Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Numerologie

29510980_160943634609273_1678295127216607089_n.jpg
27544764_150389585664678_4401051016367097439_n.jpg
Numerologie nám může pomoci nahlédnout do našeho charakteru a odhalit jeho silné a slabé stránky. Pomocí Numerologie se více dozvíte o:

svém datu, jménu narození, o sobě samých
o svých životních úkolech a cílech, svém talentu a schopnostech
svých silných stránkách a slabinách
nových perspektivách ve svém životě
ideální době vhodné pro životní změny

Den narození- základní heslo

1 - Nezávislost
2 - Družnost
3 - Kamarádství
4 - Vyrovnanost
5 - Vnímavost
6 - Harmonie
7 - Zkušenost
8- Rovnováha
9 - Uvážlivost
10 - Síla
11- Citlivost
12- Všestrannost
13- Zranitelnost
14- Cílevědomost
15- Odvaha
16- Přímočarost
17- Zdatnost
18- Odpovědnost
19- Účastenství
20- Intuice
21- Pochopení
22- Vytrvalost
23- Samostatnost
24- Přívětivost
25- Nenáročnost
26- Průraznost
27- Svědomitost
28- Rozpornost
29- Nepřehlednost
30- Ráznost
31- Motivace
Čísla v numerologické mřížce

1 - Slovní vyjadřování citu, inteligence (Slunce)
2 - Intuice, schopnost vcítit se, cit (Luna)
3 - Duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh,energie (Mars )
4 - Praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost (Merkur)
5 - Vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi (Jupiter)
6 - Harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti (Venuše)
7 - Emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma (Saturn)
8 - Logické myšlení, organizační talent, materiální a fyzická karma (Pluto,Uran)
9 - Analytické schopnosti,altruismus, duchovno (Neptun)
Psychické číslo (den narození)

důležitý prvek data, je však třeba ho vnímat jako jednu z částí-další tvoří životní číslo a všechna ostatní čísla v datu

Psychické číslo 1 (den narození 1.,10.,19.a 28.)
číslo 1- přímost v jednání,upřímnost, čestné jednání, aktivita zaměřená na sebe, vůdčí schopnosti, nade vším musí mít kontrolu. Originální osobnost, která si jde vždy vlastní cestou. Úkolem je naučit se být samostatný, sebevědomý, důvěřovat vlastním schopnostem- tento člověk má potřebu se ve všem rozhodovat sám. Individualista, nerad se někomu zodpovídá. Když se zklame má velmi ztíženou schopnost milovat podruhé.Negativní stránkou je sobectví, zahleděnost do sebe, minimální schopnost vyslechnout ostatní, panovačnost a náladovost
Číslo 10- nezávislost ustupuje, větší schopnost komunikace. Dokáže více naslouchat druhým. Je třeba učit se plně využít vlastní potenciál. Pracovitý, zásadový, rezervovaný a uzavřený člověk, který může působit povýšeným dojmem. Je inteligentní, emocionálně silný a nemá strach se ozvat. Mívá umělecké cítění, Trpívá pocitem izolace. Problém říci si o pomoc, tendence k závislostem.
Číslo 19- neprojevuje se zde ego tak výrazně jako u 1 a 10. Číslo 1 je zaměřené na sebe, číslo 9 je zaměřené na druhé, je altruistické, tudíž tu vzniká určité napětí. Nevyrovnanost, může unikat i zhodnocení skutečného stavu situací. Chápavý, moudrý a trpělivý člověk. Je ochranitelský a odpovědný a ostatní ho často žádají o pomoc. Často trpí pocitem osamění a izolace. Negativně- bouřlivý vztek, náladovost, panovačnost, žárlivost, nesoudnost
Číslo 28- číslo 2 cit a intuice, číslo 8, číslo 8 síla a energie-opět je tu určitý konflikt. Cit převažuje nad rozumem. Často volí konflikt při prosazování vlastních cílů. Mírumilovný člověk. jedna jeho část touží po životním druhovi a druhá po samostatnosti. nesnáší omezení. Je citlivý, ale tvrdohlavý, nenechá se zastrašit. Má potřebu rozhodovat sám za sebe. Někdy si připadá osamělý. Negativně- silná agresivita

Psychické číslo 2 (den narození 2., 11., 20. a 29.)
číslo 2- diplomatické jednání, laskavost a oddanost na prvním místě. Velká míra zdrženlivosti. Otevřenost v jednání.Intuitivní, citový a laskavý člověk. Miluje klid a mír. Má potřebu společnosti druhého člověka, má rád fyzický kontakt. Negativní 2 má sklon k hádavosti a nerozhodnosti
číslo 11- dvě silné 1 se staví proti výsledné 2. Napětí mezi nezávislostí 1 a potřebě párového soužití 2. Sám sobě někdy člověk těžko rozumí. Odpovědi bývají nepřímé. Nutností je pobývat v klidném prostředí. Intuitivní, senzitivní, nejistý a zranitelný člověk, který miluje klid a mír. Jelikož je od něj těžké získat přímou odpověď, vyvolává občas nedorozumění. Pro svůj spokojený život potřebuje mít vedle sebe spolehlivého partnera.Občas jedná podle hesla nejlepší obrana je útok,je cynický.
číslo 20- zvýšená citlivost, menší odolnost proti stresu. Ego potlačeno. Laskavost a lidskost a dávání druhým je samozřejmost. Laskavý, chápavý a oddaný člověk, milující klid a harmonii. Má hojivé intuitivní schopnosti. Miluje své rodinné zázemí a špatně snáší samotu. Potřebuje fyzický kontakt. Trpívá nedostatkem sebedůvěry. Člověk se nesmí příliš rozmýšlet, musí se řídit svými vnitřními pocity. Pokud se svou intuicí neřídí dělá chyby. Je také velmi urážlivý. Negativně může stres vyvolávat výbušnost a vzteklé reakce, ukřivděnost
číslo 29- rozporuplnost, idealismus, citlivost. Velká citová zranitelnost. Sklon potlačovat city. Negativně se může vyvinout agresivita, podezřívavost, přehánění a zacházení do krajností. Hluboce citlivý, vnímavý, analytický, mírumilovný a vysoce zranitelný člověk, s talentem vyvolávat nedorozumění. Z tohoto důvodu je kolísavý a nevyvážený. Své city uzavírá hluboko v sobě. Negativně-výstřednost, až paranoidní reakce, útěk do mlčení či závislosti

Psychické číslo 3 (den narození 3.,12.,21.,30.)
číslo 3- potřeba komunikace a společnosti. Životní elán, nápaditost, otevřenost, vždy jde za svým cílem. Upřímnost.Činorodý, nápaditý člověk s rychlým, zábavným a originálním myšlením. Největší radost má, když si může povídat s druhými lidmi. Má schopnost přesně kriticky ocenit a zhodnotit každou situaci. Negativní č.3 dokáže být agresivní a necitelné. Nesoustředěnost a roztržitost, nervozita a hyperkritika
číslo 12- na prvním místě já-1. Následuje cit 2. Dohromady energická 3. Je zde větší umění vycházet s ostatními. Větší všestrannost, ale i impulzivnost v jednání. Větší skromnost než u čisté 3. Bystrý, činorodý, profesionálně schopný, zvídavý, otevřený a impulzivní člověk. Miluje cestování. Nesnáší, když mu někdo říká, že něco nedokáže
číslo 21- posílení citovosti na úkor ega. Dokáže snáze chápat problém. Větší rozvážnost a tvořivost. Snáze dotahuje vše do konce. Tolerantní, tvořivý, společenský, přívětivý, upřímný, ohleduplný člověk. Má potřebu stýkat se s lidmi, komunikovat, dokáže vyjít s každým. Rád hovoří na rovinu, není mstivý
číslo 30- originalita, nápaditost, inteligence.Nekontrolovatelné, impulzivní jednání. Vyhraněné názory, často považované za správné. Velká kritičnost. Bystrý člověk s tvůrčí představivostí a schopností vycházet s lidmi-potřebuje komunikaci. Je upřímný, mnohostranně nadaný. působí dojmem vyrovnané sebejistoty. Je to silná a výrazná osobnost. Má ale sklon ve všem hledat chybu. Neoplývá něhou. Síla mentální (rozumové) úrovně se projevuje v tzv.rentgenových očích. Kombinační myšlení vyvolává vysoká míra tvořivosti, ráznosti a schopnost konat. Jsou to doslova vynálezci. Tento člověk by měl ve svém zájmu denně alespoň na jednu hodinu rozumově (mentálně) vypnout a v této době se nenechat ničím rušit a nekomunikovat. Negativně- č.30 se projevuje pocitem, že jeho názory stojí vysoko nad názory druhých. Vysoká kritičnost až hyperkritičnost v případě nepohody z tohoto čísla dělá nepříjemného až drzého partnera cv komunikaci, který dokáže šlehnout slovem. Nebezpečím je tendence k závislostem. Mezi lidmi narozenými 30.,je spousta dirigentů, hudebníků, právníků, lékařů, malířů, sochařů, novinářů, policistů i tanečníků

Psychické číslo 4 (den narození 4.,13.,22.,31.)
číslo 4- spolehlivost, praktičnost, snaha po pochopení druhých. Poctivost a věrnost. Zodpovědnost a vytrvalost. Často potlačování citů. Praktický, rozumný spolehlivý a soucitný člověk. Je vášnivý, stálý a tolerantní. V přátelství je vřelý, štědrý a věrný. Neg.sklon k útočnému jednání, nejistota
číslo 13- číslo 1 ctižádost, 3 společenskost a bystré jednání, dohromady 4 pracovitost a řád. Negativně urážlivost, nedůtklivost. Důležitá je materiální jistota. Samostatný, bystrý, nadaný, zodpovědný člověk s organizačními schopnostmi. Dobrý přítel. Menší sebedůvěra
číslo 22- velká citlivost, vnímání i negativních podnětů. Vytrvalost, často sklon k pasivitě. Negativně velká nerozhodnost, z toho mohou pramenit výbuchy hněvu. Praktický, důkladný, metodický, laskavý , ale vztahovačný člověk. Má schopnost řízení a organizování lidí. Má schopnost splynout s partnerem. Velmi vážně bere každou výčitku. Může být až přecitlivělý a nejistý
číslo 31- bystrost, nápaditost, přesně ví, co chce. Dobrá komunikace, vysoké požadavky na sebe i na ostatní. Velmi dobrá schopnost jednání. Bystrý člověk s nedostatkem sebedůvěry. Výsledkem kombinace mentální energie 3, vůdcovské energie 1 a fyzické energie 4 je nápaditost, ctižádostivost, organizační a metodické schopnosti, to vše s potřebou nezávislosti. Má pevnou vůli a je náročný nejen na okolí, ale i sám na sebe. Miluje společnost. Ke svým blízkým je ohleduplný a něžný.Negativně- povrchnost, lhaní, zlomyslnost

Psychické číslo 5 (den narození 5.,14.,23.)
číslo 5- potřeba neomezené volnosti, otevřenost všem podnětům. Možnost organizování vlastního života musí být zaručena. Nesnáší nadřazenost a majetnické chování. Člověk otevřený pravdě, pokroku a změně. Energický a odvážný s potřebou přikazovat. Nesnáší omezení Negativně-lhaní, vymýšlení si, náladovost
číslo 14- číslo 1 nezávislost, číslo 4 pracovitost, řád, dohromady svobodná 5. Je zde větší potřeba trvalosti. Smysl pro detail, klade si vyšší cíle než čistá 5. Svobodymilovný, vnímavý člověk s organizačními schopnostmi, tvořivý, moudrý, schopný samostatně podnikat. Je nadšený, ohleduplný,někdy ale nejistý. Má potřebu zařizovat si život po svém. Negativně se může vyvinout touha vládnout a pocit nadřazenost, vznětlivost a výkyvy nálad. Protikladný vliv 1 (nezávislost), 4 (rámec) a 5 (vnímavost) vyvolává také vysokou kolísavost. Oportunista.
číslo 23- číslo 2 na prvním místě-citovost a porozumění, 3 myšlení a představivost, bojovnost. 2 má potřebu klidu- vytváří se zde konflikt. Může docházet k potlačení citu. Člověk, který touží po volnosti, ale ve skutečnosti potřebuje pochopení a hýčkání. Často doplácí na svou neschopnost vyznat se v citech. Je nadaný, podnikavý, nesnáší omezování. Při jednání s lidmi má úspěch. Den narození 23,většinou naznačuje silnou rodinnou karmu (karmický dluh vůči jednomu z rodičů). Negativně se může objevit sobeckost a necitelnost. Často citová nestálost

Psychické číslo 6 (den narození 6.,15.,24)
číslo 6- toto číslo nedokáže žít bez lásky, miluje rodinu, partnera. Odezva od druhých musí být, jinak se může vytvořit sklon ke ztrátě sebedůvěry. Jasné vidění, jde vždy spíše o celek, nezajímají jej detaily. Velmi tvořivý, laskavý, citlivý a bezelstný člověk. Mezi členy rodiny nestrpí sváry. Negativně nereálná očekávání od druhých a z toho plynoucí zklamání, nedostatek sebedůvěry
číslo 15- vytváří konflikt. Ctižádost čísla 1 a svoboda čísla 5 se těžko slučuje s touhou po harmonii a klidu čísla 6. Bystrý, otevřený, svobodymilovný, citlivý a zranitelný člověk. Je milující,ale zachovává si určitý odstup. Pociťuje potřebu pomáhat druhým. Miluje dobrodružství.negativně- sklon riskovat více než je zdrávo. Při nezvládaném stresu ztrácí řeč, je nejistá a pociťuje nevolnost
číslo 24- dochází zde k potlačení osobních ambicí, cit a ochota pomoci ostatním. Více zaměření k praktické straně života, lepší kontakt s realitou. Kamarádský, ochotný, vyrovnaný, starostlivý a praktický člověk s organizačními schopnostmi. Vyznačuje se potřebou harmonického rodinného života, bývá naivní Negativně sklon k unáhlenému jednání. Méně samostatnosti, přecitlivělost, nízká sebedůvěra

Psychické číslo 7 (den narození 7.,16.,25.)
číslo 7- v tomto čísle je vnímavost, citlivost, zodpovědnost a také velká tvrdohlavost. Vše musí být na svém místě. Co považuje za dobré velmi energicky prosazuje. Malá ovlivnitelnost. Pokud vše není podle vlastních představ pociťuje hluboké zklamání. Tento člověk si potřebuje vše vyzkoušet na vlastní kůži. Je citlivý, pravdivý a přímočarý. Je silně citlivý na jakoukoli nespravedlnost. Negativně-sklon k závislostem a k intrikám
číslo 16- nezávislost čísla 1, harmonie čísla 6 vytváří pevné názory, větší vytrvalost, přímočarost. Tento člověk se vyznačuje potřebou vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Má pozorovací schopnosti, duchovní hloubku a pevné názory. Nesnáší dogma. Má smysl pro obecné zájmy. Je silně citlivý na jakoukoli nespravedlnost.Negativně pohrdání konvencemi, pravidly a jakýmkoli omezováním. Reaguje-li člověk v životě převážně negativně tak si svými nerovnovážnými kroky způsobuje tzv.druhotnou karmu
číslo 25- číslo 5 přináší větší neklid, potřebu vzrušení. Časté setrvávání v problémových situacích než snaha po jejich vyřešení. Větší impulzivnost v jednání. Tvořivý, zábavný, skromný, laskavý, ale vztahovačný člověk- velmi se ho dotýká nešetrnost druhých. Je chápavý a mírumilovný. Má pozorovací schopnosti a vše si potřebuje vyzkoušet na vlastní kůži. Potřebuje změnu, výzvu, vzrušení a za něco bojovat. Je silně citlivý vůči jakékoli nespravedlnosti. Občas nezvládá stres

Psychické číslo 8 (den narození 8.,17.,26.)
číslo 8- číslo transformace. Uvědomění si, že čas věci ohraničuje. Často situace kdy je nutné učinit závažná rozhodnutí, nejen za sebe, ale i za druhé. Moudrý přístup k životu. Schopnost druhé vést, ovládat je Inteligentní a bystrý člověk s logickým myšlením. Musí se naučit udržovat v rovnováze svou sílu, energii, city. Talent k podnikání-negativně manipulace s druhými
číslo 17- dokáže odhadnout hranice, větší stabilita. Číslo 1 nezávislost, číslo 7 soucit. Pracovitost, výkonnost. Negativně vrtošivost a stálá touha po obdivu. Když není, výbuchy zlosti. Citlivý, bezelstný, samostatný, výkonný a bystrý člověk, s vůdčími schopnostmi. Taktéž si vše potřebuje vyzkoušet na vlastní kůži. Dovede být hluboce účastný a je zranitelný.Pokud se člověku daří v životě udržet rovnováhu, daří se mu v podnikání. č.8 je vždy známkou šance pro tento život odčinit a napravit udržením rovnováhy karmické zatížení z předchozího vývoje. Nejpodstatnější rovnováhou je vnímání světa nejen z jeho poznatelné, materiální stránky, ale také respektování duchovní složky života Negativně-zlostné reakce, vrtošivost
číslo 26- výsledné č.8 pomáhá snáze překonávat překážky citlivým číslům 2 a 6. Občas se zde ztrácí smysl pro realitu. Větší pasivita. Smysl pro detail, nic jim neunikne. Silný člověk, vůdce, organizátor, nezávislý, velkorysý, citlivý, chápající člověk s velkou vnitřní silou. Pociťuje potřebu uchovávat si své soukromí. Negativně sklon přeceňovat vlastní síly. Pokud se člověku daří v životě udržet rovnováhu, daří se mu v podnikání. č.8 je vždy známkou šance pro tento život odčinit a napravit udržením rovnováhy karmické zatížení z předchozího vývoje. Nejpodstatnější rovnováhou je vnímání světa nejen z jeho poznatelné, materiální stránky, ale také respektování duchovní složky života. Negativně-klam, kritika, pletichy, arogance

Psychické číslo 9 (den narození 9.,18.,27.)
číslo 9- upřímnost a citlivost, spolehlivost, přátelství je na prvním místě. Málo si uvědomují své ego. Více spoléhají na vrozené nadání. Odvaha říct co si myslí, i když to nemusí být příjemné.Tichý, skromný, analytický, zodpovědný a citlivý člověk. Umí být až přehnaně zodpovědný a tím se vyčerpává Negativně-bere vše příliš vážně, nedůtklivost, nechá se zneužívat.
číslo 18-silná osobnost. 1 je nezávislá, 8-vyvážená- 9 vážná a zodpovědná. Větší vnímání ega. Lidé narození v tento den bývají schopní a umí jednat s druhými. Vyvážený, zdatný, vážný a silný člověk. Silná osobnost s pronikavou inteligencí, nepokojnou myslí a analytickými schopnostmi.Negativně- žárlivost, náladovost a podezíravost, nespavost, nervové napětí
číslo 27- směřuje k nejvyšším ideálům. Citlivost 2, vnímavost 7 a zodpovědnost 9. Ví, co očekává od života, čeho chce dosáhnout. Hledání pravdy a smyslu života je velmi důležité. Snaha po zlepšení podmínek druhých. Moudrý, poctivý, introspektivní, citlivý člověk, vyhledávající klid. Má pozorovací schopnosti, je vnímavý, otevřený a ve své podstatě duchovně založený. Má tendence brát život příliš vážně a dokáže přísně trestat sám sebe. Libuje si v rámci jistoty v blízkosti svého partnera. negativně stresové problémy, sklony k sebezničení, tendence k závislostem
Životní číslo
životní číslo je číslem, které získáme po sečtení data- 16. 2. 1990- sečteme jako 1+6+2+1+9+9+0= 28= 10 = 1- životní číslo je č.1

Číslo 1
symbolizuje člověka se silnou vůlí, cílevědomého, činorodého (případně je třeba tyto kvality se ve svém životě naučit projevovat). Je zde velká touha vyniknout a uplatnit se v jakékoli oblasti. Vše je dosahováno vlastním úsilím. Člověk jde za svým cílem přímo. Nutné umět se chopit příležitosti

Číslo 2
podstata je skromnost a diplomacie. Snaha po vidění a nahlížení na život ze dvou stran. Často nerozhodnost a nestálost. Potřeba partnera, potřeba mít se o koho opřít. Důležitá je rodina. Neumí žít ve stresu. Touha po klidu a souladu. V životě pomáhá intuice. City jsou na prvním místě

Číslo 3
představuje aktivitu a bojovnost. První místo zaujímá seberealizace. Chybí často diplomacie. Někdy přehnaná kritičnost druhých, sám však kritiku nesnáší. Přináší tvořivost, obratnost. Často sklon k riskování. Chybí vytrvalost. Nestálost a časté změny názorů. Nesnáší nudu a jednotvárnost

Číslo 4
symbolizuje lidi praktické a spolehlivé. Nutná je zde pravidelná a zaběhnutá činnost. Často černobílé vidění. Budoucnost je stavěna na pevných základech. Vše je dosahováno vlastním úsilím. Výsledky práce musí být viditelné. Neradi změny. Zodpovědnost.

Číslo 5
první místo zaujímá touha po svobodě. Proměnlivá mysl, neklid a nestálost. Touha vymanit se ze zaběhnutého řádu. Impulzivnost v jednání, různé oblasti zájmů, často nestálé. Potřeba dobrodružství a cestování

Číslo 6
hlavní rys-harmonie, smysl pro krásu a umění. Důraz klade na materiální stránku života. Náklonnost a láska jsou nutné, jinak může být narušena sebedůvěra. Optimistický pohled na život a pomoc druhým v popředí. Často umělecký talent

Číslo 7
je zde touha objevovat, učit se, studium neprobádaného a tajemného láká. Houževnatost, trpělivost a statečnost při překonávání životních překážek. Sklon k duchovnu a léčitelské schopnosti. Nutnost učit se z vlastních chyb. Tvrdohlavost-vše je potřeba vyzkoušet na vlastní kůži.

Číslo 8
skrývá v sobě umění chopit se příhodných příležitostí, ve svůj prospěch. Potřeba prosadit se. Řídící schopnosti a zdravý, praktický úsudek. Často život plný náhlých a nečekaných změn, které by měli směřovat k transformaci. Schopnost vydělat peníze. Manipulace druhými.

Číslo 9
je číslo univerzálního vlivu, symbolem dokonalosti. Je zde smysl pro spravedlnost a pravdu. Inteligence. Často se projevuje smysl pro konání v pravý čas. Jednání podléhající iluzím ve všech oblastech. Idealista. Duchovní hledání.
Zdraví a Numerologie

Výpočet pro zdraví v numerologii: ode dne narození odečteme měsíc narození a dostaneme číslo, které je aktuální zhruba v první polovině života.
Ode dne narození odečteme číslo roku narození zredukované na jednomístné číslo a dostaneme vibraci čísla aktuální pro druhou polovinu života.
Následně odečteme první výpočet od druhého a dostaneme hlavní životní úskalí. Tento výpočet a jeho vibrace platí pro celý život.
Pokud je první číslo větší odečítáme vše v obráceném pořadí. Tedy číslo dne od čísla měsíce. Nebo číslo roku od čísla dne
např. datum narození 27.8. 1991
číslo platné (ukazující citlivé orgány) pro první polovinu života: den narození: 9 minus měsíc narození 8 rovná se číslo 1. jednička platí pro první polovinu života
druhý krok- číslo platné (ukazující citlivé orgány) pro druhou polovinu života : ode dne narození -č.9 odečteme číslo roku narození č.2 - výsledné číslo platné pro druhou polovinu života je č.7.
hlavní životní úskalí (citlivé orgány) 1 - 7 = 6. hlavní životní úskalí je pod vibrací č.6

Pokud nám vyjde 0 soustředíme se na životní číslo, psychické číslo a početnost čísel v mřížce (k těmto faktorům je třeba přihlédnout vždy)

číslo 1 - nejvíce citlivá je hlava, oči, nos, ústa, mozek. Možné jsou migrény
číslo 2 - do popředí se dostává nervový systém, urologické problémy, ledviny, stresy a úzkost
číslo 3 - důležitá je výživa, nepřetěžovat játra- pozor na oběhové potíže, citlivá je štítná žláza a krk
číslo 4 - nutno dbát na pohybové ústrojí, kosti, zuby, trávení, možné jsou i problémy s kůží
číslo 5 - citlivé jsou plíce, pohlavní orgány. Úzkostlivost, neurózy
číslo 6 - pozor na páteř, srdce, někdy i gynekologické problémy
číslo 7 - deprese, nedostatek minerálů a vitamínů, poruchy metabolismu, lymfatický systém
číslo 8 - citlivé je trávicí ústrojí, pozor na nehody, operace (č.8 je velice citlivé na rovnováhu), citlivé jsou končetiny
číslo 9 - psychické problémy, především z přetížení, snadné podléhání infekcím. Možné nemoci krve- důležitá je prevence
Mužský a ženský princip v Numerologii

Mužský- Jangový charakter mají lichá čísla – 1,3,5,7,9. Ženský, jinový charakter mají všechna sudá čísla 2,4,6,8

Jangová čísla
č. 1 symbolizuje nezávislost, samostatnost, hrdost a taktéž určitou sebestřednost, neochotu brát ohled na druhé, podřizovat jejich potřebám vlastní plány. Člověk pod vlivem č. 1 touží být vlastním pánem, nechce se na nikoho vázat. Potřebuje se seberealizovat v profesi

č.3 – trojka symbolizuje rozum, intelekt, analytické myšlení, komunikaci. Člověk pod vlivem č. 3 se rád věnuje studiu a vědeckému bádání – nejlépe z oblasti biologie, medicíny, matematiky, fyziky, práva, chemie či politologie. To, co ho zajímá ho plně pohlcuje- je schopen své profesi či svému koníčku věnovat velké množství času i financí. Osobnost pod vlivem č. 3 je přátelská, ale nerada se váže na jednoho člověka. S touto osobností nemá cenu pouštět se do slovních sporů, protože má vždy po ruce nějaký argument.

č. 5 – pětka symbolizuje cílevědomost, touhu po svobodě, nezávislosti, tvrdohlavost. Osobnost pod vlivem č. 4 miluje pocit svobody, nesnáší jakákoli omezení. V zaměstnání potřebuje být buď nadřízený nebo samostatně podnikat, nesnese když je kontrolován – což platí i v soukromém životě. Pokud je svým vlastním pánem jde si cílevědomě za svým a může dosáhnout velkých výsledků. Je schopen překonávat velké překážky.

č. 7 – sedmička symbolizuje citlivost, vnímavost, duševní sílu. Osobnost pod vlivem č. 7 většinou miluje cestování, poznávání cizích kultur a životních filosofií, rád zkoumá lidi a jejich myšlenky a názory. Potřebuje tělesné projevy citů – obejmutí, stisk ruky apod. Je také velmi tvrdohlavá a vše si musí vyzkoušet na vlastní kůži

č. 9 – symbolizuje moudrost, odpovědnost, inteligenci a toleranci. Osobnost pod vlivem č.9 je učitel, který rýd předává své vědomosti druhým a umí je nadchnout pro daný obor studia. Je to osobnost jež potřebuje mít svobodný prostor pro duševní a duchovní bádání – tento prostor ponechává i druhým. Ostatní učí jak mohou rozvíjet svou vlastní osobnost.

Jinová čísla

č. 2 – symbolizuje citlivost, skvělou intuici a vnímavost. Osobnost pod vlivem č. 2 se může zabývat léčením a léčitelstvím, má schopnost vcítit se do pocitů druhých, může být obdařena věšteckými schopnostmi, přitahují ji byliny a východní filozofie. Pokud se ve vašem datu narození objevují vícenásobné dvojky můžete se zabývat i psychologií a parapsychologií

č. 4 – symbolizuje pracovitost, perfekcionismus a kritičnost. Je to osobnost jež velice miluje své blízké ale klade na ně (i na sebe sama) veliké nároky a vysoké požadavky. Pro svou rodinu je schopna velkých obětí. Miluje přesnost, pořádek, výkonnost a kázeň. V hloubi duše touží po pochvale a přijetí, po lásce, po uznání. č.4 představuje snížené sebevědomí – sebedůvěru se člověk učí budovat.

č.6 – symbolizuje citlivost, vřelost, lásku ke kráse, k domovu, nesnáší nedorozumění a hádky – přo sporu většinou ustoupí proto může být zneužívaná druhými. Miluje vše krásné a má pozitivní vztah ke zvířatům.

č. 8 – symbolizuje inteligenci, smysl pro humor, vůdcovské schopnosti, logické uvažování, nezdolnost. Osobnost pod vlivem č.8 se nerada někomu podřizuje, spíše chce druhé vést. Pokud má pocit že jí nebo jejím blízkým bylo ublíženo neváhá se mstít. č. 8 je číslem zákona příčiny a následku – je velice citlivá na rovnováhu. Když tuto rovnováhu překročí případně když překročí „vyšší vesmírné zákony“ odezva přichází poměrně rychle a „výživně“. Potřebuje od druhých úctu a respekt.
Numerologická kvalita čísel

Mentální čísla : 3,8,9
Vůdcovská čísla: 1,5,8
Citlivá čísla: 2,6, 7
Fyzická čísla: 4,7
Čísla s vysokou hladinou energie: 7,8,9
Duchovní čísla: 2,7,9 (a nula )
Rozložení čísel v mřížce

na závěr numerologického rozboru se dělá celková analýza v níž se propojují jednotlivosti v jeden celek. Nelze tedy z pouhého vysvětlení jednoho políčka mřížky si udělat celkový obraz osobnosti – je to pouze jedna část....

číslo 1

1 -pokud se v políčku ocitne jen jedna jednička znamená to, že se jedná o osobnost, která vidí situaci jen z jednoho úhlu pohledu, která těžce vyjadřuje své pocity a jež bývá velice tvrdohlavá. Člověk s jednou jedničkou v mřížce dokáže udržovat své city hluboko v nitru natolik důkladně, že je pro něj většinou obtížné citový problém vůbec rozpoznat, natož teprve najít slova, kterým by ho vyjádřil. Nerad nad sebou ztrácí kontrolu. Silná stránka jedné jedničky spočívá v tom, že tento člověk v mnoha ohledech zůstává sám sebou, nenechá se nikým ani ničím ovlivnit, kráčí vytrvale svou vlastní cestou a dělá jen to, co sám chce

11- dvě jedničky v mřížce naznačují schopnost vyjádřit svoje pocity a také velkou potřebu tyto pocity sdělovat jiným. Schopnost podívat se na situaci či problém z obou stran. V partnerském vztahu je pro člověka se dvěmi jedničkami důležité slyšet, co k němu partner cítí. Vyjímkou z pravidla zdá se bývají muži narozeni ve znamení Vah (24.9.- 23.10.) kteří mívají problémy vyjádřit svoje city i když mají v mřížce dvě jedničky

111 – tři jedničky v mřížce naznačují, že se jedná o rezervovaného člověka, který těžce vyjadřuje svoje city a pocity. Tito lidé nejsou jako lidé s jednou jedničkou, kteří své problémy zpravidla nedokáží rozpoznat a vynést je na světlo. Lidé se třemi jedničkami si existující problém zpravidla bolestně uvědomují, ale musí se s ním vypořádat ve svém vlastním čase a po svém vlastním způsobu. Tito lidé mají sklon dívat se na situaci nejprve ze svého vlastního pohledu, pak z pohledu toho druhého, jenže (a tady začíná jejich potíž) začnou ji posuzovat i ze třetího a čtvrtého hlediska. A právě v tom spočívá jejich problém. Nechtějí nikomu ublížit a všechna ta rozporná stanoviska v nich vyvolají naprostý zmatek, který je mentálně ochromí na řadu týdnů, než se jim podaří všechno si srovnat v hlavě – musí k tomu dospět ve svém vlastním čase a po svém vlastním způsobu. Lidé se třemi jedničkami mají tendenci svou citlivost skrývat.

1111 – čtyři jedničky představují člověka, který nedokáže vyjádřit svoje pocity, člověk který se snaží dosáhnout ve svém životě něčeho vyjímečného, mívá vysoké ego a člověka jež je velice citlivý. Čtyři jedničky vytvářejí vysokou hladinu emocionální a nervové energie, která se projevuje v hluboce citlivé povaze těchto lidí. Jejich sebehodnocení bývá někdy nízké, takže si mnohdy berou to, co se jim řekne příliš osobně, často si něco špatně vyloží a začnou být velmi vztahovační. K úspěšnému vztahu s těmito lidmi, zprvu mnohdy ostýchavými, je zapotřebí hodně pochopení, povzbuzení a lásky. Ale když se naučí věřit si, mohou využívat své silné citlivosti ke prospěchu jiných a ke svému vlastnímu uspokojení. Pak bývají vřelí, oddaní a daleko vyrovnanější. Lidé se čtyřmi jedničkami cítí, že žádná slova nemohou vystihnout hloubku jejich citů, v nichž se často utápí natolik, že se snaží své emoce potlačit. Negativní energie se pak hromadí, až se nakonec provalí výbuchem agrese, zoufalství nebo slz – v tu chvíli tito lidé říkají věci, které si ve skutečnosti nemyslí. Je důležité umět projevit hněv, když ho člověk cítí, nebose rozplakat, když mu je do pláče. Jakmile však takové výbuchy pramenící z ustavičné frustrace, z nemožnosti přiměřeně sdělit svoje pocity, objevují přehnaně často, tak je to známka bezděčného volání o pomoc.
Člověk ,který se ustavičně utápí v emocích, je ve velmi nešťastné situaci, takže většinou tito lidé své emoce potlačují. Mají strach z toho, co přijde, když jim dají volný průchod. Negativní cyklus se bude znovu opakovat a vyvolávat nervové napětí a psychosomatické choroby, dokud se tito lidé nenaučí úspěšně komunikovat. Potom budou moci uvolnit emocionální energii, kterou v sobě uzavírali. K uvolnění tohoto typu energie výborně slouží různé tvořivé záliby, které umožňují vyjádřit pocity konstruktivním a neškodným způsobem. Citlivost mysli s sebou přináší i citlivost těla – lidé se čtyřmi jedničkami jsou vášniví i něžní milenci. Mnozí jsou však krajně žárliví a panovační. Dovedou být i agresivní, přelétaví nebo vypjatě emocionální. Příčina tkví ve vlastním pocitu nedostatečnosti, proto potřebují ujištění o tom, že jsou milovaní
11111 – pět jedniček má člověk, který bývá často hluboce citlivý, snaží se dosáhnout vnitřní harmonie, mívá nadání pro jazyky. Pět a více jedniček naznačuje nárůst emocionální energie, která se projevuje krajní přecitlivělostí člověka. Hloubka citů, které tito lidé prožívají je ještě větší u těch, kteří mají jedničky čtyři. Proto se tito lidé často uchylují k útoku jako k nejlepší formě obrany a ohánějí se příkrými slovy a výčitkami, v podvědomé snaze ranit dříve, než někdo zraní je. Jejich agresivita, která patří k negativním rysům vícečetných jedniček může být velice silná. Není to samozřejmě chování logické- tito lidé nestojí o to ubližovat druhým o nic víc než o to, aby někdo ubližoval jim. Pokud se jim podaří odvést přebytečnou energii někam jinam, vynikne jejich ohromné nadání k používání mateřského jazyka, ke zvládání cizích řečí i k tvůrčímu vyjadřování

111111 – šest a více jedniček hovoří o krajně vnitřní přecitlivělosti, velké samolibosti. Nutnost odvádět emocionální energii, sklon potlačovat city. Výrazná osobnost

Chybějící č. 1 – člověk musí nalézt tvořivé východisko, které mu pomůže vyjádřit hlubší city konstruktivním způsobem. Chybějící č. 1 se začalo „ukazovat“ počátkem 21.století – naštěstí tito lidé mají v mřížce alespoň jednu dvojku- která naznačuje vnímavost vůči potřebám druhých lidí. Ve vědomé i nevědomé rovině tyto osobnosti nabízejí smíření, a pokud ze sebe vydají cokoliv co souvisí se smířením, porozuměním či láskou, vždy se jim to, co ze sebe vydají, několikanásobně vrátí. Samostatnost, síla vůle a sebeúcta budou postupně vzrůstat, pokud bude okolí tyto jedince podporovat. Tito lidé se musí naučit hospodařit nebo pracovat se schopností vyjádření vlastních pocitů. Není tu vazba na své ego.

Izolovaná 1 (v mřížce chybí č.2,4,5) – lidé s izolovanou 1 mají problém vyjádřit správně své pocity. Nehovoří rádi o tom, co cítí a často jsou proto druhými nesprávně pochopení. Mohou se projevovat výbuchy hněvu a pláče. Chybí spojení s oblastmi rozumu a emocemi- proto bývá pro tyto lidi tak obtížné zformulovat svoje city – často dochází k tomu že potlačená emocionální energie vyvolává napětí nebo fyzické potíže. Tyto problémy je možné řešit relaxačními technikami, tvůrčí činností, s pomocí odborného poradenství a různých kurzů, které lidem pomáhají vyznat se ve vlastních citech a logicky je zformulovat
Číslo 2

2- přináší citlivost, intuici, schopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu, schopnost milovat přátele. Občas se objeví člověk s dvojkou v mřížce, který je paličatý, zvláště pokud má v mřížce i jednu jedničku,ale v zásadě jsou lidé s dvojkou v datu (mřížce) laskaví a ochotní ke spolupráci. V lásce jsou senzitivní a intuitivní – kvalita dvojky je ve vztahu ve svém živlu. Tito lidé se snaží už předem vytušit potřeby svého protějšku a ze všech sil se mu snaží vyhovět.

22 – tito lidé se dovedou vcítit do pocitů druhých lidí, mají vnitřní citovou vyrovnanost, rádi pomáhají ostatním, potřebují harmonické zázemí. Intuice je často u těchto lidí výrazná. Přátelství uzavírají na celý život. Muži, kteří mají v mřížce dvě dvojky mají vrozené porozumění pro ženy a mívají mezi nimi i nejlepší přátele, aniž by to jakkoli ovlivňovalo jejich sexualitu. Totéž platí i o ženách, které mají jak dvě dvojky, tak dvě jedničky- ty rovněž uzavírají těsná přátelství s muži. Lidé se dvěmi dvojkami jsou často přitažliví pro opačné pohlaví, což může často způsobovat komplikované situace :)

222 – lidé s velkou intuicí, velkou schopností vnímání, ale se špatným zpracováním informací, se zvyšujícími se emocemi. Tito lidé mívají prudké výbuchy hněvu nebo pláče – tyto výbuchy jsou negativní ventily a proto je velmi důležité, aby se naučili tuto energii zpracovat a uvolnit vhodným způsobem. Rádi také mohou hledat problémy i tam, kde vlastně nejsou.
Nárůst energie vyvolanými třemi či více dvojkami má za následek zvýšení intuitivních schopností. Na první pohled se to jeví jako výhoda a také to výhoda může být, pokud se podaří dosáhnout náležité rovnováhy. Lidé se třemi a více dvojkami mají zbystřenou schopnost vnímání, takže jim zabere určitý čas, než dojdou ve svém vývoji tak daleko, aby si dokázali vybrat informace, které jsou podstatné. Může se jim stát, že budou informacemi zahlceni do té míry, že si s nimi nebudou umět poradit, a to v nich vyvolá reakci – jaká reakce to bude záleží na ostatních číslech v mřížce – např. Bez dostatečné schopnosti vyjádřit své city slovně začnou být agresivní, budou vyvolávat zbytečné hádky, případně rozbíjet předměty. To pochopitelně naruší jejich vnitřní pohodu a tak se začnou cítit ještě hůř. Negativní energie musí najít ventil a pokud ho nenajde v hněvu a slzách, může člověk i onemocnět. Prudké výbuchy hněvu a pláče jsou ovšem ventily negativní, proto je důležité, aby tito lidé dokázali najít východisko v tvořivé nebo sportovní činnosti a uvolňovat nahromaděnou energii konstruktivním způsobem. S vícečetnými čísly je vždy potíž, protože s sebou nesou vysokou hladinu energie a lidé, kterých se to týká, se musí v životě skutečně hodně učit. Mnohé jim však může ulehčit snaha porozumět tomu, co se v nich vlastně odehrává. Pocit, že si nedovedou poradit se svým životem bývá nepříjemný, nikdy však není pozdě na to, naučit se mu porozumět. Vícečetné dvojky také mohou mít díky své zvýšené citlivosti problémy ve vztazích

2222 – čtyři dvojky hovoří o velké přecitlivělosti, o vnitřní výbušnosti,ale také o možnosti seberealizace v umění. Čtyři dvojky mívají lidé s uměleckými sklony, nebo s hereckým nadáním, protože se dovedou snadno vžít do role. Snadno se rozpláčou, snadno se rozčílí .

22222 – pět dvojek hovoří o nestálosti a přelétavosti v partnerství, o silně vyvinuté citlivosti na podněty

222222 – šest a více dvojek v mřížce mají lidé, kteří jsou velkými snílky, svůj sen považují za realitu a snaží se o citovou harmonii

Chybějící 2 v mřížce: lidé bez 2 se musí naučit spoléhat na svou intuici, pozorněji naslouchat svému „vnitřnímu hlasu“ či svědomí a vyvažovat rozum intuicí. Tito lidé mohou mít tendenci ospravedlňovat své jednání než se poučit z vlastních chyb. Dvojka symbolicky představuje polaritu, protichůdné, kladné a záporné vlastnosti, nebo rub a líc každé situace. Právě tenhle rub a líc se lidé bez čísla dvě musí naučit brát v potaz, protože mají sklon nahlížet na situace pouze ze svého vlastního hlediska a podle toho také na ně reagovat (tady mohou pomoci dvě jedničky v mřížce). Někdy se objevuje tendence používat spíše rozum než cit. Nutnost více se ohlížet na druhé (zde pomáhá rovina Empatie -obsazená políčka 3,6 a 9 nebo vícenásobné 7 či rovina Senzitivity -prázdná políčka 2,5,8 )

Izolovaná 2 - Když chybí 1, 3, 4, 5 a 6, máte izolovanou dvojku. Obtížnější využívání intuice v životě. Hledání pochopení vlastní životní cesty, svého místa a poslání v dané době. Potřeba lásky v okolí. Významný je tělesný kontakt.
číslo 3
pojmová představivost, mentální postřeh, logické uvažování

3 -lidé s jednou trojkou v mřížce jsou schopni dojít k závěru pomocí logických úvah. Jsou inteligentní a obvykle názorně chápou čísla i abstraktní pojmy. Jsou originální, vynalézaví a dovedou promýšlet věci do značné hloubky. Protože je trojka především číslo mentální, odehrává se v mysli těchto osobností daleko víc, než je na první pohled patrné. Mohou nafouknout běžný problém do absurdních rozměrů – mohou si vždy představovat to nejhorší, aniž by si předem probrali jiné možnosti. Ne každých z nich se ovšem nechá svou myslí do takové míry týrat – tito lidé jsou také schopni využít své inteligence v praxi. Stabilita trojky závisí na dalších číslech v mřížce (např.na č.4). Těmto lidem bude velice pomáhat, když vyrovnají svou mentální aktivitu a energii určitou dávkou tělesné aktivity. Ženy s trojkou v mřížce vypadají velmi žensky a díky své představivosti si dokáží vybírat barvy i styl oblečení. I muži mají smysl pro oblékání a obě pohlaví si libují v nápaditosti- dokáží však odhadnout co jim sluší. Protože řada lidí s trojkou v datu narození má poněkud nekonvenční záliby často je přitahují partneři neobvyklého zevnějšku, a mohou být sexuálně přímo nenasytní. Je tu však také jeden překvapivý moment: právě mezi lidmi s trojkami v datu narození se mohou vyskytovat jednotlivci, kteří se jako jediní ze všech o sex vůbec nezajímají.

33 – tito vysoce inteligentní lidé mají zvýšené schopnosti dedukce a logického uvažování a jsou schopni dohlédnout daleko dopředu. Dvě trojky naznačují, že se nikdy zbrkle nevrhají do ničeho, o čem nemají pocit, že to úspěšně zvládnou – zejména pokud nepřišli na to, jak úspěchu dosáhnout co nejrychleji a nejjednodušeji. Jejich tvořivá vynalézavost je často zavede za hranice zaběhnutých konvencí, a to se projevuje i v oblékání – dokáží být značně výstřední. Mívají také vrozené hudební nadání, ale u mnoha z nich se může zřetelněji projevovat až ve středním věku. Když se učí, mohou začít uprostřed místo na začátku. Velkou roli zde hraje potřeba se odlišovat a dosáhnout dvojnásobku znalostí s polovinou námahy. Jednou z důležitých věcí, kterým se tito lidé musí naučit je kázeň – dokážou totiž jak se zdá, pokaždé přimět někoho jiného, aby všechno za ně zařídil. Když pak jednou nadejde chvíle kdy jsou odkázáni sami na sebe, chybí jim sebekázeň nutná k tomu, aby si cokoli obstarali a když kolem není nikdo, kdo by jim s jejich záležitostí pomohl, jsou v koncích. Organizační schopnosti nejsou těmto lidem vrozené, pokud nemají v datu narození č.4. Vše se jim lépe daří, když jim po této stránce někdo pomáhá. Bez takovéto pomoci se jejich energie tříští. Tito lidé mají obrovskou obrazotvornost a mají schopnost rozšiřovat tvůrčí obzory druhých. Tato vlastnost jim dává ideální předpoklady pro povolání učitelů uměleckých oborů, případně pro jiné profese, v nichž mohou „kouzlit“ se slovy, barvami, světly, lasery, zvuky a tvary.
Vícenásobné trojky potřebují mít možnost v průběhu dne strávit určitý čas o samotě a uvolnit se, jinak může mít vysoká hladina mentální energie kterou disponují, velmi vyčerpávající účinky. Vícenásobné trojky tráví hodně času „ve vlastním světě“, takže často bývají duchem nepřítomní natolik, že ani nepostřehnou, že s nimi mluvíte. Pokud vzniká tento problém, je dobré se místo slov uchýlit k lehkému dotyku, kterým na sebe upozorníte. Jako milenci jsou vícenásobné trojky velmi aktivní a vynalézaví – s těmito partnery se nikdy nebudete nudit.

333 a 3333 – pokud tito lidé nevyvažují svou tvořivou představivost fyzickou aktivitou, nevyhnutelně začnou trpět obtížemi vyvolanými stresem. Tři nebo čtyři trojky vytvářejí mimořádně vysokou hladinu mentální energie, a ta, pokud nenalezne ventil, se mění v nervovou energii. Potíže se mohou začít projevovat bolestmi hlavy, zvýšením krevního tlaku, nespavostí i alergiemi. Je proto důležité odreagovat se činnostmi zaměstnávajícími ruce a nohy (případně celé tělo :) ). Výbornými ventily jsou libovolné sporty, tanec, cvičení – ale vzhledem k tomu, že trojky jsou velmi tvůrčí, vynikající možnosti poskytuje i malování, rukodělná činnost a hudba. Jedním z nejpříjemnějších ventilů energie je sex :) .
Lidé se třemi a čtyřmi trojkami jsou často mnohostranně nadaní. Potřebují rozmanité formy projevu a mnozí jsou spokojeni jen tehdy, když se mohou zabývat zároveň několika věcmi. Bez dostatečné pestrosti, která by podněcovala jejich věčně neklidnou mysl, se začnou nudit – což může vést i k častějšímu střídání partnerů. Tyto osobnosti přitahuje vše neobvyklé a rádi šokují, zvlášť pokud nemají nějakou mimořádnou zálibu, která by dokázala obrovské množství jejich energie pohltit. Je jim proti mysli dodržovat přesný rozvrh, řídit se určitými pravidly a přizpůsobit se zaběhnutému řádu věcí. Jsou naprosto nekonformní a jiní než druzí. Jejich okolí jim často nerozumí, je ovšem většinou ani nenapadne pokoušet se svou odlišnost nějak vysvětlit.
Při tak vysoké hladině mentální energie a takové potřebě rozmanitosti si tito lidé mnohdy dokáží do života vnést pořádný zmatek. Organizačními schopnostmi také nijak neoplývají. Občas bývají naprosto nerealističtí a nepraktičtí, vznášejí se v oblacích a žijí ve svém vlastním světě. V takových chvílích je snaha o verbální komunikaci s nimi jen plýtvání časem. Tito lidé se dokáží plně ponořit do toho, čím se právě zabývají – musíte jim dopřát čas aby se vrátili zpět na zem, jinak budou nevrlí. \i když se to nezdá vícenásobné trojky jsou velice citlivé a potřebují partnera, který jim pomůže uspořádat jejich život.

33333 pět trojek v mřížce symbolizuje velkou ctižádost jež může hraničit až s bezohledností, touhu dosáhnout v životě vysokého postavení.
333333 – silná samolibost (plus další charakteristika vícenásobných trojek samozřejmě)

Chybějící 3 – bez trojky si lidé těžko představují abstraktní pojmy a tento nedostatek se může projevovat např.neschopností orientace, nebo neschopností poradit si s logickým či technickým mechanismem (např.místo aby se pneumatika napustila tak se ještě více vypustí apod.-zde pomáhá 8 pokud je v mřížce. Č 8 je logické). Lidé bez trojky také potřebují, aby je nic nerozptylovalo, pokud se mají naplno soustředit. Chybějící trojka naznačuje, že tito lidé nabyli schopnosti získávat vědomosti, a že nemají o daných věcech potřebu hovořit. Také neumí hospodařit s energií

Izolovaná 3 (pokud chybí čísla 2,5,6 je č. 3 izolované). Izolovaná trojka lidem ztěžuje využít jejich schopností rychlého úsudku, může jim dělat potíže představit s abstraktní pojmy, může pro ně být problém držet se určitého směru, vzoru, receptu – nebo zpracovat účetní bilanci :). Potenciál k překonávání těchto problémů je stále přítomen, jako je tomu u všech izolovaných čísel, ale pro člověka je téměř nemožné ho uplatnit, pokud svým potížím neporozumí. Citové problémy nemusí být tak velké jako v případech izolované 1 nebo 7, ale mohou vyvstat, pokud je v datu narození trojek víc. \představivost pak nemá žádné spojovací číslo, které by zajistilo rovnováhu potřebnou k tomu, aby člověk zůstal stát nohama pevně na zemi, a snadno se pak může nechat strhnout strachem, pochybnostmi nebo nedostatkem sebedůvěry. \také může být výrazný problém zorganizovat si každodenní život. Je třeba nedělat více věcí naráz, houževnatě se cvičit v organizaci (života, každodenních povinností...)
č.4 -Praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost , povinnosti, stabilita, zakotvení

4 – lidé s jednou čtyřkou v mřížce jsou značně zruční, ale ve své snaze po dokonalosti občas toto své nadání vůbec nerozpoznají. Často mají pocit, že se jim v jejich úsilí dost nedaří, nebo že nedokáží uspět v jiných směrech. Čtyřka s sebou totiž přináší ve větší či menší míře nedostatek sebejistoty. Povolání, která v sobě mají určitý prvek nejistoty, se pro tyto lidi nehodí (pokud však mají vícenásobné č. 5 v mřížce mohou se touto cestou dát ). Rádi přesně vědí, kolik mají na týden, aby si mohli své finance uspořádat se stejnou až puntičkářskou přesností, jakou vkládají do všeho ostatního. Materiální zabezpečení je zde důležité pro to, aby se člověk cítil v pohodě. Člověk se 4 v mřížce je schopen stát nohama pevně na zemi. Organizační schopnosti v sobě nachází bez námahy a dokáže být i velice praktický. Život tohoto člověka těší daleko víc, když se může pohybovat v rámci uspořádané struktury nebo zaběhnuté praxe. Rozháraný způsob života mu velmi snadno může přivodit nemoc. Ve vztazích k druhým je tento člověk hluboce oddaný a své city otevřeně vyjadřuje. Dotyky mají pro něho velký význam. Jako milenec je vášnivý a vroucí, a protože čtyřka je fyzické číslo, vrhá se do milování aktivně a leckdy neúnavně :)

44 nebo 444 – potřeba dokonalosti se neomezuje pouze na manuální činnost,ale promítá se i do vztahů. Lidé s vícenásobnými čtyřkami si nedají pokoj, pokud není vše přesně tak, jak si představují. Pokud nějaká čísla mají sklon k sekýrování nebo ukazují na lidi, kteří si jakživ nedají pokoj a omílají kolem dokola pořád to samé, dokud z nich nejsou všichni kolem jako diví, pak to jsou vícenásobné čtyřky. Tito lidé jsou nesmírně silní a potřebují partnera, který by měl morální sílu jim odolávat- jinak ho pohltí. Jsou schopni jít za svým s obrovským nasazením a z lidí ve svém okolí vyždímat bud to nejlepší nebo to nejhorší co v nich je. Lidé s vícenásobnými 4 bývají často posedlí prací a dřou se do úpadku bez chvilky odpočinku až si dokonale „zlikvidují“ imunitní systém. Se stejnou vervou se tito lidé vrhají do milování. Sex je pro ně absolutní nezbytností a někdy také jedinou relaxací, kterou si občas dopřejí. Čtyřka je jedním ze dvou nejvíce fyzických čísel a proto není divu, že jejich „majitelé“ jsou velmi nakloněni fyzické lásce. Zároveň jsou však i velmi citově založeni a umějí být něžní. Svým přátelům jsou bezvýhradně oddáni a jsou k nim otevření a laskaví. Svou náklonnost rozdávají bez výhrad, na oplátku však potřebují cítit, že jsou sami milováni. Pro lidi na kterých jim záleží jsou schopni udělat cokoliv. Potíže nastávají, když mají v mřížce jen jednu jedničku, která jim nedovolí projevit se bez zábran. Sami si příliš nevěří, a proto nezbytně potřebují uznání a lásku, aby dokázali překonat zranitelnost, která ke 4 neoddělitelně patří. Mnozí z nich potřebují větší dávku jistoty a stability, než bývá obvyklé a přesto mívají strach ze změn. Ventily fyzického rázu hrají u těchto lidí velikou roli a alespoň několik dní v týdnu by se měli věnovat nějakému sportu či cvičení, aby se zbavili stresu a z toho pramenících obtíží. Paradox je, že u tří čtyřek se projevuje touha po dobrodružství ( na rozdíl od jedné a dvou čtyřek)

4444 – může se objevit až posedlost prací
44444 – silná a rozhodná energie
444444 – velká logika myšlení

Chybějící 4- lidé bez čtyřky se musí naučit větší praktičnosti ve svém snažení a větší trpělivosti a toleranci k druhým. Čtyřka je číslo, které člověka „drží při zemi“ a propojuje ho s emocionální stránkou jeho povahy, představovanou 7 v mřížce. Kde chybí 4 a objevuje se 7 (či více 7), mají lidé sklon k příliš emocionálnímu jednání – pokud chybí 4 i 7, mají tito lidé sklon k nepřiměřeným citovým reakcím, snadno se rozpláčou pro malichernost. 4 je také číslo fyzické obratnosti, proto je na lidi bez 4 v mřížce dohlédnout pokud se věnují manuální práci -zvláště pokud chybí i 7. Denní rutinní práce tzv. „zdržují“, špatné hospodaření s financemi (co se týče financí tady mohou pomáhat vícenásobné 6 a 8). Pokud je v datu narození „skrytá 4“ -člověk se narodil 13 či 22 dne v měsíci -člověk má možnost si kvality čísla 4 osvojit, pokud se bude snažit.
č. 5 : svoboda, vytváření prostoru, změna, osvobození se od pout, hledání cesty, expanze možností, cestování, dobrodružství, rozšíření hranic, pružnost (planeta Jupiter)

5- jedna pětka v mřížce naznačuje odhodlání, vytrvalost a opravdovost. Tito lidé v sobě mají cílevědomost, která čas od času převáží nad rozumem. Když je ovládne touha něco dokázat, něco nebo někoho získat, jsou schopni hory přenášet, jen aby toho dosáhli. Nezáleží jim na tom, že je předmět jejich touhy vzdálený, dosud neobjevený, nebo žije v manželství s někým jiným. Pokud je tu alespoň jedna pětka, touha se ozývá hlasitě a lidé jejího hlasu většinou uposlechnou . Touha může být nenaplněný sen, ctižádost nebo potřeba. Stává se hnací silou, která podněcuje lidi k neuvěřitelným výkonům – nic nesejde na tom, zda předmětem jejich touhy je získat slávu a dosud bohatství, či se vydat tam, kam se nikdo neodvážil , nebo se uzdravit z neuvěřitelného zmrzačení či choroby – lidé s pětkou v mřížce jsou schopni dokázat cokoli. Pětka prohlubuje osobnost člověka – většinou si ho nemusíte hned zapamatovat, protože může být „tichá voda“, zvlášť pokud má v mřížce jen jednu jedničku. Ale pakliže se s ním dáte do řeči o něčem, co ho zajímá uvidíte, jak se mu v očích rozhoří ohníčky a pak je schopen hovořit bez přestávky celé hodiny. Umí být také velice vtipný :). Lidé, kteří mají v mřížce jednu 5 a jednu 1 dovedou být tvrdohlavější a paličatější než kdo jiný, s kým jste se dosud setkali. Ještě umanutější je jen jedna osoba – ta, která má v datu narození jednu 1 a dvě 5.
Samozřejmě že ne všichni lidé s 5 míří vysoko. Někteří z nich obracejí své neuvěřitelné odhodlání zpátky do sebe, a v tomto případě se jejich energie může stát destruktivní silou. Tito lidé vám dají za pravdu, že kouření jedné cigarety za druhou nebo ustavičné pití alkoholu jim ničí zdraví. Možná dokonce řeknou, že mohou přestat, kdykoliv budou chtít, ale jen zřídkakdy to udělají. Zdravotní otřes je občas může přivést k nápravě, ale pokud se jim nepodaří nalézt nějaký mimořádný zájem, který by jim pomohl přeměnit negativní sílu v pozitivní energii, bude to pro ně velmi těžké. Lidé s 5 dokáží cokoli, ale to neznamená, že by neměli problémy. Pohyb ve volné přírodě je pro tyto lidi nezbytný, aby odčerpali energii, která se v nich během dne nashromáždí – uklidní se tak a budou lépe spát. V přírodě se jim bude pravděpodobně líbit, protože pětka je číslem svobody a širokých, volných prostranství. V přírodě se také rádi milují s veškerou divokou prudkostí, která je jim vlastní, ale jinak je láska těší kdekoli. Když se lidé s 5 v mřížce zamilují, vzplanou jako pochodeň. Pětka také přináší soucit.

55 nebo 555 – odhodlání a citová intenzita lidí s jednou 5 v mřížce postupně narůstají s výskytem dvou až tří pětek a vytvářejí hladinu energie, kterou je pro tyto lidi nesmírně obtížné udržet pod kontrolou. Lépe se jim to daří, pokud se naučili zacházet se svou energií ukázněně a konstruktivně a soustavně ji zaměřovat na sport nebo nějakou hlubokou zálibu. I tak není snadné se ukáznit na pravidelném základě, pokud už v raném věku své přebytky energie nerozpoznali a nenavykli si je ventilovat ( ovšem s vyjímkou případu, že jste člověk se dvěma nebo více 5 který se narodil ve slunečním znamení Kozoroha- 22.1 až 20.1. - ti nemají s kázní až takové potíže). Lidé se dvěma či třemi pětkami mívali v dětství nejspíš záchvaty vzteku. Někteří mohou těmto záchvatům propadat i v dospělosti – zpravidla však tuto energii obrací dovnitř. V tom také spočívá problém vícenásobných pětek. Když tito lidé nevyužívají vysokou hladinu energie pozitivním způsobem, začnou být podráždění a panovační, nebo je začnou trápit bolesti hlavy, zažívací potíže či potíže s dechem. Pokud jde o čirou houževnatost je 5 nepřekonatelná. Je číslem, které má v sobě z celé mřížky nejvíce vytrvalosti. Může podněcovat a posilovat všechna čísla v datu narození a může také dodat více sebedůvěry a cílevědomosti citlivějším dvojkám, sedmičkám a šestkám. Na druhé straně mohou víceré 5 v kombinaci s některými čísly převážit rovnováhu energie za únosnou hranici. Víceré 5 mohou např. U lidí s vícero 1 vyvolat větší agresivitu, u lidí s více 4 nesnesitelnou panovačnost, lidé s vícero 8 se pod jejich vlivem mohou stát značně nezodpovědní a vybíraví. Většinou když se lidé s vícenásobnými 5 uchylují k negativnímu chování, je to vždy snaha zbavit se nesnesitelného přebytku energie, kterou se nenaučili konstruktivně vyvažovat a usměrňovat. Stejně tak lidé, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu se pokoušejí zahladit účinky energetické nerovnováhy, která narušuje jejich nervový systém ( a tím také jejich citovou a mentální pohodu) lidé se dvěma či třemi 5 se dokáží chovat impulzivně, pokud jim jejich touha velí. Když zatouží něco udělat, jsou schopni udělat cokoli a přemluvit kohokoli. Jsou to nadšenci, kteří do všeho, co dělají, vkládají všechno, co v nich je. Nikdy z ničeho nesleví. Jsou to příjemní společníci, žhaví milenci a emocionálně založení lidé, ovšem vše musí být vždy po jejich :).

5555 – dobrodruzi, kteří jsou schopni vykonat cokoli
55555 – velký neklid, nerozhodnost

Chybějící 5
lidé, kterým chybí 5 často nemají dost pohnutek a vytrvalosti, aby to, co začali, dotáhli do konce, takže je třeba aby nejdříve dokončili jednu věc, než se pustí do další. Často jsou v mnoha směrech talentovaní, ale dost dobře nedovedou své nadání tvořivě zužitkovat, ani když se jim naskytne příležitost. Musí si stanovit realistické cíle, kterých by chtěli dosáhnout, a pracovat pro jejich uskutečnění, pilněji a soustavněji. Pokud nemáte č. 5 v mřížce a narodili jste se 14. či 23.dne v měsíci, máte v datu narození tzv. „skrytou 5“ - ke kvalitám tohoto čísla se můžete dostat, když se naladíte na své nitro na své nevědomí.
Číslo 6 – láska ke kráse, domovu a rodině, hluboká senzitivita, potřeba přetvářet a slaďovat lidi, hudbu, barvu a tvary. Okamžitý odhad na lidi, posílená paměť. Jistota se čerpá z rodinného či partnerského života. Romantika, milovat a být milován, dopřát si blahobyt. Planeta: Venuše

6- jedna šestka v mřížce přináší hlubokou lásku k domovu a rodině a schopnost ocenit krásu ve všech aspektech života. Pokud se člověk s šestkou v mřížce má možnost tvořivě vyjádřit, objeví v sobě opravdové umělecké nadání. Nejlépe se šestce daří v harmonickém prostředí, mezi lidmi, kteří ji milují a oceňují její snažení. Lidé se šestkou v mřížce jsou schopni se přímo přetrhnout aby svým milovaným vyhověli- pokud jim poskytují lásku, pochopení a ocenění. Nesnášejí dobře domácí prostředí, ve kterém chybí opravdová vřelost a na stresové situace reagují úzkostně. Pokud mají oba partneři v mřížce alespoň po jedné šestce, dovedou se šťastně podělit o všechny domácí povinnosti. Lidé se šestkou v mřížce umějí dobře vařit a péče o děti je pro ně druhou přirozeností. Šťastné dětství je pro emocionální rovnováhu „šestkových“ lidí nezbytnou složkou – může to jít až tak daleko, že dospělí lidé si vymýšlí šťastné dětství, které ve skutečnosti neprožili a jsou schopni přilnout ke komukoli, kdo je jim schopen nabídnout alespoň trochu stabilní rodinný život. Pokud je tohle jediným důvodem vztahu, bývají důsledky katastrofální, šestka však vytváří natolik hlubokou potřebu být součástí šťastné rodiny, že někteří lidé se šestkou v mřížce se nezastaví před ničím. Tito lidé mají až neuvěřitelnou paměť – i ti, kteří doznávají, že škole moc nedali, jsou schopni zahrnout ostatní neuvěřitelným množstvím poznatků z oboru, který je zajímá. Většinou to jsou zájmy klidné a pokojné, protože jde o lidi, jejichž podstata je právě taková. Jen zřídka najdete osobu s šestkou, která by dávala přednost válce před mírem. Vždy se najde pár vyjímek z pravidla, ale v takových případech je „viníkem“ problematické dětství.
V lásce je pro lidi se šestkou potřeba něhy tak veliká, že se mnohem častěji milují kvůli pocitu blízkosti a fyzického kontaktu, než pro akt samotný. Ne že by sex nepotřebovali, potřebují ho, ale jejich potřeby něhy a tepla je silnější. Šestky jsou ve své podstatě romantici a být zamilovaný pro ně znamená očekávat mazlení a něžná obětí.

66 a 666 – tito lidé jsou inteligentní a mnohdy i tvořiví, ale často jim schází sebedůvěra k tomu, aby plně využili své možnosti. Nepříliš vysoké mínění, které často o sobě mají, dohání mnohé z nich k tomu, že při své snaze o posílení vnitřní rovnováhy a jistoty hledají oporu v partnerovi.
Pokud vznikne láskyplný vztah, v němž není nouze o povzbuzování a podporu, může člověk se dvěma či více šestkami dosáhnout ve zvolené životní oblasti těch nejvyšších met, ale většinou tomu tak bohužel nebývá. Častěji dochází k tomu, že partner bez šestek začne cítit , že má ve vztahu převahu, a od tohoto okamžiku začne ke svému protějšku zvolna začne ztrácet respekt. Může to dojít k dominanci jednoho partnera a nespokojenost ve vztahu začne vyvolávat na obou stranách hněv a výčitky. Neradostné situace také vznikají z nedorozumění. Lidé se dvěma či třemi šestkami rozhodně nejsou slabí. Jsou to citliví a často zranitelní lidé, kteří dokáží najít krásu v každém, bez ohledu na rasu či náboženství. Možná že si dost nevěří,ale ve skutečnosti jsou velmi silní – jen si někdy nejsou své síly vědomi, dokud si ji nevyzkoušejí. Mnozí budou trpět úzkostí, když se ocitnou sami bez opory, postupně si všk začnou uvědomovat, že to dokáží vydržet, že mají svou vlastní cenu a vnitřní sílu. To znamená téměř vždy rozhodující zvrat v jejich životě. Je smutné, že řada lidí musí podstoupit takový citový zápas, než se dokáží postavit na vlastní nohy a než prokážou, že svět s nimi musí počítat. Prožitý citový zápas však posiluje hloubku jejich charakteru
Je třeba porozumět podstatě šestky, abychom ji dokázali plně ocenit. Rodina, milující partner a děti jsou pro ně nade vše. To je také klíč k jejich úspěchu, protože od těchto věcí se odvíjí vše ostatní. Bez jistoty lásky, která jim dává základ sebedůvěry, jsou ztraceni. Existují lidé, kteří jsou rádi sami a zřídkakdy si připadají osamělí, ale jen velmi zřídka najdete člověka s více šestkami, který by si liboval v samotě. Mnozí z nich se bohužel mohou snadno dostat do závislosti na alkoholu nebo drogách.
Jsou to romantičtí milenci, kteří si cení všech něžných chvilek v životě. Udělají cokoli, aby byl jejich partner šťastný a vždy mu nabídnou něhu. Jsou citliví, eroticky založení a milují objetí a doteky. Ležet v náruči milované osoby je pro ně vším.
Pro 666 platí vše co pro 66, musí však počítat s tím, že než dosáhnout vnitřní jistoty budou muset vynaložit ještě více úsilí. Jakmile však k ní dospějí, budou konečně schopni rozvinout veškeré tvůrčí nadání a uplatnit všechnu citlivost, kterou v sobě mají. Tři šestky mají silně vyvinuté estetické cítění, mohou být velmi náročné a nic pro ně nemusí být dost dobré.

6666 – hluboký vztah k umění, sběratel, obchodník s uměním, hmotné zabezpečení je důležité.

Chybějící 6 – lidem bez 6 často připadá , že si jsou s jedním z rodičů cizí, poněvadž si s ním nerozumějí a nedovedou s ním navázat úzký citový kontakt. Mohou mít své rodiče upřímně rádi, ale nedokáží tenhle rozpor urovnat, dokud si nevyřeší vztahy mimo rodinu a nemají vlastní děti. 6 ovlivňuje paměť, takže lidé bez 6, pokud si potřebují zapamatovat jednotlivosti, musí se uchylovat k mnemotechnickým pomůckám, zvláště v případě všedních drobností – seznam toho, co je třeba nakoupit apod. Při troše systematičnosti to nemusí být problém. Pro člověk s chybějící šestkou nejsou důležité peníze (obzvlášť když chybí i 8) a proto s nimi neumí hospodařit, zejména chybí-li i 4. v minulých životech tento člověk zvládl cit pro krásu, harmonii a rodinu – proto v tomto životě nemusí nutně toužit po založení vlastní rodiny. Je třeba učit se optimismu a pozitivnímu myšlení. Ve vztahu si tento člověk přitahuje partnera s 6 -díky němu si může „doléčit“ a dojasnit vztah s jedním z rodičů, se kterým si nerozuměl.
7 je o disciplíně, moudrosti, symbolizuje přemýšlivost, tvrdohlavost, bádání, inspiraci,, citlivost k druhým, zodpovědnost, rozhodnost v každodenním životě, překonávání překážek, karmu, hledání smyslu, spirituelní pomoc, mystiku, introspekci
Lidé s jednou 7 v mřížce potřebují k životu pohyb a aktivitu, jinak nemají stání a začnou se nudit. O jakou aktivitu půjde, to určí ostatní čísla v mřížce, ale většinou sedmičkám stačí když si pravidelně zahrají tenis nebo pravidelně běhají pro zdraví. Pokud mohou tuto aktivitu sdílet ještě s někým dalším, bude je těšit dvojnásob, protože mají rádi společnost a potrpí si na veselé, bezstarostné kamarády. Občas jsou sedmičky schopny velmi rozumných úvah, ale bez 4, která by je vracela zpátky na zem nejsou příliš praktické. Majitelé č.7 jsou spíše ostýchaví a introvertní. Mají velký smysl pro spravedlnost a vzepřou se jakékoli křivdě, ať už je namířena proti nim, někomu, koho mají rádi nebo proti kterékoli jiné osobě či zvířeti. Mnohé sedmičky si vyberou práci, při které mohou nějak pomáhat ostatním. I sedmičky které se rozhodnout psát, malovat nebo skládat hudbu, dokáží na druhé něčím zapůsobit, protože nejenže jsou sami schopny hlubokých citů, ale jsou schopny také navodit hluboké city i u jiných lidí. Všechno v životě si musí vyzkoušet na vlastní kůži, i když se tím někdy dostávají do střetů, protože jedině tak se dovedou učit. Pouze zevrubnou zkušeností se mohou dopracovat na vyšší úrovně poznání a o takové zkušenosti budou usilovat až do konce života.
V lásce jsou díky svým léčitelským schopnostem, které mají ve větší či menší míře všichni majitelé tohoto čísla, velmi zaměřeni na doteky. Mají nesmírně rádi, když je někdo hladí, ale také jsou sami schopni elektrizujících doteků, ze kterých naskakuje husí kůže. Jsou to citově reagující, vnímaví, ohleduplní a citoví milenci. Nenechte se zmást chlapským zevnějškem některých „sedmičkových“ mužů- hluboce citoví jsou všichni, a když je někdo miluje jen pro ně samé, znamená to pro ně nesmírně mnoho.

77 a 777 – tak jako lidé se šestkami v mřížce čerpají svou tolik potřebnou jistotu z domova a rodiny, lidé se dvěma nebo více sedmičkami čerpají svou jistotu ze zpětné vazby při své neúnavné péči o druhé. Tito lidé jsou nesmírně senzitivní a mají také sklon k melodramatickému chování. Pokud se dokáží vyjádřit slovem, neopomenou se zmínit o všech případech nepoctivého jednání, s nímž se ve svém okolí setkali. Pokud nejsou schopni se vyslovit, zcela se stáhnou a může to trvat velice dlouho, než jejich okolí přijde na to, co se vlastně stalo. Ne všichni lidé s vícero 7 si berou věci tak osobně, ale i někteří z těch nejpozitivnějších si čas od času vezmou do hlavy, že všichni kolem nich proti nim něco mají, a hluboce se jich to dotýká. Intenzivní citovost 7 nedopřává ani nejsebejistějším a nejzdatnějším z těchto lidí příliš mnoho oddechu, než se vynoří další trýznivé pochyby. Tito lidé mají mimořádnou intuici a mnozí z nich i výrazné léčitelské schopnosti. Zájem o druhé lidi a citlivost pro jejich problémy má však i svůj rub. Těmto lidem se dá lehko ublížit.
Mnozí lidé s vícero 7 jsou mimořádně duchovně založení, ne však nutně v náboženském smyslu. Jsou mezi nimi ovšem i lidé hluboce nábožensky věřící, ale víra mnoha jiných se samovolně přiklání spíše k převtělování a spiritismu. Další se živě zajímají o astrologii, numerologii a okultní vědy. Spontánně dávají přednost alternativnímu léčení a co nejzdravějšímu způsobu života – mají snahu přiblížit se co nejvíce k přírodě. Ženy se sedmičkami se často živě zajímají o ženská práva a rovnoprávnost a i muži se sedmičkami v mřížce tyto snahy rovněž chápou a podporují je. Pro tyto lidi je obtížné něco dělat a udržet si od toho odstup. Jsou to lidé, kterým není nic lhostejné, a když vidí, že je třeba někde pomoci, nedokáží se otočit zády a odejít. Rozdávají se natolik, že se tím mohou zcela vyčerpat. Je pro ně nezbytné naučit se pomáhat tak, aby je to nestálo tolik sil.
Ovšem ne všichni se zabývají problémy druhých. Mnozí lidé s více 7 se rozhodnou věnovat se celoživotně určitému oboru činností a svou prací pak žijí, myslí a dýchají. Vše ostatní jde stranou a veškerá jejich emocionální i mentální energie proudí tímto směrem. Mnozí z nich dokáží propojit emocionální i fyzickou energii sedmičky a brilantně ji převést do své práce. V takovém případě svět jenom v úžasu zírá, protože to, co vznikne, je přímo zázrak.
V milostném vztahu se lidé s vícero 7 vznášejí do nadoblačných výšin a vzápětí se propadají do nejhlubších propastí. Když se zamilují bývá to zpravidla až po uši – a navždycky (alespoň si to tedy myslí :) ). Jsou naprosto oddaní a jednoduše nemohou pochopit, proč by si lidé měli navzájem ubližovat. Pokud se setkají s výčitkami nebo odmítnutím, může to nadlouho poznamenat jejich city a na bolest, kterou jim druhý způsobil, hned tak nezapomenou. Utrpěnou křivdu si dokáží připomenout ještě po letech a i po letech v nich proudí rozčilení a hněv. S takto citlivou povahou není snadné žít a tito lidé se často nechávají od druhých zneužívat. Mnozí z těchto lidí jsou velmi snadno zranitelní, zvlášť pokud se v něčem hodně citově angažovali. Někteří jedince svou citlivost raději potlačí a skrývají ji za agresivitou a lidem, o nichž si myslí, že jim ublížili,začnou oplácet stejnou mincí.
Sedmička má svůj rub a líc. Její kladná stránka může vynést na světlo všechny ty skvělé výše uvedené rysy, ale i sedmičky mají nesporně svou špatnou stránku. K přátelům mohou být velkorysí a pozorní, ale neodpustí jim ani sebemenší prohřešek a nikdy nezapomínají. Pár negativních sedmiček může také objevit v pochybných vrstvách společnosti, kde si vydělávají na živobytí jako hazardní hráči nebo provozováním pokoutních činností.
Pro svou citlivost a vnímavost bývají lidé s více 7 výbornými milenci. Mnozí oceňují erotiku a pohlazení je pro ně klíčové slovo. Milují svou vlastní rozkoš, ale zároveň je naplňuje nesmírným uspokojením , když mohou rozkoš rozdávat- 7 je jedním z výrazně fyzických čísel- druhé je 4. Sex je pro tyto lidi něčím, bez čeho se neobejdou, a jejich touhy jsou velmi silné. Mnozí z těchto lidí se snaží najít tu „pravou“ jedinou milovanou bytost, které chtějí zůstat věrní až do konce života. O sedmičce se říká, že je karmické číslo – lidé se sedmičkami překonávají v životě vždy nějaké překážky. Jakmile jednu vyřeší přichází další – umožňuje jim to neustálý vývoj. Pokud něco nedořeší, vrací se to k nim tak dlouho, dokud tuto situaci nepochopí.

7777 – problém je rozeznat sen od reality, z toho pramení možnost sebezničení
77777 – neurotické tendence, nevyrovnaná psychika

Chybějící č.7
bez 7 v mřížce lidé daleko více váhají, než se odhodlají do něčeho se pustit a některým z nich dělá potíže promluvit na veřejnosti nebo se prosadit ne veřejnosti. Velmi jim pomáhá, když se zúčastní nějakých řečnických cvičení. Většinou trvá dlouho než si tito lidé naučí vystačit si sami a těšit se ze své vlastní společnosti, protože samota v nich většinou vyvolává pocity paniky. 7 představuje city a sympatie k jiným a absence tohoto čísla soustřeďuje lidi na ně samé a na vlastní pocity a obavy. Hůře se vciťují do druhých , obzvlášť chybí-li i č.2 (a rovina Empatie č.3/6/9) více používají rozum než cit.

Izolovaná 7
pokud je v mřížce izolovaná 7 (chybí čísla 4,5 a 8) bývá pro lidi těžké být ve svých citech realističtí – to jim může přinést spoustu zklamání. 7 je také jedním z fyzických čísel a u vícečetných izolovaných 7 je snížený práh bolesti a zvýšená citlivost na hluk. Izolované 7 působí často nevyrovnaně a nespokojeně, protože mají nevyrovnaný vztah ke svým silným pocitům a emocím – důležité je ,aby se naučili se svými emocemi vědomě pracovat
č. 8 : logika a intelekt, kvalita č.8 je mentální, vůdcovská a energická. Bystrý a přesný odhad, postřeh pro detaily, nezávislost, vůdcovské schopnosti, snadné vyvedení z rovnováhy, proto je třeba rovnováhu a harmonii neustále hlídat. Síla osobnosti v negativu sklon k manipulaci s ostatními lidmi, kritika sebe sama , karma, realizace, sklizeň plodů, finance, dokončování, úspěch
8 – lidé s jednou 8 v mřížce mají výraznou schopnost odhadu, vynikající smysl pro humor a postřeh pro detaily. Osmičce se přisuzuje řada vlastností: logika, schopnost racionálních úvah, mentální energie, která se snadno může přeměnit v nervovou energii, pokud se nevybije tělesnou či duševní činností, vědomí nezávislosti a duchaplnost.8 dává vůdcovské vlastnosti, pokud je neomezují citová čísla mřížky (č.2,č.7, také č.6, - č.4 snižuje sebevědomí, ež má jinak č.8 docela silné). Nejpodstatnější hodnotou č.8 je však rovnováha. To znamená , že lidé sč.8 se budou snažit nastolit rovnováhu ve všech situacích, ovšem znamená to také, že je lze velmi snadno z rovnováhy vyvést, a pokud k tomu dojde, jen zřídka se budou trápit tiše někde v koutku. Když jsou citově rozrušení, uvědomují si přesně, co je vyvedlo z míry, ale často si nejsou schopni uvědomit, proč je to tak vlastně rozčílilo, a pak mají sklon odreagovat se na lidech, kteří jsou jim nejblíž. Při své rozvinuté schopnosti rozumového uvažování přijdou na to, proč se cítí tak rozčileni a dopáleni ,velmi záhy, a pak jsou schopni se na celou věc podívat z nadhledu a vysmát se sami sobě (bývá už také nejvyšší čas, protože všichni kolem se užuž chystají po nich skočit a zaškrtit je :) ). Znovu získaná rovnováha jim navrátí na chvilku ztracenou sebejistotu. Pak si mohou žít dál se svými osobitými názory na svět, a všichni kolem si zhluboka oddechnou.
Lidé s č.8 v mřížce také stále mění a přehodnocují svůj život a zdá se jakoby ustavičně upravovali svou osobnost. Jsou totiž vůbec nejkritičtější sami k sobě a většina z nich si velmi ostře uvědomuje vlastní nedostatky, Odpočívat na vavřínech není v jejich povaze a budou se stále snažit vylepšit co se dá. 8 mají nevyčerpatelnou energii a často nadobro umoří všechny ostatní, než se unaví sami. Humor 8 je nesmírným přínosem a nikdo se na ně nedokáže dlouho hněvat. Je však pravda že jejich žerty jsou občas na hranici absurdního klaunského humoru a často se jim smějí především sami, ale přesto je ostatní oceňují jako velmi zábavné jedince. Negativní osmičky si udržují odstup a raději se do ničeho nemíchají, zvlášť když jim v mřížce chybí č.7. Bývají také neústupní a mají sklon s lidmi manipulovat. Svou energii si 8 mohou také velice dobře uvolnit v sexu – smysl pro humor jim nechybí ani v této oblasti.

88 a 888 – lidé s vícero 8 v mřížce jsou vysoce inteligentní, nezávislí a plní energie. Dovedou být bezstarostní, něžní, otevření ve společnosti lidí, které dobře znají, ale mimo okruh svých přátel bývají zdrženlivější a opatrnější. Velmi obratně zacházejí s penězi a pečlivě investují tam, kde mohou vynést největší zisk. Jejich bystrému smyslu pro podrobnosti neunikne žádná příležitost a dokonce i rádi vypomohou ostatním s jejich financemi – za odměnu samozřejmě. Pořekadlo „ani kuře zadarmo nehrabe“ vymysleli lidé s vícero 8, tudíž dokážou být i lakomí. Naštěstí na řadu těchto lidí má vliv velkorysejší rodinné prostředí a na některé i mírnější čísla v mřížce.
Lidé s více 8 mají dobrý postřeh pro jednotlivosti a tohle nadání mohou rozvinout ve zvolené profesi k velké dokonalosti. Dovedou být velmi dynamičtí, odolní a houževnatí, výborně se dovedou vyrovnat se zodpovědností a zdárně překonat všechny problémy, na které v životě narazí. Vlastnosti 8 dávají jejich majitelům dokonalé předpoklady pro řízení – ať už obchodní společnosti nebo státu (11 prezidentů USA mělo vícero 8 v mřížce). Pokud tito lidé pracují konstruktivním způsobem pro obecné dobro, vkládají do své činnosti značnou energii a všechny své schopnosti, aby je dovedli k úspěchu. Jsou ctižádostiví a touží po dokonalosti, takže se nesmíří s ničím menším, než ej velký úspěch, ať to stojí co to stojí. 8 dává lidem možnost uspět v každé oblasti, do které e rozhodnou vkročit. V mnoha případech je 8 synonymem moci. Co se stane, když se lidé s více 8 vydají na nesprávnou cestu a této moci zneužijí? Stanou se z nich diktátoři, nelítostní manipulátoři, neústupní puntičkáři a bezohlední surovci,
8 je možná nejmocnější a nejnadanější číslo v celé mřížce, ovšem lidé, kterým se jejího nadání dostalo, mají odpovědnost za to, aby ji využili moudře. Vybrat si může každý, ale 8 nesporně učí síle charakteru a potřebě vyvážit moc porozuměním
Jako milenci jsou lidé s vícero 8 nesmírně vášniví a zdatní – i zde se projevuje potřeba být ve všem úspěšný. Mnoho lidí s více 8 se v tomto směru musí naučit větší vřelosti a ohleduplnosti, jak před milováním, tak po něm. Někteří z nich mají sklon „zhasnout“ příliš brzy a bez zjemňujícího vlivu č.7 mívá málokterý z nich chuť se citově angažovat.
8 je karmické číslo ve smyslu !cokoli udělám mnohonásobně se mi vrátí. č.7 má možnost věci stále opakovat než je zvládne, kdežto č.8 dostává většinou jednu šanci a když ji promešká, dostane to pěkně „sežrat“.

8888 – extravagantní chování, exhibicionismus, nebezpečí diktátorství či tyranie.

Chybějící č. 8 v mřížce: tito lidé se musí naučit nejednat podle prvního popudu, ale pokaždé pečlivě zvážit situaci než se do ní zbrkle vrhnou a nadělají spoustu chyb. Nesnášejí jednotvárné fádní činnosti a drobnou mravenčí práci milerádi přenechají jiným. Mají značný smysl pro humor, ale bez přirozené schopnosti smát se sami sobě- to chce více cviku, a tak mají-li pochyby, že je žert namířen proti nim silně se jich to dotkne. Tito lidé jsou přímí bezelstní a nesnášejí, když si je někdo dobírá. Jedním z úkolů, který před nimi stojí, je dosáhnout emocionální síly, protože se často budou ocitat v situacích, kdy budou muset čelit nešetrným slovům a činů druhých. Silný vnitřní hlas svědomí, zvládnutá logika a intelekt. Člověk netouží po moci, netouží po vládnoucím postavení- tyto vlastnosti a touhy zvládl v minulých inkarnacích. Bezelstnost, není příliš velké karmické zatížení.

Izolovaná 8 – lidem s izolovanou 8 (chybí čísla 4,5,6,7 a 9) chybí přístup k vlastní racionalitě a jen těžce využívají logického myšlení. Tito lidé jsou velmi uzavření- působí že jsou vzdáleni reálnému světu. Mají také obavy z toho, co neznají. Nemají pod kontrolou svou energii, sílu a agresivitu (výbuchy vzteku apod.-je třeba vědomě pracovat s agresivitou, vztekem a negativními emocemi.)
č.9: analýza, duchovní porozumění, mentální energie, astrální cestování, fantazie, imaginace, idealismu, závislosti, Univerzum, pochopení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one