Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Numerologie

Numerologie nám může pomoci nahlédnout do našeho charakteru a odhalit jeho silné a slabé stránky. Pomocí Numerologie se více dozvíte o:

svém datu, jménu narození, o sobě samých
o svých životních úkolech a cílech, svém talentu a schopnostech
svých silných stránkách a slabinách
nových perspektivách ve svém životě
ideální době vhodné pro životní změny

Den narození- základní heslo

1 - Nezávislost
2 - Družnost
3 - Kamarádství
4 - Vyrovnanost
5 - Vnímavost
6 - Harmonie
7 - Zkušenost
8- Rovnováha
9 - Uvážlivost
10 - Síla
11- Citlivost
12- Všestrannost
13- Zranitelnost
14- Cílevědomost
15- Odvaha
16- Přímočarost
17- Zdatnost
18- Odpovědnost
19- Účastenství
20- Intuice
21- Pochopení
22- Vytrvalost
23- Samostatnost
24- Přívětivost
25- Nenáročnost
26- Průraznost
27- Svědomitost
28- Rozpornost
29- Nepřehlednost
30- Ráznost
31- Motivace
Čísla v numerologické mřížce

1 - Slovní vyjadřování citu, inteligence (Slunce)
2 - Intuice, schopnost vcítit se, cit (Luna)
3 - Duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh,energie (Mars )
4 - Praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost (Merkur)
5 - Vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi (Jupiter)
6 - Harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti (Venuše)
7 - Emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma (Saturn)
8 - Logické myšlení, organizační talent, materiální a fyzická karma (Pluto,Uran)
9 - Analytické schopnosti,altruismus, duchovno (Neptun)
Psychické číslo (den narození)

důležitý prvek data, je však třeba ho vnímat jako jednu z částí-další tvoří životní číslo a všechna ostatní čísla v datu

Psychické číslo 1 (den narození 1.,10.,19.a 28.)
číslo 1- přímost v jednání,upřímnost, čestné jednání, aktivita zaměřená na sebe, vůdčí schopnosti, nade vším musí mít kontrolu. Originální osobnost, která si jde vždy vlastní cestou. Úkolem je naučit se být samostatný, sebevědomý, důvěřovat vlastním schopnostem- tento člověk má potřebu se ve všem rozhodovat sám. Individualista, nerad se někomu zodpovídá. Když se zklame má velmi ztíženou schopnost milovat podruhé.Negativní stránkou je sobectví, zahleděnost do sebe, minimální schopnost vyslechnout ostatní, panovačnost a náladovost
Číslo 10- nezávislost ustupuje, větší schopnost komunikace. Dokáže více naslouchat druhým. Je třeba učit se plně využít vlastní potenciál. Pracovitý, zásadový, rezervovaný a uzavřený člověk, který může působit povýšeným dojmem. Je inteligentní, emocionálně silný a nemá strach se ozvat. Mívá umělecké cítění, Trpívá pocitem izolace. Problém říci si o pomoc, tendence k závislostem.
Číslo 19- neprojevuje se zde ego tak výrazně jako u 1 a 10. Číslo 1 je zaměřené na sebe, číslo 9 je zaměřené na druhé, je altruistické, tudíž tu vzniká určité napětí. Nevyrovnanost, může unikat i zhodnocení skutečného stavu situací. Chápavý, moudrý a trpělivý člověk. Je ochranitelský a odpovědný a ostatní ho často žádají o pomoc. Často trpí pocitem osamění a izolace. Negativně- bouřlivý vztek, náladovost, panovačnost, žárlivost, nesoudnost
Číslo 28- číslo 2 cit a intuice, číslo 8, číslo 8 síla a energie-opět je tu určitý konflikt. Cit převažuje nad rozumem. Často volí konflikt při prosazování vlastních cílů. Mírumilovný člověk. jedna jeho část touží po životním druhovi a druhá po samostatnosti. nesnáší omezení. Je citlivý, ale tvrdohlavý, nenechá se zastrašit. Má potřebu rozhodovat sám za sebe. Někdy si připadá osamělý. Negativně- silná agresivita

Psychické číslo 2 (den narození 2., 11., 20. a 29.)
číslo 2- diplomatické jednání, laskavost a oddanost na prvním místě. Velká míra zdrženlivosti. Otevřenost v jednání.Intuitivní, citový a laskavý člověk. Miluje klid a mír. Má potřebu společnosti druhého člověka, má rád fyzický kontakt. Negativní 2 má sklon k hádavosti a nerozhodnosti
číslo 11- dvě silné 1 se staví proti výsledné 2. Napětí mezi nezávislostí 1 a potřebě párového soužití 2. Sám sobě někdy člověk těžko rozumí. Odpovědi bývají nepřímé. Nutností je pobývat v klidném prostředí. Intuitivní, senzitivní, nejistý a zranitelný člověk, který miluje klid a mír. Jelikož je od něj těžké získat přímou odpověď, vyvolává občas nedorozumění. Pro svůj spokojený život potřebuje mít vedle sebe spolehlivého partnera.Občas jedná podle hesla nejlepší obrana je útok,je cynický.
číslo 20- zvýšená citlivost, menší odolnost proti stresu. Ego potlačeno. Laskavost a lidskost a dávání druhým je samozřejmost. Laskavý, chápavý a oddaný člověk, milující klid a harmonii. Má hojivé intuitivní schopnosti. Miluje své rodinné zázemí a špatně snáší samotu. Potřebuje fyzický kontakt. Trpívá nedostatkem sebedůvěry. Člověk se nesmí příliš rozmýšlet, musí se řídit svými vnitřními pocity. Pokud se svou intuicí neřídí dělá chyby. Je také velmi urážlivý. Negativně může stres vyvolávat výbušnost a vzteklé reakce, ukřivděnost
číslo 29- rozporuplnost, idealismus, citlivost. Velká citová zranitelnost. Sklon potlačovat city. Negativně se může vyvinout agresivita, podezřívavost, přehánění a zacházení do krajností. Hluboce citlivý, vnímavý, analytický, mírumilovný a vysoce zranitelný člověk, s talentem vyvolávat nedorozumění. Z tohoto důvodu je kolísavý a nevyvážený. Své city uzavírá hluboko v sobě. Negativně-výstřednost, až paranoidní reakce, útěk do mlčení či závislosti

Psychické číslo 3 (den narození 3.,12.,21.,30.)
číslo 3- potřeba komunikace a společnosti. Životní elán, nápaditost, otevřenost, vždy jde za svým cílem. Upřímnost.Činorodý, nápaditý člověk s rychlým, zábavným a originálním myšlením. Největší radost má, když si může povídat s druhými lidmi. Má schopnost přesně kriticky ocenit a zhodnotit každou situaci. Negativní č.3 dokáže být agresivní a necitelné. Nesoustředěnost a roztržitost, nervozita a hyperkritika
číslo 12- na prvním místě já-1. Následuje cit 2. Dohromady energická 3. Je zde větší umění vycházet s ostatními. Větší všestrannost, ale i impulzivnost v jednání. Větší skromnost než u čisté 3. Bystrý, činorodý, profesionálně schopný, zvídavý, otevřený a impulzivní člověk. Miluje cestování. Nesnáší, když mu někdo říká, že něco nedokáže
číslo 21- posílení citovosti na úkor ega. Dokáže snáze chápat problém. Větší rozvážnost a tvořivost. Snáze dotahuje vše do konce. Tolerantní, tvořivý, společenský, přívětivý, upřímný, ohleduplný člověk. Má potřebu stýkat se s lidmi, komunikovat, dokáže vyjít s každým. Rád hovoří na rovinu, není mstivý
číslo 30- originalita, nápaditost, inteligence.Nekontrolovatelné, impulzivní jednání. Vyhraněné názory, často považované za správné. Velká kritičnost. Bystrý člověk s tvůrčí představivostí a schopností vycházet s lidmi-potřebuje komunikaci. Je upřímný, mnohostranně nadaný. působí dojmem vyrovnané sebejistoty. Je to silná a výrazná osobnost. Má ale sklon ve všem hledat chybu. Neoplývá něhou. Síla mentální (rozumové) úrovně se projevuje v tzv.rentgenových očích. Kombinační myšlení vyvolává vysoká míra tvořivosti, ráznosti a schopnost konat. Jsou to doslova vynálezci. Tento člověk by měl ve svém zájmu denně alespoň na jednu hodinu rozumově (mentálně) vypnout a v této době se nenechat ničím rušit a nekomunikovat. Negativně- č.30 se projevuje pocitem, že jeho názory stojí vysoko nad názory druhých. Vysoká kritičnost až hyperkritičnost v případě nepohody z tohoto čísla dělá nepříjemného až drzého partnera cv komunikaci, který dokáže šlehnout slovem. Nebezpečím je tendence k závislostem. Mezi lidmi narozenými 30.,je spousta dirigentů, hudebníků, právníků, lékařů, malířů, sochařů, novinářů, policistů i tanečníků

Psychické číslo 4 (den narození 4.,13.,22.,31.)
číslo 4- spolehlivost, praktičnost, snaha po pochopení druhých. Poctivost a věrnost. Zodpovědnost a vytrvalost. Často potlačování citů. Praktický, rozumný spolehlivý a soucitný člověk. Je vášnivý, stálý a tolerantní. V přátelství je vřelý, štědrý a věrný. Neg.sklon k útočnému jednání, nejistota
číslo 13- číslo 1 ctižádost, 3 společenskost a bystré jednání, dohromady 4 pracovitost a řád. Negativně urážlivost, nedůtklivost. Důležitá je materiální jistota. Samostatný, bystrý, nadaný, zodpovědný člověk s organizačními schopnostmi. Dobrý přítel. Menší sebedůvěra
číslo 22- velká citlivost, vnímání i negativních podnětů. Vytrvalost, často sklon k pasivitě. Negativně velká nerozhodnost, z toho mohou pramenit výbuchy hněvu. Praktický, důkladný, metodický, laskavý , ale vztahovačný člověk. Má schopnost řízení a organizování lidí. Má schopnost splynout s partnerem. Velmi vážně bere každou výčitku. Může být až přecitlivělý a nejistý
číslo 31- bystrost, nápaditost, přesně ví, co chce. Dobrá komunikace, vysoké požadavky na sebe i na ostatní. Velmi dobrá schopnost jednání. Bystrý člověk s nedostatkem sebedůvěry. Výsledkem kombinace mentální energie 3, vůdcovské energie 1 a fyzické energie 4 je nápaditost, ctižádostivost, organizační a metodické schopnosti, to vše s potřebou nezávislosti. Má pevnou vůli a je náročný nejen na okolí, ale i sám na sebe. Miluje společnost. Ke svým blízkým je ohleduplný a něžný.Negativně- povrchnost, lhaní, zlomyslnost

Psychické číslo 5 (den narození 5.,14.,23.)
číslo 5- potřeba neomezené volnosti, otevřenost všem podnětům. Možnost organizování vlastního života musí být zaručena. Nesnáší nadřazenost a majetnické chování. Člověk otevřený pravdě, pokroku a změně. Energický a odvážný s potřebou přikazovat. Nesnáší omezení Negativně-lhaní, vymýšlení si, náladovost
číslo 14- číslo 1 nezávislost, číslo 4 pracovitost, řád, dohromady svobodná 5. Je zde větší potřeba trvalosti. Smysl pro detail, klade si vyšší cíle než čistá 5. Svobodymilovný, vnímavý člověk s organizačními schopnostmi, tvořivý, moudrý, schopný samostatně podnikat. Je nadšený, ohleduplný,někdy ale nejistý. Má potřebu zařizovat si život po svém. Negativně se může vyvinout touha vládnout a pocit nadřazenost, vznětlivost a výkyvy nálad. Protikladný vliv 1 (nezávislost), 4 (rámec) a 5 (vnímavost) vyvolává také vysokou kolísavost. Oportunista.
číslo 23- číslo 2 na prvním místě-citovost a porozumění, 3 myšlení a představivost, bojovnost. 2 má potřebu klidu- vytváří se zde konflikt. Může docházet k potlačení citu. Člověk, který touží po volnosti, ale ve skutečnosti potřebuje pochopení a hýčkání. Často doplácí na svou neschopnost vyznat se v citech. Je nadaný, podnikavý, nesnáší omezování. Při jednání s lidmi má úspěch. Den narození 23,většinou naznačuje silnou rodinnou karmu (karmický dluh vůči jednomu z rodičů). Negativně se může objevit sobeckost a necitelnost. Často citová nestálost

Psychické číslo 6 (den narození 6.,15.,24)
číslo 6- toto číslo nedokáže žít bez lásky, miluje rodinu, partnera. Odezva od druhých musí být, jinak se může vytvořit sklon ke ztrátě sebedůvěry. Jasné vidění, jde vždy spíše o celek, nezajímají jej detaily. Velmi tvořivý, laskavý, citlivý a bezelstný člověk. Mezi členy rodiny nestrpí sváry. Negativně nereálná očekávání od druhých a z toho plynoucí zklamání, nedostatek sebedůvěry
číslo 15- vytváří konflikt. Ctižádost čísla 1 a svoboda čísla 5 se těžko slučuje s touhou po harmonii a klidu čísla 6. Bystrý, otevřený, svobodymilovný, citlivý a zranitelný člověk. Je milující,ale zachovává si určitý odstup. Pociťuje potřebu pomáhat druhým. Miluje dobrodružství.negativně- sklon riskovat více než je zdrávo. Při nezvládaném stresu ztrácí řeč, je nejistá a pociťuje nevolnost
číslo 24- dochází zde k potlačení osobních ambicí, cit a ochota pomoci ostatním. Více zaměření k praktické straně života, lepší kontakt s realitou. Kamarádský, ochotný, vyrovnaný, starostlivý a praktický člověk s organizačními schopnostmi. Vyznačuje se potřebou harmonického rodinného života, bývá naivní Negativně sklon k unáhlenému jednání. Méně samostatnosti, přecitlivělost, nízká sebedůvěra

Psychické číslo 7 (den narození 7.,16.,25.)
číslo 7- v tomto čísle je vnímavost, citlivost, zodpovědnost a také velká tvrdohlavost. Vše musí být na svém místě. Co považuje za dobré velmi energicky prosazuje. Malá ovlivnitelnost. Pokud vše není podle vlastních představ pociťuje hluboké zklamání. Tento člověk si potřebuje vše vyzkoušet na vlastní kůži. Je citlivý, pravdivý a přímočarý. Je silně citlivý na jakoukoli nespravedlnost. Negativně-sklon k závislostem a k intrikám
číslo 16- nezávislost čísla 1, harmonie čísla 6 vytváří pevné názory, větší vytrvalost, přímočarost. Tento člověk se vyznačuje potřebou vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Má pozorovací schopnosti, duchovní hloubku a pevné názory. Nesnáší dogma. Má smysl pro obecné zájmy. Je silně citlivý na jakoukoli nespravedlnost.Negativně pohrdání konvencemi, pravidly a jakýmkoli omezováním. Reaguje-li člověk v životě převážně negativně tak si svými nerovnovážnými kroky způsobuje tzv.druhotnou karmu
číslo 25- číslo 5 přináší větší neklid, potřebu vzrušení. Časté setrvávání v problémových situacích než snaha po jejich vyřešení. Větší impulzivnost v jednání. Tvořivý, zábavný, skromný, laskavý, ale vztahovačný člověk- velmi se ho dotýká nešetrnost druhých. Je chápavý a mírumilovný. Má pozorovací schopnosti a vše si potřebuje vyzkoušet na vlastní kůži. Potřebuje změnu, výzvu, vzrušení a za něco bojovat. Je silně citlivý vůči jakékoli nespravedlnosti. Občas nezvládá stres

Psychické číslo 8 (den narození 8.,17.,26.)
číslo 8- číslo transformace. Uvědomění si, že čas věci ohraničuje. Často situace kdy je nutné učinit závažná rozhodnutí, nejen za sebe, ale i za druhé. Moudrý přístup k životu. Schopnost druhé vést, ovládat je Inteligentní a bystrý člověk s logickým myšlením. Musí se naučit udržovat v rovnováze svou sílu, energii, city. Talent k podnikání-negativně manipulace s druhými
číslo 17- dokáže odhadnout hranice, větší stabilita. Číslo 1 nezávislost, číslo 7 soucit. Pracovitost, výkonnost. Negativně vrtošivost a stálá touha po obdivu. Když není, výbuchy zlosti. Citlivý, bezelstný, samostatný, výkonný a bystrý člověk, s vůdčími schopnostmi. Taktéž si vše potřebuje vyzkoušet na vlastní kůži. Dovede být hluboce účastný a je zranitelný.Pokud se člověku daří v životě udržet rovnováhu, daří se mu v podnikání. č.8 je vždy známkou šance pro tento život odčinit a napravit udržením rovnováhy karmické zatížení z předchozího vývoje. Nejpodstatnější rovnováhou je vnímání světa nejen z jeho poznatelné, materiální stránky, ale také respektování duchovní složky života Negativně-zlostné reakce, vrtošivost
číslo 26- výsledné č.8 pomáhá snáze překonávat překážky citlivým číslům 2 a 6. Občas se zde ztrácí smysl pro realitu. Větší pasivita. Smysl pro detail, nic jim neunikne. Silný člověk, vůdce, organizátor, nezávislý, velkorysý, citlivý, chápající člověk s velkou vnitřní silou. Pociťuje potřebu uchovávat si své soukromí. Negativně sklon přeceňovat vlastní síly. Pokud se člověku daří v životě udržet rovnováhu, daří se mu v podnikání. č.8 je vždy známkou šance pro tento život odčinit a napravit udržením rovnováhy karmické zatížení z předchozího vývoje. Nejpodstatnější rovnováhou je vnímání světa nejen z jeho poznatelné, materiální stránky, ale také respektování duchovní složky života. Negativně-klam, kritika, pletichy, arogance

Psychické číslo 9 (den narození 9.,18.,27.)
číslo 9- upřímnost a citlivost, spolehlivost, přátelství je na prvním místě. Málo si uvědomují své ego. Více spoléhají na vrozené nadání. Odvaha říct co si myslí, i když to nemusí být příjemné.Tichý, skromný, analytický, zodpovědný a citlivý člověk. Umí být až přehnaně zodpovědný a tím se vyčerpává Negativně-bere vše příliš vážně, nedůtklivost, nechá se zneužívat.
číslo 18-silná osobnost. 1 je nezávislá, 8-vyvážená- 9 vážná a zodpovědná. Větší vnímání ega. Lidé narození v tento den bývají schopní a umí jednat s druhými. Vyvážený, zdatný, vážný a silný člověk. Silná osobnost s pronikavou inteligencí, nepokojnou myslí a analytickými schopnostmi.Negativně- žárlivost, náladovost a podezíravost, nespavost, nervové napětí
číslo 27- směřuje k nejvyšším ideálům. Citlivost 2, vnímavost 7 a zodpovědnost 9. Ví, co očekává od života, čeho chce dosáhnout. Hledání pravdy a smyslu života je velmi důležité. Snaha po zlepšení podmínek druhých. Moudrý, poctivý, introspektivní, citlivý člověk, vyhledávající klid. Má pozorovací schopnosti, je vnímavý, otevřený a ve své podstatě duchovně založený. Má tendence brát život příliš vážně a dokáže přísně trestat sám sebe. Libuje si v rámci jistoty v blízkosti svého partnera. negativně stresové problémy, sklony k sebezničení, tendence k závislostem
Životní číslo
životní číslo je číslem, které získáme po sečtení data- 16. 2. 1990- sečteme jako 1+6+2+1+9+9+0= 28= 10 = 1- životní číslo je č.1

Číslo 1
symbolizuje člověka se silnou vůlí, cílevědomého, činorodého (případně je třeba tyto kvality se ve svém životě naučit projevovat). Je zde velká touha vyniknout a uplatnit se v jakékoli oblasti. Vše je dosahováno vlastním úsilím. Člověk jde za svým cílem přímo. Nutné umět se chopit příležitosti

Číslo 2
podstata je skromnost a diplomacie. Snaha po vidění a nahlížení na život ze dvou stran. Často nerozhodnost a nestálost. Potřeba partnera, potřeba mít se o koho opřít. Důležitá je rodina. Neumí žít ve stresu. Touha po klidu a souladu. V životě pomáhá intuice. City jsou na prvním místě

Číslo 3
představuje aktivitu a bojovnost. První místo zaujímá seberealizace. Chybí často diplomacie. Někdy přehnaná kritičnost druhých, sám však kritiku nesnáší. Přináší tvořivost, obratnost. Často sklon k riskování. Chybí vytrvalost. Nestálost a časté změny názorů. Nesnáší nudu a jednotvárnost

Číslo 4
symbolizuje lidi praktické a spolehlivé. Nutná je zde pravidelná a zaběhnutá činnost. Často černobílé vidění. Budoucnost je stavěna na pevných základech. Vše je dosahováno vlastním úsilím. Výsledky práce musí být viditelné. Neradi změny. Zodpovědnost.

Číslo 5
první místo zaujímá touha po svobodě. Proměnlivá mysl, neklid a nestálost. Touha vymanit se ze zaběhnutého řádu. Impulzivnost v jednání, různé oblasti zájmů, často nestálé. Potřeba dobrodružství a cestování

Číslo 6
hlavní rys-harmonie, smysl pro krásu a umění. Důraz klade na materiální stránku života. Náklonnost a láska jsou nutné, jinak může být narušena sebedůvěra. Optimistický pohled na život a pomoc druhým v popředí. Často umělecký talent

Číslo 7
je zde touha objevovat, učit se, studium neprobádaného a tajemného láká. Houževnatost, trpělivost a statečnost při překonávání životních překážek. Sklon k duchovnu a léčitelské schopnosti. Nutnost učit se z vlastních chyb. Tvrdohlavost-vše je potřeba vyzkoušet na vlastní kůži.

Číslo 8
skrývá v sobě umění chopit se příhodných příležitostí, ve svůj prospěch. Potřeba prosadit se. Řídící schopnosti a zdravý, praktický úsudek. Často život plný náhlých a nečekaných změn, které by měli směřovat k transformaci. Schopnost vydělat peníze. Manipulace druhými.

Číslo 9
je číslo univerzálního vlivu, symbolem dokonalosti. Je zde smysl pro spravedlnost a pravdu. Inteligence. Často se projevuje smysl pro konání v pravý čas. Jednání podléhající iluzím ve všech oblastech. Idealista. Duchovní hledání.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one