Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Keltský zvířecí "zvěrokruh"

81e335f135606c80252a39c4db34e36a.jpg
900c366b19e969c582031f785df569c8.jpg
8b8b283d61bf881948c99f8b68015f10.jpg
1f211c26206e6ce375f10288e4777637 (1).jpg
Keltský zvířecí „zvěrokruh“

Nejznámnějsí je „Keltský stromový zvěrokruh“ jež v podstatě není zvěrokruhem,ale kalendářem. Tak jako nenalezneme jednotný keltský stát nebo náboženství, nenajdeme ani jednotný keltský kalendář, a to i přesto, že na konci 19.století byly ve francouzské Coligny objeveny zlomky keltského kalendáře z 1.století našeho letopočtu, který v devatenáctiletém cyklu znázorňuje synodický rytmus Měsíce v souladu s ekliptikou. V historii Keltů existovala řada jiných systémů rozdělení času, Keltský čas nebyl jednotný- mohl se natahovat, proběhnout rychle nebo prostě plynout.Má dva čtrnáctidenní týdny. První týden začínal vždy novoluním a končil úplňkem. Keltský rok byl rozdělen jako osmiramenné kolo kolovratu, tvořené čtyřmi hlavními boty (v keltské Británii označovanými jako albans nebo sabaty), dvěma slunovraty a oběma rovnodennostmi. Body odpovídají hlavním svátkům v keltském roce. Důležité byly „křížové čtvrtinové dny“, které leží mezi těmito body, Původně byly přiděleny měsíčnímu cyklu a tím se staly pohyblivými. Až s příchodem Římanů a jejich pojetí času došlo ke stanovení přesného kalendářního dne 1.února, 1.května, 1.srpna, 1.listopadu. Keltský stromový kalendář má třináct měsíčních cyklů po 28 dnech plus jeden nepojmenovaný den (Jiří Janočko Stromy a keltský kalendář)
Více o Keltském stromovém kalendáři v rubrice "Keltský stromový kalendář"

13 je číslem Venuše – jež je planetou ženskosti a lásky. Existuje 13 lunárních měsíců v roce. Zvířecí keltský zvěrokruh není „astrologický“ v pravém slova smyslu. Je spíše pomůckou jak se naladit na instinktivní a intuitivní část osobnosti. Práce s „vnitřním zvířetem“ pomocí meditace či aktivní imaginace aktivuje ty části mozku, které v běžném logickém a analytickém fungování nepoužíváme. Umožní nám rozvinout fantazii a intuitivní vnímání a může pomoci vyléčit i určité vnitřní bloky. Metoda „Osobní Totem“ jejímž duchovním otcem je Stephen Gallegos ,která pracuje s meditací, aktivní imaginací, energetickými centry nazvanými „čakry“ a zvířaty je toho krásným příkladem. Proto věřím, že práce s „Keltským zvířecím zvěrokruhem“ má své opodstatnění. Keltové měli k zvířatům velice silný vztah a vnímali je jako své druhy a učitele.

Jelen – 24.12.-20.1.
Kočka – 21.1.-17.2.
Had – 18.2.-17.3.
Liška – 18.3.-14.4.
Býk – 15.4.-12.5.
Mořský koník -13.5.-9.6.
Střízlík – 10.6.- 7.7.
Kůň -8.7.-4.8.
Losos – 5.8- 1.9.
Labuť – 2.9.-29.9.
Motýl – 30.9.-27.10.
Vlk – 28.10.- 24.11.
Jestřáb – 25.11.- 23.12.

Jelen (24.12.-20.1.)

Jelen přináší vysoké ideály, houževnatost, pilnost, laskavost, vznešenost a celistvost. Naladění se na energii jelena nám napomůže dosáhnout výraznějšího pocitu rovnováhy a důstojnosti. Pokud jsme konfrontováni se situací, ve které s cítíme zranitelní či nejistí budeme se cítit lépe když se naladíme na energii jelena a požádáme jeho ducha o podporu a ochranu. Lidé- jeleni jsou taktéž rádi nezávislí – jak na duchovní rovině tak na materiální rovině. Člověk jelen nic nenechává náhodě a vše si pečlivě plánuje. Má vnitřní potřebu dotáhnout své cíle do zdárného konce. Jelen je vládcem lesa – disponuje silou, energií, plodností a silnou sexualitou. Je velice hrdý. Osobnost jež se narodila pod „vládou“ jelena by si měla vyjasnit rozdíl mezi hrdostí a pýchou. Jelen je spojován s procesem obnovy. Také může být poslem „onoho světa“

Kočka (21.1. - 17.2.)

Kočka je nositelkou silné inteligence a šestého smyslu. Osobnosti jež se narodila pod „vládou“ Kočky je vlastní silná intuice i nezávislost. Potřebuje propojit duchovní a materiální svět. Kočka je symbol vnitřního světa – nabádá nás abychom se ponořili do vlastní duše ,do podvědomí. Nesmí to však být únik – je třeba vše, co nalezneme v podvědomí vynést na povrch a žít to v každodenním životě. Kočka nás učí respektu a opatrnosti, je hrdá, nezávislá a je skvělý pozorovatel. Je jedním ze zvířat Bohyně, propojuje nás i se světem mýtů a archetypů– kolektivního nevědomí.

Had (18.2. - 17.3.)

Had touží nalézt odpovědi na veškeré otázky, je přemýšlivý a introvertní. Přináší léčení, přeměnu a transformaci. Je spojen se Spodním nebo také Jiným světem. Napojuje nás na podvědomí – jak osobní, tak kolektivní a učí nás přijmout vlastní Stín. Symbolizuje smrt a znovuzrození. Schopnost hada svlékat starou kůži , napovídá, že had drží klíč k mysteriím léčitelství a nového zrození. Pomáhá prohloubit a integrovat vlastní zkušenost archetypálních energií včetně Smrti a Znovuzrození. Had je symbolem sexuality a plodnosti. Podporuje iniciaci do těch nejhlubších transpersonálních říší.

Liška ( 18.3.- 14.4.)

Liška symbolizuje chytrost, inteligenci, důvtip, diplomacii a volnost. Konfrontuje člověka s částí sebe sama, která trpí pocitem že je obětí – léčením pocitu „oběti“ se dostáváme k vnitřní síle a sebevědomí. Osobnosti narozené pod „vládou“ Lišky mají velký rétorický talent. Liška je velice dobrý přítel. Pomáhá jí, když se opře o svou rodinu a pravidelně medituje. Liška je chytrá a sebejistá při řešení složitostí života, nachází (učí najít) svou vlastní životní cestu. Podporuje rozvoj našeho nezávislého myšlení a důvěru ve vlastní rozhodnutí. Posiluje schopnost najít chytrá řešení ve složitých situacích. Pomáhá vidět do situací a činit moudrá rozhodnutí. Podporuje nás při prosazení vlastní autority. Potřebuje nalít svou osobní sílu

Býk (15.4 – 12.5.)

Býk přináší sílu, stabilitu a velmi láskyplnou povahu. Je ramenem, na kterém se může každý vyplakat. Je upřímný, čestný, rozumný a řídí se intuicí, která ho jen málokdy zklame. Lháře a podvodníka pozná na míle daleko a nemá s nimi žádné slitování. Je připraven a schopen prožít život v hojnosti. Je symbolem zdraví a šťastným znamením. Musí si však uvědomit, že skutečné bohatství nalezne pouze ve svém srdci a v duši – teprve potom ho může najít v materiálním světě. Symbolizuje hojnost, plodnost, potenci, prosperitu – někdy však může chvíli trvat než toho dosáhne. Pokud se naučí soustavně , systematicky a vytrvale pracovat, dosáhne svých cílů. Je tvrdohlavý a když se rozčílí může být i nebezpečný. Býk nás učí uzemnit se a jít do svého středu.

Mořský koník (13.5.-9.6.)

Mořský koník přináší dokonalou paměť, analytického ducha a schopnost skvěle manipulovat s penězi. Symbolika, která se pojí s mořskými koníky, je hodně různorodá. Je to třeba knih a něha, ale také rodičovství a snaha o ještě silnější propojení rodinných vazeb. V řecké mytologii je mořský koník spojován s Poseidonem, takže je vnímán jako hodně ušlechtilé stvoření. Kombinuje podstatu vody a země jakožto silných živlů, představuje vrozenou moudrost matky Země. Jejich neobvyklé tělo je připomínané v mnoha kulturách, mořské koníky totiž znají třeba i Maorové. Hlava mořských koní je spojována s rychlostí a velkolepostí, jde o symbol štěstí, který námořník věští příznivý vítr a úspěšnou cestu. Mořský koník je doma i v keltské mytologii, sloužil jako symbol ochrany a symbolizoval i plodnou sílu, vzhledem ke své schopnosti se rychle a úspěšně rozmnožovat. Přináší schopnost se přizpůsobit, klid a mírnost. Je to symbol přátelství a nerozlučného partnerství

Střízlík (10.6.- 7.7.)

Střízlík přináší milou, láskyplnou a starostlivou povahu, která z osobnosti narozené v tomto „znamení“ dělá doslova miláčka davů. Je srdečný, otevřený,i v těch nejkrizovějších situacích dokáže zachovat chladnou hlavu a vyhnout se tlaku. Také má silně vyvinutý smysl pro zodpovědnost a netolerujete žádné bezpráví ani křivdu. Střízlík nám dovoluje, abychom zahlédli krásu Boha a Bohyně ve všech věcech. Říká nám, že co je „malé, to je krásné“ a seberealizace neleží ve velikosti nebo ve zjevné síle, ale v lidskosti, jemnosti a drobnosti. Lstivost, používaná s humorem a dobrým záměrem je cestou jako dosáhnout velkých věcí s malým úsilím a rozumným a čestným využitím úspěchů druhých. Ze všech ptáků, které druidové považovali za posvátné, je střízlík považován za nejposvátnějšího. Byl to šamanský pták. Tím, že je střízlík malý, nikomu nezavazí a může tak vstoupit do světů, kam „větší“ lidé nemohou. Střízlík je vynalézavý a je nositelem štěstí

Kůň (8.7.- 4.8)

Kůň je nositelem energie, vůle, sebevědomí, svobody a intuice. Osobnost narozena pod „vlivem“ Koně by měla cestovat- jak po vnějším fyzickém světě tak ve světě vnitřním, rozšiřovat své obzory. Kůň přináší energii a spojuje nás s vnitřní silou země i Slunce. Koňská bohyně Epona je patronkou celého cyklu života, od narození až po smrt, a dále života po životě a nového zrození. Ukazuje, že život je o cyklech. Posiluje a otevírá srdce. vyživuje smysl pro milující otevřenost, sounáležitost a propojení s druhými. Podporuje rozvoj prohlubujícího se sebeuvědomění, vyživující síly, vytrvalosti a síly v hloubce našeho srdce. Něžně otevírá srdeční čakru. Je oporou těm, kdo jsou sami, deprimováni a „ztratili srdce.“

Losos ( 5.8.- 1.9.)

Losos přináší moudrost, inspiraci, omlazení, fantazii, kreativitu. V tradici druidů je losos posvátný a uctívaný, je nejstarším zvířetem. Učí nás, že pokud chceme nalézt vnitřní moudrost, musíme nejdříve svůj život zrekapitulovat a vědomě cestovat zpět ke svému začátku, ke svému dětství a snad ještě dále. Učí nás dosahovat vlastního cíle, nenechat se odradit žádnou překážkou. Naladit se na energii lososa je třeba pro vytrvalý pohyb vpřed vstříc našemu osudu při zachování důvěry v to, co nás čeká v neznámu. Pro odevzdání se duchovnímu mystériu života. Pro rozvíjení inspirace a intuice . Učí nás jak být odolný a jak ovládnout vlastní náladovost.

Labuť (2.9.- 29.9.)

Labuť přináší touhu po dokonalosti, perfekcionismus, vysoké nároky na sebe sama i na své okolí. Učí nás vnímat lásku, půvab a krásu. Je ptákem prahu, symbolizuje tu část nás samotných, která může cestovat do Jiného světa. Naladit se na energii Labutě je dobré pro : zvýšení naší schopnosti poznat a přijmout vlastní dobrotu a krásu. Vyživuje smysl pro ladnost a učí nás vidět vše v zrcadle Božství. Zlepšuje sebeúctu. Pomáhá nám vidět to dobré i v druhých. Povzbuzuje nás, abychom prožívali život jako vzácný a posvátný dar. Učí nás jek se hlouběji propojit s vlastní duší. Vyživuje smysl pro krásno. Velký smysl pro spravedlnost. Nevěru a zradu neodpouští

Motýl ( 30.9.-27.10.)

Motýl je katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a duchovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvěřovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání. Vyživuje harmonickou rovnováhu mezi zranitelností a vnitřní silou. Taktéž nás učí že život je třeba brát s lehkostí a humorem. Osobnost Motýl je velice přitažlivá, veselá a okouzlující. Vnitřní dítě je rozvinuté – jako by člověk částí své osobnosti byl stále dítě

Vlk (28.10.- 24.11.)

Vlk přináší zásadovost, statečnost, odhodlání, čestnost, věrnost, vnitřní sílu a intuici. Učí nás překračovat hranice – ve své mysli i ve vnějším světě, napojit se na vnitřní sílu a neustále se vyvíjet. Učí nás také napojit se na vlastní Stín – na nevědomou část osobnosti. Podporuje uzemnění a posiluje pocit Boží přítomnosti. Dává nám přístup ke schopnosti poznat svou pravdu. Pomáhá při urovnání vztahů a nastavení zdravých hranic mezi námi a ostatními. Posiluje laskavost a pocit sounáležitosti s komunitou. Podporuje správné činy. Kultivuje radostného ducha, sílu charakteru a integritu. Ctí celoživotní úsilí

Jestřáb (20.11.- 23.12.)

Jestřáb přináší schopnost vidět život z vyšší perspektivy. Osvobozuje od „závaží“ minulosti, spojuje nás s předky a vlastními kořeny. Jakmile člověk ví odkud pochází a kam směřuje, je schopen naplnit život inspirací a nadšením. Učí nás vnímat život ze širšího celku. Má veliké ideály, nesmí však v sobě potlačit „lidskost“ , jinak směřuje k aroganci a k odmítání srdce. Schopnost vidět a přesně vědět, kde se nacházíme, perspektiva, dokonalý zrak .

Zdroj: Keltské Orákulum zvířat, Zvířecí esence Daniela Mapela, internet, meditace :)
3af2c5ead9a7191d4f92cb1fc43f2e1e.jpg
04af541b7e471e14145342938dba7df0 (1).jpg
5a720a486c443bd25fe40764b0d9c177.jpg
5b0caa484a87e0ff91993b920cf121e3.jpg
5179de00a3d0d8afb0a159a617e3766d.jpg
15538c7a6ac4a81034ca7c4e8f11af2c.jpg
ada37ef0959dba676f331889ca1d0ae7.jpg
d9487e9e788af55f7913887fd4e286c1.jpg
928de5a40b1db63ea22d0f032a42da0c.jpg
b423032e9600c754383217ae6542b956.jpg
566591ea30daa6213c0fdb30b80730e3.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one