Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Keltský stromový kalendář

15203128_1603784746595393_6882709063595913645_n.jpg
celticzodiac.jpg
12523887_1357362320956019_8837497904347460810_n.jpg
images.jpg
Keltský stromový kalendář

Keltové- tedy jejich kněží-druidové své poznání nezaznamenávali písemnou formou, ale sdělovali si je ústně z generaci na generaci (výcvik a a výuka druida probíhala 20 let). Neznamená to že by neznali písmo. Jejich záměrem byl rozvoj ducha a věřili, že pokud by své vědění zanechali v písemné formě, stalo by se z něho dogma. Tím by bylo zabráněno rozvoji ducha jednotlivce a stalo by se z toho kolektivní vědění. Zřejmě si byli velice dobře vědomi potenciálu lidské mysli, která dokáže zneužít víru ku prospěchu určité skupiny lidí. Keltové, stejně jako všechny přírodní národy žili mimo centrální náboženství. Spiritualita a myšlení přírodních národů jsou volnější než naše „civilizované“ zkostnatělé myšlení- jejich spiritualita vyplývá ze zákonitostí a pozorování okolní přírody. Příroda se neustále mění a nelze ji vyjádřit v jedné knize či svatém písmu. Stejné je to i s náboženstvím a uctíváním bohů. Existovalo mnoho božstev, v očích Kelta byly řeka, hora, strom, skála posvátné. Při pátrání po keltských božstvech nalezneme přes tisíc jmen, aniž by byla jakkoliv škatulkována nebo měla dokonce jakoukoliv funkci. Každý keltský kmen měl své vlastní pojmenování pro jednotlivé bohy. A navíc z respektu před magickou mocí bohů nepoužívali jejich pravá jména. Vždy bohy chovali v úctě a používali různá přirovnání- např. Bohovi hromu říkali Starý brach nebo bohyni smrti Velká královna. Vše je proměnné a nic není stálé či pevné. Lidský rozum má však tendenci zjednodušovat a hledá logické uspořádání. Jednoznačným protikladem oproti Keltskému „náboženství“ je jasně definovaný systém řeckých nebo římských božstev a hlavně křesťanství. Keltští bohové a duchové nectí žádné kategorie,a kdo chce porozumět keltské spiritualitě, měl by být úzce spojen s přírodou a dokázat se oprostit od naučených pouček a dogmat. Měl by být schopen nechat volně proudit myšlenky svým tělem a duchem.
Tak jako nenalezneme jednotný keltský stát nebo náboženství, nenajdeme ani jednotný keltský kalendář, a to i přesto, že na konci 19.století byly ve francouzské Coligny objeveny zlomky keltského kalendáře z 1.století našeho letopočtu, který v devatenáctiletém cyklu znázorňuje synodický rytmus Měsíce v souladu s ekliptikou. V historii Keltů existovala řada jiných systémů rozdělení času, Keltský čas nebyl jednotný- mohl se natahovat, proběhnout rychle nebo prostě plynout (kvantová fyzika v praxi :) ). Keltové používali sluneční kalendář a běh času znázorňovali jako kruh ( Kolo roku, kterým dle jejich představ v Zemi mrtvých otáčí velká bohyně babice). Keltský čas se skládal z kruhu uvnitř kruhů (uvnitř kruhu roku kroužily kruhy měsíců, v nich kruhy dnů a hodin). Jejich měsíc začínal vždy novoluním, den večerním soumrakem a rok temným listopadem. Tento způsob vyjadřoval keltské přesvědčení, že život proniká z temných hlubin země ven na světlo přítomnosti (stejně jako při narození dítěte, které přichází z tmavého lůna matky, nebo rašení semen rostlin z černé země.) Keltské hodiny nebyly přesně odměřovány vteřinami, ale byly proměnné. Vždy se řídily přírodními zákonitostmi. Nový den začínal při západu slunce – v okamžiku kdy let vlaštovek ustupoval letu netopýrů. Díky tomu byly v zimě noční hodiny mnohem delší než hodiny denní a v létě tomu bylo naopak. Vlastní den měl osm hodiny znázorněný osmiramenným kolem, které bylo přirovnáváno ke kolovratu, na němž bohyně osudu spřádala osud. Osm ramen znázorňovalo západ a východ slunce, poledne a půlnoc, a další čtyři časové body, ležící mezi čtyřmi hlavními (západ, východ slunce a poledne s půlnocí). Hodina nebyla jednotlivá neutrální míra, ale každá měla vlastní kvalitu a svého boha. Přechod mezi dvěma hodinami byl považován za magický- mohlo se přihodit neočekávané, jednalo vlastně o trhlinu v čase, kdy k nám mohly proniknout bytosti z nadpřirozeného světa. Stejným způsobem je uspořádán i keltský měsíc. Má dva čtrnáctidenní týdny. První týden začínal vždy novoluním a končil úplňkem. Keltský rok byl rozdělen jako osmiramenné kolo kolovratu, tvořené čtyřmi hlavními boty (v keltské Británii označovanými jako albans nebo sabaty), dvěma slunovraty a oběma rovnodennostmi. Body odpovídají hlavním svátkům v keltském roce. Důležité byly „křížové čtvrtinové dny“, které leží mezi těmito body, Původně byly přiděleny měsíčnímu cyklu a tím se staly pohyblivými. Oslavy probíhaly za úplňku ženského měsíce (únor), měsíce rozkoše (květen). Měsíce žní (srpen) a měsíce válek (listopad). Až s příchodem Římanů a jejich pojetí času došlo ke stanovení přesného kalendářního dne 1.února, 1.května, 1.srpna, 1.listopadu. Tím se bohužel narušilo keltské kultury vnímání času- došlo k určitému zjednodušení a oddělení od koloběhu přírody a jejich zákonitostí). Uvnitř kola roku se nachází osm ramen- čtyři ramena patří Slunci a čtyři patří Luně. Prostor mezi rameny Keltové vnímali jako říše, jimž vládnou určití bohové. Bohové jim dávali jisté zákonitosti a kvality. Dny na konci a na začátku jednotlivých období tvořily hranici mezi říšemi. Na tyto dny připadaly hlavní slavnosti. Nalezneme zde i dny,které tvoří přechod mezi jednotlivými obdobími. Tyto dny se rovnaly území nikoho, kde nevládl pořádek ani zákon (podle našeho chápání času), žádný z vladařů nemohl uplatňovat svou svrchovanost. Hlavně v období „křižových čtvrtinových dnů-slavnosti čarodějnic“ vládly chaos a extáze. Nadpřirozené bytosti navštěvovaly svět lidí a lidé zase svět nadpřirozených bytostí.

Samhain (1.11.)- v keltském roce začínal za chladných nocí listopadového novoluní, kdy končí světlá polovina roku roku a začíná temná polovina roku nového. V těchto dnech, za úplňku roku (tzv.hunters moon) slaví nástup své vlády černý bůh Samain, lovec a bojovník. Zabil slunečního jelena, aby mu uloupil ženu, kterou zavlekl do podzemí, kde vládne bohyně smrti Morrigan. Morrigan se stará o duše zemřelých, o spící semena a o zvířata. Samain se jasnovidcům zjevuje jako stařena, která sbírá v bezlistém lese devatero dřev-v sobě ukrývá sluneční teplo a sílu, které se uvolňují v ohni. V předvečer tohoto svátku se zvedají mlhy a odkrývají se vchody do vílích hor. Rozdělávají se ohně, ve kterých se pálí slaměná panenka symbolizující provinění a omyly. Zimní král Samain se zdobí věčně zelenou jedlí, jmelím a hlavně cesmínou. Stromem symbolizujícím toto období je tis, proto můžeme najít zmínku i o tajné noci tisu.
Yule (zimní slunovrat- 21.12.)- nejtemnější noc v roce, která zároveň zvěstuje nadcházející konec Samainovy vlády. Bohyně hluboko v zemi o této noci porodí znovuzrozené sluneční dítě. Lidé ho světí hlubokou meditací v nejtišší hodině této noci. Vykuřují světnice a spižírny borovicovou pryskyřicí, nade dveře věší větve jalovce, zapalují světla, nechávají doutnat dubové a březové dřevo a věší zimní májky. Britští Keltové zdobili hlavně domy, a to především cesmínou, jmelím a břečťanem, na pevnině se používal smrk nebo jedle. Slavnosti trvaly dvanáct „kouřových nocí“. Dům i chlév se vykuřovali vonnými bylinami a pryskyřicí stromů, především pelyňkem, jalovcem, tomkovicí a jedlovou, smrkovou nebo borovicovou pryskyřicí. V předvečer poslední noci se v Británii pořádal wassailing-pitka. Keltové tančili a pili a přitom polévali ovocné stromky a připíjeli i na zdraví dobytka. Pekli koláč, ve kterém bylo ukryto semeno bobu. Kdo bon našel, byl prohlášen králem a s blázny se ujal vlády. Bob byl starými Kelty uctíván jako hlavní pokrm mrtvých a mrtví jsou ti, kdo dávají zemi plodnost a hojnost. Semeno bobu vlastně symbolizuje embryo a znovuzrození mrtvých předků. Během této noci byli k vidění i jelení tanečníci, kteří svým tancem vybubnovávali poselství pro bohyni země a jeleního boha Cernunna. Ti, se v hloubi země probouzejí k životu. Tomuto svátku je zasvěcena jedle nebo smrk, smůlou prosycený strom světla. Jelení bůh Cernunnos se dodnes zjevuje v podobě Mikuláše (Nikolaus, Samiklaus)na jelenovi nebo na saních tažených sobím nebo jelením spřežením

Imbolc (1.2.)-svátek světla. Za měsíčních únorových nocí, kdy se rodí jehňata a začínají tát ledy, dochází k proměně božího páru Samaina a Morrigany. Keltové oslavovali proměnu bohyně, která omládlá a očištěná vystupuje z hlubin země jako Brigit (Bílá bohyně). Čistá, svatozáří obklopená bohyně, která se po kraji prohání na hřbetě jelena a probouzí k životu všechny mízy a šťávy. Tím dochází k proudění mízy ve stromech a semenech a k jejich probuzení. Tento svátek je především svátek očištění-v době kdy se opět začínají prodlužovat dny je třeba se očistit od temného. Keltové používali čistou vodu nebo dům vymetali březovým proutím. Bříza je stromem světla (Brigit) a je znamením nových začátků. Zároveň s Brigit vychází z brlohu i medvěd, který představuje znovuzrozeného avšak skrytého slunečního boha. Tento svátek byl pro zemědělství významným dnem vykládání orákul. Všichni se chtěli dozvědět, jak bude vypadat nadcházející rok, kdy začít s orbou a kdy se bude sít len. Květinou svátků světla je sněženka, která oznamuje návrat bohyně. Svátky světla ohlašují vládu Bílé bohyně a medvědího boha, která bude trvat až do května. Bylo to období nevázané plodnosti, tvořivého chaosu, veselí, dovádění a pitek. Konaly se průvody masek k probuzení zrna a zahnání duchů, kteří přinášeli nemoci. V příručce pro misionáře z roku 762 našeho letopočtu, se dočteme, že podobné oplzlé únorové slavnosti se přísně zakazují. Ale protože se napůl obrácené ovečky nechtěly těchto slavností vzdát a řídit se těmito zákazy, začali je misionáři vykládat jako dobu půstu (krásný příklad využití lidské mysli ke zneužití víry ve prospěch určité skupiny lidí, a to jen proto, že se lidé radovali-držet půst v únor je zcestné, protože naše tělo je ještě v „zimním režimu“ a potřebuje živiny)

Ostara (jarní rovnodennost okolo 21.3.) jedná se o vrchol vlády Brigit a jejího mladého divokého společníka. Slavnosti probíhají v době květu trnky, jilmu a kručinky (podle stupňů zeměpisné šířky). Jedná se o období jarních bylin, které jsou omlazující a očišťující. Keltové je připravovali v obřadních pokrmech. V této době již najdeme v krajině rozkvetlý devětsil a podběl-rostliny které zahánějí nachlazení. V rostlinách, které se používají při pašijových a velikonočních oslavách, se skrývají tajemství a tradice keltských zvyků, které znovu převzala a svým způsobem zneuctila církev. Keltové vázali věnec ze sedmi různých zelených větví (zimostráz, zerav, tis, chvojka klášterská, jedle bělokorá, smrk, vrba, jíva, přidává se listí buku). Věnec se upevňuje na bezový kříž (patří k náčelnickým stromům a byl velmi uctíván, staří Keltové říkávali:“před bezem klekni, a pokud chceš bezové dřeva, pokloň se bezové královně a popros“), který je umístěn na dlouhé lískové holi. Na bezový kříž se zavěšují vyfoukaná vajíčka malovaná veselými barvami jara. Již stará Evropa doby bronzové znala zelené větve upevněné na kříži (motiv kola s křížem je předkeltský, tyto symboly byly nalezeny na skalních rytinách z doby bronzové), kterými lidé zdravili příchod Bílé bohyně a jejího druha. Věnce se nosívaly ve směru sluneční dráhy kolem polí. S tímto svátkem je úzce spojen jak keř bezu, tak i líska. K dalším rostlinám tohoto období patří jetel, který stejně jako šťavel vyrůstá ve šlépějích bohyně. Dále pak žlutý petrklíč (prvosenka jarní) kterými bohyně otevírala nebe. Až mnohem později se petrklíč ocitl na svazku klíčů svatého Petra.

Beltaine (30.4.-1.5.) za májového úplňku tančí duchové přírody a jásají. Blíží se veselice, předvečer královské svatby. Bůh odkládá medvědí kožich a objevuje se mladý a zářivý hrdina, který ve své náruči svírá svou květy ozdobenou nevěstu. Nastává vlády boha Belena (Belenos, Baldur, Apollón) a jeho nevěsty Belisamy (Danu, Damara). Přinášejí teplou a světlou polovinu roku. O této noci se obřadně zhášejí všechny ohně a za rozbřesku se rituálně zapalují nové ohně- beltine. Na oheň se přkládá devatero dřev a v některých oblastech hoří mezi devíti kousky rašeliny. Mladí skáčou přes ohně, odnášejí si domů žhavé uhlíky, aby novým ohněm posvětili své domácí krby. Stavějí se májky z březového nebo smrkového kmene. Jejich zelená koruna prochází květinovým věncem ozdobeným barevnými stuhami. Představuje symbol spojení mladého boha s nevěstou. Celé vesnice tančily kolem májek a lidé ze svého středu vybírali nejkrásnější dívku. Ozdobili ji kvetoucím hlohem, sedmikráskami, kopretinami, jinde ji zahalili do březového listí a na hlavu dali korunu z květů. Silný mládenec se začerněným obličejem oblečený do zeleného listí ztělesňoval jejího božího manžela. Mládež vyrazila do lesů, dívky se opevnily v hradech lásky, které chlapci brali útokem. Jeden starovelšský básnik napsal: „dříve než existovaly papežovy zákony a tolik pobouření, milovali se všichni bez hanby. Svobodná a lehká radost se zase objeví, protože máj nám připravil domy z listoví....“ Májové oslavy jsou časem koupelí. Brzo ráno se vycházelo ven, aby se provedla koupel v čerstvé rose. Májová královna a její druh polévali jásající lidi vodou-legrace kterou lze vyložit jako symboliku deště a plodnosti. Rostlinami těchto svátku jsou:česnek medvědí a
kozlík lékařský

Midsummer (letní slunovrat 21.6.)mírné dlouhé dny krásného léta se slavívaly dvanáct nocí. Bohyně všech rostlin je již v požehnaném stavu, kdy nosí plody země. Belen, bůh minulých časů, stojí na sklonku svých dnů. Završuje svou mírnou vládu. Zato Taranis, hromovládce a bůh nebes, sesílá na zem občas bouřku a déšť, aby osvěžil svou milenku, bohyni země. Zapalovaly se ohně,které posilovaly teplo a světlo letních dnů. Obřadní ohně byly z dubového dřeva a v některých oblastech se do ohňů vhazovalo devatero dřev a dokonce otýpku dřeva z loňských ohňů. Byly to čas radosti a díků. Stejně jako o májových slavnostech se oslavoval čas lásky, tančilo se kolem ohňů a skákalo se přes ně. Staří Keltové věřili že oheň je očišťující. Skokem skrze plameny docházelo k očištění těla i duše. Zamilované páry se v těchto dnech drželi za ruce, aby předešli bolesti z rozchodu. Ohně také přinášeli plodnost polím a bohatou úrodu. Často lidé volali do plamenů „Ať vyroste len!“ V těchto dnech Keltové tancovali a skákali přes ohně nazí, pouze ovinuti pásem z pelyňku nebo sporýše. Ve vlasech měli věnce ze sporýše a listů popence. Obě byliny posilovaly schopnost extáze a jasnozřivosti. Sporýš- rostlina kovářů, která se používala ke tvrzení železa, sloužila v přeneseném smyslu ke tvrzení mužského údu, což dokazuje, že letní slunovrat byl dalším svátkem plodnosti. Letní slunovrat je další mezihraniční doba, kdy obyvatelé nadpřirozeného světa tento svět opouštějí a vstupují do našeho světa, světa lidí. Sluneční bůh Belen je považován za nesmrtelného a nikdo mu nemohl ublížit. Jeho matka nechala všechny bytosti přísahat, že jejímu synovi neublíží. Jenom jmelí, které rostlo na stromu světů (u Keltů je tímto názvem označován dub) pokládala za tolik nicotné, že po něm přísahu nevyžadovala. Zapomněla však, že jmelí je bytost mezi dvěma světy, nepatří ani k zemi ani k nebi a naprosto se vymyká koloběhu roku. Ohnivý bůh Lugh (Loki, Iodanach, Samhioldananach, Lahmfada) vyřezal z větvičky jmelí šíp a slunečního boha Belena porazil. Bůh Lugh je pozdějším vtělením samotného boha slunce, bohem zralého obilí a ovoce. V těchto dobách se žehnalo polím, obětovalo se bouřlivému duchu přírody, který symbolizoval sílu růstu na poli a všechny opájel svou divokou potencí. Kolem polí se zastrkávali větve jeřábu a vlčích bylin (např.prhy horské), aby se z polí nevytratila síla růstu.
Do dnešních dnů se na mnoha místech v tento svátek sbírá devatero bylin- tyto byliny se používaly v počtu devíti kusů (jejich složení bylo různé podle místa oslav): třezalka, heřmánek, plavuň, arnika, měsíček, bezový květ, řebříček, čistec, sporýš, lopuch, kmín, divizna, popenec, mochna a další. Letní slunovrat doba je typickým mezidobím, kdy se zjevují věci budoucí. Ten, kdo chce znát svou budoucnost si dává pod polštář devatero bylin a sen mu přinese poselství.

Lughnasadh (1.8.) za srpnového úplňku končí vláda boha Belena a jeho nevěsty. Všude plápolají ohně, které představují jeho hranici. Tento bůh se přeměnil v ohnivého, zářivého boha Lugha. Ten se oženil s bohyní sklizně Annonou (v severovýchodní Galii,v Porýní a na řece Rhoně jí říkali Rosmerta. Bohyně třímá v rukou roh hojnosti, je zároveň matkou obilí a živitelkou světla. Svou vládu si udrží přes podzimní rovnodennost až do svátku Samhain. Lugh je mistrem, který vede přírodu k oduševnění a ke zdokonalení. Vede již rozkvetlé ke svému cíli- k vysemenění, a tím k přechodu do duševní dimenze. Je ztělesněním principu dokončení, zdokonalení, naplnění osudu. Byliny svým teplým dechem přivádí do stavu opeřené a voňavé krásy a svými éterickými oleji, balzámy a pryskyřicemi znásobuje jejich léčivou sílu. Tato slavnost, trvající několik dní je především slavností žní. Peče se chleba z prvního zrní, které bylo získáno z prvního ručně posečeného snopu. Obilí bylo vždy základem života a proto se jedná o kultovní tradici, která byla v mnoha zemích bohužel zapomenuta. Poslední snop, který ženci posekali a svázali, symbolizoval obydlí obilné matky, obilného medvěda, obilného vlka nebo obilné královny. O těchto svátcích se na mnoha místech začínalo s podzimní orbou, která symbolizuje koitus boha s bohyní země. Lugh nosí světelné kopí, které je z jasanového dřeva. Jasan je znázorňován jako strom světla a ohně. Z jeho dřeva se dělaly hůlky na rozdělávání ohně. Do srpnových dnů spadá období, kdy ženy sbíraly léčivé byliny. Toto období začíná 15.8. a končí 8.9. Nejen byliny ale i tráva je plná léčivé ohnivé síly. Dodnes tyrolští horalé za srpnových úplňku sečou trávu, kterou pak suší na léčivé seno pro nemocný dobytek

Mabon (podzimní rovnodennost) vřes je v plném květu a nádherné koberce vřesu představují plášť boha Luga, který ještě vládne se svou paní bohyní plodnosti. Celá vesnice se scházela pod vesnickým stromem, nejčastěji lípou, k taneční slavnosti. Kromě sklizňových prací se začínalo s pracemi v dílnách. Stromem tohoto období je jabloň. Patří ke konci roku, její plody rostou západním směrem a symbolizují nadpřirozený svět- kraj jablek, kterému Keltové říkali Avalon. Sklizeň jablek navíc symbolizuje sklizeň života
(Jiří Janočko Stromy a keltský kalendář)

Keltský stromový kalendář
třináct měsíčních cyklů po 28 dnech plus jeden nepojmenovaný den

24.12.-20.1.- Bříza (Beth)
21.1.-17.2.- Jeřáb (Luis)
18.2.- 17.3.- Jasan (Nion)
13.3.- 14.4.- Olše (Fearn)
15.4.-12.5.- Vrba (Sail)
13.5.- 9.6.- Hloh (Úath)
10.6.- 7.7.- Dub (Dair)
8.7.- 4.8.- Cesmína (Tinne)
5.8.- 1.9.- Líska (Coll)
2.9.- 29.9.- Vinná réva (Muin) někdy také nazývaný měsícem Ostružiníku
30.9.- 27.10.- Břečťan (Gort)
28.10.- 24.11.- Rákos (Ngetal)-někdy také nazývaný měsícem Trnky
25.11.- 22.12.- Černý bez (Ruis)
23.12.- Nepojmenovaný den

Bříza
období stromového znamení : 24.12.- 20.1. (měsíc otevření, měsíc začátků)
Vládnoucí božstvo: Lug (Taliesin, Amergin, Blodeuwedd, Cairbre)
Druidské zvíře: bílý jelen, zlatý orel
Kámen: Křišťál
Klíčová slova: vytrvalost, pracovitost, ctižádost, věrnost.

Bříza je typický pionýrský strom. Úspěšně proniká a kolonizuje holiny, protože její lehká semena roznášená větrem snadno klíčí. Uchytí se na jakékoliv půdě a často jsou prvními stromy na vykácených plochách. V keltské astrologii se bříza pojí s písmenem beth, prvním písmenem ogamské abecedy. Je první mezi posvátnými stromy druidského stromového kalendáře a reprezentuje nové počátky. Ve světě Keltů se během roku průběžně používaly různé části stromu. Vzhledem k soustavnému využívání břízy a vzhledem k tvrdosti a odolnosti jejího dřeva druidové spojovali tento strom s principem alfa a omega, znamenající první a poslední, neboli začátek a konec. Magické vlastnosti spojované s Břízou-ochrana dětí, tvořivost, čistota
Bůh Lug (Zářící) byl v Irsku uctíván jako božstvo Slunce.
Bílý jelen v keltské tradici střeží vstup do zásvětí a reprezentuje smrt a znovuzrození. Jeho paroží je spojováno s duchovním růstem a rozvojem na všech úrovních vědomí. Na základě spojení jelena s rohatým bohem Cernunnem, lovcem Hernem a kouzelníkem Merlinem ho Keltové považovali za významného prostředníka mezi zvířaty, člověkem a přírodními silami. Po praktické stránce symbolizuje Bílý jelen vysoké ideály a ctižádost, nezávislost, nové putování, šlechetnost a úspěšnost.
Osobnost narozená ve znamení břízy se vyznačuje vysokou mírou ambicióznosti, rozhodnosti, houževnatosti a odhodlání překonat téměř jakoukoli překážku. Břízy jsou nesmírně loajální, vždy připravené přinést oběti a převzít zodpovědnost, značně převyšující jejich pravomoci. Břízy jsou trpělivé a odhodlané, jsou schopny překonávat překážky a osobní limity. Jsou to vůdci, skvělí organizátoři, kteří neztrácejí přesvědčení, že tvrdou prací a vytrvalostí vždy zvítězí. V nitru jsou Břízy vášnivé a starostlivé,ale v otevřených projevech lásky a citů většinou rezervované. Vzhledem k dominantní zodpovědnosti ke kariéře a rodině často trpí hlubokou osamělostí. Když se Bříza pokouší v natěsnaném časovém rozvrhu sladit romantický život s osobními zájmy, nejednou zjistí, že druzí lidé nejsou vždy ochotni přizpůsobit se jeho přísnému režimu. Ačkoliv v osobní rovině mnoho bříz působí jako samotáři, jsou tito lidé málokdy sami a podobně jako jejich strážný strom jsou i oni ochotni připojit se k ostatním, pokud to považují za nezbytné. V psychice bříz je obsažena schopnost činit velké oběti a odsouvat osobní potřeby ve prospěch dobra. Lidé narozeni v roční době s nedostatkem světla mají tendenci vidět na všem především negativní stránky. Ačkoliv navenek projevují velký smysl pro humor, mírný rys nevázanosti nebo sklon chovat se poněkud netypicky, vnitru jsou vždy střízliví a vážní. Typická bříza potřebuje ve svém životě cíl a řád-jinak může podlehnout své přirozeně pesimistické povaze a propadat depresi či malomyslnosti
Další božstva- Taliesin -jeden z největších keltských bardů, velký mág,byl si vědomí všech svých inkarnací a jejich souvislostí, Amergin-tvořivost, Bloddeuwedd- lekce učení, Cairbre-tvořivost

Bříza/Kozoroh: Bříza s Kozorohem si jsou tak podobní, že toto spojení se rovní manželství mezi bratrancem a sestřenicí. Ovocem jejich svazku je posílení těch nejlepších i těch nejhorších vlastností obou partnerů. Tato kombinace je nejpevnější v oblastech práce a kariéry. Lidé narození ve slunečném znamení Kozoroha a stromovém znamení Břízy mají sklon zaměřit se na profesionální dráhu a jsou to workoholici. Jsou jednou z nejcílevědomějších kombinací. Kozoroh touží po úspěchu a moci, bříza chce peníze a úspěch, ale také touží pomáhat druhým- limit kombinace sebeobětující se Břízy a kompetentního a pracovitého Kozoroha dosahuje až ke hvězdám. Jako první ze stromových znamení reprezentuje Bříza nový start neboli počátek, zatímco Kozoroh je znám svou schopností vytrvat a dovést věci až do konce. Nejhlubší potřebou Břízy/Kozoroha je být milován, ale sami nejsou vždy příliš milující. Jestliže jste se zamilovali do Břízy/Kozoroha, neočekávejte romantickou poezii, měsíční svit a růže. Vsaďte na úspěšný život, pokud jste ovšem ochotni přijmout roli partnera a pomocníka. V případě že vy vyžadujete neustálou pozornost a ujišťování, raději na celou záležitost zapomeňte. Nicméně za podmínky, že jste ochotni vyčkat zatímco Bříza/Kozoroh pracuje dlouhé hodiny a zapomíná věnovat pozornost rodině, pomáhat mu v kariéře a povzbuzovat ho, když klesá na mysli, budete odměněni loajálním a svědomitým partnerem. Můžete si být jistí, že jako partner bude Bříza/ Kozoroh vždy po ruce, když ho opravdu potřebujete.

Jeřáb
Období stromového znamení: 21.1.- 17.2. (měsíc vizí, duchovní měsíc)
Vládnoucí božstvo Brigit (Airmid, Baile, Beli, Beltene,Borvo, Bran, Coll, Cormac)
Druidské zvíře: zelený drak, Jeřáb
Kámen: Peridot
Klíčová slova: prozíravost, vynalézavost, lidskost, výstřednost

Jeřáb má schopnost růst vysoko na horských svazích v půdách chudých na živiny, případně se zakořeňuje i na skalnatých římsách. Nápadné rudé plody jeřábu jsou jedlé,ale mají trpkou příchuť. Každý má na bázi drobounký pentagram (starodávný symbol ochrany). Proto bývá Jeřáb také nazýván čarodějnickým stromem. Jeřáby zasvěcené bohyni Brigit byly pro druidy posvátné a byly považovány za vstupní bránu do duchovního světa- proto ho Keltové sázeli poblíž vchodů aby odháněly zlo. Plody Jeřábu obsahují vitamin C, šťáva z bobulek je antiseptická a svíravá, což z ní činí výborné kloktadlo pro zanícený krk nebo zánět mandlí. Odvar z bobulí mírní svědění a bolesti při hemeroidech a výtažek z kůry zklidňuje unavené a zanícené oči. Jeřáb má se zrakem mimořádně silné spojení, které přesahuje pouhé léčení- je úzce spjat s věštěním a schopností „vidět“ budoucí události. Magické vlastnosti spojené s Jeřábem: léčení, osobní posílení, věštba
Brigit je keltské bohyně ohně a vody. V Irsku je známá pod jménem Brigid, v Anglii pod jménem Brigantia, ve Skotsku Bride. Brigid byla součástí triády bohyní a některé legendy hovoří o třech Brigitách: jedna měla na starost poezii a inspiraci, druhá léčitelství, porodnictví a posvátné studny a třetí oheň v krbu, kováře a další řemesla.
Další božstva- Airmid-léčení, Baile-komunikace, Beli- věštění, Beltene-duchovní spojení, Borvo-léčení, Bran-duchovní ochrana, věštění, Caradoc-věštění, Coll-astrální práce
Drak je legendární zvíře, které často střežilo poklad či nějakou pannu. Keltský drak reprezentuje svrchovanou moc nebo vládce jako např.pendragon, což je keltské slovo pro „knížete“

Osobnosti narozené ve znamení Jeřábu jsou individuality nenávidějící konformitu a odmítající jinou autoritu než svou vlastní. K jejich nejnápadnějším vlastnostem patří idealismus , pokrokové myšlení, humanitární principy a výstřednost. Ačkoliv emocionálně mohou být jeřáby chladní, opravdu se starají o lidi a probdí často noci starostmi o budoucnost lidstva. Jsou velice prozíraví a mají velkou představivost, takže potřebují nějaké životní poslání. Typická Jeřáb má sklon vidět vidět věci z jiné perspektivy než jiní lidé, oplývá mimořádnou představivostí a často přichází s originálními nápady, které ostatní mohou považovat za podivné či výstřední. Jeřáb se často jako křižácký rytíř ocitá na pozici vůdce bez následovníků a velmi dobře chápe, že jiní nemusí vždy sdílet jeho specifické vidění budoucnosti. Přesto věří svým vlastním myšlenkám a schopnostem a jen zřídkakdy se stará o názory druhých. Jeřába je těžké odradit od zvolené cesty výsměchem nebo nesouhlasem. Tito rebelové mohou být idealističtí,ale jsou také nesmírně urputní, zejména když věří, že mají pravdu. Tak jako jejich vládnoucí strom, nebezpečně visící na strmém svahu, i oni při hledání světla nebo splnění svého cíle stoupají mnohem výše než jiní. Jeřáb je obvykle otevřený a velice přátelský, ale také vyžaduje soukromí, značnou dávku svobody a vlastní psychologický prostor. Dokonce i přátelé a rodina, kteří ho mají skutečně rádi, mohou mít občas pocit, že „svého“ pana Jeřába či paní Jeřábovou ve skutečnosti neznají

Jeřáb/Vodnář -mezi Jeřábem a Vodnářem je hodně podobností. Jeřáb využívá intelekt a intuici k dosažení vyššího vědomí a porozumění. Vodnáři mají v oblibě racionální studium a vědecké teorie,ale také se vyznačují intuitivními a psychotronickými schopnostmi, které se vymykají rozumového vysvětlení. Jeřáb byl odedávna spojován s magií a čarodějnictvím, mnoho Vodnářů je moderním ekvivalentem dávných mágů. Nicméně magie současného Vodnáře nepochází ze zaklínadel a lektvarů, ale z jeho vynalézavé mysli a náhlých záblesků intuice, které mu umožňují měnit ustálené teorie a konvenční ideje tak, že je rozebere a složí zpátky zcela novým a odlišným způsobem. Jeřáb/Vodnář má velký problém zůstat soustředěný na tady a teď. Dívá se dopředu a zároveň je fascinován minulostí. Přítomný okamžik uniká pozornosti. V osobních vztazích Jeřáb/Vodnář není tím, kdo svého partnera příliš obletuje. Lidé narozeni v této kombinaci mají sklon být spíše idealističtí než romantičtí a dávají přednost partnerskému vztahu založeném na přátelství, spolupráci a stejných zájmech.

Jasan
Období stromového znamení: 18.2.- 17.3. (měsíc vod, měsíc astrální cesty)
Vládnoucí božstvo: Manannán mac Lir (Biddy Mamionn)
Druidské zvíře: rybák, mořský koník, tuleň, racek
Kámen: Korál
Klíčová slova: citlivost, oduševnělost, dvojí povaha, umělecké nadání, intuice

Jasan může dorůst na otevřených prostranstvích až do výšky 40ti metrů. Ačkoliv se zhruba po 60ti letech jejich růst zastaví, běžně se dožívají 200 let- o některých Jasanech je známo, že žily přes 400 let. Jasan je významný zdroj tvrdého dřeva, které vydrží v téměř každém prostředí, ale nejlépe se mu daří ve vlhké zásadité půdě v údolích a podél potoků. Jasan vyžaduje po celou dobu plné světlo a nesnáší zastínění jinými stromy. Jasan jako strom schopný růst ve vodě je zasvěcen bohu moře-proto se jasanové dřevo používalo ke kouzlům proti utonutí. Ve třetím měsíci roku, měsíci záplav, velští a irští Keltové těžili jasanové dřevo, považované za nejlépe hořící- voní jak čerstvé tak vyschlé. Jelikož se o jasanu říkalo že „přitahuje blesky“, používalo se při rituálech na počest ohně a k přivolání deště. Keltové, zejména v Irsku, pohlíželi na tyto posvátné stromy s úctou a odmítali je kácet, i když byl nedostatek dřeva, protože se báli, že jejich domy pohltí oheň. Jasan spolu s dubem a hlohem tvoří v čarodějnické nauce magickou trilogii. Hole druidů se obvykle vyráběly z jasanového dřeva, protože má rovná vlákna. Magické vlastnosti spojené s Jasanem: prosperita, ochrana, léčení

Manannán mac Lir je Irský bůh moře (Manannán, syn moře)- vládl v Emain Avlachu, ostrovním ráji v zásvětí, kam zemřelí přicházeli jako živí, kde byli námořníci chráněni před špatným počasím a kde druidové obdrželi posledních pět písmen ogamské abecedy. Ačkoliv byl často zobrazován jako hezký a impozantní člověk, Mannán uměl měnit podobu a proslul jako mistr triků a iluzí. Vlastnil bájnou loď, která se pohybovala bez plachet i vesel a nechala se ovládat myšlenkami toho, kdo ji řídil. Většinou cestoval na svém koni Aonbarrovi, nádherném hřebci, který se snadno pohyboval po mořských vlnách jako po souši. Nosil také roh hojnosti. Oblékal pestrobarevný obrovský plášť a říkalo se, že máchne-li jím, může změnit osudy. V pozemském světě sídlil na ostrově Man, od jehož názvu má pravděpodobně odvozené jméno
Biddy Mamion- porodní bába z Innishsarku, která měla léčitelské schopnosti. Víly ji jednou požádaly, aby jim vyléčila dítě,a od té doby s nimi měla přátelské vztahy. Navzájem si předávaly rady týkající se léčení

Rybák- rybáci jsou stěhovaví ptáci, kteří sídlí na pobřežích a u vnitrozemských vodních ploch. Rybáci jsou pospolití ptáci a hnízdí v koloniích obvykle na malých ostrovech. V dávných dobách byli rybáci, labutě a racci považování za ptáky prorokující počasí. Námořníci vypozorovali, že bouře obvykle přichází z oblastí, kde stěhovaví ptáci měnili kurz letu. Proto pozorně sledovali let rybáků a všímali si, zda nemění směr, což by mohlo znamenat blížící se nevlídné a špatné počasí.
Mořský koník- Mořský koník je neobvyklý tvor. I antické kultury si všimly jeho podoby s koněm a tak je velká část jeho symboliky shodná s jeho suchozemským souputníkem. Přináší plodnost, sílu a je symbolem boha moře, Poseidóna, čímž se stává vládcem vodní zvířeny. Není však stavěný na rychlost. Většinou se jen tak pokojně vznáší ve vodě, má radost z vlastního bytí, občas je přichycen za listy rostlin. Proto symbolizuje také trpělivost a odhodlanost. Je stálý a tak svého přítele nikdy neopustí. Jeho tělo jako by bylo stvořeno z částí mnoha jiných tvorů. To svědčí o jisté kreativitě. Důležitou a zajímavou součástí života koníků je i fakt, že samec pečuje o nevylíhlá vejce a poté "rodí" malý potěr. To z něj dělá symbol otcovství a obětavosti. A nesmíme zapomenout na Čínu - Číňané věří, že mořský koník je druh vodního draka a přináší štěstí. Odtud se tato pověra rozšířila do Evropy. Námořníci věděli, že uvidí - li koníka, bude jim štěstěna přát. Síla, trpělivost, přátelství, otcovství, oddanost, kreativita a štěstí. To vše se snoubí v tomto podivném tvoru.

Jasan
moc Jasanu spočívá v jeho schopnosti žít ve vodě a v moři. Měsíc jasanu je posledním zimním měsícem, dobou kdy jsou noci delší než dny a vichry a lijáky často způsobují záplavy. Psychologicky má střet tmy a světla polarizující efekt, jež je základním manifestem základní duality charakteru. Lidé narozeni ve znamení Jasanu nemají v úmyslu někoho oklamat, ale trvá jim velice dlouho než dospějí k rozhodnutí, takže ostatní mohou jejich úmysly nazírat mylně. Na jednu stranu jsou hluboce starostliví, citliví, oduševnělí, se sklonem k okultismu, snílci, umělecky založení, a zároveň dokáží být pragmatičtí, praktičtí a podnikaví, pokud to okolnosti vyžadují. Lidé s tímto stromovým znamením se často vyskytují v oblasti umělecké, mediální, zábavné, lékařské, psychologické, náboženské či námořní. Ačkoliv předními atributy tohoto stromového znamení nejsou finanční úspěch a sláva, lidé narozeni v měsíci Jasanu mají výborný instinkt pro kombinaci kreativity a smyslu pro úspěch. Jsou to často rození léčitelé, spisovatelé, herci, filmoví tvůrci, duchovní vůdci, okultisté, filantropové. Lidé narozeni v měsíci Jasani jsou vysoce intuitivní, senzitivní a jsou přizpůsobiví změnám

Jasan/Vodnář (18.2.) -v této kombinaci se mísí emoční citlivost, představivost a spiritualita jasanu s přátelskostí, originalitou a nezávislostí Vodnáře. Jelikož Vodnář má humanitární cítění a Jasan smysl pro charitu, kombinace Jasan/Vodnář je mimořádně ochotná rychle pomoci každému, kdo to potřebuje. Jsou to rození křižáčtí rytíři schopni obrovských obětí pro kteréhokoliv jednotlivce. Jakmile jsou přesvědčení o smyslu, ceně či důležitosti nějakého kroku, záležitosti nebo produktu tak se plně věnují jakémukoli způsobu pomoci. Typický Jasan/Vodnář je prvotřídní vizionář, který se opírá o své předtuchy a intuici,ale současně se vyznačuje značnou dávkou selského rozumu smíchaného s mysticismem. Lidé narozeni v této kombinaci rádi čtou a studují a mají úžasný nos na kombinování reálna a abstrakce, duchovních a materiálních záležitostí. Ačkoliv mohou mít sklon k mystice a snění, vyznačují se vytrvalostí a svědomitostí. Jasan/Vodnář je smyslnější a romantičtější než Jeřáb/Vodnář a mnohem snadněji se zamilovává i odmilovává. Protože jeho pocity mají tendenci mísit se s intelektem, není Jasan/Vodnář nikdy příliš chladně intelektuální ani přespříliš emotivní. Zajímají ho lidé obecně, přátelé a potencionální lásky, ale stále převažuje Vodnářova potřeba prostoru a nezávislosti.

Jasan/Ryby (19.2.-17.3.)- lidé narozeni ve znamení Jasan/Ryby jsou velice vášniví a senzitivní. Vycítí bolest druhého, protože jejich kombinace povyšuje schopnost empatie na „psychickou houbu“, která doslova vsakuje nálady a emoce lidí kolem nich. Pobyt mezi lidmi je vyčerpává, jelikož Jasan/Ryba se „ladí“ na problémy lidí, které má kolem sebe. Následkem své mimořádné emoční citlivosti se mohou stahovat do sebe,aby se chránili před další bolestí a trápením. Jejich vrozená starostlivost o jiné jim jen vzácně dovoluje setrvat mimo delší dobu. Osobnost narozená v kombinaci Jasan/Ryby je propojená s „oním světem“ a toto propojení ji zajišťuje přístup k věštecky inspirovaným informacím. Osobnosti Jasanu/Ryb se snadno zamilují a mají sklon přehlížet chyby a nedostatky svého protějšku. Ve vážném vztahu vkládají do svazku hodně ze sebe a ochotně obětují vlastní touhy ve prospěch partnera. Jsou velmi romantičtí, smyslní milenci schopní dávat hodně lásky, náklonnosti a rozkoše. Nicméně na oplátku i oni potřebují spoustu lásky, povzbuzení a emoční podpory.

Olše

Období stromového znamení: 18.3.- 14.4. (měsíc prospěšnosti,účinnosti, samostatnosti)
Vládnoucí božstvo: Bran ( Aife, Ambisagrus, Andraste, Artuš))
Druidské zvíře: krkavec, jestřáb, medvěd, liška
Kámen: Rubín
Klíčová slova: odvaha, energie, vášnivost, netrpělivost

Olše je rychle rostoucí strom a vyskytuje se u potoků. Dobře snáší promáčenou půdu a nejlépe se jí daří v trvalém vlhku. Olše milují světlo-často představují jakousi „chůvu“ pomaleji rostoucím stromkům. Ale když je přerostou a zastíní tak pomaleji rostoucí strom zahyne. Keltové si Olše cenili pro její výborná barviva:červené z kůry, zelené z květů a hnědé z větviček. Ve starodávném Irsku se na olši pohlíželo s úctou, protože při naříznutí její bílé dřevo rudne. Efekt „krvácení“ lidi děsil a chápali ho jako předzvěst něčeho zlého, takže po pokácení olše by následoval trest. Olše je také známá jako stromem odvahy. Magické vlastnosti spojené s Olší-učení, spiritualita, magie počasí, povinnost, mentální schopnosti

Bran- keltský bůh zasvětí a majitel kotle znovuzrození. Bran dalekozraký jako jeho mytický symbol havran, proslul prorockými schopnostmi. Miloval poezii, krásně zpíval a dohlížel na bardy a básníky jimž poskytoval pomoc a podporu
Další božstva- Aife-překonávání nepřátel, Ambisagrus-magie počasí, Andraste-překonávání nepřátel, Artuš-sebeobětování

Krkavec- druidové pohlíželi na krkavce a vrány jako na ptáky, kteří přinášejí osudové předpovědi či znamení nadcházejících věcí

Odvážné, dobrodružné a netrpělivé osobnosti zrozené v měsíci Olše můžeme najít v čele jakékoliv akce. Olše se chápou velení ne proto že by toužily po moci, ale proto, že chtějí být první. Žijí pro vzrušení z výzev a překonávání obtížných situací. Jejich mottem by mohlo být „Nic není nemožné“. Lidé narozeni ve znamení Olše jsou vytrvalí, nároční, nezávislí a mají přímočarý, tvrdý přístup k životu, který jim zajišťuje úspěch. Právě proto jen těžko akceptují selhání, slabost nebo nerozhodnost druhých. Neradi čekají a dlouhé fronty nebo jakékoliv zpoždění je přivádí k šílenství. Protože jsou sebejistí a dokáží si najít vlastní cestu nechtějí být závislí na druhých. V zaměstnání mají Olše často potíže s delegováním autority. Jejich mysl neustále hýří úžasnými nápady na nové projekty, ale místo toho, aby požádali ostatní o pomoc, snaží se vše zvládnout sami.

Olše/Ryby (18.3.-20.3.)v této kombinaci nacházíme jedince se zvláštní směsicí statečnosti a citlivosti. Z jejich stromového znamení pochází odvaha, dobrodružná povaha a odhodlání chopit se jakékoliv výzvy. Laskavost, snadnou přizpůsobivost a starost o ostatní získávají ze slunečního znamení Ryb. Spojení ohně a vody lze přirovnat k opuncii s tuhou a ostnatou kůží, která je uvnitř překvapivě měkká a sladká. Ačkoliv navenek jsou Olše/Ryby chrabré a zanícené, uvnitř jsou ostýchavé a chybí jim sebejistota. Ale když je někdo postrčí, většinou vyrazí kupředu, i když s ejim třesou kolena. Přes nedostatek sebedůvěry nejsou Olše/Ryby schoulené fialky a přání vyhrát často překoná jejich nejistoty. Bojovníci Olše/Ryby mají srdce básníka. V lásce touží po blaženosti totálního splynutí duší. Jsou to však také přecitlivělé bytosti a snadno se urazí. Mají sklon k náladovosti a nevyzpytatelnosti- vyhradí si část sebe, kterou nemohou nebo nechtějí sdílet s nikým jiným.Vzhledem k energii a nadšení \olše a soucitnému cítění a touhy pomáhat Ryb lze Olše/Ryby často nalézt v čele jakékoliv křížové výpravy za sociální spravedlnost. Idealističtí až k extrému nechtějí nic víc, než aby všichni dostávali to, co chtějí a potřebují. I když je stále něco žene kupředu, lidé narození v této kombinaci mají často pochybnosti a vše dlouze promýšlejí. Potřebují hodně ujišťování a chvály zvenčí.

Olše/Beran (21.3.-14.4.) lidé zrození v této roční době, kdy zima přechází v jaro a dny začínají být delší než noci, jsou usměvaví, otevření a vášniví. V jejich charakteru a osobnosti se nic neskrývá- jsou takoví, jak se jeví na první pohled. Jsou to odvážní, silní vůdci, vždy připraveni vykročit kupředu a konfrontovat výzvy před sebou.V životě nebo v bitvě lze Olše/Berany najít vždy v přední linii. Osobnosti narozené v této kombinaci jsou „oheň v ohni“ a symbolizují pohyb, energii a akci. Jsou nezávislí myslí i duchem, nejsou týmoví hráči, jen zřídkakdy se spoléhají na druhé lidi nebo se nechávají vést něčím jiným než svým vnitřním hlasem. Hlavní chybou přímých, otevřených, otevřeně mluvících, impulzivních Olší/Beranů je to, že jsou soustředěni na sebe a náchylní věřit, že se svět točí kolem nich. Nicméně podobně jako dávní rytíři jsou v podstatě laskaví a velkorysí a vnímají život jako hledání dobrodružství a romantiky. Pokud mají Olše/Berani nějaké poslání nebo případ, o který je třeba bojovat, rychle se vystrojí k bitvě a jako idealističtí, kavalírští ochránci pronásledovaných pohotově odpovídají na zavolání vždy, když je třeba zachraňovat ty, kteří jsou v nesnázích nebo ohrožení. Základní charakter Olší/Beranů tvoří směsice obrovské mentální a fyzické energie a pozitivního, rezolutního postoje. Netrpěliví, chytří a ctižádostiví mají sklon běžet životem plnou rychlostí. Tato kombinace je nejsmělejší ze všech kombinací a její příslušníci jsou často označování za blázny, kteří se „řítí i tam, kam se obávají vkročit andělé“. Energičtí jedinci Olše/Beran plně věří v sebe a ve svůj způsob jednání. Myslí to dobře a nechápou, proč se jiní nedokážou přizpůsobit jeho frenetickým krokům. Ve vztazích jsou Olše/Berani romantičtí, vášniví a idealističtí. Nicméně někteří z nich mají zřejmě největší potěšení z fáze dobývání. Svědčí jim výzvy a změny, proto svazek, který začne být nudný nebo rutinní pro ně rychle ztrácí přitažlivost. Kdykoliv jejich vztah probíhá příliš hladce, mohou začít trochu čeřit vody. Záměrně (i když nevědomky) vyvolají konflikt, aby se znovu rozdmýchaly jiskry

Vrba
Období stromového znamení: 15.4.- 12.5. (měsíc čarodějek, měsíc rovnováhy)
Vládnoucí božstvo: Ceridwen (Danu, Morrigan, Morgana le Fey, Boann,Branwyn, )
Druidské zvíře: had, mořský had, zmije, zajíc
Kámen: Měsíční kámen
Klíčová slova: praktičnost, pohotovost, tajemnost, pružnost

Vrba bílá roste většinou společně s topoly a olšemi podél břehů nížinných řek. Tento mrazuvzdorný strom dává přednost chladné vlhké půdě a plnému slunci nebo polostínu. Medicínské využití vrby je rozsáhlé. Analgetické účinky vrbové kůry jsou známy přes 200 let. Kůra obsahuje salicin,, který se v těle mění na sylicylovou kyselinu, aktivní složku aspirinu. Oloupaná kůra se používala k tišení bolesti a snižování horečky, léčilo se jí revma a dna. Odvar z listů a kůry se používal na omývání očí, oplachování vlasů proti tvorbě lupů nebo jako digestivní tonikum při poruchách trávení. Vrba je zasvěcena Měsíci a je to strom čarodějek. Magické vlastnosti spojované s Vrbou: romantická láska, léčení, ochrana, plodnost, magie pro ženy

Ceridwen – velšská lunární bohyně je v zásvětí držitelkou posvátného kotle moudrosti, v němž se vaří inspirace a věštecké znalosti
Další božstva- Danu-první velká bohyně, matka Irska, která byla později přejmenována (či pohlcena) na Brigid. Nejstarší keltské božstvo, o němž máme dochované znalosti. Panenský prvek trojné bohyně-další součástí této trojice byla Brigit jako matka a Badb jako stařena. Morrigan-bohyně bitvy a smrti. Morgana le Fey-dcera LeFay velšské bohyně moře, nevlastní sestra krále Artuše,bohyně moře- místa,které musel člověk překročit aby se dostal na ostrov Jiného světa, bohyně smrti a suverenity. Boann-plodnost, čistota. Branwynn-romantická láska

Had- schopnost hada svlékat kůži mu dává možnost znovuzrození a obnovy, která je analogií měsíce procházejícího nekonečnými fázemi ubývání a dorůstání. Měsíc, nebeské těleso často spojované s ženskými mystérii a tvar hadího těla jsou zjevné falické symboly. V raných iniciačních rituálech, kdy se věřilo, že jejich kandidáti během obřadu umírají a znovu se rodí, byl měsíc považován za bohyni matku a had za božského otce. Podle druidské tradice se vesmír vylíhl za dvou šarlatových hadích vajec ukrytých ve vrbě. Jedno vejce obsahovalo slunce a druhé zemi. Vejce obsahující slunce mělo dva žloutky, zlatý a stříbrný, které symbolizují slunce a měsíc. O Beltainu se nahrazovala hadí vejce slepičími. Nabarvila se na červeno a pak na počest slunce snědla

Vrba- lidé narozeni v měsíci, který přísluší Vrbě jsou především praktičtí idealisté. Mají silnou vůli, jsou inteligentní a výřeční s výbornou pamětí a velkou dávkou zdravého rozumu. Nicméně jsou také intuitivní, oplývají velkou fantazií a vyhledávají duchovno, takže je často přitahují nevysvětlitelná tajemství života. Ačkoliv Vrby o sobě mívají kontroverzní mínění, občas cítí potřebu dělit se s ostatními o své zkušenosti a poznání neznámého. Vrby umí být náladové a proměnlivé jako měsíc, který svým vlivem působí na jejich stromové znamení. Ačkoliv typický člověk narozený v měsíci Vrby je chytrý, ctižádostivý a rozumný, může být zrovna tak emocionální a poněkud tajemný. Ve skutečnosti je těžké nějakou Vrbu dobře poznat, protože záhadná a tajemná stránka jejich skutečného charakteru obvykle zůstává velmi dobře skryta pod racionálním povrchem veřejné osoby.
Vrba/Beran- základní povahová kombinace Vrby/Berana je mimořádně komplikovaná a vyznačuje se značně rozporuplným temperamentem. Navenek jsou tyto osobnosti pokojné,ale v nitru neklidné a ctižádostivé. Ačkoliv Vrba/Beran je mnohem iniciativnější než Vrba/Býk, s velkou pravděpodobností zahájenou záležitost nedokončí. Berani dychtí po akci, zatímco Vrby potřebují pevné kořeny a pocit bezpečí. Největší výzvou pro tyto lidi je nalézt způsob jak spojit Beranův smysl pro dobrodružství s praktičností Vrby. Lidé narozeni v měsíci Vrba/Beran mají často poněkud zvláštní a nepopulární ideje a přesvědčení. I když otevřeně a rádi mluví o svých názorech, jsou docela přístupní a tolerantní k názorům jiných lidí, pokud se diskutuje o tématech, která se jich emočně nedotýkají. Ale jakmile jde o jejich vlastní přesvědčení, dokáží být překvapivě nezlomní a dogmatičtí. Nicméně nadšená povaha Berana jim pomáhá přesvědčit druhé o svém pohledu na věc. Jakmile vysvětlí svůj postoj, chladně uvažující stránka Vrby připojí argumenty, které zní rozumně a natolik hodnověrně, že odstraní jakýkoliv zbylý odpor. Sexy, smyslní, milující zábavu a vzrušení Vrby/Berani mají temperamentní přístup k životu a lásce. Jejich sexualitu tvoří stejnými díly vášeň a romantika a jako milenci vám dokáží zamotat hlavu. I když mohou být obtížní a nároční, současně jsou loajální a starostliví, jejich obrovská potřeba svobody a nezávislosti je činí méně panovačnými a neodbytnými než jsou jiné Vrby. Přes jejich potřebu bezpečí mají Vrby/Berani pionýrského ducha, který je žene ke zkoušení nových věcí a zkoumání neprobádaných území. Jsou přirozenými vůdci, kteří instinktivně přejímají velení a nabízejí v kooperativním podnikání vizi a směr. Jsou schopni propojit kreativní nadání s výbornou hlavou na podnikání- a to jim může přinést úspěch v uměleckých oborech. Kombinace Vrby/Berana spojuje nezávislost a soběstačnost Beranů a rozhodnost Vrb způsobem, který jim prakticky garantuje úspěch v jakékoliv kariéře

Vrba/Býk- přestože lidé narozeni v měsíci Vrba/Býk mohou být mimořádně tvrdošíjní a fixovaní na své názory, současně jsou hodnověrní a neochvějně odhodlaní. Ve vztazích se jeví poněkud majetnicky,ale jejich přátelství a oddanost jsou pevné jako skála a zaručeně odolávají zubu času. Pokud potřebujete naléhavou pomoc, pak volejte přítele Vrbu/Býka, protože jejich věrnost a oddanost jsou nezpochybnitelné a jeho záda dost široká, aby na ně naložil vaše břímě. V podnikání i v životě bývají Vrby/Býci materialisté, kteří věří ve výsledky, nikoliv v abstraktní teorii. Mají jednoduchá a přímá kritéria: jde to a je to funkční? I když osobnosti narozené v měsíci Vrby/Býka často projevují vyjímečný umělecký talent nebo hudební talent, mají tendenci být tvůrčí velmi praktickým způsobem. Obecně jsou Vrby/Býci skvělými výkonnými umělci, učiteli, poradci, architekty, designéry a kuchaři. Postoj nohama na zemi a pohled tady a teď jim umožňuje přesně pochopit a hluboce porozumět motivacím, potřebám a přáním jiných lidí. I když Vrba/Býk obecně volí během boje tiché utrpení, pod netečným klidem Vrby číhá býčí temperament Býka. Jestliže Vrby/Býci popustí uzdu svému podráždění a stoupá v nich hněv tak, že jsou skutečně vyvedeni z míry, mohou s ukázkovým vztekem vybuchnout. Jakmile jednou vzplanou, jejich hněv a zklamání jsou velkolepá. V tomto stavu není šance s nimi rozumně diskutovat a se zklidňováním situace je lepší počkat, až se prach po výbuchu usadí. Velmi starostliví a vášniví Vrby/Býci bývají i trochu ostýchaví a rezervovaní. V obavách z odmítnutí mohou mít pasivní přístup k lásce a preferovat romantické okouzlování partnera před dobýváním. Dokud mají o svého partnera zájem, jsou věrní a pozorní, i když poněkud majetničtí milenci. Jakmile se jednou š pro objekt své lásky, jen zřídka mění názor. Pokud by ho však měli z nějakého důvodu změnit, zejména vstoupí-li do hry žárlivost, je to prakticky konec.


Hloh
Období stromového znamení: 13.5.- 9.6. (letní měsíc)
Vládnoucí božstvo: Olwen (Govannon, Aibheaog,Aine, Arianrhod)
Druidské zvíře: sova , včela (za ochranný talisman Hlohu bývá také někdy označován stříbrný kalich)
Kámen: Topaz
Klíčová slova: komunikativnost, temperament, všestranný talent, chytrost

Hloh patří do skupiny ovocných stromů. Je to malý, robustní, mrazuvzdorný, hustě olistěný a trnitý opadavý keř nebo strom rodu Crataegus. Ze silně vonných shluků bílých nebo růžových květů se vyvinou drobné plody zvané hložinky, většinou červené, připomínající miniaturní jablíčka. V zimě zůstávají na stromech nebo keřích a poskytují potravu ptákům. Ačkoliv hloh dorůstá výšky až 13 metrů, obvykle se seřezává na husté nízké ploty. Hlohy milují slunce, ale nejsou náročné na vláhu a prospívají v jakémkoli typu půdy. Vybavené ostrými trny jsou vhodné na budování ochranných pásů kolem polí. Hlohy se dožívají vysokého věku, dávají přednost růstu na březích potoků a otevřených svazích, ale přesto tento nízká a většinou pokroucený strom s tenkými vzhůru směřujícími větvičkami můžeme nalézt i na těch nejdivočejších a nejdrsnějších územích. Hloh chrání semenáčky jiných širokolistých stromů, zejména dubu, před zničením, takže napomáhá přirozené regeneraci. V některých dávných legendách je Hloh uváděn jako trní, jak je tomu např.v magické kombinaci „dub,jeřáb,trní“. Čarodějky tančily a prováděly své rituály a obřady právě pod tímto posvátným stromem a lidé po určitou dobu věřili že hlohy jsou proměněné čarodějky. Jindy byly hlohy považovány za místo schůzek nadpřirozených bytostí a často se vyskytovaly na křižovatkách, kde se shromažďují duchové země. V mystice hlohu jednoznačně vystupuje dualita, takže je střídavě zmiňován jako „strom cudnosti“ nebo „strom plodnosti“. Ve středověku hlohy přinášely místům, na nichž byly vysazeny prosperitu a bohatství, ale také se spojovaly s černým morem. Magické vlastnosti spojené s Hlohem: plodnost, mír, prosperita, spojení

Olwen- Kulhwh byl syn krále, ale narodil se v prasečinci, protože jeho matku vyděsil nějaký vepř tak, že na místě porodila. Když po letech matka zemřela, Kulhwhův otec se oženil s vdovou jež měla dospívající dceru. Mladý princ Kulhwh zmařil macešiny plány, aby se oženil s její dcerou, a ta ho proklela. Řekla mu, že se nikdy neožení s jinou než s Olwen, dcerou zlovolného obra Yspaddadena (Hlohu). Než se Kulhwh mohl s Olwen oženit, musel ji nejdříve najít,což se ukázalo jako nesnadný úkol. Nakonec ji přece jen nalezl a podařilo se mu s ní promluvit mimo hrad jejího otce. Byla to láska na první pohled. Kulhwl žádal dívku, aby s ním uprchla, ale Olwen odmítla, protože dle proroctví její svatba přinese otci smrt. Protože otci slíbila že se nikdy neprovdá bez jeho svolení, vybídla Kulhwha, aby před Yspaddadena předstoupil a požádal ho o její ruku. Rovněž mu poradila, aby souhlasil se splněním jakéhokoliv úkolu, který mu obr zadá. Obr Kulhwhovi dceřinu ruku slíbil, ale jen tehdy,až dokonči třináct zdánlivě nesplnitelných úkolů. Kulhwh s pomocí svého bratrance krále Artuše, který mu jako doprovod poslal několik svých rytířů, přinesl Aspaddadenovi všech třináct pokladů. Jenže obr si kladl další a další podmínky, až nakonec Kulhwh shromáždil všechny obrovy nepřátele a vtrhl do hradu. Yspaddaden zahynul. Kulhwh s Olwen se vzali a usadili se na obrově hradu se všemi jeho poklady.
Další božstva: Govannon-mistrovský zlatník, kovář,výrobce piva a medoviny. Bůh jenž založil řemesla. Aibheaog-ohňová magie, Aine-letní svátky, Arianrhod-kouzla spojení

Sova- sova je v mnoha kulturách symbolem moudrosti a vědomostí. Aténa, řecká bohyně moudrosti, nosila na rameni sovu, která ji odhalovala neviděné pravdy. V keltské tradici se tento prominentní, posvátný pták objevil velmi brzy v podobě soví bohyně, v artušovských legendách je druidský kouzelník Merlin často zobrazován se sovou po boku. Sovy jsou noční draví ptáci a jejich tajemné chování, tichý let a zvláštní volání z nich učinily objekt pověr a strachu. Ostré vidění ve tmě a tichý styl lovu jí vynesl přívlastek „kočka s křídly“

Lidé narození v měsíci Hlohu jsou veselí, novátorští, tvořiví a sebejistí. Výborní mluvčí, spisovatelé, učitelé a výkonní umělci, výmluvní, charismatičtí lidé narození pod tímto stromovým znamením mají všestranný talent, jsou spontánní, oblíbení a přizpůsobiví. O všechno kolem sebe- ať už jde o nějakou technickou záležitost nebo poslední klepy- projevují živý zájem. Stále zvědaví, stále se tázající jsou temperamentní a vyžadují neustálou mentální stimulaci. Jejich silnou stránkou je komunikativnost a chuť studovat. Vyznačují se rychlými myšlenkovými pochody, obvykle mají spoustu zájmů, ale relativně krátkou dobu pozornosti, která způsobuje, že přelétají od jednoho k druhému, aniž by cokoli skutečně poznali do hloubky. Nicméně jsou výborní stratégové, kteří umějí sestavit plán a držet se ho, pokud vyhovuje jejich cílům. Vyznačují se odvahou a ochotou riskovat, přičemž se obvykle řídí zdravou intuicí, takže se vyplatí dát na jejich předtuchy. Typický člověk narozený v měsíci Hlohu je v zásadě nekonvenční, silně individuální osobnost, fyzicky i psychicky aktivní, takže ho jen vzácně můžeme přistihnout při nečinnosti. Tito neklidní, při nedostatku podnětů snadno se nudící lidé touží po společnosti a rádi přijímají náročné úkoly. Jejich empatie, porozumění a intuice z nich činí moudré a soucitné posluchače, dar výřečnosti, bystré myšlení a obdivuhodný smysl pro humor jim zajišťuje že jsou všude vítání. Mnoho jednotlivců narozených pod tímto stromovým znamením můžeme označit jako společenské motýly. Jsou neustále v pohybu, rádi chodí do společnosti a poznávají nové lidi. Hloh chce být tam, kde se něco děje. Ačkoliv lidé narození v měsíci Hlohu nemají sklon vázat se na jednoho člověka, jakmile se rozhodnout usadit,pevně se fixují na domov a na rodinu. Pokud navážete vztah s člověkem narozeným v měsíci Hlohu, může to být otázka týdnů i roků, ale jedno je jisté: nikdy se nebudete nudit

Hloh/Býk- nevyzpytatelní jedinci narození v této kombinaci jsou často hádankou nejen pro jiné,ale i sami pro sebe. Osobnost typického Hlohu/Býka je fascinující směsicí trpělivosti a neklidu. Milují domov a bezpečí,ale přesto se vyznačují dobrodružným duchem a nemohou se dočkat až budou někde prozkoumávat nové území. Ať píšou, zahradničí, vaří, malují nebo tvoří hudbu, tajemství jejich úspěchu spočívá především ve schopnosti integrovat Býka s porozuměním přírodě a Hloh s pronikavým důvtipem. Lidé s touto kombinací mají obecné umělecké a tvůrčí nadání, přitom jsou seriózní a zodpovědní a jejich výrazný zdravý rozum jim umožňuje proměňovat ideje v realitu. Jsou z nich skvělí spisovatelé, učitelé, vědci a podnikatelé. Lidé narozeni v kombinaci Hlohu/Býka plní své úkoly a jejich praktická inteligence z nich činí vynikající zprostředkovatele zpráv. Pečliví výzkumníci Hlohy/Býci mají menší sklon hovořit o věcech o nichž si nejsou jisti nebo o kterých vědí jen málo, než Hlohy/Blíženci. Hloh/Býk má výrazný intelekt a úžasný cit pro převádění svých intuicí a nápadů do podoby, která je srozumitelná téměř každému. Výborně rozumí přírodě a světu kolem sebe a je pro něho důležité zaznamenávat své dojmy pro potomstvo. Jeho řečnická schopnost je zkvalitněna schopností líčit slovy živé obrazy, což mu dovoluje sdílet osobní zážitky s ostatními. Ve vztazích má Hloh/Býk tendenci být kam vítr tam plášť. Jeho základní povahu tvoří směsice magie a chytrosti Hlohu a neochvějné spolehlivosti Býka. Nemá nejmenší problém přitahovat potenciální přátele a milence, zároveň má však sklon být kritický vůči lidem, kteří často stojí v cestě jeho štěstí. Dříve či později lidé kolem něho přestanou stačit jeho vysokým standardům a očekáváním. Ačkoliv Hloh/Býk nikoho záměrně neurazil, jako perfekcionista si vždy najde něco, na co si může stěžovat. Jestliže vůlí překoná vlastní panovačnost nebo kverulanství, pak z něj kombinace obou znamení činí oddaného, smyslného milence a věrného, spolehlivého společníka

Hloh/Blíženci- temperamentní a veselí lidé narozeni v této kombinaci mají neustále naspěch. Pokud mají nějaký oblíbený výrok, pak to zřejmě bude :“Pojďme na to hned“. Tito nekonečně zvědaví jedinci zbožňují seznamování s lidmi, návštěvy neznámých míst a učení se novým věcem. Jako suverénní informátoři se nemohou dočkat až se s někým podělí o nové poznatky. I když mají tendenci plout pouze po povrchu většiny věcí, současně se vyznačují obdivuhodnou schopností vystihnout podstatu a rozpoznat důležité prvky. A tak Hloh/Blíženec často chápe většinu situací mnohem lépe než ti, kteří se chlubí hlubokým zkoumáním faktů. Neklid lidí narozených v měsíci Hloh/Blíženci jim obvykle brání v nudě a tendenci všechno příliš analyzovat-tito lidé nesnášejí monotónní rutinu. Jejich neklidná povaha vyžaduje neustálou změnu a stimulaci, takže jakmile se jim objeví v cestě kdokoliv nebo cokoliv zajímavého, nechají se lehce svést na jinou cestu. Na citlivý nervový systém Hlohů/Blíženců klade jejich vysoký stupeň mentální i fyzické energie značný tlak. Pokud se nenaučí zpomalit a brát život o něco lehčeji, mohou začít trpět chronickým nervovým napětím či nespavostí. Jestliže se Hloh/Blíženec do něčeho pustí, přestává vnímat čas. Podobně jao nedokážeme vsunout hranatý kolík do kulatého otvoru, nepřimějeme Hlohy/Blížence ke konvenčnímu zaměstnání od devíti ráno do pěti odpoledne. Většina z nich si nejlépe vede na volné noze nebo v situacích, kdy jim nikdo neříká, co mají dělat a kdy. Ačkoliv milují život jen málokdy jsou zcela spokojeni. Bez ohledu na to, kde nebo s kým Hloh/Blíženec je, někdo hluboko v nitru je přesvědčený, že jinde je tráva zelenější, a jeho neklidná mysl je už na cestě za hledáním ideálu, který zřejmě nikdy nenajde. Oblíbení, zábavu milující a koketní lidé narozeni v měsíci Hlohu/Blížence jsou společenští tvorové, kteří se rádi účastní večírků a obvykle nechybí tam, kde se něco děje. Jelikož věří spíše svým myšlenkám než pocitům, mohou se v případě emočních nároků nebo osobních omezování náhle proměnit z okouzlujícího v chladného a lhostejného společníka. Pokud chcete zůstat v blízkosti člověka narozeného v kombinaci Hloh/Blíženci, dejte mu dostatek prostoru k dýchání a nepokoušejte se ho nijak ovládat

Dub
Období stromového znamení: 10.6.- 7.7. (měsíc síly, jistoty,zrození)
Vládnoucí božstvo: Dagda ( Rhiannon-další božstva Abelard, Arawen,Artio, Cernnunos, Connla, Cormac)
Druidské zvíře: střízlík, bílá klisna, vydra
Kámen: Diamant
Klíčová slova: nadšení, optimismus, rozhodnost, důstojnost

Dub proslulý svou dlouhověkostí a odolností se odedávna pojí se silou a stálostí. Pro Kelty byly důležité všechny stromy posvátného kalendáře, ale na prvním místě stál Dub. Pohlíželi na něho jako na „krále stromů“. Dub je jedním ze tří stromů nejčastěji zmiňovaným v souvislosti s druidy. Dub představuje k větší moudrosti. Typický dub má silný kmen a širokou korunu z mohutných větví. Většina druhů dubu je opadavá. Opadavé duby lze rozdělit do dvou skupin: „bílé duby“ s oblými laloky listů a jedlými žaludy, které dozrávají v jednom roce, a „černé duby“ se zašpičatělými laloky listů a nahořklými žaludy dozrávajícím v druhé roce. Příslušník skupiny bílých dubů se dožívají 600 až 700 let. I když nevíme s jistotou, jestli druidové na Britských ostrovech a v Irsku praktikovali své náboženské rituály v dubových hájích tak jako jejich bratranci v Galii, je to pravděpodobné. Názvy míst jako Derry a Kildare jsou odvozeny od starého výrazu pro dub- v Irsku kdysi rostly rozsáhlé dubové lesy, jež i po staletích připomínají názvy jako Derrykeigham, Derrylanan a Derrybaun. Magické vlastnosti spojované s Dubem: všechny pozitivní účely, magie pro muže

Dagda- bůh země a nejvyšší bůh Keltů, byl patronem druidů. Tento král Tuatha Dé Danannů, známý jako „dobrý bůh“, se projevil zejména jako vynikající válečník, umělec, mág a vládce vší zemské plodnosti a hojnosti. Další jeho přízvisko je „pán všech vědění“.
Rhiannon-bohyně -“velká královna“, symbol plodnosti, bohyně jiného světa a smrti, poslem snů, měsíční božstvo, symbol je bílý kůň. Rhiannon jezdila na bílém koni
Další božstva- Abelard-loajalita, Arawen-přátelství, Artio-plodnost, Cernunnos-plodnost, Connla-moudrost, loajalita, Cormac-vytrvalost)

Střízlík- ze všech ptáků uctívaných Kelty byl střízlík považován za nejposvátnějšího. V Irsku se nazýval drui-en, což znamená „pták druidů“, jeho název ve velštině dryw znamená jak druida tak střízlíka. Střízlík byl pro druidy prorockým ptákem, jehož věštby závisely na švitoření a směru, z něhož se jeho zpěv ozýval. V The Irish Book of Ballymote (1391, Irská kniha z Ballymote), kompilací rukopisů a dokumentů dochovaných ze starověku, se popisuje spojitost mezi dubem a střízlíkem takto: „Dub druidů je král stromů a střízlík, pták druidů a král ptáků, je duše dubu“. Střízlík se obvykle líčí jako výjimečně chytrý pták. Ve skotských i germánských legendách najdeme příběh o soutěži, který pták létá nejvýše. Jak se dá čekat nejvýše vzlétl orel. Když už nemohl letět výše, označil se za vítěze. V tom okamžiku se z jeho peří vynořil drobný střízlík, vznesl se o několik centimetrů výše a prohlásil se za krále ptáků

Dub je znamením podnikavosti, velkorysosti a šlechetných pocitů. Osobnosti narozeni v měsíci dubu jsou obecně rozhodní a vlastní vůlí motivovaní lidé. Jako přirození vůdci se často objevují ve světlech ramp a velmi dobře se osvědčují na pozicích spojených s mocí a zodpovědností. Typický dub je odvážný, soutěživý, má rád soupeření a konfrontace všech typů a v podnikání, sportu a politice nebo lásce se projevuje jako nebezpečný rival. Coby vítěz vystupuje hrdě a laskavě, při porážce velkodušně. Ačkoliv má dostatek vůle k překonání většiny překážek a nezdarů, jeho schopnost uspět mírní vysoký morální kodex a smysl pro fair play.
Lidé narozeni v měsíci dubu bývají veselí, mívají smysl pro humor a sklon dívat se na věci ze světlé stránky. Věří že záležitosti se dají změnit k lepšímu a většinou se jim to daří. Kladou důraz na lásku a v osobních vztazích jsou loajální, citliví a velkorysí. Předpokládají že všichni mají stejný smysl pro poctivost jako oni, což zejména v srdečních záležitostech je činí velmi zranitelnými,

Dub/Blíženci (10.6.-21.6.)
většina osobností narozených v měsíci Dubu/Blížence je velmi ctižádostivá, i když si to ne příliš často přiznávají a dokážou svou ctižádost skrýt pod pláštíkem veselého, přátelského chování. Hlavní starostí typického Dubu/Blížence je sebevyjádření. Je rád středem pozornosti a ve veškerém jeho konání se odráží osobní styl a smysl pro dramatičnost. Dub/Blíženec má výrazné tvůrčí a umělecké nadání. I když to nutně není omezeno na jazykové nadání a umění, často se to projevuje ve způsobu, jakým sdělují své ideje. Mnoho Dubů/Blíženců volí kariéru, která jim umožňuje využít jejich přirozené vyjadřovací schopnosti (spisovatelé, novináři, básníci, herci, hlasatelé, učitelé), další hledají cestu sebevyjádření v malbě, návrhářství, hudbě, sportu, tanci, podnikání, politice nebo vědě. Vším co příslušník tohoto kombinovaného znamení dělá, prostupuje neustále kupředu ho ženoucí zvědavost a zvídavost. Je věčným studentem, který jen zřídkakdy vynechá příležitost ověřit užitečnost zajímavé nové metody nebo myšlenky. Mentálně intuitivní, analytický a obdařený vynikajícími vyjadřovacími schopnostmi je výborným vykladač svých ideálů a představ. Ačkoliv jeho sny leckdy bývají grandiózní a nereálné, věří, že jsou uskutečnitelné. Charisma a sebejistota Bubů/Blíženců jsou tak silné, že někdy přesvědčí ostatní, aby jim pomáhali v uváděné jejich nápadů do praxe. Duby/Blíženci se svým vrozeným smyslem pro dobré a špatné mají tendenci být pevnější a nezlomnější ve svých názorech než Hlohy/Blíženci a v rozhodujících věcech neuznávají kompromis. Na druhou stranu jsou přizpůsobiví a dostatečně pružní, aby vycházeli doslova s každým a zapadli téměř kamkoliv. Jsou to takoví trubadúři z dávných dob. Jsou zamilovaní do představy být zamilovaný, při jejich smyslu pro divadlo je přitahuje drama romantiky. Ačkoliv mohou pohlížet na lásku jako na hru předváděnou na jevišti života (samozřejmě s nimi v hlavní roli), Duby/Blíženci jsou ve svých citech naprosto upřímní. Jestliže dají slib nebo se k něčemu zavážou, pak to splní. Od druhých očekávají totéž.

Dub/Rak (22.6.-7.7.)
Typický Dub/Rak je nesmírně soucitný, starostlivý a pečující. Vyznačuje se smyslem pro klan se silnými mateřskými či otcovskými instinkty. Základními rysy jeho povahy jsou tak silný smysl pro spolupráci a pohostinnost, že lidé zapomínají, jak velmi výraznou individualitou v zásadě je. Ačkoliv lidé narozeni v této kombinaci znamení jsou oddáni jiným příslušníkům své skupiny a loajální vůči těm, kteří mají autoritu, ve skrytu duše se nemohou dočkat dne, kdy sami stanou v čele a budou velet. Smysl pro humor a schopnost vcítit se do pocitů druhých brání Dubu/Rakovi přehnaně se soustředit na sebe, pokud je k tomu donucen, obvykle trvá na tom, aby se věci odehrávaly podle jeho představ. Osobnost narozená v měsíci Dub/Rak ochotně pomáhá těm, kteří to potřebují, ale má-li podezření, že ho někdo chce zneužít, jeho dobromyslnost rychle zhořkne. Dub/Rak s relativně tenkou kůží bolestně přijímá kritiku nebo podřadnou pozici. Vzhledem ke své hrdosti a vysokým nárokům myslí zraněný nebo zklamaný Dub/Rak často na odplatu a jeho aktivita může v tomto směru zajít až tak daleko,že ublíží sám sobě. Lidé narozeni v měsíci Dubu/Raka nesmírně rádi cestují, ale potřebují domov, do něhož se mohou vracet. Dub/Rak jen vzácně nevlastní své vlastní sídlo, mnoho příslušníků této skupiny se aktivně zapojuje do obchodování s realitami. Peníze jsou pro Duby/Raky důležité zejména proto, že přinášejí pocit pohodlí a bezpečí. Počestný, vytrvalý a intuitivní Dub/Rak má vše potřebné, aby uspěl ve zvolené kariéře. Ve všech oblastech života mu instinktivní porozumění lidem a tomu, co sám chce, zajišťují veřejné přijetí a úspěch. V intimních vztazích je Dub/Rak milující a ochranářský,ale opravdu zranitelný. Je velice starostlivý, ale současně vyžaduje stejnou péči a velkou úctu partnera. Jakmile se cítí nejistý, může být hodně panovačný a majetnický, v opačném případě dokáže být tím nejromantičtějším, nejvášnivějším a vzrušujícím milencem v širokém okolí.

Cesmína
Období stromového znamení: 8.7.- 4.8. (měsíc polarity, měsíc obcházení)
Vládnoucí božstvo: Danu (Ceridwen, Cernunnos)
Druidské zvíře: jednorožec, kočka
Kámen: Karneol
Klíčová slova: důvěryhodnost, zdatnost, velkorysost, soucit

Cesmína je název pro rod asi 400 druhé stromů a keřů, které se vyskytují zejména v teplých oblastech severní polokoule. Nejznámější z nich je stále zelená cesmína obecná s výraznými červenými bobulkami. Její pichlavé ostnité listy jsou sytě zelené a lesklé. Cesmína se spojí se symbolikou smrti a znovuzrození. V keltské tradici představuje stále zelená cesmína protějšek k opadavému dubu. Duchovní asociace cesmíny pramení z jejího stále zeleného naturelu a schopnosti žít a kvést v tvrdých klimatických podmínkách i ve střídajícím se ročních obdobích. Druidové věřili, že cesmína zůstává zelená, aby uchovávala zemi krásu, když jiné listnaté stromy shazují listí. Spojovali cesmínu s vírou v reinkarnaci a pokračování života po fyzické smrti. V severní Anglii se cesmína používala k prorockým snům a proto se listy ze samičí cesmíny vkládaly pod polštáře. Magické vlastnosti spojené s Cesmínou: ochrana, proroctví, magie pro zvířata, sexuální magie

Danu- Irská bohyně země Danu je archetypální keltské božstvo. Často známá jako Rudá matka všech je ženou vládnoucí božím Tuatha Dé Danannům (Lidé bohyně Danu). Byla uctívána coby matka různých irských bohů včetně Dagdy (ten je však také zmiňován jako její otec), patronka řek, vody, studní, větru, prosperity, hojnosti, magie a moudrosti. Starokeltské slovo dan znamená „vědění“
Další božstva: Ceridwen-božstvo měsíce a obilí s mnoha stařeckými a mateřskými atributy. Její kotel vědění se nazýval Amen. Připravoval se v něm nápoj moudrosti, kterému se říkalo greal. Cernunnos- rohatý bůh je zobrazován s rohy jelena nebo berana a byl pravděpodobněji nejčastěji uctívanou božskou formou v evropském pohanství. Představoval rozjařeného kozla ztělesňujícího rituály plodnosti a pánem lovu, který dosahoval své síly koncem léta a počátkem podzimu. Byl hlavním bohem plodnosti, manželem první Velké matky a mužským tvořivým principem

Jednorožec – jedno z nejtajemnějších mytických zvířat s hlavou koně, jemuž z čela roste dlouhý roh. Keltové přisuzovali spirálovitému rohu jednorožce sluneční sílu planoucího oštěpu, symbolu měsíce cesmíny. Jednorožec, symbol posvátnosti, čistoty a cudnosti, byl glorifikován v písních, básních a příbězích a často se objevuje v uměleckých dílech, na tapiseriích a erbovních znacích. Přes rozšířenou víru v jeho existenci nebylo toto velkolepé zvíře spatřeno po celá staletí. Pro skutečně věřící představa, že už neexistuje, jenom přidává jednorožci na mystičnosti. Někteří se domnívají, že jednorožec stále žije někde v odlehlých oblastech a přiřazují ho k dalšímu dosud nespatřeným tvorům a staví ho na úroveň např. Yettiho

Lidé narozeni v měsíci Cesmíny jsou obdařeni uměleckým nadáním a velmi živou představivostí. Vzhledem k niterné citlivosti a kreativitě Cesmín se nelze divit že k tomuto znamení patří někteří z nejlepších spisovatelů, herců, malířů, filmařů a hudebníků. Tvůrčí schopnosti Cesmíny vyrůstají ze zdravého rozumu a profesních zásad, jež jí umožňují prosazovat sebe a svou tvorbu způsobem, který ji v reálném životě zajišťuje úspěch. Ať pracuje v uměleckém, technickém nebo obchodním oboru, člověk s představivostí cesmíny je v srdci realista a stojí nohama pevně na zemi. Pro Cesmíny jako milující partnery jsou domov a rodina mimořádně důležité. Velmi se zajímají o život svých dětí a dalších příslušníků rodiny a musejí se usměrňovat, aby jejich sklon k vměšování nepřerostl v dotěrnost. Znamení Cesmíny se pojí se silným náboženským cítěním. Ti, kteří se narodí pod ochrannou Cesmíny, obecně setrvávají u víry a ortodoxních přesvědčení, v nichž byli vychováni. Některé Cesmíny se také vyznačují silným zájmem o duchovní víry a praktiky jiných.

Cesmína/Rak-vzhledem k jedinečné kombinaci kreativních a organizačních schopností mimořádnému talentu upoutat představivost lidí není nikterak neobvyklé, Když Cesmíny/Raci dosáhnou vrcholu slávy a bohatství. Ale i když úspěch je pro typické Cesmíny/Raky významný, nekladou na něj v životě takový důraz jako na lidi. Emoční pouta jsou pro tyto osobnosti opravdu vším, jakmile se vše řeklo a udělalo, ocitne se ve středu vesmíru Cesmíny/Raka rodina. Tato „rodina“ může být tradiční spojená s pokrevním poutem nebo skupina lidí, s nimiž Cesmíny/Raci sdílejí speciální vztah. Může jít o lásku nebo přátelství nebo jednoduše o skutečnost, že příslušníci této skupiny žijí blízko sebe, pracují ve stejné společnosti, patří do téže náboženské organizace nebo navštěvuje tutéž školu. U typických Cesmín/Raků sahá potřeba pevných kořenů hluboko do jejich duší a mnozí narozeni v měsíci Cesmíny/Raka mají neobvykle pevné pouto k minulosti. Jsou to rození sběratelé a jejich domovy jsou obvykle plné úžasných pokladů, které nahromadili nebo zdědili. Cesmína/Rak ochotně funguje jako rodinný historik a kronikář a jen málo příslušníků jiných kombinací znamení má doma tolik starých fotografií a dokumentů. Není vůbec neobvyklé najít Cesmíny/Raky ve skupinách zabývající se genealogií, pátrajících po dávno zmizelých rodinných příslušnících nebo plánujících rodinní sešlosti. Cesmíny/Raci jsou pohostinní, srdeční a velkorysí, zejména k těm, které mají rádi. Není pro ně nic příjemnějšího než připravovat během svátků a mimořádných událostí pohoštění pro rodinu a přátele. Po romantické stránce jsou Cesmíny/Raci milující, vášniví, pečující a soucitní. Mají sklon zahrnovat partnery pozorností a stejné chování očekávají z jejich strany. Se slunečním znamením Raka tito lidé podléhají různě kolísajícím náladám. Cesmíny/Raci opravdu potřebují mít pocit, že partner jejich lásku oplácí stejnou měrou a dostatečně oceňuje jejich úsilí. Pokud se očekávání Cesmín/Raků nenaplní nebo věci nejdou tak, jak si naplánovali, jejich nálada okamžitě klesne na bod mrazu.

Cesmína/Lev
člověk narozený v kombinaci Cesmína/Lev je přirozeně energický a zanícený. Vyznačuje se sebejistotou, která mu dovoluje věřit v sebe bez ohledu na to, co si myslí druzí. Lidé narozeni v měsíci Cesmíny/Lva mají umělecké nadání a tvořivost s neomylným citem pro dramatičnost. Často pracují v oblastech vztahující se k umění a zábavě. Cesmíny/Lvi touží po úspěchu a rádi zaujímají vůdčí a řídící pozice. Instinktivně vycítí nejlepší způsob jak propagovat sami sebe a své myšlenky a úspěšně inspirují druhé,aby činili totéž. Cesmína/Lev vám dokáže s úsměvem zamotat hlavu nebo vás přilákat jako včelu na med, ale nezapomínejte, že pod žoviálním poplácáváním po zádech se skrývá touha zvítězit. Poctiví, dobře naladění a až příliš velkorysí mohou lidé narozeni v kombinaci znamení Cesmína/Lev mohou působit občas pompézně a panovačně,což může jiné iritovat. Tyto osobnosti milují luxus a výstřednost, které mohou způsobit jejich pád. Když Cesmína/Lev opravdu něco chce, obvykle to dostane, byť za jakoukoliv cenu. Jako nenapravitelný optimista věří, že až přijde čas platit účty, peníze se nějakým zázrakem objeví- a často tomu tak skutečně je. Z čista jasna přijde nové angažmá, poštou nečekaně dorazí královská částka nebo se tetička rozhodne poslat tučný šek. Pokud se zázrak nekoná, partneři rozhazovačných Cesmín/Lvů zjistí, že zodpovědnost za uhrazení dluhů leží na jejich bedrech. Většina Cesmín/Lvů věří, že svět udržuje v chodu láska. Ve svých intimních vztazích jsou romantičtí, vášniví a něžní. Cesmíny/Lvi rádi flirtují-.ale spíše proto, že jsou rádi v centru pozornosti, než aby toužili po milostném dobrodružství. Jakmile uzavřou pevný svazek, stávají se z nich věrní a oddaní partneři. Cesmína/Lev jako rodič není typ který by vzdal školní představení či juniorskou ligu svého potomka ve prospěch obchodního jednání. Zbožňuje své děti, a i když od nich hodně očekává, jejich potřeby staví na první místo. Mnoho Cesmín/Lvů jsou vášniví a oddaní ekologové a ochránci přírody. Jsou to vysoce kreativní a tvůrčí osobnosti.

Líska
Období stromového znamení: 5.8.- 1.9. (měsíc moudrých, měsíc babic)
Vládnoucí božstvo: Fionn mac Cumhaill (Ogma, Manannán, Ban Naomha, Bebhionn, Cailleach,Cebhfhionn)
Druidské zvíře: losos, jeřáb
Kámen: Ametyst
Klíčová slova: inteligence, silná vůle, předvídavost, idealismus

Lískový strom i keř jsou opadavé a patří do rodu Corylus. Tito příslušníci čeledi břízovitých mají obvykle vícečetný kmen a jsou známé především chutnými jedlými oříšky. Lísky snášejí mírný stín a nejlépe rostou v zásaditých dobře odvodňovaných půdách. Často je nacházíme jako podrost pod duby a jeřáby. V keltském učení je lískový ořech symbolem koncentrované moudrosti. Líska je po dubu obecně považována za druhý nejposvátnější strom a v určitém období se pokácení tohoto stromu trestalo smrtí. Vypráví se, že nad Studnou moudrosti nacházející se v srdci zásvětí se sklánělo devět lísek. Posvátné stromy shazovaly ořechy do studny, kde je pojídal losos vědění a inspirace. Ti,kteří tohoto lososa snědli, získali prorocké a básnické schopnosti. V legendách a lidových vyprávěních se líska často nachází na hranici mezi světy, kde se údajně odehrávají magické věci. Proutkaři dodnes používají vidlicovité větvičky lísky k hledání podzemních pramenů. Magická vlastnost: materializace, duchovní spojení, ochrana, plodnost

Fionn mac Cumhaill- Irský hrdina Fionn mac Cumhaill (Finn mac Cool) byl vůdce elitní válečné skupiny známé jako fianna. Vybráni pro svou srdnatost a vázáni přísnými pravidly cti byli fiannové požádáni aby bojovali pro velkého krále proti cizím vetřelcům. Cumhaill (Líska) Fionn, který se narodil až po smrti svého otce, měl osudem předurčeno že se stane největší vůdcem legendární skupiny. Vychovávaly ho dvě druidky, které mu daly výtečný bojový výcvik. Hoch s původním jménem Demme vyrostl v krásného světlovlasého muže s dokonalým chováním, takže mu změnili jméno na Fionn, což znamená „světlovlasý“ ale také „čestný“. Po vyobcování otcova vraha Golla z vůdcovství fianny získal mladý hrdina vak, který byl vyhotoven z kůže jeřába a obsahoval poklad-magické předměty včetně oštěpu, přilby a bílého štítu z lísky. Vak kdysi patřil jeho otci Cumhaillovi a před ním bohu moře Manannánu mac Lirovi a Lugovi Dlouhorukému, bohu slunce. Fionn se vydal studovat poezii s bardem Fionnéicsem, který žil u řeky Boyne. Fionnéicse pozoroval řeku už sedm let a čekal na tečkovaného lososa vědění. Konečně ryba připlula a starému muži se jí podaařilo ulovit. Potěšený Fionnéicse předl rybu Fionnovi a požádal ho, aby ji upekl, ale varoval ho, ať neochutnává. Fionn poslechl, jenže při opékání ryby si všiml že se na rybí kůži tvoří puchýř. Přitiskl na puchýř palec, aby ho protrhl a popálil se. Bez přemýšlení strčil palec do úst a stalo se totéž, co v případě Taliesina, když ochutnal obsah Ceridwenina kotle. Získal dar vědění, moudrosti a proroctví
Další božstva: Oghma-bůh komunikace a písma. Vynalezl ogamskou abecedu a dal ji druidům. Někdy je považován za ochranné božstvo básníků. , Manannán- chameleonský bůh moře, podle něhož pojmenovali ostrov man,a synem boha moře Llyra. Ban Naomha- moudrost, Bebhionn (Vivionn)-duchovní spojení, Cailleach- „stará žena, „babice“ součást Trojné bohyně, moudrost, Cebhfhionn- inspirace)

Losos- v keltské tradici byl losos považován za nejstarší a nejmoudřejší ze všech zvířat a irské a velšské pověsti překypují příběhy o lososovi jako pánu moudrosti a magie řek. Mocný losos Llyn Llyw (Jezero vůdce) byl tak starý a silný, že dokázal dosáhnout smíru s druhým nejstarším zvířetem, orlem z Gwernabway, který zaútočil na důstojného lososa jako první,ale pak souhlasil, že odstraní u jeho hřbetu padesát rybářských oštěpů. Mytické postavení lososa u britských a irských Keltů je pro moderní vědce těžko pochopitelné. Možná souvisí s velikostí a krásou ryby nebo s její obdivuhodnou schopností plout proti proudu, přeskakovat vodopády a migrovat mezi slanou a sladkou vodou, což jsou výkony, které druidové mohli srovnávat se schopností procházet mezi světy

Líska rozkvétá na jaře jako první, podobně i ti, jež jsou narozeni v měsíci lísky chtějí být první. Ačkoliv jsou v nitru silní a rezolutní, maskuje jejich rozhodnost velký šarm a charisma. Spolehliví, spořádaní a skvělé plánující lidé Lísky jsou většinou obdařeni velkou vůlí dokončit vše, co začali. Obecně mají umělecké a tvořivé nadání a dobrý cit pro dramatičnost, takže se vyznačují osobním potenciálem uspět tam, kde jiní selhali. V zásadě loajální, šlechetní a důvěryhodní lidé narozeni v měsíci Lísky nemají rádi, když je zpochybňována jejich čest nebo podkopávána jejich důstojnost. Přistiženi v pochybné situaci se pravděpodobně postaví na odpor a budou reagovat zlostně nebo agresivně. Chování lísek občas působí nadřazeně a pompézně, jindy zase vypadají nervózně a pochybují sami o sobě. Pokud lísky ztratí sebedůvěru, obvykle se obracejí na jiné lidi, aby jim poskytli povzbuzení a podporu, které potřebují ke vzpruze pokleslého ega

Líska/Lev-dramatický, odvážný, tvůrčí a hrdý typ Líska/Lev většinou překypuje sebedůvěrou. Kombinace Lísky a Lva je královská, její příslušníci jsou rození vůdci a vědí to. Jelikož milují třpyt, přirozeně tíhnou ke kariéře a situacím, které jim umožňují stát ve světlech reflektorů. Milují zodpovědnost, a když jde o převzetí velení, dokáží být zcela nebojácní. Jako výkonní pracovníci a manažeři lidé narozeni v této kombinaci výborně inspirují a motivují ostatní lidi k plnění úkolů a akceptování příkazů. Vzhledem k jejich působivé prezentaci a charismatické osobnosti není divu, že lidé narozené v této kombinaci často vnímáme v nadživotní velikosti. Většina Lísek/Lvů exceluje ve sportu a hrách a bývají mimořádně soutěživí. Ačkoliv Líska/Lev nesnáší prohru, jen zřídkakdy dá najevo bolest a zklamání. Více než kdokoliv jiný umí proměnit porážku ve zdánlivé vítězství. I když někdy působí trochu jako vševědové, kteří se považují za experty v mnoha oblastech, typický jedinec této kombinace se učí ze svých chyb. Byť v případě prohry nepřizná své pocity, obvykle najde způsob, jak se pojistit, aby se něco podobného neopakovalo. Líska/Lev se v lásce chová stejně jako v životě, nedělá nic polovičatě a má tendenci hodnotit své vztahy mytologickými pojmy. S vrozenou afektovaností a vášní má sklon dramatizovat všechny aspekty svého vztahu. Kdykoliv má pocit že život neposkytuje dostatek vzrušení, uspořádá vlastní melodrama. Sny typické Lísky/Lva jsou tak obrovské a očekávání tak vysoká, že se v lásce často dočká zklamání. Nicméně jen málokdy trpí deziluzí delší dobu. Optimismus a potřeba mít stále nějaký vztah je ženou do další ideální romance. Jakmile jednou najdou tu správnou osobu, Lísky/Lvi zůstávají věrní a oddaní celý život-než se tak stane, nepochybně se zapletou do spousty srdečních afér. Domov Lísky/Lva je hrad a rádi se jim chlubí. V chování k rodině a přátelům se jednoznačně projevuje jejich srdečnost a velkorysost. Nic není pro ně dost dobré. Pořádají úžasné večírky, a pokud se vám poštěstí být hostem v jejich domě, můžete očekávat královské zacházení

Líska/Panna
i když toto znamení není tak sebejisté jako Líska/Lev, ušlechtilá Líska/Panna je dostatečně podnikavá, aby působila jako člověk činu. Hluboko v nitru na sebe pohlíží jako na „hvězdu představení“ a hvězdnou kvalitu vnáší do všeho, co dělá. Svědomitá, pracovitá a na službu orientovaná Líska/Panna se stará o dobro ostatních a od nikoho nežádá, aby dělal něco, co nechce. S mimořádnými organizačními schopnostmi, talentem na vypořádávání se s krizovými situacemi a nesmírně tvůrčím potenciálem může typická Líska/Panna uspět doslova v jakékoliv kariéře nebo profesi. I když její sebedůvěru nelze zpochybnit, méně věří své schopnosti vést druhé a přimět je, aby viděli věci jejím pohledem. Lidé narození v kombinace Lísky/Lva mají cit a velký smysl pro styl, což z nich činí propagátory nových trendů. Škála osobního vkusu Lísky/Panny se táhne od okázalosti až po konzervatismus a tato osobnost je obvykle ochotna vyzkoušet jakýkoliv módní styl, pokud se s ním ztotožní. I když sluneční část Panny v něm ho vede k opatrnosti v přístupu k měnícím se trendům, vyznačuje se niterným pochopením toho, co z minulosti stojí za to zachovat a s čím se rozloučit. Šatník typické Lísky/Panny j elegantní, navzájem sladěný a její pozornost k detailům a barvám dotváří jeho velkolepou nádheru. V záležitostech srdce je Líska/Panna vroucná, starostlivá, ale osobní vztahy si často podkopává touhou po dokonalosti. Pokud jste se ocitli ve svazku s někým narozeným v této kombinaci musíte si uvědomit, že dělá vše čistě s těmi nejlepšími úmysly. Líska/Panna je senzitivní a rozhodně nechce ranit vaše city, i když její hnidopišství vás dohání k šílenství. Líska/Panna ve skutečnosti potřebuje hodně emočního hýčkání,a pokud se jí dostává oddanosti, pozornosti a ocenění, po nichž touží, má podstatně menší sklon hledat chyby na druhých. Mentálně živá a inteligentní Líska/Panna s léčivým dotykem a výborným zrakem pro detaily a sluchem je vynikajícím učitelem, vědcem, ošetřovatelem, lékařem a veterinářem. I když může být ve špatných dnech trochu podrážděný puntičkář, který ví všechno nejlíp, jediné co si přeje, je pomáhat druhým, zejména dětem, zvířatům a těm, kteří to sami nezvládnou

Vinná réva
Období stromového znamení: 2.9.-29.9. (měsíc oslav)
Vládnoucí božstvo: Étaín (Gwen, Aengus,Amergin,Brid, Caer)
Druidské zvíře: bílá labuť,pes,ještěrka
Kámen: Smaragd
Klíčová slova: metodičnost, analytičnost, citlivost, soucit


V keltské stromové abecedě přísluší písmeno muin jak vinné révě, tak ostružiníku. Ačkoliv se stromové znamení většinou pojí s vinnou révou, réva nemá původ na Britských ostrovech a mnoho odborníků se domnívá, že druidové ji nahrazovali robustnějším ostružiníkem. Vinná réva náleží do čeledi Vitaceae dřevnatých popínavých rostlin zvaných lianas které koření v zemi a šplhají vzhůru pomocí úponků. Ostružiník je příslušníkem Rosaceae neboli růží, další čeledi popínavých rostlin
Vinná réva je odolná, dlouho žijící rostlina. V teplých krajích dosahují kmeny starých rév pozoruhodných rozměrů a poskytují velmi odolné dřevo. Semena a listy mají svíravé účinky a odvar z nich se používal na boláky v ústech nebo na obklady na rány.
Ostružiník roste divoce na vřesovištích, v lesích, na otevřených pláních a v křovinných porostech po celé Británii. Kořeny a listy ostružiníku obsahují tanin a jsou považovány za astringent a cenný prostředek proti úplavici

Étain - Když se bůh zásvětí a král Tuatha Dé Danannů Midir vášnivě zamiloval do Étaín nejkrásnější ženy Irska, a učinil ji královnou, žárlivá první manželka Fuamnach nevěstu zaklela a proměnila ji ve velkou fialovou mouchu. Midir poznal Étaín i v její nové podobě a miluje ji nadále. Zuřící Fuamach nestačí, že zbavila Étaín lidského těla, proto vyčaruje kouzelný vítr, který Étaín odvane. Začarovaná Étaín poletuje sedm let světem, až nakonec vyčerpaná přistane k odpočinku na střeše v Severním Irsku. Když uslyší lidský smích a zvuk oslav, láká jí to blíž. Ve své touze ocitnout se nablízku lidem spadne do poháru s vínem a spolkne ji těhotná manželka válečníka. Tak se Étaín znovu narodí v lidské podobě jako krásné děvčátko a opět dostává jméno Étaín. Nová Étaín se provda za Eochaida, vznešeného krále Irska. Ačkoliv je šťastně vdaná začne vzpomínat na Midira a předchozí život v zásvětí. Midir nikdy nepřestal Étaín hledat a když se doslechl o překrásné irské královně, pochopil, že to musí být jeho reinkarnovaná láska. Vydá se do Tary a prohlásí Étaín za svou manželku, ale irský král se jí odmítá vzdát. Nakonec bůh navrhne králi šachový turnaj. Po Eochaidově vítězství v prvních dvou kolech Midir navrhne poslední hru s odměnou Étainina polibku vítězi. Vyhraje, ale když si chce vybrat odměnu, zjistí, že všechny dveře Tary jsou před ním zabarikádovány, zatímco král slaví uvnitř se svými dvořany. Midir se kouzlem ocitne v jejich středu , uchopí svou milovanou a políbí ji. Oba se promění v labutě a uniknou ze slavnostního sálu kouřovým otvorem ve střeše. Labutě letí bok po boku, dokud se neocitnou ve zvláštní mlze oddělující oba světy, až se společně dostanou do svého domova v zásvětí

Labuť - Labutě hrály v keltské mytologii od samého počátku důležitou roli. Žárlivá nevlastní matka proměnila čtyři děti Lira v labutě, když je vylákala k jezeru a očarovala druidskou holí. Kouzlo vydrželo devět set let, takže v době, kdy Lirovi potomci opět získali lidskou podobu, už byli velmi staří na to, aby se před smrtí znovu setkali. Oengus Mac In Óc, syn Dagdy, trpěl nemocí, kterou mohla vyléčit pouze dívka Caer Ibormeith (Bobulka tisu), kterou spatřil ve snu Vydal se hledat jezero, u něhož dívka žila, a když ho našel, zjistil, že děvče a její následovníci umějí měnit podobu a žijí střídavě jako labutě i jako lidé. Když dívčin otec odmítl dát Oengusovi svolení k sňatku s dcerou, Oengus přijal podobu labutě a volal Caer k sobě. Jakmile se stali milenci třikrát oblétli kolem jezera, kouzelným zpěvem uvrhli dívčina otce do spánku a odletěli spolu do Oengusova paláce

Muin je desátý lunární měsíc. Vyznačuje se podzimní rovnodenností, obdobím roku, kdy slunečního světla ubývá a noci se prodlužují. Lidé narození v tomto měsíci mají sklon pohlížet na věci vážněji a vystupují skromněji než ti, kteří se narodí ve znamení letního dubu, cesmín, a lísky. Neustále se snaží “dělat správné věci”, ale občas z toho vycházejí jako příliš kritičtí idealisté zajímající se více o organizování a analyzování života, než aby ho opravdu žili. Jelikož touží pomáhat a sloužit druhým, často na sebe berou extrémní zodpovědnost za členy rodiny a přátele, pociťují nutkání řešit a “napravit” vše, co je v životech jiných lidí špatné. V osobních vztazích mají lidé narození ve znamení Vinné révy mimořádně vysoké standarty. Ačkoliv navenek působí klidně a zdánlivě bez emocí, pod touto fasádou jsou citliví a mnohem zranitelnější než se zdá. Většina vinných rév je tajně romantická a touží milovat a být milována. I když mnoho Vinných rév neuzavírá sňatek, mají sklon propadnout “lásce na první pohled”. Nejšťastněji se cítí, když žijí v milujícím a bezpečném vztahu vyznačujícím se výraznými prvky přátelství, humoru, společných zájmů a fyzické a psychické harmonie

Vinná réva/Panna je praktický myslitel i schopný vykonavatel. Nicméně není nic neobvyklého, když lidé narozeni pod touto kombinací znamení podněcují své schopnosti nebo se zdráhají přijmout vedoucí a řídící pozice. Typická Vinná réva/Panna lpí na detailech a má problémy vidět širší okolnosti. Ačkoliv má bystrý intelekt je manuálně zručná, má tvůrčí nadání i přes to vše bývá občas až přehnaně skromná. Racionální a konzervativní Vinná réva/Panna vždy napřed přemýšlí a pak koná- bohužel potřeba zdokonalit plán často vede k pouhým úvahám bez akce. Vinná réva/Panna se silně zajímá o zdraví a výživu a může se velmi důkladně starat o to, co jí a pije. Pod touto kombinací znamení se rodí mnohem více hypochondrů než v jiných kombinacích, ale také více lékařů, ošetřovatelek, výzkumníků v oblasti medicíny a veterinářů. I když mají sklon pečovat o sebe co nejlépe, zdá se, že Vinné révy/Panny trápí trávicí potíže, alergie a drobná mrzutá onemocnění mnohem častěji než ostatní příslušníky jiných stromových/slunečních kombinací. Jejich zdravotní problémy lze mnohdy připsat nervóznímu temperamentu a naplnění negativních předtuch (resp.”přitáhnutí si” toho, čeho se obávají). Vinná réva/Panna je přirozený léčitel a pomocník. Když se necítí ve své kůži, s vděkem přijímá starostlivost a péči okolí a ochotně oplácí stejnou laskavost těm, kteří onemocní nebo potřebují pomoc či útěchu. Kombinace Vinná réva/Panna často “vytváří” jedince, kteří jsou při prvním setkání poněkud zdrženliví,ale jakmile se uvolní, stanou se společenští, okouzlující, důvtipní a projevují úžasný smysl pro humor. Ačkoliv chytré poznámky Vinné révy/Panny mohou štípnout, jen vzácně jsou zlomyslné. Nicméně lidé narození v této kombinaci znamení mají sklon brát se příliš vážně, ačkoliv bez obalu vtipkují o svých chybách, kritika jiných je jim nepříjemná. Osobnost Vinná réva/Panna je osobností velmi hrdou. Klade značný důraz na dobré mínění ostatních a hrůzu jim nahání představa, že by zejména na veřejnosti vypadali hloupě nebo směšně. V lásce jsou Vinné révy/Panny sentimentální a mnohem smyslnější než vypadají. Dobří ve slovních obratech, ale odhodlaní mít své emoce pěkně pod kontrolou, vyjadřují i ty své nejhlubší city opatrně. Ale jakmile jednou dají slovo, stávají se z nich věrní partneři , kteří jen zřídka zakolísají ve své oddanosti. V obdobích krize se na ně lze vždy spolehnout

Vinná réva/Váhy jsou delikátně přecitlivělí a mají vnitřní nechuť ke všemu, co je nudné, kruté nebo vulgární. Osobnosti narozené v této kombinaci znamení jsou okouzlující a společenští a vyznačují se dobrou schopností nazírat na problémy ze všech aspektů. Jejich schopnost metodicky analyzovat věci racionálním způsobem pramení z části znamení Vinné révy: nerozhodnost a váhání dospět ke konkrétnímu rozhodnutí lze přičíst části slunečního znamení Vah. Ačkoliv jsou méně úzkostní a více optimističtí než Vinná réva/Panna, obvykle se v jejich charakteru skrývá seriozní stránka. Občas působí jako naprosto soběstační, ale většinou jsou to “lidé potřebující lidi” a snadno se nechávají ovlivnit radou a názorem jiných. Typický jedinec kombinace Vinná réva/Váhy má bezchybné chování a obvykle se ke každému chová taktně a diplomaticky. Je však nutné podotknout, že ačkoliv Vinné révy/Váhy milují mír, jsou přátelské a příjemné, rozhodně odmítají být objektem manipulace. Vínné révy/Váhy jen zřídkakdy udělají něco, co sami nechtějí. Tyto osobnosti mají schopnost přimět druhé jednat podle jejich příkazu a neváhají k tomu využít svůj pozoruhodný šarm a diplomatické umění ve svůj vlastní prospěch. I když zpočátku reagují na situace ustaraně a mají velké problémy s rozhodováním, jakmile jednou dospějí k názoru, vědí přesně, co je potřeba ke zdárnému výsledku. Vinná réva/Váhy patří mezi kombinace znamení, která se “zamilují do lásky pro lásku”. I když milují intenzivně, neradi ztrácejí kontrolu a záležitosti srdce se pro ně často stanou zkázou. V radostné, srdečné a procítěné atmosféře sice rozkvétají,ale kritická stránka znamení Vinné révy je činí poněkud chladnými a lhostejnými. Přestože potřebují společnost více než cokoliv jiného a bez životního partnera jsou jen málokdy šťastní, ústředním motivem milostných vztahů Vinné révy/Vah je neustálé hledání řádu, dokonalosti a perfektního partnera, což je činí mimořádně zranitelnými a přináší jim mnohá zklamání. Vinná réva/Váhy jsou rození romantici s idealistickými vizemi toho, jaká by láska měla být. A žít podle takových očekávání může být pro partnera Vinné révy/ Vah velmi obtížné


Břečťan
Období stromového znamení: 30.9.-27.10. (měsíc optimismu, měsíc nezdolnosti)
Vládnoucí božstvo: Arianrhod (Biddy Mamionn, Brian Boru, Bres)
Druidské zvíře: motýl, husa, kanec
Kámen: Opál
Klíčová slova: umělecké nadání, společenskost, romantičnost, střízlivost

Břečťan - název břečťan se poměrně volně připisuje jakýmkoliv plazivým nebo popínavým rostlinám, ale nejčastěji se tak označuje Hedera helix a některé příbuzné druhy čeledi Araliaceae (Panax ginseng). Původ má v Evropě a teplých oblastech Asie. Je to dřevnatá, stále zelená plazivá rostlina, která se přichycuje ke kůře stromů nebo jiným povrchům množstvím příčepivých kořínků na stoncích a dokáže šplhat velmi vysoko. Ačkoliv se plody břečťanu vyznačují léčivými vlastnostmi, mohou být jedovaté a neměly by se nikdy užívat vnitřně.Podobně jako Cesmína, jeho protějšek z anglické koledy, je i břečťan stále zelený a reprezentuje nesmrtelnost duše. Keltové ho spojovali s triádou měsíční bohyně Arianrhod a jejich rituály k tomuto božstvu měly otevírat brány do zásvětí. Břečťan symbolizoval vstup do říše nadpřirozených bytostí a sloužil jako most mezi královstvím aes síde a světem lidí. Aes síde neboli nadpřirozené bytosti, kteří kdysi chodili po zemi jako Tuatha Dé Danannové, dnes prý můžeme vidět jako motýly, jejichž podobu na sebe vzali. Přinášejí lidem narozeným ve znamení Břečťanu dar vidění do nitra a živých snů.

Arianrhod je velšská bohyně stříbrného kola a strážkyně iniciační věže (Caer síd) v zásvětí. Iniciační věž je místo, kam mrtví vcházejí mezi inkarnované a básníky, aby se naučili moudrosti hvězd. Arianrhod jako bohyně kroužícího kola hvězd drží klíče k rozluštění jejich tajemství a udržuje řád zvěrokruhu. Velšané nazývali souhvězdí Corona Borealis “Caer Arianrhod” nebo “Ariarhodin hrad”. Podzimní rovnodennost znamenala pro druidy otevření brány do zásvětí a Arianrhodin hrad reprezentoval “otáčivé dveře”, které dovolovaly vstup do světa nadpřirozených bytostí

Motýl symbolizoval v keltské mytologii zvyky a víry nadpřirozených bytostí a podobně jako břečťan sloužil jako most mezi každodenní existencí a světem aes sídů. Keltové často nosili brože nebo odznaky ve tvaru motýlů jako znamení úcty k příbuzenství s dávnými předky Tuatha Dé Dananny. Motýli se často spojují se sny-rodiče domorodých kmenů v Americe často vyšívají na čepičky dětí motýly, aby jim zajistili sladké sny. Guatemalští Mayové hovoří o dvou simultánních realitách světa snů a světa práce. Přirovnávají “snový svět” a “probuzený svět” ke dvěma křídlům motýla. Věří že oba světy se spojují v motýlím srdci a “skutečný život” se odehrává ve vzájemné součinnosti obou křídel. Temneové v Sierra Leone spojují motýla s Měsícem. V aztécké mytologii je Xochiquetzal, bohyně lásky a krásy a patronka řemeslníků zobrazována v podobě ptáka kvesala a otakárka fenyklového. Xochiquetzal doprovázela mladé muže do bitev a s motýlem mezi rty je milovala ve chvílích jejich smrti

Lidé narozeni ve znamení Břečťanu jsou myslitelé s uměleckým nadáním-jejich rychlé myšlení je spíše kreativní než intelektuální a často se ocitají v popředí avantgardních hnutí v malbě, divadelním dramatu, hudbě a literatuře. Většina z nich má výborné schopnosti pozorovat, vnímat a vynášet zasvěcené kritické úsudky. Přes projevy přátelství mají Břečťany rády, když jsou věci podle nich-odpověď ne slyší neradi. Schopnost Břečťanů vidět vlastní úsilí stejně kritickým zrakem jako úsilí druhých jim dává možnost zvážit a posoudit jejich vlastní názory a integritu práce. Lidé narozeni ve znamení Břečťanu patří mezi nejcivilizovanější ze všech stromových znamení a ztělesňují eleganci, šarm a dobrý vkus. Tito milovníci krásy a harmonie jsou založením romantici a nesnášejí samotu. Ačkoliv Břečťany touží po partnerství, mají sklon milovat více hlavou než srdcem, jsou idealisté a odmítají emocionální kompromisy. Ze vztahu, který by pokračoval v méně než ideálních podmínkách, raději odejdou. Kdyby se však vztah rozhodl ukončit partner a Břečťan na to nebyl připraven, stane se majetnický a bude na něm lpět stejně jako rostlina, která tomuto znamení vládne.

Břečťan/Váhy -typický příslušník kombinace Břečťanu/Vah je imaginativní, umělecky nadaný a oddaný mecenáš umění. Lidé narození v této kombinaci jsou obdařeni otevřenou, nezávislou myslí, která se snaží hodnotit svět střízlivě,ale racionálním přístupem k věcem mohou působit jako emočně chladní. Skvělí jsou v naléhavých situacích nebo krizích. Břečťan/Váhy jen zřídka propadají panice a lze se spolehnout na to, že zklidňují ty, jichž se zmocní nervozita nebo rozrušení. Přes strohý dojem analytické objektivity jsou lidé narozeni v této kombinaci znamení skutečně milující a starostliví. V roli mírotvůrců jsou výbornými posluchači a jejich připravenost posoudit problém z různých úhlů jim často pomáhá zklidnit válčící strany a dát je dohromady. Mají schopnost chápat nazírání věcí a argumenty jiných,aniž by se přestali starat o vlastní zájmy. Jejich přátelská povaha a geniální dispozice jim značně usnadňují život. Většina Břečťanů/Vah nesnáší samotu a jsou silně poutaní k domovu a rodině, i když to z jejich životního stylu není na první zřejmé. Jelikož partnerské a další vztahy pro ně s velkou pravděpodobností znamenají střed života, případný rozpad vztahu je může rozrušit tak,až z toho onemocní. Problémy často plynou z jejich odmítání čelit nepříjemnostem. Nesoulad je vyvádí z míry a mnoho Břečťanů/Vah si raději osvojí politiku “mír za každou cenu”,než aby se vypořádávali s pocity hněvu a nespokojenosti. Na druhém místě po společenském styku se u Břečťanů/Vah většinou ocitá krása. Mají estetické cítění a zvýšenou vnímavost k okolí. Jedinci narození pod touto kombinací znamení se vyznačují výborným vkusem a cení si v životě věcí, které jsou krásné a lahodí smyslům. Rádi se obklopují krásnými předměty v klidném a luxusním prostředí. Všechno, co vlastní, nese pečeť elegance a vytříbenosti. Jejich domovům pravděpodobně dominuje atmosféra míru a harmonie. Břečťan/ Váhy jsou romantici milující krásné okamžiky se svými milovanými v krásném prostředí.

Břečťan/Štír- tato kombinace stromového a slunečního znamení je obecně mnohem více rozhodnější a má výraznější smysl pro cíl než Břečťan/Váhy. K talentu Břečťanu uklidňovat spory přidává Štír emoční důraz a pronikavé nahlédnutí do motivace a jednání druhých lidí. Intenzita slunečního znamení Štíra aktivuje Břečťanovu potřebu kontrolovat každou situaci i vzdor jeho chladné odtažitosti. Navenek jsou osobnosti Břečťan/Štír obecně laskaví,ale v nitru zůstávají tvrdí a vědí, jak vracet to, co dostali-pokud před nimi vyvstane výzva, do hry vstoupí jejich pozoruhodné síly, aby mohly bojovat s opozicí. Břečťan/Štír jsou stejně idealističtí jako jejich protějšky Břečťan/Váhy,ale lépe chápou temnější stránky lidské povahy a od ostatních očekávají méně. I když neradi zraňují něčí city, svou verzi pravdy prezentují a prosazují mnohem odvážněji než příslušníci většiny ostatních kombinací. Břečtany/Štíři se nadšeně pouštějí do všeho, co dělají, a mohou projevovat stejnou vášeň pro umění, literaturu nebo hudbu jako pro lásku a sex. Ačkoliv se v každodenních povinnostech spoléhají na inteligenci, nadání a šarm, pokud tyto způsoby nefungují, bez problémů se pustí do nátlaku příslovečnou “nabídkou, kterou nelze odmítnout”. Lidé narozeni v této kombinaci jsou magnetičtí, charismatičtí, okouzlující a mají výraznou schopnost přitahovat k sobě ostatní. Ačkoliv potřebují akceptování a ujišťování, že jsou oblíbeni, Břečťany/Štíři bývají o něco méně společenští než Břečťan/Váhy. Potřebují chvíli zůstat sami, aby dobili baterie a čas od času se uchylují do samoty. Jelikož někdy říkají ano když míní ne, a ne, když míní ano, mohou být vyhýbaví, nespolehliví a těžko pochopitelní. V romantických vztazích se Štírova vášnivost spojuje s Břečťanovou silnou přilnavostí-výsledkem jsou poněkud majetničtí a nároční jedinci. Láska a sex pro Břečťan/Štíra hodně znamenají. Než se k někomu připoutají, musí se cítit příjemně a ve vedoucí roli. Jestliže jeho potřeba kompletně splynout s jinou osobou není naplněna, může energii vyhrazenou na lásku nasměrovat na tvůrčí procesy. Pokud se spojí se správnou osobou je Břečťan/Štír vroucí a velkorysý milenec, který intuitivně ví, co jeho partner chce a potřebuje, a je více než schopný mu to poskytnout.

Rákos
Období stromového znamení: 28.10.- 24.11. (měsíc domova, měsíc krbu, měsíc pravdy, zimní měsíc)
Vládnoucí božstvo: Pwyll (Coventina)
Druidské zvíře: bílý pes, sova
Kámen: Jaspis
Klíčová slova: komplexnost, tajuplnost, prudkost, nekompromisnost

Rákos obecný je vysoká trvalá travina vyskytující se ve vlhkých stanovištích, kde vytváří husté porosty zvané rákosí. Výrazem rákos se také označují stonky této rostliny, které mohou být tenké jako slámka používaná k pití nápojů, nebo silné a pevné jako bambus. Obří rákos se často používá k dekoracím. Jelikož roste velmi rychle a vytváří velké trsy oddenků, je výbornou rostlinou bránící půdní erozi. Z dutých stonků se vyráběly různé hudební nástroje včetně dud a harmonia. Z této rostliny si údajně vyrobil píšťalu neboli syrinx bůh Pan. Druidové klasifikovali rákos pro jeho hustý kořenový systém jako strom. Ačkoliv se nařezaný rákos používal na výrobu loveckých šípů, zhotovovali z něj také psací pera, takže symbolizoval moudrost a vzdělanost. Keltové ztotožňovali rákos s podzemní skrytou dryádou čili stromovým duchem a spojovali ho s bohy smrti a zásvětí. Rákos vládne spojení opaků a opačných světů a hudbě, která se line ze skrytého světa do tohoto. Na měsíc rákosu připadá svátek Samhain: této noci se duchové volně pohybují a otevírají se dveře do neviditelného světa

Pwyll, Pán Dyvedu, byl s družinou na lovu v údolí Glynn Cuch, když se náhle se svým společníkem vzdálil. Spatřil před sebou jelena, na něhož útočila smečka podivně vypadajících bílých psů s červenýma ušima. Jelikož poblíž neviděl žádného lovce, Pwyll nařídil svým psům, aby neznámé tvory od jejich kořisti odehnal. Sotva tak učinil, objevil se na scéně Arawn, král Annywvnu, jemuž bílí psi patřili, a pokáral Pwylla za jeho nezdvořilost. Pwyll svého omylu okamžitě zalitoval a nabídl králi zásvětí za svůj přestupek nápravu. Arawn navrhl, aby si na jeden rok vyměnili tělesnou podobu, identitu a království. Před uplynutím této doby musí Pwyll v boji zabít Arawnova úhlavního nepřítele Havgana, dalšího krále zásvětí. Pwyll si během roku v Annwvnu vedl důstojně. Ačkoliv sdílel lože s Arawnovou krásnou královnou, která ho považovala za svého manžela, Pwyll se s ní ani jednou nepokusil milovat. Ve stanoveném čase splnil svůj závazek a zabil Havgana, takže se stal jediným králem Annwvnu. Po vypršení jednoho roku se vrátil do údolí Glynn Cuch, kde se setkal s Arawnem, jenž jim oběma vrátil původní podobu. V dobrém se rozloučili a každý spěchal domů, aby zjistil, jak se za jeho nepřítomnosti říši dařilo. Arawna nesmírně potěšilo Pwyllovo příkladné chování a schopnost odolat pokušení během roku, kdy dlel v podobě vládce Annwvnu. Poslal mu mnoho darů a slib věčného přátelství. Pwyll po návratu domů zjistil že Arawn vládl Dyvedu s nevýslovnou moudrostí. Když oznámil šlechticům co se mu přihodilo, poctili ho titulem pen Annwvn (pán zásvětí)

Pes - příběhy psů v keltském folkloru dělí tato zvířata do dvou základních kategorií. V jedné jsou to krotcí, ušlechtilí, přátelští psi chránící člověka, v druhé zlověstní a velmi nebezpeční mrchožrouti. Ve velšské mytologii jsou bílí psi s červenýma ušima v Arawnově smečce mytičtí psi gabrielové, kteří se nazývali Cwn Annwvn, neboli psi Annwyvnu. Byli známí jako psi z pekla, protože jejich strašidelné zbarvení potvrzovalo původ ze zásvětí. V irské tradici se hovoří o Pooka, obrovském černém démonickém psu z pekla. Druidové pohlíželi na takové psy jako na předzvěst smrti a věřili, že bohové zásvětí je posílají v noci na zem, aby hledali mrtvá těla a duše umírajících lidí. Ačkoliv byli viditelní pro pozemské psy, kteří při jejich spatření vyli strachy, lidskému ku však zůstali skrytí

Lidé narozeni v měsíci Rákosu se vyznačují silným smyslem pro účelnost a nezávislost ducha, které jsou nezbytné pro překonání překážek. Žádné jiné znamení není tak požehnané (nebo prokleté) nezdolným charakterem, schopností převzít vedení a kontrolovat situaci. Jejich obrovská vnitřní síla a nekompromisní neústupnost umožňuje Rákosům plně se soustředit na vybraný úkol, dokud nedosáhnou cíle. Mají bystrý a přesný úsudek, fenomenální paměť jim výborně pomáhá v práci,ale současně díky ní nezapomínají na emoční rány a podrazy, které jim druzí uštědřili. Vytrvalé a rozhodné příslušníky znamení rákosu vzrušují výzvy a v nitru věří, že jejich osud a schopnosti je předurčily pro důležitou roli v transformaci okolního světa. Nenechte se oklamat klidným zevnějškem lidí narozených ve stromovém znamení Rákosu. Pod povrchem většina z nich skrývá nesmírnou emocionalitu a velkou dávku vášně a velkorysosti. Mají sklon být tajemní a rezervovaní, protože se smrtelně obávají, že je někdo zraní. Nicméně jakmile získáte jejich důvěru, máte v nich velmi oddané, imaginativní a starostlivé milence a loajální, spolehlivé přátele

Rákos/Štír- v této kombinaci se rodí silní jedinci s obrovskou osobní a sexuální přitažlivostí. Ačkoliv mohou být mimořádně nároční se sklonem přebírat vedení, zastrašovat nebo dominovat nad jinými, většina lidí narozených v této kombinaci působí natolik charismaticky a zajímavě, že jen málokdo z těch, kdo se s nimi setkají, odolá jejich svodům. Pro mimořádně hrdé a soběstačné příslušníky kombinace Rákos/Štír je typické, že ve chvílích, kdy se cítí velmi rozrušeni nebo nešťastní, neztrácejí nic ze své vnější pózy. Bez ohledu na to, s jak zlými věcmi se setkají, odmítají se nechat zlomit nebo fňukáním vyžadovat soucit. Rákos/Štír reaguje na většinu situací s bystrou pronikavostí a nevídanou schopností proniknout ke kořenům věci. Jako mistr jemnosti a fines maskuje své skutečné motivy tak dobře, že obvykle dostane z lidí informace, aniž by si to uvědomovali. S nadšením rozených detektivů nebo zvědů rádi zkoumají psychiku druhých lidí, jen aby přesně zjistili, co dotyční mají v úmyslu,ale vlastní motivy a jednání raději tají. Typický rákos/Štír miluje výzvy a přitahuje ho vše tajemné a skryté. Jako skvělý výzkumník může s jistotou vsadit na úspěch ve vědecké kariéře (např. Marie Curie Sklodowska). Mezi Rákos/Štíry patří i výrazné misionářské a náboženské osobnosti (Martin Luther King, Billy Graham). Vzhledem k fascinaci sexem, smrti a morbidnostmi se někteří z příslušníku tohoto stromového/slunečního znamení stávají spisovateli specializujícím se na mystéria, horory a okultizmus (např.autor Drakuly Bram Stoker). Vztahy jsou pro Rákos/Štíra velmi důležité, přesto raději volí samotu, než by se podrobil rozmarům a přáním někoho jiného. Jsou mimořádně hrdí a pro jejich blízké je snadné je zranit aniž by to měli v úmyslu. Pokud jste navázali intimní vztah s Rákosem/Štírem, rozhodně, ale taktně trvejte na svých právech (jinak vámi může pohrdat). Ať děláte cokoliv, netestujte jeho limity vzbuzováním žárlivosti nebo pokusy ho nějak změnit. Jako přítel nebo milenec je Rákos/Štír věrný, soucitný, chápající a schopný hlubokých a trvalých citů, ale pouze pro ty, kdo hrají podle jeho pravidel

Rákos/Střelec- Střelec dodává optimismus, bezstarostnost a humor chmurnější, mnohem vážnější povaze Rákosu. Mimořádně soběstačný Rákos/Střelec je obdařen pronikavým myšlením, mimořádnou hloubkou vidění a ohromujícím potenciálem úspěšnosti. Je to člověk, který ví, co od života chce, a má velmi dobrou představu, jak toho dosáhnout. Otevřený a mnohem družnější než Rákos/Štír se Rákos/Střelec raduje z aktivního společenského života. Jako inteligentní a vtipný společník miluje výměny myšlenek, nápadů, znalostí a informací s jinými lidmi. Ačkoliv se může jevit jako poměrně neústupný a vášnivě zastávající své názory i chápání hodnot, zvídavá mysl je otevřená jiným úhlům pohledu na život. Rákos/Střelec má předpoklady k úspěchu doslova v jakékoliv kariéře. Jeho povaha je v základě povahou sportovního šampiona, fyzická a duševní vytrvalost a silná touha zvítězit ho obvykle vedou k vítězství. Lidé narození pod kombinací těchto znamení jsou mimořádně výkonní vychovatelé, léčitelé, detektivové, politici a státní úředníci. Obliba nebezpečných sportů a aktivit je často přivádí k práci v tajných operacích, jaké nabízí tajné služby a policie, v rychle zasahujících týmech nebo speciálních armádních složkách. Typický Rákos/Střelec představuje unikátní směsici realismu a idealismu:ať jde o sport, umění, politiku, obchod nebo pomáhající profese, zazáří všude, kde může uplatnit energii, odevzdanost věci a idealismus v praxi. V blízkých vztazích se může Rákos/Střelec cítit rozpolcen mezi nezávislým duchem slunečního Střelce a potřebou osobní svobody na jedné straně a tendencí k panovačnosti stromového Rákosu na straně druhé. Obvykle to znamená, že přirozeně koketní Rákos/Střelec má rád hledání a může mít problémy usadit se s jediným člověkem,ale pakliže to udělá, očekává od partnera naprostou loajalitu a věrnost. I když umí být stejně žárlivý a vymáhající jako jeho protějšek Rákos/Štír, je mnohem pružnější,a jakmile zjistí chybu ve svém chování, většinou uvolní sevření


Bez černý
Období stromového znamení: 25.11.-22.12. (měsíc celistvosti)
Vládnoucí božstvo: Pryderi (Bran, Balor, Borvo)
Druidské zvíře: černé hříbě, krkavec, jezevec
Kámen: Gagát
Klíčová slova: nezávislost, podnikavost, hloubavost, přímočarost

Bez černý je keřovitý opadavý strom z čeledi Caprifoliaceae neboli zimolezů. Najdeme ho většinou v živých plotech , na opuštěných sídlech, neobdělávaných plochách a všude, kde má půda vysoký obsah dusíku a je obohacena rozkládající se organickou hmotou. Bezům se také daří na vlhkých mýtinách, podél okrajů lesa a najdou si i cestu i puklinami v betonu měst. Tento strom obklopuje bohatá lidová tvořivost a romantika. V praktické rovině se používaly všechny jeho části na mnoho způsobů počínaje vínem přes hudební nástroje až k léčení. Z květů a plodů se vyráběla (a dodnes vyrábějí) vína, sirupy, likéry, želé, džemy, marmelády a čaje. Strom byl také zdrojem barviv:černého z kůry a kořenů, zeleného z listů a modrého a fialového z plodů. Ze stonků lze snadno vyjmout houbovitou dužinu a ze vzniklých trubiček zhotovit píšťalky, flétny a špuntovky. Bez černý se široce využíval v konvenční i alternativní medicíně a za svého času byl považován za léčebný prostředek prakticky na všechno, od bolesti zubů až po mor. Tradičně se extrakt z kůry používal jako laxativum, listy na výrobu masti na odřeniny a výluh z květů na oči a čištění pleti. V moderní medicíně jsou kůra, listy, kořeny a stonky využívány kvůli jejich možné toxicitě jen zřídka,ale květy se uplatňují v lécích tlumících horečku, diureticích a prostředcích napomáhajících odkašlávání. Černý bez je jedním z posvátných stromů zasvěcených nadpřirozeným bytostem. Některé evropské pověsti se zmiňují také o dryádě Hylde-moer neboli Matce černý bez, která žije ve stromě a stráží ho. Existovaly velmi silné pověry varující před kácením bezu, zejména v Irsku. Druidové používali bez černý jako požehnání i kletbu- byl občas nazýván “strom smrti”. Pohřební pazourky ve tvaru listu černého bezu nalezené v megalitických chodbových hrobech naznačují, že tato asociace měla počátek před velmi dlouhou dobou. Jelikož bez rychle roste z kterékoliv části, pohlíželo se na něho také jako na symbol regenerace a mohl být vnímán jako připomínka nikdy nekončícího cyklu smrti a znovuzrození

Pryderi byl syn Pwylla, pána Dyvedu a bohyně koní Rhiannon. Než Rhiannon poznala Pwylla byla proti své vůli zasnoubena s Gwavlem. Ten ze žárlivosti unesl třídenního Pryderiho. Služebné, které měly dítě hlídat se bály trestu tak vše nastražily tak, aby to vypadalo že Rhiannon své dítě snědla. I když Pwyll věřil v manželčinu nevinu a odmítl ji odsoudit k smrti, musela stát u brány města ,vyprávět svůj příběh návštěvníkům a pak jim nabídnout dopravu do zámku na svých zádech. Gwawl nechal dítě u dveří Teirnona, pána Gwen Is-Coedu, který mu dal jméno Gwri “zlatovlasý” a vychovával ho jako vlastního. Po nějaké době si Teirnon a jeho žena povšimli nápadné podobnosti chlapce s Pwyllem a dospěli k názoru, že adoptovaný hoch je jeho ztracené dítě. Dovedli Gwriho k rodičům, kteří hocha přejmenovali Pryderi, což znamená “vysvobození” nebo “úzkost”.Rhiannon svěřila jeho výchovu do rukou druida Pendarana Dyveda, pod jehož vedením vyrostl z Pryderiho velký válečník a statečný a odvážný princ milovaný svým lidem.

Kůň byl uctíván mnoha keltskými kmeny a hojně ho zobrazovali na svých mincích a špercích. Bohyně Epona, která reprezentovala plodnost, uzdravování a smrt jezdila na koni. Kůň je spojován s životním cyklem (smrt a znovuzrození) a tím i s lidskou sexualitou, představuje nejen lidskou plodnost,ale i sílu a plodnost země samotné. V Irsku podstoupili někteří králové symbolickou svatbu s bílou klisnou, aby spojili svoji vlastní vládu se silou země. Spojení koně se zemí představují velké obrazy koně vytesané do křídových svahů na území Británie, aby posílily naše povědomí o tomto spojení. Kůň symbolizuje stejně tak vnitřní sílu země, jako silnou spřízněnost se sluncem. Jako solární zvíře, byl kůň často zobrazován jak táhne po obloze sluneční vůz. Tím se stává zasvěceným nejen Bohyni,ale také slunci a bohu Oblohy. Ať již je kůň spojencem Boha nebo Bohyně, poskytuje nám vnitřní sílu a možnost cestování na tomto nebo v Jiném světě

Lidé narození v měsíci Černého bezu jsou optimisté a fantasté dychtící rozšiřovat své obzory i zkušenosti vším, co život může nabídnout. Typický Černý bez věří, že kořením života je pestrost a neustále se rozhlíží po nových výzvách a dobrodružstvích. Jeho adaptabilní povaha mu dovoluje přizpůsobit se jakékoliv situaci a společnosti v níž se ocitne. Nicméně neklidný temperament Černého bezu v něm vyvolává nechuť k únavným rozvrhům a rutině a většinou odolává jakémukoliv pokusu donutit ho nátlakem,aby dělal něco, co sám nechce. Ačkoliv občas může působit poněkud povrchně nebo povýšenecky, ve skutečnosti je hluboce přemítavý a sklon přebíhat od jedné zkušenosti ke druhé je jen součástí jeho nepřetržitého hledání vyšší pravdy. Lidé narozeni v měsíci Černého bezu potřebují mí volnost a sebevyjádřování svým individuálním způsobem a v práci a vztazích vyžadují silnou intelektuální stimulaci a duchovní výzvy, jež by udržely jejich zájem. Jednotvárné okolnosti a situace, které jsou nudné nebo jim chybí růstový potenciál, je dlouho neudrží. Černé bezy jako obecně optimističtí lidé mohou mít překvapivé štěstí, jestliže věří ve vlastní schopnosti. Jsou ochotni riskovat, nebojí se jednat na základě svých předtuch a mají tendenci následovat svou osobní hvězdu bez ohledu na to, kam je dovede.Bez Černý/Střelec- všestranný, otevřený, přátelský jedinec spadající pod tuto kombinaci stromového/slunečního znamení ví, jak si užívat života,a jen vzácně ho bere příliš vážně. Narozený v roční době, kdy mnoho západních zemí slaví vánoční svátky, miluje večírky a obvykle s chutí jí, pije a stýká se společensky s jinými lidmi. Nejvýraznější rysy Bezu černého/Střelce jsou optimismus, nadšení a štěstí. Zdá se, že bez ohledu na to,co se rozhodne dělat, to vykonává vždy dobře. Žádná jiná kombinace se tak rychle nevzpamatuje ze zklamání a nezačne plánovat nové dobrodružství nebo zisk milionů. Zřídka spokojený s tím, co vlastní, má tendenci vrhat se do věcí velkých rozměrů, prožívat velké úspěchy i selhání,ale v každém případě žít naplno. Rychle uvažující, přívětivý a sebejistý typický příslušník kombinace Bez černý/Střelec se výborně uplatňuje jako obchodník, kazatel, učitel nebo bavič. Fakta a čísla ho příliš nezajímají, protože hledá vědomosti na mnohem širší a univerzálnější škále. Rád se učí nové věci a o své poznatky se dělí s ostatními. Bez černý/Střelec dokáže nekonečně dlouho mluvit o svých přesvědčeních, občas jeho nadměrné nadšení působí kazatelsky a netolerantně až fanaticky. Neklidná povaha a nenasytná zvědavost ho neustále ženou do zkoumání nových myšlenek. Svůj názor, ale i váš, dokáže změnit obdivuhodně rychle. Není neobvyklé, když Bez černý/Střelec přesvědčí někoho o správnosti svého úhlu pohledu, aby pak najednou opustili předchozí myšlenku a konverzaci a rozhodli se pro zcela odlišnou víru. Emočně představuje Bez černý/Střelec tak trochu paradox: zatímco může pohlížet na lásku a manželství jako na skvělou zkušenost, jeho niterná touha po svobodě mu činí potíže s dodržením věrnosti-instinktivně flirtující Bez Černý/Střelec je schopen mít několik vztahů najednou.Člověk narozený pod tímto znamením nesnáší podezírání, proto šancí na trvalý, dlouhodobý svazek je pro něj nežárlící partner neomezující ho v pohybu. V každém případě bez černý/Střelec patří k těm, jež rozpad vztahu nezlomí. Zřídka se vzpírá nebo osnuje pomstu (pokud ovšem nemá Asc, Mars, Lunu či Venuši ve Štíru). Jakmile vztah zkysne, typický Bez černý/Střelec si jednoduše připíše tuto zkušenost k dobru a zvesela vykročí za hledáním nového romantického dobrodružství

Bez černý/Kozoroh je mnohem vyzrálejší, svědomitější a vážnější než Bez černý/Střelec a jako typický představitel této kombinace je chytrý, rozhodný a ctižádostivý. Díky stromovému znamení Bezu černého má neklidnou povahu a je v srdci průzkumníkem, vášnivé nadšení pro potulky ovšem zklidňuje chladná hlava slunečního Kozoroha. Praktický idealista zkrátka častěji cestuje obchodně, než aby hledal romantiku a vzrušení. Uspokojení mu přináší naplnění jeho inovačních nápadů a neobvyklých vizí v rámci ustálených pravidel, přičemž inspirace a snaživost je v tomto směru posilována dosažením prestiže a materiálního prospěchu. Většina Bezů černých/Kozorohů kombinuje excelentní úsudek se zdravými morálními principy. Mimořádně schopní a nesmírně přesvědčiví příslušníci této kombinace mají talent přemluvit jiné lidi k čemukoliv, počínaje koupí nového typu pračky až po změnu politické strany, takže jsou z nich výborní prodejci, kazatelé, učitelé, politici, zakladatelé fondů, manažeři a kritici společnosti. Pokud příslušníci této kombinace mají nějakou chybu,pak to, že říkají, co je napadne,a o následky se nestarají-ovšem když druzí otevřeně poukazují na jejich nedostatky, bývají poměrně nedůtkliví. Lidé narození v kombinaci tohoto stromového/slunečního znamení se vyznačují smyslem pro satiru a v uvolněné náladě mohou dodávat večírku tu pravou šťávu. Mají tendenci prožívat život s gustem Černého bezu, radovat se ze společnosti nejrůznějších typů lidí a snadno se přizpůsobit rozmanitým situacím. Jako skvělí diskutéři rádi tráví čas výměnou myšlenek a nápadů s přáteli a známými. V romantických vztazích bývá Bez černý/Kozoroh obvykle stálý, loajální a upřímný- mnohem stabilněji, věrněji a ochotněji setrvá v dlouhodobém vztahu než jeho protějšek Bez černý/Střelec. Přesto i on potřebuje ve vztahu určité množství svobody a každý, kdo hledá trvalé spojení s člověkem narozeným v této kombinaci stromového/slunečního znamení, udělá moudře, když si to bude pamatovat

Nepojmenovaný den
Datum: 23.12.
přidružená rostlina: jmelí
Klíčová slova: horlivost, zodpovědnost, vytrvalost, oddanost

Nepojmenovaný den
“chybějící den” v keltském stromovém kalendáři je přestupný den (přestupný den, který upravoval keltský lunární kalendář se třinácti měsíci po osmadvaceti dnech na celkových 365 dní solárního roku) 23.prosinec. Kdysi označovaný jako “tajemství neopracovaného kamene” připadá na třináctý měsíc roku a symbolizuje beztvarý potenciál všech věcí. Nepojmenovaný den nemá přiděleno písmeno ogamu a nevládne mu žádný strom, druidové ho spojovali s mytologií jmelí. Ačkoliv někdy je 23.12.zahrnován do stromového znamení Bezu černého, jeho základní charakter se více blíží lidem narozeným ve znamení Břízy

Jmelí je nadzemní parazitická rostlina rostoucí vysoko na větvích stromů a zcela závislá na životě svého hostitele. Jmelí bylo považováno za symbol nejposvátnějších mystérií, protože není ani křoví, ani strom, nemá vlastní kořeny a roste mezí zemí a nebem. Keltové a Vikongové dobře znali jeho vyjímečné léčivé účinky. Ve starém keltském jazyce znamená název jmelí “všeléčivý” a druidové se domnívali, že má schopnost vyléčit nemoci, sloužit jako protijed při otravách, zajistit plodnost a chránit proti očerování. V norské mytologii je jmelí posvátnou rostlinou Friggy, bohyně lásky. Jelikož jmelí roste na dubu, bylo spojováno s Dagdou, bohem dubu. Uříznutí jmelí v nepojmenovaný den znamenalo kastraci starého krále dubu jeho nástupcem králem cesmíny. Keltové věřili, že vesmír může přestat existovat, jestliže tento den neusmíří svá božstva obětinami a půstem. Když se v dávných dobách nepřátelé setkali v lese pod jmelím, čekalo se od nich, že složí zbraně a uzavřou mír do následujícího rána. V tom se může skrývat původ starého zvyku zavěšovat jmelí pod stropem a líbat se pod ním na znamení přátelství a dobré vůle. S romantickou láskou je spojován tento zvyk až od viktoriánské doby
Moderní věda dospěla k poznání, že jmelí má více společného s ptáky a včelami než s líbáním J. Nové výzkumy indikují, že jmelí je nezbytné pro přežití několika druhů ptáků a včel. Za dlouhé zimy jim často poskytuje jedinou potravu. Když vědci studovali oblasti s hojným výskytem jmelí, zjistili, že populace včel a ptáků pravidelně se živících bobulemi jmelí se pozoruhodně rozrostla.

Lidé narození v nepojmenovaný den jakoby fungovali nejlépe v době, kdy jsou nuceni překonávat nezdary a protivenství. Motivováni ctižádostí a touhou uspět absolutně odmítají vzdát cokoliv, co považují za důležité,a jejich přirozená vloha pro kombinování tvrdé práce s ocelovou odhodlaností jim pomáhá dosáhnout cíle. Ačkoliv často trpí strachem ze selhání, daří se jim překonat nejistotu, dokud nesplní, co si předsevzali. Ačkoliv člověk narozený v nepojmenovaný den je rád za svůj výkon oceňován, zná svou vlastní cenu a nepotřebuje se vychloubat nebo o svých činech hovořit. Jako geniální stratég je rozeným vůdcem, ochotným a schopným získat uznání a respekt druhých. Ať “pouze” úspěšný nebo skutečně slavný, má předurčeno stát na vrcholu
Lidé narození v kombinovaném znamení Nepojmenovaný den/Kozoroh se orientují na úspěch a jsou mimořádně schopní. Obvykle se soustřeďují na hlavní šanci , což ve spojení s jeho schopností realizovat se a dokončovat úkoly jim opakovaně přináší příležitost k expanzi a popohání je k plnění ještě vyšších cílů. Osobnost narozená v Nepojmenovaný den stejně jako Kozoroh nemá ráda riskantní situace a pečlivě zvažuje všechny možné důsledky než přistoupí ke změně. Každá nová zkušenost ho povzbuzuje, zejména když vede k lepším a významnějším výsledkům. Jedna z charakteristik této osobnosti je skvostný, nekonvenční smysl pro humor- i ti nejserióznější z příslušníků této kombinace znamení dokáží být mimořádně důvtipní a zábavní. Rádi si dělají legraci i sami ze sebe. Nepojmenovaný den/Kozoroh umí těžit humor z vlastního života a mnoho z jeho postřehů je až sebepodceňujících. Lidé narozeni v této kombinaci znamení dobře identifikují lidské slabosti. Jejich specifický druh žertování má tendenci být suchý, sardonický, satirický a i cynický. Tato osobnost dokáže vykazovat velkou věrnost. Jeho zdvořilé “vydržet ať se děje cokoliv”, ho drží v nefunkčním svazku ještě dlouho poté, kdy ztratil význam. Přestože jsou jeho emoce na dobu mrazu a srdce prázdné, odmítá hodit ručník do ringu a nešťastné partnerství se může změnit ve výzvu,s níž se chce vypořádat. I když potřebuje lásku a společnost stejně jako jiní lidé, opatrnost mu velí držet se zpátky a před nejistým štěstím dát přednost bezpečí. Ve skutečnosti je Nepojmenovaný den/Kozoroh smyslný, vášnivý jedinec, schopný vychutnávat si bohatě odměňující sexuální život. Mnoho příslušníků této kombinace je v lásce stejně jako v životě podzimním květem,ale jakmile se jednou rozhodnou pro trvalý svazek, jsou vroucně starostliví a nádherně romantičtí. Jestliže se v něm cítí uvolněně a bezpečně, pak pro svého partnera představují excelentního milence a věrného a spolehlivého partnera
Tento posledního stupeň lunárního zvěrokruhu symbolizoval křivolaký ohon Sarpha neboli Draka, který nebyl nikdy vidět celý. Pro lidi narozené v tento den to znamenalo velké tajemství jejich původu nebo předků. Mají schopnost vystoupat z bídy k bohatství a stát se mecenáši. Obklopuje je jakési tajemné tušení předurčení neboli osudu

Phyllis Vega/ Keltská astrologie
Helena Paterson/Velká kniha Keltské astrologie
Jiří Janočko/Stromy a keltský kalendář
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one