Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Inspirativní osobnosti

Zde budu uvádět informace o osobnostech, které mě osobně velmi inspirují (Carl Gustav Jung, Terence Mckenna, Míla Tomášová, Stanislav Grof a mnozí další)
Inelia Benz
převzato ze stránek http://pravdu.cz/zahada/fenomen-inelia

Původem Chilanka, vlastním jménem Inelia del Pilar Ahumada Avila, která vyrostla a vystudovala v Británii. Na veřejnosti se objevila nedávno. Na první pohled na ní neuvidíte nic zvláštního, ale tvrdí o sobě, že má schopnosti, které lze právem zařadit mezi vyjmenované záhady. Je jasnovidná: vidí do minulosti i do budoucnosti. Nebo je schopna spontánně mluvit cizími jazyky, které se nikdy neučila.

Přicházím přímo ze Zdroje

Z toho, co Inelia o sobě vypovídá, vyplývá, že je přímým poslem samotného Zdroje vesmíru a inkarnovala se na planetu Zemi, aby pomáhala v důležitém úkolu zvyšovat duchovní úroveň lidí i planety jako celku. „Nemám za sebou obvyklou reinkarnační cestu pozemských lidí, kteří se mnohokrát vtělovali na Zemi, ale bez této zkušenosti jsem přišla přímo ze Zdroje do lidského těla a už se sem znovu neinkarnuji,“ vysvětluje svou podstatu.

Bill Ryan z Projektu Avalon ji označuje za nejzvláštnějšího člověka, jakého kdy potkal. Udělal s ní rozsáhlé interview - které je dostupné na youtube se slovenskými titulky - kde Inelia Benz vypráví o svém životě a svých fenomenálních schopnostech:
Jako malé dítě se nedívala na svět očima, ale viděla pomocí zvláštního smyslu umístěného nad její hlavou, a to v rozsahu 360 stupňů. Neustále proto padala, protože se neuměla dívat přímo před sebe. Měla však „nadpřirozené“ schopnosti, uvádí, že si třeba mohla „stáhnout z kolektivního vědomí“ jakoukoliv informaci, kterou potřebovala. A tak jako devítiměsíční dítě ovládala dokonale španělštinu, protože chtěla vědět, co si lidé kolem ní povídají.

Mlčela o svých schopnostech, mezi něž patří i léčitelství, až do roku 2010. Tehdy podle svých slov dostala pokyn od Zdroje, že má vystoupit na veřejnost.

Temná strana

A dalším jejím úkolem je prozkoumat „temnou stranu“ - bytosti, které zde produkují zlo. „Zjistila jsem, že tato planeta a lidské společenství jsou připraveny „pokročit“ do pole vyššího vědomí. Ale existuje mnoho faktorů a zájmů, které mají tendenci podvádět, uvěznit a zotročit lidstvo i planetu. Moje práce tady (a mnoha dalších) je odporovat tomu,“ vysvětluje.
Mé schopnosti nejsou nic výjimečného, má je každý člověk a každý má sílu vytvořit si svou budoucnost. Takové je poselství této na pohled zcela obyčejné ženy: Jsme schopni vytvořit svět, jaký chceme.


Inelia Benz

| Autor: Mia Weissová http://slunecnyzivot.cz/2013/02/inelia-benz/

Inelia Benz: Základy Vzestupu

Jak se pohybujeme stále rychleji směrem k novému paradigmatu, vynořují se různá pravidla bytí, kterých si musíme být plně vědomi. Jedno z nich je, jak si vědomě zvolit, kam z tohoto bodu chceme směřovat na individuální úrovni. Nebude zde žádná vnější síla, která nás „vybere“, jsme to my, každý sám za sebe, kdo učiní volbu.

Základní vývojové cesty, o nichž bychom měli vědět, abychom si uvědomili, jakou činíme volbu, a všechny zasluhují úctu, jsou tyto:

1. Služba Druhým a Služba Sobě

Ta existuje v dualitě. Abychom vůbec mohli sloužit druhým, potřebujeme jednotlivce, kteří buď spí, nebo se nacházejí v nějaké bryndě, abychom jim mohli sloužit. Z toho plyne, že potřebujeme také tyrany a temné bytosti, kteří se snaží, seč mohou nejlíp, udržet druhé utlačené, spící anebo zotročené.

Služba Sobě je to samé jako předchozí. Abychom vytvořili výzvu, potřebujeme jednotlivce, nad nimiž můžeme mít moc, a potřebujeme „bitvy“ k bojování, tudíž potřebujeme i pracovníky světla stejně jako Bodhisattvy, aby vzniklo soupeření a bylo proti komu bojovat. To zahrnuje předávání naší síly „spasitelům“ a „Bohům“.

2. Vlastní Síla

To je, kam tato planeta směřuje. Na této planetě, se každá individuální bytost stává plně vědomou, a schopnou tvořit svou vlastní realitu, není zde žádné souzení, ani žádná schopnost mít moc nad druhými, nebo aby oni měli moc nad námi. Rouška je na osobní stejně jako na kolektivní úrovni zcela stržena. „Fyzičnost“ planety, a naše fyzická těla, jsou nyní mnohem jemnější a prostupnější. Vibrace je mnohem vyšší, a tudíž umožňuje bytostem být plně probuzenými. Vystupujeme z uvíznutí v „lineárním čase“ a prostoru. Jde o zkušenost rozšiřující se fyzické a jednotné existence. A my činíme vědomé volby, spíše než volby naprogramované a nevědomé.

Bez ohledu na to, co si vybereme, je důležité zapamatovat si, že každá lidská bytost je extrémně mocnou bytostí. Nikdo nemůže být nucen mít zážitek reality, kterou si nezvolil. Současně, během předchozího paradigmatu, „síly, které vládly“ pracovaly velmi tvrdě na tom, aby nás, jako celek lidstva, udržely v temnotě pokud jde o naši pravou podstatu, a schopnost „volit“, kam jako druh kráčíme. Namísto toho, jsme kormidlovali naši „loď“ pod jejich přímým vlivem skrze média, náboženství, sociální a kulturní přesvědčení a vzdělání. Vibračně, udržují naše fyzická těla neprostupná (hustá) užíváním hutných a znečištěných pokrmů, drog a chemikálií v našem jídle a vodě, a skrze znečišťování našeho životního prostředí. Touto cestou mohou „používat“ naši osobní sílu pro své vlastní účely. Síla každého jednotlivce je stejná, jen „kdo“ ji používá, se mění.

Pamatujme si základy „Vzestupu“. (Expanze bdělosti)

1. Zvyšte svou osobní vibraci skrze zpracovávání svého strachu. („processing your fear“)

2. Zvyšte svou fyzickou vibraci skrze běžné detoxikační programy, užívání čisté vody (bez chemikálií) a jídla s vysokou vibrací.

3. Minimálně 20 minut denní tiché meditace.

4. Uveďte se do rovnováhy a slaďte se se svými fyzickými a jemnohmotnými těly.

5. Požádejte o plné vtělení vašeho vyššího Já do vašeho současného fyzického těla. A zpracujte jakékoli myšlenky pochybností a neschopnosti, které se vynoří, když toto čtete.

Mějte nádhernou zkušenost plně vědomé volby!

InéliaInelia Benz: Prolomení Bariér – Vaše volba být svobodný

„Důvod proč jsem chtěla mluvit o bariérách je, protože právě teď se objevují ve velkém u nás všech. Pomalu, ale jistě se přesouváme do oblasti v Čase/Prostoru, kde je to doopravdy – nevím jestli to nazvat testem nebo překážkou nebo jednoduše okamžikem volby pro nás, nás všechny individuálně, zda přejít do nového paradigmatu, nebo zůstat v duálním paradigmatu Tma/Světlo.

A není potřeba ani jeden z nich odsuzovat, to doopravdy ne. Jeden ze způsobů jakým se tyto překážky nebo odpor, bariéry objevily je obrovská touha odejít. Ať už je to z práce, z našich vztahů, z naší mise, nebo ze života. Jednoduše máme velmi silný pocit, že je čas jít pryč. Je to naše interpretace na energetické úrovni velké, opravdu silné stěny, kterou procházíme v Čase/Prostoru. V podstatě je to jako dveře, které znáte a potřebujeme zatlačit, aby se otevřely.

Nyní, pokud jste doopravdy připraveni odejít a myslíte si ‘ Víš ty co? To je všechno hezké, ale co když odejdu? Znamená to, že si vybírám staré paradigma?’ Ne, to ne, to to opravdu neznamená. Jednoduše to znamená, že něco uvnitř vaší vlastní časové osy, vašeho vlastního života se musí pořádně posunout a to je důvod, proč se tato bariéra objevila. Jedna z věcí, která se stává je – a tady se dostáváme zpátky ke starému cvičení, cvičení na zpracování strachu (které můžete najít v nabídce záložky Tools na stránkách) – že většina odporu, nebo většina bariér, které nám nedovolí posunout se dopředu tak rychle jak chceme, nebo dosáhnout manifestace, či života, který chceme doopravdy na této planetě prožít, je založena na energetickém balíčku velmi nízkých vibrací. A tento energetický balíček nízkých vibrací je vždy Strach. Ať už je to náš vlastní strach, nebo ať je to vnesený strach, nebo ať je to umělý něčí jiný strach, nebo Kolektivní strach. Je to vážně zcela nepodstatné, protože pokud by tento strach, nebo balíček, nebo vibrace, nebo program nebyl v našich životech, potom bychom ho necítili. Takže nezáleží odkud přišel, nebo kdo ho tam dal. Faktem je, že je teď tady, a protože je teď tady v našem vlastním poli, můžeme se ho zbavit

Jeden by si myslel: ‘Dobře, proč se tím obtěžovat, pokud nás to, vždyť víš…neovlivní, nebo to nic nezmění?’ A já bych řekla, že když cítíme tento typ odporu, nebo blokace, znamená to, že cokoliv, co je na druhé straně, musí stát za to získat, opravdu zajímavé. To je proč se odpor a bariéra objevila.

Silně cítím – z mých rozhovorů s pracovníky, ascension pracovníky po celé planetě – že zrovna teď je to celkem běžný problém. Hodně lidí cítí, nebo cítilo během posledních pár měsíců, že chtějí odejít, jít jinam, nebo to vzdát. Takže je to něco, na co se můžeme opravdu zadívat, prozkoumat a zjistit co s tím chceme udělat.

Pro mě osobně cokoliv, co se takhle objeví a zůstává, ať už ve mně nebo v okolí, ale rezonuje to s mým polem, beru jako výzvu. Vidím to jako: Víš co? Mé rozhodnutí, ráda bych činila své osobní rozhodnutí na základě mých vlastních voleb, mých vlastních tužeb a mých vlastních pohnutek tak, jak to bylo. Nemám ráda, když jsou na mě rozhodnutí vynucována. Ať už prostřednictvím mého vlastního programování, nebo bariér vytvořených mnou, nebo ostatními. Chci mít volbu přestat odcházet z místa radosti. A to je ten klíč…“

Inelia Benz: Světská potěšení a proces transformace – sex a osvícení

Když přijde na světská potěšení, nebo potěšení lidského těla, první věc, která nás napadne je sex. Samozřejmě existují další potěšení těla jako je jídlo, pití, příroda, hudba, umění, konverzace… všechna potěšení získáváme z našich fyzických smyslů, z našeho těla a naší mysli.

Světská potěšení nejsou neslučitelná s transformací. Ve skutečnosti nám mohou pomoci. Nicméně, mají dvě strany, stejně jako jakákoliv jiná modalita založená na těle, mysli nebo duchu.

Pro naši existenci na Zemi je láska úzce spojená s potěšením. Řečeno fyzikálně, vytvářejí spoustu identických chemikálií. Říkáme věci jako “miluji tanec“, “miluji jídlo“, “miluji sex“.

Vím, že já ano.

Být bez toho, není řešením. Oddávání se všem potěšením se také může stát pastí. Způsob, jakým se dostaneme do pasti je, že sexu a fyzických potěšení se zmocní naše ego nebo malé já.

Například sexuální harmonie. Obě strany jsou si plně vědomy, že jsou božskými bytostmi a chtějí vytvořit sféru božské lásky, která je větší než individuální části dané k sobě. Je to mocný koncept. Tady je klíčem záměr. Plně si užívej a miluj toho druhého. Když se slova stanou takovými jako “jsi moje a jenom moje“, “nechci se o tebe dělit“, a vyplavou napovrch jiné kontrolující a vlastnící energie, proud už není tím, čím mohl být.

Obě strany mohou jít do transformace skrze potěšující vztah, ve shodě být výhradně jeden pro druhého tak dlouho, jak bude potřeba. Toto je doporučováno hlavně na začátku, kdy se obě strany vyrovnávají s velkým proudem lásky a změnami.

Nicméně, problém vzniká, když to není shoda, ale nutnost kvůli nejistotě, kontrole, strachu, vzteku nebo žárlivosti.

Někteří lidé, kterým jsem pomohla poskytnutím transformační konzultace mi oznámili, že se během toho stali sexuálně vzrušení. Takže porozumění, jak je energie lásky propojená se sexuálním potěšením, fyziologicky řečeno, pomáhá dostat se přes toto stádium, které by se jinak stalo pro rozvoj jedince konečnou. Konečným bodem se to stává, protože hodně lidem se sexuální energie a práce duše zdá být neslučitelná, kvůli naší výchově.

Energie, kterou člověk pociťuje během procesu, který jej vzruší, je božská láska. Ve skutečnosti cítí sami sebe. Svou pravou podstatu. Klíčem je nechat fyzické pocity plně se energeticky vyjádřit a nechat je expandovat tak hodně jak mohou, zaplavit tělo, místnost a celou Zemi, pokud je to potřeba. Tato energie je součástí člověka a musí jím být přijata.

Sexuální vzrušení a libido narůstá, když jdeme po cestě lásky k transformaci, což je důvod proč svým studentům říkám, aby si našli přítele nebo přítelkyni. Hej, proč si neužít zkušenosti a nevzít všechny výhody, které nabízí!!!
Terence McKenna
Terence Kemp McKenna (16. listopadu 1946 – 3. dubna 2000) byl americký spisovatel, filosof a etnobotanik. Je známý zejména pro užívání a studium rostlinných psychedelik a entheogenů (zejména DMT a psilocybinu), studia šamanismu, vytvoření teorií o původu lidského vědomí a eschatologických myšlenek.
Teorie novosti
(Také "novelty theory" či "time wave zero") Toto je jedna z nejznámějších McKennových teorií, která zpracovává myšlenku, že čas je ve své povaze fraktálová vlna. Podle McKenny má tato teorie základ v I-ťingu a jeho kontaktů s mimozemskou inteligencí. Hodnota této vlny určuje množství "novosti" v daný okamžik. Tato novost přitom znamená množství nově vzniklých systémů, narůstající komplexnosti, či informací nebo nových objevů je-li aplikována na lidskou společnost. Podle této teorie množství novosti průběžně (ovšem ne stále) roste - když ji aplikujeme na dějiny, časové úseky mezi novými úrovněmi komplexnosti se postupně zkracují. Na počátku vesmíru byla jen jednoduchá plazma, z té vznikly atomy, z atomů se začaly utvářet stále složitější molekuly, dochází ke vzniku prvních organismů, které rychle evolvují do stále komplikovanějších forem až člověka, který čím dál rychleji přichází na nové významné vynálezy jako oheň, jazyk, knihtisk, objev teorie relativity či DNA a v současnosti rapidně se vyvíjející počítače či vesmírný výzkum. Zjednodušeně by se dalo říci, že čas podle této teorie zrychluje, respektive se děje stále větší množství událostí v časovém úseku. Tato fraktálová vlna tedy konverguje k bodu, kdy se hodnota "novosti", bude blížit nekonečnu. Vlnu lze sestavit pro libovolné konečné datum, podle McKenny ovšem časová vlna historie nejlépe odpovídá končenému datu 21.12.2012, což je shodou okolností finální datum mayského kalendáře. Co se má přesně v tento moment stát, není jasné; McKenna předkládal názor, že dojde k ontologické přeměně podstaty času jako takového. Byl také vytvořen software, který umí tuto vlnu kalkulovat

Hypotéza vývoje lidského vědomí
Podle McKenny hrály halucinogeny velkou roli při evoluci člověka a vzniku jazyka. Když předchůdci člověka začali v severní Africe pobývat více na zemi, než na stromech, přibyly k jejich potravě psilocybinové houby (které se tam díky klimatickým změnám ale již nevyskytují). McKenna předkládá argumenty, že synestezie způsobená psilocybinem pomohla k vytváření mentálních obrazů v mysli posluchače, když mluvčí vydává zvuky (resp. mluví jazykem). Na vzniku jazyka se také mohla podílet glosolálie při vyšších dávkách. Dále tvrdí, že extatické halucinace při vyšších dávkách dávají jedincům selektivní evoluční výhodu. Nepřímo tuto teorii také podporuje fakt, že u různých druhů savců můžeme najít aktivní zájem o požívání halucinogenů, a tudíž je pravděpodobné, že je předci lidí skutečně užívali.

Teorie houby z vesmíru
McKenna uvažoval, že houby, nebo alespoň některé druhy hub, mohou pocházet z vesmíru a nevyvinuly se na zemi. Jedná se o částečnou teorii panspermie. McKennovy argumenty na podporu této teorie:Na zemi nebyly nalezeny žádné zkameněliny hub. Protiargument říká, že houby mají moc měkké tělo, na to aby mohly tvořit zkameněliny. McKenna oponoval tvrzením, že ale byly nalezeny fosílie srovnatelně měkkých červů.
Větší plodnice hub produkují miliony spor, jelikož jsou spory velice lehké, je možné, aby některé z milionů unikly až za hranice atmosféry.
Spory hub jsou dobře zaopatřené pro cestování vesmírem: Dobře snáší vysoké mrazy a mohou žít samy o sobě i mnoho roků (McKenna pokládal za reálnou rychlost cestování spor desetinu rychlosti světla.) Dále jsou spory některých hub dobře odolné proti vesmírným zářením (UV, radiace).

Bibliografie
http://www.terencemckenna.com/tmbib/
MCKENNA, Terence. Návrat Archaismu. : DharmaGaia, 1998.
MCKENNA, Terence. Pokrm bohů. : DharmaGaia, 1999.
MCKENNA, Terence. Pravdivé Halucinace. : DharmaGaia, 1999.
MCKENNA, Terence; MCKENNA, Dennis. Neviditelná Krajina.: Volvox Globator, 2000.
MCKENNA, Terence; ABRAHAM, Ralph; SHELDRAKE, Rupert. Trialogy na hranicích Západu.: DharmaGaia,
Mckenna1.jpg
Břetislav Kafka
Pocházel z kovářské rodiny; jeho děd byl čtyřicet let panským kovářem šlechtického rodu Schaumburgů von Lippe v Ratibořicích, jeho otec Rudolf byl v celém okolí uznávaný kovář, který v mládí sloužil jako podkovář v rakouské armádě, v armádě sloužil jako kovář a podkovář i během první světové války, kde však onemocněl prudkým zápalem plic, pročež byl propuštěn domů jako válečný invalida.] Břetislav měl celkem osm sourozenců, z nichž dva zemřeli v útlém věku.] Rodina Kafkových byla velmi silně nábožensky založena, což velmi výrazným způsobem formovalo jeho osobnost, stejně jako prostředí, kde prožil většinu svého života - kraj pod Krkonošemi a Orlickými horami byl po staletí pověstný četnými „mudrlanty a duchaři“, dařilo se v něm spiritismu, a Kafka se tak stal, podle tvrzení v knize Svítání v duši Břetislava Kafky, jedním z předních představitelů tamějších duchovních proudů.

Zjištění hypnologických schopností]
„ Jednou jsme se s chlapci dohodli, že půjdeme na Podháj, kde byla taneční zábava. Trochu jsem se zdržel. Když jsem přišel do sálu, právě hrál „cimprkastl“. Uprostřed sálu jsem zahlédl, jak dva chlapci tlučou Taliána. Byli to naši chlapci, poznal jsem Karla a Frantíka. Silně jsem se na ně rozhorlil, vletěl jsem k nim, chytil je za ramena a poručil jim, aby Itala pustili, a odvedl jsem je k lavici u výčepního pultu s rozkazem: „Zde si sedněte a ani se nehněte!“ Moji chlapci svěsili hlavy, „cimpr“ opět spustil a všechno zase bylo v tanečním kole. Sotva jsem usedl ke stolu, vidím, jak ke mně přichází pěkně ustrojený pán a pravil mi: „Mladíku, pozoruji, jak jste na těchto chasnících použil hypnózy. Jednoho máte v kataleptickém stavu, je třeba ho probuditi.“ “ Z Kafkova vlastního životopisu
V knize Svítání v duši Břetislava Kafky je uvedeno, že ředitel místní školy objevil jeho „hypnotizérské schopnosti“, když byl přítomen tomu, jak Kafka nevědomky zhypnotizoval své dva kolegy ze stavby. Po základním školení v těchto fenoménech začal Kafka provádět pokusy v oboru sugesce a telepatie, zajímal se též o přírodní léčitelství

Kafka - léčitel
Kafka byl úspěšným léčitelem a díky tomu se stával velmi populárním a oblíbeným v širém okolí. Své pacienty léčil, dle svého křesťanského přesvědčení, bezplatně. Postupy, kterými se jako úspěšný léčitel zabýval, byly založeny především na hypnotických, sugestivních a autosugestivních metodách. Důležitými komponenty však byly také recepty zdravé výživy, bylinky a často využíval též tělesný magnetismus
B.Kafka.jpg
Carl Gustav Jung
Narození-26. července 1875
Kesswil, Švýcarsko Švýcarsko
Úmrtí-6. června 1961 (ve věku 85 let)Küsnacht, Švýcarsko
Alma mater-Univerzita v Basileji
Povolání
lékař, psychoanalytik
Znám jako
zakladatel analytické psychologie
Carl Gustav Jung (26. července 1875 Kesswil, Švýcarsko – 6. června 1961 Küsnacht, Švýcarsko) byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Má významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie. Byl 23. nejcitovanějším psychologem ve 20. století.
C.G.Jung.jpg
Alexandra David-Néelová

Alexandra David-Néelová, rozená Louise Eugénie Alexandrine Marie Davidová, (24. října 1868 Saint-Mandé–8. září 1969 Digne-les-Bains) byla belgicko-francouzská průzkumnice, anarchistka, spiritualistka, buddhistka a spisovatelka. Ve známost vešla především díky své návštěvě tibetské Lhasy v roce 1924, kdy byl cizincům vstup do města zakázán. David-Néelová napsala přes třicet knih o východních náboženstvích, filosofii i o svých cestách. Měla vliv na beatnické spisovatele jako Jack Kerouac a Allen Ginsberg či filosofa Alana Wattse. Její knihu o Tibetu čte také Karel Kopfrkingl v románu a filmu Spalovač mrtvol.
Život
Narodila se v Paříži, v šesti letech se přestěhovala do Elsene. Již v mládí se seznámila s učením Heleny Petrovny Blavatské a Teosofické společnosti. V letech 1890 a 1891 cestovala do Indie. V Tunisu se setkala s inženýrem Philippem Néelem, za kterého se v roce 1904 provdala.
V roce 1911 David-Néelová podruhé cestovala do Indie, aby tam dále prohlubovala své znalosti o buddhismu. V této době se dvakrát setkala s 13. dalajlámou Thubtänem Gjamcchem. V letech 1914–1916 žila v jedné ze sikkimských jeskyní nedaleko tibetských hranic a společně s mladým mnichem Aphurem Jongdänem se věnovala studiu. Jongdän se později stal jejím adoptivním synem. V roce 1916 se vydala do Tibetu. V Žikace se v srpnu 1916 setkala s tehdejším pančhenlámou. Když se chtěla vrátit do Evropy, zrovna probíhala první světová válka, rozhodla se proto vydat do Japonska.

V Japonsku se David-Néelová setkala s Ekaiem Kawagučim, který v roce 1901 navštívil Lhasu v převlečení za čínského lékaře. To inspirovalo David-Néelovou, která se rozhodla zkusit navštívit Lhasu v poutnickém převleku. Podařilo se jí to v roce 1924 a ve Lhase strávila dva měsíce.

Poté se usadila ve francouzském Digne-les-Bains, kde během deseti let napsala několik knih. V roce 1937 se opět vydala s Jongdänem na cesty, tentokrát přes Sovětský svaz do Číny. Na cestách strávila celé období druhé světové války, než se vrátila zpět do Digne, kde dále psala knihy a kde v roce 1969 zemřela.
Knihy
Zakázanou zemí (1996)
Mipam - lama s paterou moudrostí (1990)
Bílá a černá magie (1995)
Mystikové a mágové Tibetu (1998)
Pronikavý vhled (1998)
alexandra-david-neel.jpg
Míla Tomášová
Narození-24. září 1920
Úmrtí-12. července 2001 (ve věku 80 let)
Povolání-mikrobioložka, spisovatelka
Vzdělání-RNDr. Alma mater-Univerzita Palackého
Manžel-Eduard Tomáš,
Děti-Miloš Tomáš
Mystické zkušenosti ji provázely již od útlého mládí. V knize Za čas a prostor uvádí popis hlubokého duchovního ponoření (samádhi), které zažila ve čtyřech letech. Studovala filozofickou a přírodovědeckou fakultu univerzity v Olomouci, studium nakonec dokončila na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde také počátkem 50. let 20. století získala doktorát. Pracovala v různých zdravotních zařízeních zabývajících se mikrobiologií. Po roce 1989, kdy se v Československu otevřely podmínky pro šíření duchovní nauky, vedla řadu přednášek a vydala několik knih.
Setkala s mnoha duchovními učiteli, z nichž nejvýznamnější byl zřejmě František Drtikol. Byla rovněž ovlivněna křesťanskou mystikou a díly Ramany Maharšiho. Ačkoli si duchovních učitelů velmi vážila, vždy je považovala především za své duchovní bratry, necítila se být něčí žačkou. Ve svém díle nejednou zmiňuje ideu, že nejvyšším duchovním učitelem je vnitřní božství člověka.
Dílo
Ke konci života napsala několik knih duchovních vzpomínek a esejů, uvádějících čtenáře nenásilnou formou do duchovní problematiky.
Za čas a prostor
Třpyt prázdna
Světlo vědomí
Vnitřní pramen

Vrcholným dílem Míly Tomášové je sbírka duchovních básní Průzračný svět.

Společně se svým manželem Eduardem Tomášem se podílela na řadě knih a přednášek, např.:
Praxe jógové filozofie
Po stopách zlatého věku
Poselství
Míla Tomášová.png
Stanislav Grof
narozen1. července 1931
Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze
Povolání
psychiatr, psycholog

www.stanislavgrof.com

Stanislav Grof (* 1. červenec 1931 v Praze) je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, nyní žijící v USA. Kromě teoretického nástinu tohoto hnutí zkoumal také využití změněných stavů vědomí při léčení. Je objevitelem holotropního dýchání, napsal několik knih na téma psychospirituální krize. Jeho práce mu přinesla několik ocenění, například cenu VIZE 97 manželů Dagmar a Václava Havlových


Život
pochází z České Třebové, jeho matka pocházela z katolické rodiny, rodina jeho otce byla bez náboženského vyznání. Dohodli se, že malého Stanislava i jeho bratra budou vést k náboženství a nechají ho se v pozdějším věku rozhodnout, „aby si našli svoji vlastní cestu“. Na vysokou školu se dostal na přelomu 40. a 50. let, v době nejvyšší euforie z komunistického režimu. Původně se chtěl stát psychoanalytikem – uchvátil ho Freudův Úvod do psychoanalýzy. Pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze Bohnicích pod doc. Roubíčkem, jenž někdy v průběhu 50. let dostal v rámci výzkumu zásilku LSD, které následně Grof vyzkoušel sám na sobě. Pocity a stavy vědomí spjaté s použitím této drogy na něj udělaly tak velký dojem.


Jednoho dne přišla velká krabice plná ampulí. V přiloženém dopise bylo napsáno, o jakou látku jde, a prosba, jestli bychom ji nevyzkoušeli a nepodali Sandozu nějaké hlášení. Původní dojem byl, že LSD je schopno na pár hodin navodit psychózu, což by mohl být užitečný zážitek pro psychiatry. (…) Když jsem pozoroval, že na každého účinkuje jinak, došlo mi, že nenavozuje psychózu, nýbrž je nespecifickým katalyzátorem. Neboli – zážitky a vize neprodukuje, nýbrž vytahuje z hlubokého podvědomí. Od té chvíle jsem začal vidět LSD jako nástroj, který může pro psychiatrii znamenat to samé jako mikroskop v biologii nebo teleskop v astronomii.

Grof poté začal studovat použití psychotropních látek v jiných kulturách a náboženstvích, včetně mysticismu a různých koncepcí sprituality jako protipól ke koncepci západní medicíny, která se podle jeho slov tyto zážitky snaží patologizovat. V roce 1967 dostal stipendium do Spojených států amerických – v Maryland Psychiatric Research Centre v Baltimore, kde se účastnil několika výzkumných projektů (např. se skupinami chronických alkoholiků, vězňů-toxikomanů, pacientů umírajících na rakovinu). Po srpnu '68 se rozhodl v USA zůstat, v marylandském výzkumném ústavu povýšil na vedoucího výzkumu. V té době dostal nabídku na napsání knihy o psychedelických látkách, kterou přijal. Na přelomu 60. a 70. let se přestěhoval do Saline v Kalifornii, kde poznal svoji budoucí manželku Christinu a později spolu vyvinuli holotropní dýchání. Po sametové revoluci v roce 1989 se několikrát vrátil do Československa. Od 90. let se opět začal věnovat psaní, jeho knihy na pomezí medicíny, psychologie, mystiky, kulturologie a filosofie byly přeloženy do několika jazyků.

Grofovy názory na povahu vědomí a hmoty

O vztahu vědomí a hmoty vyjadřoval Grof svůj názor, že vědomí není průvodním jevem hmoty, ale prvotní vlastností bytí.


Pozorování a výzkumy vědomí rozptylují současný mýtus materialistické vědy, že vědomí je průvodní projev (epifenomen) hmoty, tedy produkt neurofyziologických procesů v mozku. Ukazují, že vědomí je prvotní podstatnou vlastností bytí, a že je schopno mnoha různých činností, jichž lidský mozek není schopen. Podle všech nových poznatků je lidské vědomí součástí i účastníkem v rozsáhlém univerzálním poli kosmického vědomí, jež prostupuje veškerou existencí.

– Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 7.

Jako důkaz pro tento svůj názor označil některé informace, získané při studiu holotropních stavů vědomí.


… studium holotropních stavů vědomí přináší pádné důkazy o tom, že transpersonální zážitky není možno zavrhovat jako irelevantní psychotické projevy. Skutečnost, že umožňují přístup k novým a přesným informacím o různých aspektech bytí, je nepochybným důkazem o tom, že se jedná o fenomény sui generis, které otřásají samotnými základy materialistické vědy. Odhalují, že vesmír je v podstatě sjednocenou sítí událostí, probíhajících ve vědomí, je prostoupen vyšší inteligencí a odráží existenci vyššího řádu. Tyto zážitky, kromě jiného poskytují empirický důkaz, že individuální lidská psyché nemá žádné hranice a je v podstatě souměřitelná s veškerým bytím, čímž potvrzuje základní tezi mnohých ezoterických systémů, včetně astrologie - že v mikrokosmu se zrcadlí makrokosmos.

– Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 268-269.

Zdůrazňoval ty případy, kdy se dle jeho tvrzení podařilo pozorovaným lidem, uvedeným do změněného stavu vědomí, zjistit prostřednictvím těchto stavů informace, které dle Grofa nemohli tito lidé získat jinou cestou, a které pak bylo zpětně možné objektivně ověřit.


Nabízí se celá řada závažných důvodů, abychom mohli předpokládat, že zážitky z minulých životů představují fenomén sui generis, který má značný význam pro současnou psychologii a psychoterapii pro své poznávací a léčebné možnosti. Prožívající je mohou pociťovat jako naprosto reálné a věrohodné, často získávají přístup k přesným datům a informacím z různých historických období, kultur, nebo dokonce i z konkrétních dějinných událostí. Tato informace svou povahou a kvalitou často překonávají úroveň vzdělání dotyčného jedince a obsahují velmi specifické detaily, svědčící, že zcela jednoznačně nemohou být získány běžnými cestami. V některých případech bylo možné tyto vzpomínky objektivně ověřit, a to až do úžasné hloubky podrobností

– Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 233-234.

Grof ve svých knihách uvádí i některé konkrétní příklady, takto podle jeho názoru objektivně ověřených informací získaných cestou změněných stavů vědomí.


Na jednom ze svých sezení s podáním LSD měl Richard velmi neobvyklý zážitek podivného a astrálního světa, zahaleného do strašidelné světélkující záře, plného zemřelých bytostí, které se velmi naléhavě dožadovaly komunikace s ním. Neviděl je ani neslyšel, a přesto téměř fyzicky cítil jejich přítomnost a dostával od nich telepatické zprávy. Zapsal jsem si jednu z nich, byla velmi konkrétní a posléze ji bylo možné i ověřit. Jednalo se o žádost, aby se Richard spojil s jedním manželským párem z moravského města Kroměříž, a dal jim vědět, že jejich synovi Ladislavovi se daří velmi dobře, a že je o něj postaráno. Zpráva obsahovala jméno manželů a jejich telefonní číslo. Žádný z těchto údajů před tím nebyl znám ani mně, ani mému pacientovi. Tento zážitek byl velmi záhadný, přičemž neměl žádnou souvislost s Richardovým životem, ani nijak nesouvisel s jeho poruchou, či léčebným procesem. Po určitém váhání a se smíšenými pocity jsem se konečně odhodlal provést něco, co by ze mě určitě udělalo cíl vtipů mých kolegů, kdyby se o tom dozvěděli. Šel jsem k telefonu, vytočil kroměřížské číslo a zeptal se, zda mohu mluvit s Ladislavem. K mému údivu žena na druhém konci drátu začala plakat. Když se uklidnila, sdělila mi přerývaným hlasem: Náš syn už není mezi námi. Před třemi nedělemi zemřel.

– Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 239.

Grofův nástin nové mapy lidské psýché

Na základě informací získaných při studiu změněných stavů vědomí Grof navrhl rozšíření mapy lidské psýché o oblast perinatální a transpersonální.


Tradiční akademická psychiatrie a psychologie pracuje s modelem psychiky, která se omezuje výhradně na rámec biologie, postnatální biologie a freudovského nevědomí. Vezmeme-li do úvahy veškeré jevy, odehrávající se během holotropních stavů, musíme podstatně rozšířit chápání rozměrů lidské psýché. Nová mapa psýché, kterou v této knize nastiňuji, zahrnuje další dvě oblasti: perinatální (vztahující se především k porodnímu traumatu) a transpersonální (obsahující rasové, kolektivní a fylogenetické vzpomínky na vývoj živočišných druhů, karmické zážitky neboli vzpomínky z minulých životů, archetypální dynamiku i vzpomínky předků.

– Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 7-8.

Bibliografie
Grof, Stanislav; Grof, Christina: Holotropní dýchání. Opava, Holos 2011, ISBN 978-80-254-9215-4
Grof, Stanislav: Lidské vědomí a tajemství smrti. Praha, Argo 2009, ISBN 978-80-257-0177-5
Grof, Stanislav: Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Argo 2007, ISBN 978-80-7203-937-1
Grof, Stanislav: Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii : pozorování z moderního výzkumu vědomí. Praha, Moraviapress, 2007, ISBN 978-80-86181-83-7 (brož.)
Grof, Stanislav: Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Perla 2004, ISBN 80-902156-6-1
Grof, Stanislav: Za hranice mozku : narození, smrt, transcendence. Praha, Perla 1999, ISBN 80-902156-3-7
Grof, Stanislav; Grof, Christina: Krize duchovního vývoje. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999, ISBN 80-86183-09-2
Grof, Stanislav; Grof, Christina: Nesnadné hledání vlastního já. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999, ISBN 80-86183-10-6
Grof, Stanislav: Kosmická hra : zkoumání hranic lidského vědomí. Praha, Perla 1998, ISBN 80-902156-1-0
Grof, Stanislav: Za hranice mozku. Gemma89, Praha 1993, ISBN 80-85 206-12-9
Grof, Stanislav: Dobrodružství sebeobjevování. Praha, Gemma89, 1992, ISBN 80-85206-15-3
Grof, Stanislav; Hal Zina Bennett: The Holotropic Mind. Harper San Francisco 1992
Grof, Stanislav: LSD Psychotherapy (1980)

Ocenění

5. října 2007 obdržel za rozvinutí metody holotropního dýchání Cenu VIZE 97 manželů Dagmar a Václava Havlových.
stan-cropped-press.jpg
Fred Alan Wolf

FRED ALAN WOLF: NOVÁ ALCHYMIE VĚDY I DUCHA

Fred Alan Wolf: Přeměna myšlenky na věc - nová alchymie vědy a ducha
Fred Alan Wolf, profesor teoretické fyziky a spisovatel, přijal pozvání o.p.s.Felicius a před časem v Praze uvedl v rámci festivalu Pražské brány premiéru filmu „Co my jen víme!?“, ve kterém vystupuje, a jehož hlavní předmět zájmu je vztah mezi lidským vědomím, psychologií a hmotou. Při této příležitosti poskytl Meduňce (časopis) rozhovor.


Fred Alan Wolf je v akademickém světě i mezi laiky je znám pod přezdívkou „Doktor Quantum“, která vyjadřuje směr jeho vědecké činnosti. Kromě profesorské činnosti je dr.Wolf velice úspěšný i jako spisovatel. Je čestným členem Martin Luther King, Jr. Collegium of Scholars a vedl kurzy na Philosophical Research Society a Holmes Institute. Proslul svým zjednodušením nové fyziky a jako autor knihy „Kvantový skok“, která v roce 1982 obdržela prestižní Národní cenu za vědeckou literaturu. Tématem jeho dvanácti knih je vztah mezi vědomím a fyzikou, možnost ovlivnění fyzického světa silou myšlenky.
Po obdržení doktorátu zahájil výzkum chování částic ve vysokých polohách atmosféry a pracoval na Projektu Orion – schématu jaderného pohonu pro výzkum vesmíru. Noří se rovněž do vztahu mezi lidským vědomím, psychologií, fyziologií a hmotou a jeho výzkumy ho dovedly od intimních rozhovorů s fyzikem Davidem Bohmem až do magických a tajuplných džunglí Peru, od hodin s laureátem Nobelovy ceny Richardem Feynmanem až do pouští Mexika, od významného setkání s Wernerem Heisenbergem až k chůzi po žhavém uhlí.
Vystupoval rovněž v pořadu „The Know Zone“(Zóna vědění) na televizním kanálu Discovery a v mnoha rozhlasových pořadech. Pracuje také jako editor časopisu „Journal of Mind a Behaviour.“

Kvantová fyzika je fyzikou možností
Pane doktore, můžete vysvětlit kvantovou fyziku, aby tomu rozuměl i laik?
Pro mě vše začalo dávno, tehdy jsem nevěděl o kvantové fyzice zhola nic. Byl jsem problematické dítě, dělal jsem hloupé věci. Když mi bylo sedm let, začal jsem koktat. Matka mě vzala nejdříve k psychologovi, pak k logopedovi, až jsme konečně našli někoho, kdo pracoval s lidmi, jako jsem byl já. Naučil jsem se meditovat. A měl jsem koníčka: magii. Ale magie neznamená nic bez mluvení. Když jsem začal studovat kvantovou fyziku, zjistil jsem, že je to další úchvatný magický trik! Na univerzitě byl otevřený dvůr a chtěli po mně, abych jim ukazoval magické věci z fyzikálního světa… Když jsem později začal přednášet a vysvětlovat myšlenky, zjistil jsem, že musím přestat učit. Byl jsem vystudovaný profesor fyziky a řekl jsem si: mohu to skončit. Všichni mi na mém oddělení řekli, že jsem blázen. Ale já jsem chtěl učit celý svět! Čím víc o kvantové fyzice víte, tím je tajemnější a podivuhodnější. Kvantová fyzika, velmi stručně řečeno, je fyzikou možností.

Existuje vůbec někdo, kdo kvantové fyzice rozumí?
Ne, ani já ne! Ale nechte mě to vysvětlit. Já totiž nerozumím skoro ničemu – ani sám sobě. Mám určité nápady, to ano, ale co to znamená něčemu rozumět? Některým věcem z kvantové fyziky rozumím, ale jak jdu hlouběji, je to stále těžší. Nyní probíhá nový průzkum ve Švýcarsku. Hledají základní typ bytí, kterým nemusí být částice, ze kterého mohou být tyto částice utvořeny. Co je tato základní entita? To je těžké popsat… Ale jak to vypadá – jsou to takzvané kousíčky informace – jako kdyby někdo zakřičel slovo do kosmu, z něhož vznikne stav, že hmota vyrůstá do hmoty. A když přijdou na to, že je to pravda, tak vesmír nebude stvořen z hmoty a energie, ale na počátku všeho bylo SLOVO. A to je to, proč miluji fyziku! Od roku 1964, co jsem s kvantovou fyzikou, nevycházím z údivu.

V chemii se váže kvantová fyzika k molekulám, ale v biologii se váže zejména k nervové soustavě…
Nechte mi říct něco o škole: ve škole děti hlavně zajímá, co věci jsou, jak se propojují a tak dále. Když učíte biologii, tak vysvětlujete strukturu. Kvantová fyzika je také studie struktury a může být použita k tomu, jak se molekuly formulují, jak se například utvářejí molekuly H2O, jak to drží pohromadě? Existují vazby. V podstatě žádné názvy, které se dají říci, nic neznamenají! Dáváme názvy věcem, kterým nerozumíme. Jak se učitelé učí, aby učili? Napsal jsem mnoho knih, kde vysvětluji kvantovou fyziku lidem, kteří nevědí, co je kvantová fyzika?! Co drží molekuly pohromadě? Mrak možností! A co to znamená? Je to mrak v mysli. To nejsou elektrony, poněvadž elektrony samotné se rozšiřují do mraků možností. Ale co jsem chtěl říci: když se podíváme, co vše drží pohromadě, je to stejná odpověď, jenže v rozdílném grafu. Máme obyčejný mechanický svět, ale když se pokusíme použít porozumění tohoto náhledu k vysvětlení atomů a molekul, rovnice nedávají žádný smysl! A proto byla vynalezena kvantová fyzika. Nyní začínáme zkoumat, co je život. A vypadá to, že není tak oddělený od mysli. Má zvíře mysl? Má. Má rostlina mysl? Má. Není to stejná mysl. Mysl stromu je spojena se zemí, která má také mysl. A jakmile to začnete zkoumat, zjistíte, že v těchto mracích možností je vše...

Myšlenky ve filmu
Na základě myšlenek dr. Wolfa bylo natočeno několik velice úspěšných filmů. Zřejmě nejznámějším je kultovní film „Co my jen víme!?“ (What the Bleep Do We Know!?)

Text: Miloš Matula
www.milosmatula.cz
Fred.jpg
Milton Erickson

Milton Hyland Erickson (5. prosince 1901, Aurum, Nevada – 25. března 1980, Phoenix) byl americký psycholog, zastánce hypnoterapie a rodinné terapie.

Měl vlastní pojetí nevědomí, velmi odlišné od psychoanalytického: nevědomí pro něj bylo místem, které zná a generuje řešení psychických problémů a s pomocí hypnózy je třeba se k tomuto řešení dostat. Velkou váhu přitom přikládal metafoře a metaforickému výkladu pacientova problému (každému pacientovi vyprávěl příběh o něm). Programově se odmítal přihlásit k nějaké psychologické teorii či škole, tvrdil, že „pro každého pacienta je třeba vymyslet jeho vlastní teorii“".

Byl nicméně ovlivněn dílem antropoložky Margaret Meadové, kybernetika Gregory Batesona (zejména koncept dvojné vazby), spisovatele Aldouse Huxleyho či zakladatele rodinné terapie Jay Haleyho. Ericksonovo dílo silně ovlivnilo terapii tzv. neurolingvistického programování.

Postižení
V dětství a mládí trpěl mnoha potížemi. Nejprve mu diagnostikovali barvoslepost, posléze těžkou dyslexii, aby nakonec v 17 letech onemocněl obrnou. To silně podmínilo jeho zvláštní vztah k druhým lidem (který později vedl i k oviněním ze zneužívání moci vůči pacientům a využívání je k vlastním psychickým potřebám - zejm. od Jeffrey Massona v knize Against Therapy: Emotional Tyranny and the Myth of Psychological Healing) i jeho pojetí terapie, neboť ho rozvinul z pokusů se vyrovnat se svým stavem v mládí - především při ochrnutí, které bylo krátce totální, rozvinul techniku jakési autohypnózy.

Bibliografie
Time Distortion in Hypnosis: An Experimental and Clinical Investigation (1954)
The Practical Application of Medical and Dental Hypnosis (1961)
Hypnotic realities: The clinical hypnosis and forms of indirect suggestions (1976)
Hypnotherapy: An exploratory casebook (1979)
Experiencing Hypnosis (1981)
The February man: Evolving Consciousness and Identity in Hypnotherapy (1989)

České překlady
Hypnotická psychoterapie: kniha případových studií, Brno, Emitos 2010.
Hypnotické světy: klinická hypnóza a nepřímé sugesce, Brno, Emitos 2009
erickson.jpg
Carlos Castaneda

Carlos Castaneda, dříve Castañeda, (25. prosince 1925? – 27. dubna 1998) byl autor kontroverzních knih, které popisují jeho učednictví u tradičního amerického čaroděje z tradice Toltéckých zřeců (vidoucích – los nuevos videntes) z kmene Yaqui.

Castaneda tvrdí, že se v roce 1960, kdy byl studentem antropologie, seznámil s čarodějem kmene Yaqui, kterého nazýval Don Juan Matus. Castanedův původní zájem studia halucinogenních rostlin v oblasti Sonorské pouště se během setkávání s čarodějem změnil v jeho učednictví. Aniž to sám zprvu tušil, začal se učit čarodějnému popisu světa, aby posléze od dona Juana zdědil pozici naguala, tedy vůdce skupiny zřeců. Tento termín používá Castaneda pro šamana či čaroděje, který dokáže proměnit svůj tvar nebo se proměnit ve zvíře.

Castanedova tvorba obsahuje mnoho popisů paranormálních a magických zážitků, psychologické techniky, toltécké magické rituály, experimenty s psychotropními rostlinami (například durman a peyotl). Z jeho učení vychází také cvičení tzv. „magických gest“ – tensegrita.

Prodalo se více než 8 milionů výtisků jeho díla v 17 jazycích včetně češtiny

Carlos Castaneda (plným jménem Carlos Cesar Arana Castaneda), se narodil 25. prosince 1925 v Cajamarca, Peru. Imigrační záznamy také ukazují, že příjmení převzal po matce Susana Castañeda Navoa, jeho otec se jmenoval Cesar Arana Burungaray. Odstěhoval do Spojených států na počátku roku 1950 a dostal občanství v roce 1957. V roce 1960 se oženil s Margaret Runyan. Žili spolu jen šest měsíců, ale jejich rozvod trval dlouho do roku 1973. Studoval na University of California, Los Angeles.

Castaneda napsal dvanáct knih a několik odborných článků podrobně popisující jeho zážitky s šamanem z indiánského kmene Yaqui ze severního Mexika. Jeho první tři knihy, Učení dona Juana: cesta poznání Yaqui, Oddělená skutečnost a Cesta do Ixtlanu, Castaneda napsal během studií na Univerzitě. Castaneda psal knihy, kde psal o sobě a co zažíval, jak ho učil don Juan Matus.

Castaneda zemřel 27. dubna 1998 v Los Angeles kvůli komplikacím s rakovinou. Nebyl veřejný pohřeb, Castaneda byl zpopelněn a popel byl poslán do Mexika. Necelé dva měsíce po jeho smrti, 19. června 1998, že se nekrolog s názvem „A Hushed Death for Mystic Author Carlos Castaneda“ objevil v Los Angeles Times.

Dílo
Učení dona Juana
Oddělená skutečnost
Cesta do Ixtlanu
Příběhy síly
Druhý kruh síly
Dar orla
Vnitřní oheň
Síla ticha
Umění snít
Kolo času
Magické pohyby
Aktivní tvář nekonečna

Knihy, ve kterých Castaneda vystupuje
Florinda Donner – Bytí ve snění
Florinda Donner – Sen čarodějky
Taisha Abellar – Přechod čarodějů
Amy Wallace – Čarodějova učednice
Castaneda.jpg
Viliam Poltikovič

Narozen 28. 2. 1958 ve Znojmě. Studoval na Katedře dokumentární tvorby (1979 –1984). Od srpna1989 na volné noze. V současné době žije v malé vesničce u Prahy. Před rokem 1989 točil filmy s psychologickou a sociologickou tématikou, po roce 1989 se zaměřuje na dokumentární filmy s převážně duchovní tématikou. Pracuje i jako kameraman, fotograf a píše knihy. Dosud natočil přes 120 filmů a pracuje zejména pro Českou televizi.

Režijní filmografie-2013
Setkání s Bertem Hellingerem v Praze (video film)

Dokumentární
2014
Brána smrti (TV seriál)
2012
Fatum
Návraty dokumentaristů (TV seriál)
Učitelé z hvězd
Zeměloď pluje (TV film)
2011
Indiánské inspirace (TV film)
Inventura Febia - O neumírání a zázračném vyléčení (TV film)
Inventura Febia: S Moskvou v zádech (TV film)
Maestra Ayahuasca
V objetí dalajlamy (TV film)

2010
Když kámen promluví (video film)
2009
Dalajlamovo poselství
Kódó (TV film)
Romský král

2007
Ruská rodová škola (TV film)

2006
Dotek z druhého břehu
Neviditelné světy (TV film)
Sumba - ostrov duchů

2005
Nová cestománie (TV seriál)

2004
Hra mysli (TV film)
V kruhu znovuzrození (TV film)
Zeměpis světa (TV seriál)

2003
Zkusit to může každý aneb odkaz Matky Terezy

2001
Jak se žije vegetariánům v Čechách
Kapka z poháru nesmrtelnosti
Světlo duhy (TV film)
Zpráva o stavu světa (TV film)

2000
Dvě Heleny (TV film)

1999
As-salám alajkum mezi súdánskými muslimy
Cestománie (TV seriál)
Na cestě smíření (TV film)
Sarvamangalam

1998
Karmapa - dvě cesty božství (TV film)
Paměti mystika (TV seriál)

1997
Ašín a mandala (TV film)

1996
Dalajlamova narozeninová přání (TV film)
Emahó (TV film)
Svět bez hranic (TV seriál)

1994
Mezi nebem a zemí (TV seriál)
Nemoc jako výzva (TV film)
Slovo Buddhovo (TV film)
Tajemství klidu (TV film)

1993
Tradiční čínská medicína (TV film)

1992
Duše východu (TV seriál)
Tajemná Gamelánie (TV film)

1990
Andr´oda taboris (TV film)
Možnosti psychotroniky (TV film)
Něco z psychotroniky (TV film)

1988
Krumpáč a housle (TV film)
Samostatná rota (TV film)

TV pořady
2008
Detektor (TV pořad)
2000
Cesty víry (TV pořad)
1999
Zpověď (TV pořad)
1998
Jak se žije (TV pořad)
1992
Hudební vizitka (TV pořad)
p.2011-20.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one