Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice
lotosfial.jpg
lotus.jpg
vodni-lilie.jpg
imagesT1A1E5AU.jpg
Meditace je stav bez myšlení. Meditace je stav čistého vědomí bez obsahu.

Meditace je obvykle pokládána pouze za prostředek duchovního růstu nebo dosahování změněných stavů vědomí. Kromě tohoto meditace přispívá k:
omezení stresu
vyrovnanosti
kreativitě, uzdravování
relaxaci
posílení toku vývojové energie
posílení vědomí
rozvoji tzv."paranormálních" schopností
fyzickému, emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu uvědomění a rozvoji
uvědomění si dalších dimenzí a aspektů života včetně dalších nefyzických forem
radosti z rozšířeného vnímání
mentální bystrosti

Tzv.řízené meditace (kdy jeden člověk meditaci vede) většinou slouží k léčení- jak psychickému, tak fyzickému.
Výběr meditace
Od samého začátku hledejte něco, co vás osloví. Meditace nesmí být vynucené úsilí. Je-li vynucená, je od samého začátku odsouzena k zkáze. Vynucená věc vás nikdy neudělá přirozené. Není třeba vytvářet zbytečný konflikt. Je třeba abyste to pochopili, protože mysl má přirozenou schopnost meditovat, pokud jí dáte objekty, které ji oslovují. Jste-li orientováni na tělo, existují cesty, jak dosáhnout Boha prostřednictvím těla, protože i ono patří k Bohu. Cítíte-li, že jste orientováni na srdce, pak je vaší cestou modlitba. Cítíte-li, že jste orientováni intelektuálně, je vaší cestou meditace (Osho)

Meditujte na oblohu,a kdykoli máte čas, lehněte si na zem,dívejte se na oblohu. Ať je to vaše kontemplace. Chcete-li se modlit, modlete se k obloze. Chcete-li meditovat, meditujte na oblohu, někdy s otevřenýma očima, jindy se zavřenýma. Protože i obloha je ve vás, je stejně velká uvnitř, jako vně. Stojíme uprostřed mezi vnitřním a vnějším nebem, a obě jsou přesně vyvážená. Stejně jako je nekonečné vnější nebe, je nekonečné i vnitřní. Stojíme na křižovatce, každá z cest vede k rozplynutí. A toto jsou dvě cesty,vedoucí k rozplynutí. Rozplynete-li se ve vnějším nebi, je to meditace, ale konečný důsledek je tentýž, rozplynuli jste se. Tyto obě nebesa jsou jen jedno. Jsou dvě jen proto, že jste vy že jste dělící čarou. Když zmizíte, zmizí i dělící čára, vně je uvnitř a uvnitř je vně (Osho Oranžová kniha-meditační techniky)

Žij v přítomnosti
Jdete-li hlouběji do meditace, mizí čas. Jestli meditace opravdu rozkvetla, není tady žádný čas. Děje se to zároveň, když mizí mysl, mizí čas. Proto po staletí mystici říkávali, že čas a mysl jsou jen dvě strany stejné mince. Mysl nemůže být bez času a čas nemůže být bez mysli.Čas je způsob existence mysli. Proto také všichni Buddhové říkají :"Žij v přítomnosti". Život v přítomnosti je meditace, být prostě tady a teď je meditace. To, kteří jsou prostě tady a teď právě v této chvíli se mnou, jsou v meditaci. To je meditace- kukající kukačka, letící letadlo, vrány a ptáci, a všechno je tiché a mysl je nehybná. Nemyslíte na minulost a nemyslíte na budoucnost. Čas se zastavil. Svět se zastavil. Zastavit svět je celé umění meditace. A žít v přítomnosti znamená žít ve věčnosti. Vychutnávat přítomný okamžik bez představy, bez myšlenky, znamená okusit nesmrtelnosti
(Osho Oranžová kniha- Meditační techniky)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one