela partaje - prohlásila: Chobot je socialistický básník a básník může dělat co chce! Takže chanelling mě doslova udržel na škole… Pravda, časem mi role „nadějného básníka“ začala lehce vadit. Byl jsem seznamován s básníky té doby, např.Seifertem. Snažil jsem se jim vysvětlit, že nic nepíšu, že jsem jen zachytil pár textů „z éteru“. S tím Seifertem došlo k jedné zajímavé příhodě. Když chtěl demonstrovat chanelling, místo básně mi ruka stále psala „dynamit“. Krátce poté dostal tento muž nečekaně Nobelovu cenu… Vtipné, ne? Taky jsem mu pomáhal zbavit se ducha jeho tchyně. Ta se mu často zjevovala, vnímal ji zcela hmotně – a vždy mu přitom sprostě nadávala. Tak jsem se s ní v astrálním prostoru setkal a věc se vyjasnila. Byla posedlá po smrti představou, že se musí mstít svoji dceru, neboť jí byl básník stále nevěrný. A tak ho trápila a doslova ho chodila strašit! Když starý proutník pochopil, proč ho ta astrální fúrie pronásleduje, vše ustalo :) .

V raném věku jsi také prožil „klinickou smrt“...

Ano, asi v 6ti letech jsem zažil zvláštní zástavu dechu a srdce. Tato situace se ještě odehrála dvakrát. Tento prožitek u mě vlastně odstartoval to, co bychom mohli nazvat rozvojem jistých parapsychologických schopností. Šlo o následné vnímání energetického pole kolem lidí a zvířat, vědomé opouštění těla, čtení myšlenek atd. Napojoval jsem se na zvířata i na různé vnější, pravděpodobně mimozemské zdroje. Ve škole jsem psal a kreslil pro spolužáky zvláštní kosmické komiksy, v nichž figurovaly tehdy prakticky neznámé věci - třetí oko, telepatie, putování v podobě shluku mysli, teleportace z planety na planetu… Popisoval jsem obyvatele jiných světů, jejich návštěvy Země i jejich experimenty s lidmi. V komiksech vystupovaly síly lidstvu nakloněné i ty opačné… Kreslil jsem holohlavé malé bytosti s tenkými prsty jak unášejí lidi… Navštěvovali mě světelní tvorové kteří mě učili. Pozoroval jsem jak lidské duše vstupují do embryí a viděl minulé životy lidí. To vše v době, kdy se o těchto věcech nepsalo ani nemluvilo. Na tom je dobře vidět, že malé díte může mít tisíckrát větší jasno v tom, co jsme a kde jsme a co se s tímto světem děje, než všichni generálové a prezidenti na Zemi dohromady – pokud se v něm z nějakého důvodu zapne schopnost mimosmyslově vnímat.

Po absolvování gymnázia jsi odešel studovat do tehdejšího Leningradu, současného Sankt Petersburgu....

Ano, v polovině 80tých let jsem byl jakousi neuvěřitelnou „náhodou“ vybrán pro toto studium až jsem se ocitl přímo na katedře vyšší nervové činnosti a biologie mozku – slavné katedře akademika Vasiljeva, což bylo vyloženě centrum psychotronického výzkumu, telepatie a především telepatické hypnózy. Zde jsem se ve velmi mladém věku seznámil s výzkumy psychiky, které patřily k možná vůbec nejzajímavějším na světě. Krátce poté jsem také poprvé navštívil Střední Asii (Tadžikistán, Afgánistán) , kde jsem se setkal se súfijskými mistry. Jejich systém práce s vědomím byl unikátní. Kladli důraz především na schopnost vědomého opouštění těla. Súfijští mystici mi prozradili, že k navozování stavů, během nichž jsou schopni opustit tělo, létat nad krajinou a číst myšlenky, používají také pouštní rostliny. Vlastnili speciální receptury na přípravu těchto rostlin – byly to různé pouštní hluchavky, harmala a další. Harmala je zmiňována v Koránu jako rostlina „hlídaná anděly“. V době, kdy jsem získával tyto poznatky, jsem se mohl pohybovat na územích, která byla běžně nedostupná – a kde přetrvávaly velmi staré mystické tradice a dovednosti. Bohužel v dalších letech byly tyto podivuhodné mystické školy doslova smeteny z povrchu zemského po nástupu Talibanu. Súfijové pracovali v jeskynních systémech, kde působila zvláštní energie a byly zde průchody do paralelních světů. Rusové se o jejich schopnosti i o tato mimořádná místa velmi zajímali. Súfiové byli i v jeskynním komplexu TORA BORA (v překladu Černý prach) které se nacházelo v pohoří Bílé hory nedaleko Chajbarského průsmyku na východě Afghánistánu. Bohužel komplex později obsadila Al -Káida. Celý komplex jeskynní byl zničen v roce 2001. Takže moje studium v Rusku mělo pro mě dalekosáhlé následky…

Po návratu do ČR jsi pokračoval ve studiu biologie v Praze? V tuto dobu jsi začal veřejně vystupovat?
Ano ve studiu jsem pokračoval. První veřejné vystoupení se konalo někdy v roce 1992.

a pak následovala Jižní Amerika....

Ano. V první polovině 90tých let jsem poprvé navštívil Jižní Ameriku. Mojí první destinací byla Venezuela, kde mě učila jedna černošsko-indiánská šamanka. Pak Brazílie, Kolumbie a Peru. Pobýval jsem u kmene Apurina v Brazílii, v Peru pak u mnoha domorodých kmenů - Bora, Yagua, Witoto, Chayahuita, Aguaruna, Camicura, Candoshi, Matchiguenga, Ese-Eja a dalších. Seznamoval jsem se s prací šamanů a absolvoval jsem dokonce onen tak zvaný šamanský výcvik – jak ten andský, tak i ten pralesní. Byla to důležitá součást mého terénního studia. Zažil jsem přitom opakovanou několikaměsíční izolaci v džungli i v poušti - skutečně dlouhé pobyty o samotě na těch nejsilnějších silových místech v Andách, v jeskyních a tajných podzemních chodbách…

Byl jsi pokud vím vůbec první, kdo v Čechách začal přednášet o liáně ayahuasca…

No, seznámil jsem se s posvátnou liánou ayahuasca během svého výcviku v pralese. Název AYAHUASCA se vztahuje k liáně z čeledi Malpighiacea, k lianovitým rostlinám rodu Banisteriopsis. Ayahuasca to nádherná, mohutná liána. Na první pohled ti svojí geometrií připomene obrovskou pupeční šňůru. Také silně připomíná svým tvarem molekulu DNA. Ayahuasca je také název psychotropního nápoje z této liány. Dnes se stále ještě často setkáte s tvrzením, že k výrobě této „ayahuascy“ potřebujete dvě rostliny – a sice liánu druhu Banisteriopsis caapi a listy keříku Psychotria viridis. Věc ale vůbec není tak jednoduchá. Doopravdy je tato příprava ayahuascy jen jednou z mnoha indiánských receptur. V současné době se v Čechách chystá fundovaný výzkum toho, co vlastně – chemicky – ayahuasca je. Byl iniciován doktorem Vojtou Cinkem a měl bych na něm participovat. I ve světovém měřítku půjde o ojedinělý projekt. Je třeba konečně vytvořit komplexní biochemické mapy fungování ayahuascy, jejího účinku na buněčné receptory atd. Indiáni – jak jsem během nesčetných expedic do nitra amazonského pralesa postupně zjišťoval – původně používali zcela čistou ayahuascu bez přísad. Šamanská tradice říká, že lidé si všimli, že liánu ayahuascu ohryzávají ti jaguáři, kteří jsou nemocní. Mnohé kmeny v Amazonii odvozují svůj původ od jaguára jako od jakéhosi mýtického předka. Tedy toto chování jejich „nejposvátnějšího zvířete“ jim prostě nemohlo uniknout. Poté začali lidé jaguáry vlastně napodobovat - žvýkali kůru této liány. Zjistili, že ayahuasca je rychle zbavuje parazitů, plísní a že po jejím požití mizí mnoho různých zdravotních problémů. Ayahuasca člověka skutečně zbaví všech nepříjemných parazitů, kteří se nashromáždili v jeho těle. Je obrovská škoda, že se ještě v tomto směru nevyužívá i v ČR. Fandím kamarádovi Bolkovi Buzkovi, který se jako první politik rozhodl ayahuascu v Čechách prosadit jako legální veřejně dostupný lék.

Vnímáš ayahuascu tedy především jako lék?

Ayahuasca je lék. Léčí velice mnoho chorob. Je to vynikající antihelmintikum – tedy zbavuje tělo červů všech druhů a také člověka zbaví všech střevních parazitů. V současné době ayahuascu dokonce povinně pijí vojáci peruánské armády a také policisté a členové speciálních komand, dislokovaní v džungli – proto, aby zde prostě přežili. Ayahuasca nesmírně zvyšuje naši vitalitu. Díky tomu v přírodním výběru uspěly právě ty indiánské kmeny, které se s ayahuascou seznámily a pravidelně ji užívaly. Ayahuasca výrazně zlepšuje zrak, posiluje rozvoj svalstva a – což je asi nejpodstatnější – zvyšuje intelekt. Nejen intuici, jak se lidé domnívají, ale i matematický intelekt, logiku, rozvíjí rychlé a přitom hluboké analytické myšlení… Ovšem je nutné vědět, jakým způsobem ji užívat. Šamani vždy užívali ayahuascu tak, aby umožnili svým žákům či pacientům vstupovat v klidu hluboko do sebe sama. Pokud je ayahuasca užívána tímto způsobem, vznikají v mozku nové dráhy přenosu informací a intelekt – jak emocionální, tak i všechny ostatní jeho druhy – skutečně roste. Pokud je ovšem ayahuasca jakkoli zneužita - např. jako programovací nástroj nějaké brazilské sekty typu Santo Daime, Porta do Sol (Sluneční brána) atd., pak nás její užívání v tomto neblahém kontextu může i značně poškodit.

Tedy existují sekty které zneužívají ayahuascu?

Bohužel. A některé operují už i na území České republiky. Mají své nezodpovědné přisluhovače i v řadách populárních esoteriků, kteří vůbec netuší, jakému nebezpečí vystavují lidi, když tyto sekty veřejně vychvalují. Když jsou lidé po požití silného psychotropního prostředku nuceni kolektivně zpívat určité texty, něco či někoho uctívat – tedy fixovat na tom kolektivně pozornost – dějí se dost hrozné věci… Ayahuascové sekty pochopily, že podvědomí lze odemknout a vložit do něj prakticky cokoli – jakýkoli mem, čili systém víry, jakékoli přesvědčení. Nutí lidi ve změněném stavu vědomí nějak se kolektivně dle návodu pohybovat, sugestivními proslovy jim vymývají mozek. Obnažené podvědomí je násilně robotizováno. Velice se to podobá nejhorším manipulativním technikám narkohypnózy, jak ho provádějí tajné služby některých zemí. Studoval jsem v terénu to, jak sekta Santo Daime zneužívá lidi před rokem 2000. V té době tuto sektu přímo v džungli studovali a sledovali také specialisté z tajných služeb USA. Kazatelé sekty Santo Daime naprogramovali během svých ayahuascových obřadů stovky Brazilců tak, že ti jim následně ze strachu z armagedonu, který měl dle pohlavárů Santo Daime na 100 % nastat v roce 2000, odevzdali majetky za miliardy. Stav, do kterého se po vypití ayahuascy ponoříte, se fyziologicky velmi podobá stavu hluboké hypnózy. Sice si uvědomujete vše, co se děje, ale do vašeho podvědomí je možné vkládat nové obsahy - a nebo ho naopak od různých obsahů očistit. Programování pod vlivem ayahuascy může být blahodárné i ničivé. Pokud na vás během obřadu dohlíží zkušený šaman, nic se vám nemůže stát. Pokud se ovšem v tomto stavu ovšem dostanete do rukou nějakého manipulátora – nesmírně riskujete. Musíme si uvědomit, že ayahuasca je velmi mocný nástroj k otevření hlubokých vrstev vědomí. K práci s ayahuascou je tedy nutné přistupovat se stejnou odpovědností, jako např. k fyzické operaci těla. Tedy - může k ní být připuštěn jen a pouze odborník, který sleduje vaše dobro. Pokud chceme využít léčebný potenciál ayahuascy, musí s námi pracovat pouze zkušený a morálně čistý šaman. Osobně se domnívám, že během takových rituálů by měl být přítomen i lékař. Skutečnému šamanovi to vadit nebude. Je také bezpodmínečně nutné dodržet při užívání ayahuascy základní dietu, neboť existují v tomto směru velmi nebezpečné kontraindikace. Dnes se ayahuasca stala velkou módou a lidé i v Čechách navštěvují různé ayahuascové ceremonie. Ty ovšem dle mých informací provádějí v ČR v 90ti procentech mladí a nezkušení Indiáni, prohlašující se drze za „šamany“, kteří si k nám takto jezdí snadno vydělat peníze. A to je velice nebezpečné a pro ayahuascu a její pověst je to doslova medvědí služba. Často také těmto „šamanům“ chybí i základní znalosti o dietě – lidé klidně jdou vypít ayahuascu a před tím konzumují luštěniny, sýr, konzervované jídlo, čokoládu a podobně. Tím ovšem doslova riskují svůj život či aspoň trvalou poruchu mozku! Pokud jdete pít ayahuascu, nejméně týden před obřadem nesmíte sníst nic, co vylučuje ayahuascová dieta. A ta je poměrně přísná. Nejde o pověrečné nesmysly, kterých mají plná ústa falešní šamani a různí lidoví curanderos nebo sektáři – jako je např. zákaz sexu „protože ayahuasca žárlí“, či tvrzení, že má mít člověk bílé šaty a podobně. To jsou samozřejmě naprosté hlouposti. Jde zde o nesmlouvavé zákony biochemie - ayahuasca neobsahuje žádnou jedovatou nebo nebezpečnou látku, ale MAO inhibitory v ní obsažené vyvolávají v těle mocné procesy, které je nutné racionálně chápat. Během doby účinku ayahuascy jste doslova OTEVŘENÍ. Otevření ve všech významech. A do hloubky jsou otevřené i vaše buňky. To, co pro nás není běžně toxické – alkohol, plísně v potravinách, konzervanty – se stává najednou silně toxickým a nebezpečným. Aktivními látkami ayahuascy jsou indolové alkaloidy – slavný harmin nazvaný také díky zvláštním účinkům ayahuascy týkajících se kolektivního sdílení vizí TELEPATIN – a další - harmalin, tetrahydroharmin atd. Všechny tyto alkaloidy patří mezi silné MAO inhibitory. Tyto látky mají nesporně velmi léčivý vliv na naše tělo, ale také ho činí nesmírně citlivým. Celý týden před požitím ayahuascy nesmíte pít žádný alkohol, jíst čokoládu, luštěniny, konzervy, sýry…Totéž byste měli dodržet nejlépe celý týden po každém ayahuascovém rituálu. Pokud to nedodržíte, pustíte do svých buněk, a to především nervových, vysoké dávky toxinů.

Co člověk po vypití ayahuascy pociťuje?

Po požití liány se asi za 20 minut dostavuje stav změněného vědomí. Indiánští šamani tvrdí, že čím je člověk vnitřně „čistší“, tím hlouběji se v sebepoznání během rituálu dostane… Napřed musí ayahuasca člověka ale očistit. Ayahuasca je stále i co se týká jejích účinků velká záhada. Je to patrně nejsilnější psychoaktivní prostředek na naší planetě, ale stává se, že ji vypijete – a psychotropní efekt je velmi slabý. Tato záhada musí mít kořeny v samotném procesu, který ayahuasca v našem těle a mozku spouští. Ayahuasca je doslova něco jako kosmický klíč, kterým otočíte v nějakém kosmickém zámku v sobě. Každý jsme ale nastavení vnitřně jinak a naše mozková chemie přímo souvisí s našimi emocemi, způsobem našeho života a naší osobní psychologií. Účinek ayahuascy sahá velmi hluboko do naší bytosti. Ne každý je vždy připraven dovolit sám sobě, aby „prohlédl virtuální iluzi“ reality a svého těla. Každý zadrží sebe sama v tomto procesu přesně na té úrovni, pod kterou už není připraven jít. Myslím že vědomí toho jedince jednoduše dostane strach, že se dozví „příliš mnoho“. Ukazuje se tedy, že to nejdůležitější během ayahuascového obřadu je vždy člověk sám. Ayahuasca je pouhý nástroj který lze účinně použít k hlubokému pochopení podstaty sebe a reality, ale jsme to my, kdo tento nástroj drží v ruce a kdo určitým způsobem využije jeho potenciál - nebo ho nevyužije.

Je ayahuasca schopná vyléčit těžké choroby?

Ano, je. V praxi jsem se setkal s řadou naprosto neuvěřitelných případů. Lidé s metastázami po celém těle byli vyléčeni po několika ceremoniích a onemocnění se už nikdy poté nevrátilo. U onkologických problémů je obrovská moc této pralesní liány zvlášť patrná. Jednou jsem pozoroval úplné vyléčení člověka, kterému jaguár rozerval nohy – doslova mu uhnívaly. Indiáni ho prolévali několik dní ayahuascou a ten člověk pak odešel po svých. A pamatuji za těch 20 let co jsem sledoval léčení ayahuascou další naprosto neuvěřitelné případy… Jako lék funguje ayahuasca opravdu na každého kdo ji požije – bez rozdílu. Měli bychom ayahuascu intenzivně zkoumat – vzít ji sektám a dát ji vědcům a lékařům. Má jednak fantastický léčebný potenciál a jednak potenciál sebepoznávací. Je to úžasný nástroj poznání. Pokud chce lidstvo přežít, je třeba studovat lidské vědomí – pochopit ho. Jsme stále nesmírně omezovaní přejatými světonázory a nebezpečně omezujícími systémy víry. Ayahuasca nám umožňuje za určitých podmínek proniknout k hlubším a mnohem důležitějším vrstvám sebe sama a rozlišit přejaté parazitní společenské, či třeba náboženské memy ve svém vědomí. V době kdy disponujeme nukleárními a biologickými zbraněmi a zároveň většina lidstva žije psychicky ve středověku, to považuji za velmi významné. Hezký příklad člověka, který nechal ayahuascu otevřít mu hlubší úrovně sebe sama je např. David Icke. Tento britský fotbalista prostě popil v Peru „áju“ a došlo v něm vzápětí k tak rozsáhlému sebe-probuzení, že dnes přednáší po celém světe o tom, že vesmír je virtuální iluze a že my jsme nekonečné nesmrtelné vědomí. A upozorňuje na různé druhy mentální a ekonomické kontroly lidstva. Slušný výsledek.

A jak probíhal tvůj šamanský výcvik v Andách?

V polovině 90tých let jsem se formou zajímavého výcviku začal seznamovat mistrovskými technikami indiánů Quechua. Učil jsem se u starých maestros na březích vysokohorských jezer a v neuvěřitelně silných silových zónách. Někteří andští šamani pracují s psychoaktivním kaktusem San Pedro, těžiště jejich práce ale spočívá v sofistikovaných technikách práce s vědomím, s energetickými centry lidského biopole, s bdělým snem a těmito věcmi.
O čem přesně je šamanismus?
Šamanismus je nejstarší spirituální systém - já bych řekl raději systém zkoumání povahy reality - na této planetě. Šamanismus především není žádná víra. Není to rozhodně náboženství. Domnívám se, že naopak všechna tak zvaná náboženství, která známe, vznikla v podstatě degenerací šamanismu. Veškerá „náboženství“ jsou výsledkem zneužití určitých šamanských technik jako je trans, fascinace a podobně. Definice náboženství je jednoduchá – jde o fanatickou fascinaci symbolem. Všechna náboženství vznikla na základě chybné interpretace čistě šamanských prožitků dosahovaných ve změněném stavu vědomí – tedy vizí, chanellingu a podobně.

Oč indiánským šamanům jde? Jaký je cíl jejich snažení?

Cílem je stále hlubší a přesnější chápání reality. A zároveň ovládnutí a vytváření technik, které mohou nejúčinněji pomáhat jiným lidem – a všeobecně živým bytostem zbavit je různých druhů utrpení. My bohužel stále považujeme šamanismus za něco „primitivního“. To slovo v nás evokuje nejčastěji představu křepčení divochů v bederních rouškách kolem ohniště. Šamanské techniky mohou být samozřejmě i dynamické, ale do transu se dá dostat různými způsoby... Ale mohou vypadat i úplně jinak. Smyslem šamanismu je vždy navigovat člověka do stavu hlubokého "zvnitřnění se", do hlubokého vnoru do sebe sama. To naše náboženství a většina filosofií jsou naopak nesmírně primitivní. Šamanismus je zkoumání vědomí a jeho možností – to si myslím by mohla být ta nejvýstižnější definice…

Používáš šamanské techniky i během své terapeutické práce?

Ano. Ve své terapeutické práci používám techniky pradávného andského systému, kterému se říká Mosoq Karpay. Tento název je těžko přeložitelný, doslovně to může znamenat „živá proměna“… Andští šamani zdůrazňují, že jejich systém práce není mrtvý soubor neměnných a slepě se opakujících úkonů. Vždy je to o transformaci, o novém dobrodružství... V tomto systému je to nejdůležitější sám šaman, ne techniky a rituály. Šamanův stav je rozhodující. Šaman musí být dostatečně čistý a otevřený, aby mohl fungovat jako otevřený kanál pro mocné kosmické léčivé a tvůrčí energie. Šamanem se lidé stávají jakoby ne zcela ze své vůle. Do jejich života vstoupí většinou v dětství zvláštní síla, "estrella" - která je pak neustále naviguje. „Estrella“ vytváří v šamanově životě neustále neuvěřitelné synchronicity, takže jeho život není a nemůže být běžný život. Skuteční šamani se nacházejí ve skoro permanentním přímém spojení s "horními světy" - odtud k nim sestupuje energie i informace. Techniky, které se šaman učí zvládnout, jsou úzce spojené se systémem našich energetických center která jsou u nás známá pod pojmem čakry. Indiánská práce s „ňawi“ – čakrami a energetickým tělem – „poq-po“ se nesmírně podobá práci jogínů a starému systému jógy. Nevíme jak dlouho tento systém v Jižní Americe existuje - dle jasnovidných šamanů schopných dívat se i do minulosti ale pochází až z doby vzdálené nějakých 10 - 12 tisíc let. Údajně pochází od lidí z jiného kontinentu, který se potopil během dávného sopečného kataklyzmatu. Dávní lidé, kteří obývali tento kontinent, se prý teleportovali, levitovali, měnili podobu silou myšlenky, obešli se bez potravy v případě potřeby, chodili po vodě, materializovali předměty, domy, mluvili se zvířaty, vytvářeli tunely do jiných světů a disponovali dalšími dnes ztracenými schopnostmi. Právě oni jsou autory systému práce s čakrami, dechových cvičení a všeho, co používají i dnes andští Indiáni.

Zprostředkováváš nějaká setkání s nositeli tohoto prastarého vědomí pro nás, lidi z naší civilizace?

Ano, snažím se o to. Ovšem některým mým učitelům bylo už v době mého mládí nad 80 let… A praví šamani příliš nestojí o cesty do Evropy a veřejné působení. Pracují raději ve skrytu s celou planetou Zemí a celým lidstvem – a to způsoby tak fantastickými, že by to většina lidí dnes ani nepochopila. Přesto se mému týmu podařilo zorganizovat už několik návštěv Dona Sergia – andského šamana stupně Huampeq Qamayoq v Čechách a na Slovensku. Lidé také přilétají k nám do Peru a podstupují zde s šamany intenzivní terapie a výcvik, který vede k rozvoji jasnovidnosti a dalších schopností. Nemá to nic společného s ayahuascovou turistikou, kdy naivní konzument očekává že poté, co mu komerční „šaman“ – či spíše peruánský šoumen – „něco“ naleje v nečistém místě u Iquitos či Pucallpy „dosáhne zasvěcení“. Tak věci rozhodně nefungují. Spousta lidí se nás snaží dnes napodobit a „vozí lidi k šamanům“. Dělají to ovšem pro peníze a často používají nechutných triků kdy dotyční jsou nuceni na místě „šamanům“ odevzdávat obrovské finanční částky. Pokud chcete opravdu zprostředkovat v Peru lidem kontakt s dávným věděním, musíte k tomu rozhodně přistupovat nekomerčně. Jinak to přestává fungovat a stává se to fraškou, která navíc místní lidi silně kazí. V šamanské práci jsou velice důležitá tzv. silová místa. Indiánští šamani horské tradice s lidmi rádi pracují například na náhorní planině Nazca. To je extrémně silná silová zóna. S pralesními šamany pak pracují lidé po přeletu do zcela čisté, původní, neporušené džungle. Zásadní je tedy udržet během takovéto práce čisté skupinové pole, nezatížit ho například směšnou honbou za penězi, mít šamany, kteří jsou na vysoké etické úrovni a tedy mohou mít napojení na nejvyšší zdroje energie a informace. A je nutné pracovat pouze ve zcela čistých místech. Důležitá je speciální dieta, dechová a imaginační cvičení.

Kromě Jižní Ameriky jsi pobýval často i v Japonsku...

V Japonsku jsem střídavě pobýval hlavně mezi lety 2008 až 2011. Přednášel jsem na univerzitě v Kjótu, v Tokiu jsem dělal pár meditačních seminářů. V Japonsku také vznikla a byla vydána kniha mých rozhovorů se známým publicistou a spisovatelem Asakawou, která se dočkala opakovaného vydání ve vysokém nákladu. Japonsko je zvláštní země, ke které mám hodně blízko. Předchozí život mé matky i mého otce se odehrával v Japonsku. Když jsem byl v Kjótu, měl jsem možnost si ověřit za pomoci literárních historiků z kjótské univerzity jejich působení zde – vše souhlasilo, jména, lokální názvy… Po celou dobu jsem byl v Japonsku chráněn mocnými duchy – entitami, které mají na starosti vývoj Japonska. Hluboko v horách a sekvojových lesích jsem zde navštěvoval skryté svatyně mimořádného významu – jako je např.svatyně Bílého draka. Nacházejí se na tak odlehlých místech, že se k nim dá dostat např.v zimě pouze na sněžnicích, cestou potkáváte smečky opic zanechávající ve sněhu stopy… Japonsko sehraje v budoucích letech stejně důležitou roli, jako např.Česká republika. Blíží se něco jako konečná bitva se zlem, během které se lidstvo osvobodí. Silní duchové žijící v energetických polích Země o tom vědí a připravují na to zvláštním způsobem jednotlivé národy. V Japonsku jsou dosud posvátné háje, některé stromy zde jsou staré pět, ale také i deset tisíc let! Jsou to nejstarší stromy na této planetě. V japonských horách dosud žije pár mistrů tantrického buddhismu – školy co bez přestávky funguje 2000 let. Jednou tato země prostě velmi překvapí. Její obyvatelé jsou nezatížení primitivitou náboženství – nikdy se nenechali infikovat žádným z nich, protože japonská verze buddhismu za náboženství nemůže být rozhodně považována. Je to hluboká, čistá filosofie. Vyspělost národů lze určit velice lehce a to na základě jejich připravenosti navázat kontakt s představiteli jiných kosmických civilizací a forem života. Japonci by bez problémů mohli takový kontakt už nyní navázat. Tím jsem si jist. Psychologicky by bez problémů obstáli.

Můžeš přiblížit v čem spočívá tvoje terapeutická metoda?

Dělám především veřejné léčebné meditace. Moje techniky vycházejí z indiánského léčebného systému, tak jak jsem ho pochopil během svého desetiletého šamanského výcviku. Tyto techniky jsou ovšem adaptované na naše poměry a podmínky. Používám velice účinnou techniku čištění, během které jsou z člověka doslova odsávány veškeré jeho omezující programy, bloky a kódy. Indiáni tradičně tuto techniku dělají tak, že se zakopávají do země, troubí se na mušle a podobně. Zjistil jsem, že to velice dobře funguje i bez podobného „folklórního cirkusu“. Šamanské techniky jsou vždy práce s informací a energií. Jde o to dostat se dostatečně hluboko do vnitřních vrstev člověka, do jeho energeticko-informačních polí a tam něco překonfigurovat, změnit. Výsledkem je pak uzdravení. Stejným způsobem lze ovšem bez větších problémů odstraňovat z lidských životů zdroje např.ekonomických, nebo partnerských problémů. Často pracuji s tak zvaným „Božským ohněm“, což je také nesmírně účinná technika. Naplňujete při ní člověka velmi silným světlem, které je doslova živou léčící silou. Tato technika se nepoužívá jen v Andách – setkáte se s ní od Ohňové země až po Aljašku, používají ji dokonce i Eskymáci. Je to tedy něco velmi starobylého. Techniky, které používám, nejsou „moje“ techniky. Jsou staré jako lidstvo samo. Jsou geniálně jednoduché a proto také tak nesmírně účinné. Tak zvaní divoši si nemohou dovolit používat něco, co nefunguje – vymřeli by. Proto je dobré se od nich učit. Jejích techniky léčení jsou překvapivě silné, výsledek přichází takřka okamžitě. Zpětná vazba, kterou mám od lidí, co prošli těmito terapiemi je až neskutečná. Řada chorob okamžitě odchází, včetně mnohých chronických… Proto se snažím zájemce také naučit tyto techniky, aby je mohlo používat co nejvíc lidí. Kromě léčebných veřejných meditací dělám kursy které jsou něco jako zkrácený šamanský výcvik adaptovaný na naše poměry. Na nich si prakticky kdokoli může rozvinout silné léčitelské schopnosti, schopnost dálkového pátračství – tedy umět vystoupit vědomě z fyzického těla a jako vědomí – energie a takto se pohybovat kamkoli je třeba skrz prostor, schopnost stahovat si do vědomí informace přímo, bez pomoci smyslů a tak dále… Očekávám, že si lidé v současnosti budou stále víc uvědomovat, že takové věci jsou pro nás přirozené, že povaha naší podstaty je subkvantově – mentální a že to každý z nás dokáže. Přišel čas, kdy jsme schopni i díky rozvoji naší vědy pochopit obrovský význam domorodých indiánských technik a rituálů.

Děkuji za rozhovor :)

Věra Šourková
RITUALS_1-2_2018.jpg
Poezie Petra Chobota z dob gymnaziálních kterou tvořil v cca 17ti letech
14639725_1776867379242309_848627278848658941_n.jpg
14915286_1776867249242322_8022157159192751289_n.jpg
14947530_1776867132575667_5020056105698451226_n.jpg
14947730_1776864045909309_8318845748938908298_n.jpg
14956491_1776866902575690_6610258264888852051_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one