Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Osobní Totem

Propojení aktivní imaginace (tento pojem zavedl C.G.Jung) s prací s čakrami a "šamanské" práce se zvířecími strážci . Čakra je energetické centrum v těle. Známe 7 hlavních čaker- kořenovou, která je umístěna na nejnižším konci páteře na kostrči, sakrální čakra, která je umístěna v podbřišku,solar plexus čakra, která je umístěna v solaru, srdeční čakra, která je umístěna uprostřed hrudi, krční čakra, která je umístěna v krční jamce, čakra "třetího oka", která je umístěna mezi obočím (lehce nad obočím), temenní čakra, která je umístěna na vrcholku hlavy (existují i další "vedlejší čakry). Každá čakra je samostatný vesmír, který ovládá fyzické, mentální i emocionální oblasti našeho života. Prací s čakrami můžeme dosáhnout výrazných změn ve svém životě (právě na tuto práci se specializuje Petr Chobot). Osobní totem propojuje práci s čakrami s prací se "zvířecími strážci". Pomocí aktivní imaginace se u každé čakry (rozsáhlé životní oblasti) přivolá zvíře- stav zvířete odráží stav dané oblasti. Když pomocí aktivní imaginace "vizualizujeme" zvíře (může se objevit jak savec, tak ryba, pták, hmyz či dokonce jiná "bytost"), zapojujeme tu část mozku, která umožňuje hlubší ponor do nevědomí. Zapojuje se ta část mozku, kterou v každodenním běžném vnímání a fungování nepoužíváme a poměrně rychlou cestou můžeme proniknout k vlastním blokům, "zásekům" a programům, které utvářejí náš život a změnit je. "Otec" této metody je Eligio Stephen Gallegos-po studiu na amerických univerzitách a získání doktorátu z psychologie působil řadu let jako vedoucí katedry psychologie na Mercerské univerzitě v Gruzii. Poté se vrátil do USA a působil několik let jako psychoterapeut. Řadu let také provázel lidi procesem hledání vize (tzv. Vision Quest). Objevil Proces osobního totemu (Personal Totem Pole Process) a v současnosti vede na různých místech světa workshopy pro veřejnost i výcviky pro terapeuty.Je čestným ředitelem mezinárodního institutu pro výzkum vizualizace(International Institute for Visualization Research) a čestným členem dánské společnosti klinické hypnózy a společnosti pro výzkum psychiky (Danish Society for Clinical Hypnosis and the Danish Society for Psychic Research). Založil nakladatelství Moon Bear Press a spoluzaložil Institut návratu k Zemi (Returning to Earth Institute). Je autorem většího počtu knih a odborných článků. S touto metodou taktéž pracuje Raffaella Mayana Romieri, která je žačkou Stephena a na jejímž semináři "Totem ženy" jsem se s touto prací seznámila.
Steve a Mayana

Steve a Mayana

Mayana

Mayana

Totem ženy s Mayanou
Úloha a funkce čaker (čakra je brána, vstup do určitých "programů", kterými "tvoříme" vlastní život )
1.čakra- vstup do této oblasti se nachází v dolní části páteře. Souvisí s celkovou vitalitou, tj.schopností čerpat energii z přírodních zdrojů, s tělesným magnetismem, s pohlavní silou. Zde se nachází naše "schopnost přežít", sebeúcta, sebejistota, pocit správného spojení se Zemí. Radost ze života, vděčnost za život, schopnost překonávat překážky, trpělivost.Tato oblast má vliv na krvetvorbu a kostní dřeň. Je spojená s moudrostí delfínů. Při otevření základní čakry se aktivuje energie kundalini, jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Získáváme jasnost, vhled a sebevědomí. Je spojená s fyzickým tělem, vylučováním, nohama a kostmi, dále s kmenovou sílou a skupinovou příslušností, tématem přežití, hmotným světem a Zemí. Užíváme zdravý rozum, máme zdravý vztah k financím a každodenním odpovědnostem a spontánně začínáme nové aktivity. Jsme zdraví, máme schopnost přirozeného sexuálního kontaktu, který je v souladu s dalšími aspekty života. Je to čakra radosti a jak se začíná otevírat, rozněcuje světlo, které je v buňkách těla. Pokud žijeme v radosti a spokojenosti, místo abychom bojovali o přežití, náš postoj k životu se zjemňuje a více mu důvěřujeme, svítíme a jsme plně odpovědni za svůj život. Tato čakra nás otevírá galaktickému vědomí a z tohoto místa jsme spojeni se Zemí. Nadledvinky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se základní čakrou, produkují adrenalin jako odpověď na boj. Pomáhají uvolňovat nepotřebné látky, podporují ledviny, a proto, když jsme ve stresu, zadržujeme v těle tekutiny. Zvíře, které se vám "objeví" v této oblasti vám ukáže jak jste na tom s touto oblastí. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

2.čakra-vstup do této oblasti se nachází v podbřišku- souvisí s tělesností, sexualitou, něžností, humanitou, týká se mezilidských a partnerských vztahů. Ve fyzickém těle je tato oblast spojena s močovou soustavou a pohlavními orgány.Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii. Zde se nachází oblast mateřství, otcovství.

3.čakra-vstup do této oblasti se nachází v oblasti sleziny. Souvisí s trávicí soustavou, s individualitou, vůlí, schopností prosadit se, s úctou k přírodě a zvířatům, s citlivostí na astrální vlivy. Když je zablokované člověk bojuje se závistí a závislostí na hmotných věcech. Oblast mezi 2.a 3. čakrou je vstupem do prožitků z minulých životů a celkově vstupem do "nevědomí".Je spojená s žaludkem a slinivkou. Je spojená se schopností postavit se někomu a bojovat za sebe a s tématem osobnosti. Při otevření čakry vysíláme klid, moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace a lidi, uvolňujeme strach jiných lidí. Lidé se s námi cítí v bezpečí. Čím více uvolníme strachy, které se ukládají v solárním plexu, tím silnější napojení získáme ke své síle, sebevědomí a moudrosti. Vibrační vlny pak solárním plexem volně prochází a my se cítíme uvolněně, klidně a napojeni na moudrost, nezávisle na vnějších okolnostech. Přes 3. čakru je naše fyzické tělo spojeno s éterickým tělem, dostává se nám přístup k moudrosti minulých životů a spojení s jinými galaxiemi, čímž se stáváte pro Zemi Ambasadorem. Slinivka břišní je žláza s vnitřní sekrecí, spojena se solárním plexem, tato žláza má vliv na hladinu cukru a výživu těla. Vylučuje inzulín a enzymy zajišťující trávení. Souvisí s přijetím a umožňuje nám čerpat " emocionální a mentální sladkosti", tedy pustit si k tělu příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění a respekt.

4.čakra-vstup do této oblasti je umístěno v srdeční krajině a je středem emocionálních (citových) dějů. Jejím hnacím motorem je pozitivní cit-láska. Je spojena se srdcem a srdeční soustavou- souvisí s obětavostí či bezohledností, citovou otevřeností či uzavřeností, citovým vydíráním a ovlivňováním okolí nebo přehnanou obětavostí. Otevřená 4.čakra souvisí s předvídáním změn, vyciťováním bolestí a nemocí u jiných lidí na vlastním těle, což lze využít k diagnostice onemocnění u druhých lidí. Otevřená 4.čakra je mocnou ochranou-jak na astrální tak na fyzické rovině.Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem . Je spojená s odpuštěním, soucitem a láskou a tématy spojenými s intimitou. Naše srdeční centrum se otevírá, přes ně se napojujeme na Kristovo vědomí, což je láska a přijetí všech forem života, žijeme v bezpodmínečné lásce, a automaticky se otevírá srdeční centrum lidí v naší přítomnosti. Srdeční čakra je hlavní čakrou pro plíce. Tato čakra nás spojuje s esencí duše a celým vesmírem. Brzlík je spojen se srdeční čakrou, tato žláza má velký vliv na imunitní systém. V dětství je proporcionálně větší a je odpovědná za růst. Pokud je příliš činná, způsobuje artritidu, pokud je málo činná, jste náchylní na choroby imunitního systému, AIDS a rakovinu. Brzlíku se říká vyšší srdce a je energetickým portálem srdeční čakry, kde světlo nebo energetické vyzařování jsou zažívány jako bezpodmínečná láska. Vesmírná srdeční čakra vysílá tep srdce vesmíru. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM kosmická láska

5.čakra-vstup do této oblasti se nachází v krajině krku. Je v nejužším vztahu s endokrinní soustavou. Souvisí s logikou rozumem, je sídlem osobnosti, komunikace a schopnosti zrání člověka. Zablokovaná 5.čakra souvisí s poruchami řeči, špatnou komunikací, s předváděním sebe sama a s komplexy méněcennosti všeho druhu. V duchovní rovině se poruchy projevují chybějící úctou a pokorou k Bohu (Absolutnu) a k božím zákonům.. Vyjadřujeme svou pravdu. Je spojená s hrdlem, krkem, šíjí, štítnou žlázou, ústy a nervovým systémem. Je spojená se sebevyjádřením, komunikací, vůlí a tématem ovládání. Pokud se tato čakra otevře, dostaneme přístup k vyšším spirituálním energiím, otevřeme léčivé kanály a jsme schopni léčit mentální a fyzické stavy jiných. Otevřeme se vyšším jasnozřivým schopnostem a jsme schopni díky svým myšlenkám a síle pracovat se Zákony materializace a dematerializace a komunikovat s archanděly a mistry. V této čakře je ukryta velká síla. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni přijmout plnou odpovědnost jako spolu - stvořitel s Bohem. Do té doby jedna vaše část stále může dávat Boha na piedestal, spíše než byste poznali moudrost, sílu a moc Boha uvnitř. Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí, spojena s krční čakrou, tato žláza má velký vliv na metabolismus a produkci protilátek. Pokud je příliš činná, oči vylézají z očních důlků, pokud je málo činná, můžeme ztratit hlas nebo mít problémy s kůží. Příštítná tělíska nám umožňují absorbovat vápník a udávají do rovnováhy hladinu vápníku, aby naše kosti byly zdravé a silné. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem

6.čakra -vstup do této oblasti se nachází v hlavě "mezi očima"- souvisí s tvůrčím myšlením, pocitem bratrství, dobrou sociální komunikací. Zde je místo nejjemnějšího vyciťování zákonů ve stvoření, mimosmyslového vnímání a intuice. Souvisí s mozkem a nervovou tkání. Porucha této oblasti souvisí s bezcílným životem, s prací bez radosti, nečinností, otrockému podléhání módě, fanatickému obdivování a napodobování idolů či potřeba moci k ovládání jiných a egoismus, ateismus.Při otevření čakry třetího oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Uvolňuje karmu. Napojuje nás na hlubší léčení a vědomí hojnosti. S otevřením této čakry nám pomáhají jednorožci. Je spojená s mozkem a hypofýzou. Je spojená s rozumem, viděním, vizemi, znalostmi a tématem mysli. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Jsme v jednotě s boží vůlí a můžeme proměňovat karmu jiných lidí. Jsme otevřeni vyšším úrovním jasnozřivých schopností a proroctví a jsme schopni komunikovat s mistry a vyššími průvodci. Čakra třetího oka se vyvíjí do křišťálové koule proroka a mága, který vše ví, stává se svědkem a nic nesoudí. Hypofýza je spojena se třetím okem, je to hlavní endokrinní žláza, jejíž základní funkcí je regulovat činnost těla přes řízení hormonální rovnováhy. Hypofýza je klíčem k rovnováze. Spolupracuje se štítnou žlázou, aby regulovaly výdej energie v těle. Pokud je hypofýza nadměrně činná, na dočasnou dobu je nadměrně činná i štítná žláza a nadledvinky, které vyrábí velké množství energie. Tento systém můžeme uklidnit a uvést ho do rovnováhy tím, že budeme dýchat do srdeční čakry, konkrétně do brzlíku. Vesmírné třetí oko vysílá světlo mistrovství a ovládnutí. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum

7.čakra se nachází na temeni hlavy. Zde je člověk spojen s božským bytím- osobní energie zde splývá a sjednocuje se s energií vesmírnou a energií Prapodstaty. Umožňuje širší nadhled na život a chápání "vyšších zákonů". Při uzavřené 7.čakře může docházet k depresím a úzkostem nejasného původu. Při otevřené 7.čakře může člověk vědomě opouštět tělo, získávat informace z vyšších informačních zdrojů.Je spojená se vším posvátným, inspirujícím, transcendentním a tématem víry. Pokud se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší a přijímáme vedení a instrukce od naší monády. Postupně se stáváme křišťálově čistým a začínáte se dívat do andělské říše. Šišinka je spojena s korunní čakrou, vysílá a absorbuje světlo a udržuje nás v harmonii. Už dávní filozofové říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše. Vyrábí melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu, vnitřních hodin a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Tato žláza reguluje naši vnímavost ke světlu, ovlivňuje sexuální činnost, je spojena s růstem mozku a její aktivní činnost vyvolává předčasný intelektuální rozvoj. Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a vyššími energiemi (světlem). Přes tento portál se energie ze světelného těla dostává do těla, a to přes chemický proces (hormony), které pak vstoupí do krevního oběhu. Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z Galaktického středu, vstupuje přes šišinku do fyzického těla. Šišinka určuje naši pozici v čase a prostoru. Šišinka působí v dětství jako hormonální brzda a později atrofuje. Tuto žlázu je možno znovu aktivovat. Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Později budeme moci ovládat cestování v jiných dimenzích a čase a pomocí této žlázy dochází k aktivaci telepatických schopností. Tato aktivace napomůže spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA a přípravě těla být člověkem plně ve své síle, který v sobě udrží více energie vyššího Já. Vesmírná korunní čakra vylévá světlo osvícení. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

Další čakry
Čakra Země - nachází se 30cm pod nohama .Je tu uložen všechen potenciál pro váš současný život, a to ve tvaru semen. Čakra Země je základem pro váš spirituální rozvoj, probouzí se, když jsme uzemněni a uctíváme rostliny, stromy, květiny, kameny a krystaly. Tato čakra přivádí energii vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí. 21.12.2012 se čakra Země a čakra hvězdné brány plně otevřely, a čakra hvězdná brána se stala kalichem, který přijímá energii zdroje. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě. Až bude vaše čakra Země otevřena, vaše duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme.

Čakra v oblasti pupku - Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány, boky, kyčlemi a pánví. Je spojená s potřebou vztahů, vřelosti, radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí. Čím více jsou naše mužské a ženské energie v rovnováze, tím více se otevírá, a udržuje nás ve stavu spojení s duší, s lidmi a minerální a rostlinnou říší. Poté z tohoto centra vyzařujeme světlo a lásku a plněji se účastníme léčení planety Země. Varlata a vaječníky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se sakrální čakrou, tyto žlázy řídí sexuální a rozmnožovací orgány těla. Varlata produkují spermie a hormon testosteron. Vaječníky uvolňují každý měsíc vajíčko a produkují hormony estrogen a progesteron. Vesmírná sakrální čakra vysílá vysokofrekvenční energii, která nás uvádí do rovnováhy a vtahuje nás do moudrosti a rovnováhy Božské Mužskosti a Ženskosti. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

Příčinná čakra - za korunní čakrou, spojení s jednorožci, Měsícem. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a přijímáme vedení od vyšších bytostí. Pomocí příčinné čakry jsme spojeni s vyšší myslí. místem vstupuje do našeho vědomí moudrost. Přes tuto čakru zažíváme spirituální osvícení a skutečnou pokoru. Při jejím nesouladu máme roztříštěné spojení s duší a jsme otevřeni k napadení od entit a mimozemské civilizace.

Čakra duše - 15cm nad hlavou, magentová barva. Při otevření čakry duše můžeme přeměnit karmu po předcích a otevřít se moudrosti duše, ke které máte přístup po celý den. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a světelným tělem. Tato čakra také zajišťuje spojení těla a vysokofrekvenčním světlem a dále zajišťuje komunikaci s vědomím duše a objektivní perspektivu na minulé životy a svůj současný život, Při jejím otevření si vzpomínáme na své schopnosti, talent a přijímáme informace od duše. Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše.

Čakra hvězdná brána - 30cm nad hlavou, sytě zlatá barva. Při otevření čakry hvězdná brána přijímáte světlo ze zdroje. Při otevření přijímáte vysokofrekvenční signály, rozpouštíte bloky a napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Čakra hvězdná brána nám zajišťuje vstup do jiných světů, napojení na vyšší energie a komunikaci s vyššími bytostmi. Při nedostatečné činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a nejsme schopni normálně fungovat.

Další "čakry" máme v dlaních-souvisí se schopností léčit dotykem a v uších-souvisí s "jasnoslyšením" a také v chodidlech.
"Komunikace" se zvířaty v oblasti čaker

Před samotnou terapií je dobré uvolnit se- protáhnout svaly, protřepat ruce apod. Mysl zklidníme hlubokým dýcháním- věnujeme pozornost svému dechu. Poté je možné provést "sestup" do nevědomí- např.pomocí metody "scházení po schodech" či jiné. Zaměříme se na oblast, kterou potřebujeme zpracovávat- např.když potřebujeme léčit citové zranění, zaměříme pozornost na srdeční čakru, když potřebujeme zesílit sebevědomí, zaměříme pozornost na čakru solaru. Můžeme postupně jít od základní čakry směrem nahoru a projít všechna základní energetická centra. Poprosíme aby k nám přišlo zvíře, které zrcadlí stav dané oblasti- není třeba někam spěchat, něco si vynucovat-necháme podvědomí volně pracovat. Může se objevit jakékoli zvíře, pták, plaz či hmyz. Zvíře může být dobře živené, zdravé-ale také nemocné, hladové, slabé- nebo dokonce mrtvé (pokud je v dané oblasti velké zranění, či pokud člověk danou oblast v sobě "umrtvil"). Zvíře se může objevit jako mládě a postupně dospět. Během terapie se dané zvíře může změnit.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one