Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Ho'oponopono

Ho'oponopono je metoda, pocházející z Havaje, která nás učí, že za svůj život neseme stoprocentní odpovědnost. Stoprocentní odpovědnost znamená přijmout za své úplně všechno- dokonce i lidi, kteří vstoupí do našeho života, včetně jejich problémů. Jejich problémy jsou totiž naše problémy. Jsou neoddělitelnou součástí našeho života. A jestliže máme přijmout plnou zodpovědnost za svůj život, musíme přijmout odpovědnost i za to, co prožívají i oni. Neexistuje svět "venku" a svět "uvnitř"- vše je naší součástí (což je také filosofie šamanů všech etnik)- svět je naším výtvorem. Svět vytváříme dle programů. které v sobě máme uloženy a které jsme získali od předků, díky našim dosavadním životním zkušenostem a výchovou. Tuto metodu širšímu světu představil Dr.Ihaleakala Hew Len. Psycholog, který vyléčil psychicky narušené vězně, aniž by kteréhokoliv z nich viděl (zní to naprosto absurdně,ale je to tak). Použil havajskou metodu Ho'oponopono. Seděl ve své kanceláři a pročítal záznamy pacientů. Když je četl pracoval na sobě. A když na sobě pracoval, pacienti se začali uzdravovat. Během několika měsíců se pacienti, kteří předtím museli být přikurtováni, se nyní mohli volně pohybovat. Další, kteří museli být pod těžkými sedativy, je postupně vysazovali. A ti, kteří neměli šanci na propuštění, byli propuštěni. Nyní je tato klinika uzavřená, protože není koho léčit. Na otázku co že to se sebou dělal. Dr Len odpovídal že léčil cosi v sobě, co to (pacienty, situaci v léčebně) vytvořilo. Stoprocentní odpovědnost za svůj život znamená, že nesu odpovědnost za všechno, co se v mém životě objevilo- prostě proto, že to v mém životě je. Máme zodpovědnost za vše, co vidíme, chutnáme slyšíme, čeho se dotýkáme nebo i jinak prožíváme, protože se to nachází v našem životě. To znamená, že naším úkolem je vyléčit všechno, co prožíváme a co se nám nelíbí, ať je to terorismus, prezident nebo ekonomika. Tyto skutečnosti vlastně neexistují jinak než jako projekce našeho nitra. Problém není v nich,ale v nás. Chceme-li je změnit, musíme změnit sebe. Není to lehké pochopit a přijmout za své. Dát vinu někomu jinému je mnohem snazší než stoprocentní odpovědnost- ale je třeba si uvědomit, že z hlediska Ho'oponopono léčit znamená milovat sám sebe. Chceme-li svůj život zlepšit, musíme svůj život léčit. Chceme-li někoho uzdravit-i když se jedná o psychicky narušeného vězně-provádíme to tak, že léčíme sebe. Jak postupovat? Přeříkávat následující mantru: "Miluji tě, Omlouvám se, prosím za odpuštění, děkuji ti"- neomlouvám se nikomu jinému ani Bohu, ale sami sobě za to, že jsme používali "vadné" programy a děkujeme sami sobě, že se léčíme. Nejlepší způsob jak se zdokonalit je milovat sebe sama a tím jak se postupně zdokonaluji, zdokonaluji celý svět. Když mě někdo rozčílí nebo zraní není to jeho problém, ale můj- že jsem díky svému "naprogramování" tyto situace do svého života přitáhla. Žádné "venku" není.
Ho'o znamená dělat, činit, tvořit. Pono znamená rovnováhu, dobro, správnost, dokonalý řád. Ho'oponopono je metoda, jak vytvořením dokonalého pořádku a rovnováhy uzdravit určitou situaci (Joe Vitale autor knih Svět bez hranic a Na Nule)
Když lidé začnou praktikovat tuto metodu, která skutečně spočívá v předříkávání čtyř vět- Miluji Tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji- často zjišťují že se jim v životě stává více věcí negativních než pozitivních. Proč? Představme si sklenici vody, která určitou dobu někde stojí. když s ní zamícháme, dá se do pohybu i usazenina, která částečně vypluje na povrch. Abychom tuto špínu odstranili, musíme se neustále čistit. A protože programy jsou ukryty hluboko v temných koutech naší mysli, může se světlo projevit teprve až po určité fázi temnoty. Než se můžeme pustit do čištění vody, musíme vylovit větší nečistoty. Je to opravdu tak, k očistě se dochází čištěním. Tyto programy o kterých nevíme, smetí, které nám brání v tom, abychom zaslechli hlas své božské podstaty můžeme označit termínem "data". Dr Len jednou odpověděl na otázku jaký že je rozdíl mezi egem a Božstvím takto: "Tak za prvé, nic takového jako ego neexistuje. Nic takového není. Jsou to jenom data. A jenom data nám říkají, že to je ego- ale nic takového neexistuje. Jsou to jenom data. Tohle bych opravdu rád zdůraznil. Tato data hovoří a vy po nich pouze opakujete, takže se k řízení vlastního života ani nedostanete. Naším úkolem je se k těmto datům dostat a smazat je. Dokonalí již jsme, jde jenom o to, tato data odklidit a udělat si jasno. Máme co do činění jenom se třemi druhy dat. Jednak to, co nazývám IZ (Infinite Zero). To je neutrální stav. Další jsou data, kdy se Božství dostane na Nulu a inspiruje nás, a pro to mám zkratku IZI. Jedná se o inspiraci a to znamená, že jsme vtaženi do proudu. Děje se tak bez námahy, s klidem. Také máme takzvanou paměť, a paměť je opakem klidu. Pak prožíváme ne-klid, jsme mimo Zdroj a bez sebe. Naše mysl se může nacházet v jednom z těchto tří stavů. Nikdy mezi nimi. Nelze být tady a zároveň tam".
Dle vědního oboru, který se nazývá neuroplasticita můžeme svůj mozek modelovat jako umělou hmotu. Základem tohoto revolučního poznání (které opět staří šamani znají již po tisíciletí) jsme něco jiného než hmota. Díky tomu můžeme být od mozku odděleni, starat se o něj a skutečně ho přepsat.Myšlenky, které nás z ničeho nic napadají, jako třeba "tohle Ho'oponopono, to je ale kravina!" :)) nepocházejí od nás, ale z našeho mozku. Nazývají se "klamné mozkové zprávy", protože do té doby než se od nich distancujeme, máme pocit,že jsou naše. Čištěním mysli je můžeme z paměti vymazat. Jakmile se vyčistíme, můžeme se jim propříště vyhnout a už nás nezaskočí.
Krok 1-přejmenování-identifikujeme klamné mozkové zprávy a nepříjemné pocity, pojmenujeme je pravým jménem
Krok 2- přeformulování-přehodnoťte význam, který klamným mozkovým zprávám dáváte, vyjádřete, proč vám tyto myšlenky, nutkání, impulsy pořád vadí ("to nejsem já, to je jen můj mozek")
Krok 3- změna a zaměření-obraťte pozornost k činnosti nebo duševnímu procesu, který je zdraví prospěšný a produktivní- přestože ony falešné a klamné nutkání, myšlenky ,impulsy a vjemy stále máte a zatěžují vás.
Krok 4-přehodnocení-uvědomte si,co myšlenky, nutkání a impulsy opravdu jsou-dojmy způsobené klamnými mozkovými zprávami, které jsou nepravdivé a nemají žádnou nebo jen mizivou hodnotu
Svou životní realitu můžeme uskutečnit třemi způsoby
1) Automaticky- v případě, že se do svého života vědomě nezapojíme, bude naše realita určována jednáním jiných lidí a naším nevědomím. To je neprobuzený způsob života
2) Záměrem- můžeme vědomě deklarovat své záměry, a tak své tělo, mysl i ducha zaměřit k určitému cíli. Záměr je lepší než automatická realizace, protože tu je vyšší stupeň bdělosti a širší pole působnosti.
3) Inspirací-v tomto případě se otevíráme božímu vnuknutí neboli neotřelým myšlenkám, jejichž původem je Božství (jehož jsme součástí-či Božství je součástí nás) neboli Nula. To bývají takové situace, kdy nás z ničeho nic něco napadne. Když se uvolníme, necháme věcem volný průběh-ale jsme stále v bdělém a vědomém stavu- mohou nás napadnout úžasné nové myšlenky. Při tomto osvíceném přístupu se ze života stává strhující dobrodružství.
Ani záměrům nelze upřít velkou sílu. Předmětem záměru může být cokoliv na co si vzpomeneme,ale moudřejší je si své přání nechat splnit vyšší mocí a dát se třeba i překvapit něčím, na co bychom se ani neodvážili pomyslet. Tak to chodí, když je u vesla inspirace. Záměry vycházejí z našeho ega (které tvoří programy z naší minulosti). Jsou omezené tím, co na základě své zkušenosti považujeme za možné. To znamená, že záměry vycházejí z dat, které máme zrovna na skladě. Vycházejí z minulých zkušeností, které máme uchovány v paměti. jsou to mantinely, které jsme si vestavěli do duše. \když se ale poddáme inspiraci, nestačíme ani zírat. Inspirace může pocházet od všeho, co je,ať už se to nazývá Božství, Nula, Absolutno, Bůh, Tao či cokoli jiného. Při inspiraci je zapojena i mysl, jde to ale ještě dál. Proto nás napadají najednou věci, na které jsme se ani neodvážili pomyslet.
4 etapy probuzení
1. Jsem oběť-v této první etapě se bohužel nachází většina lidí. Ať se děje, co se děje, vždy za to mohou všichni ostatní, každopádně někdo jiný než já. Je to hra, na koho to svést. Tento "život tichého zoufalství", jak to trefně vystihl filosof Thoreau, přijala většina lidí za svůj.
2. Já řídím- o vlastním řízení života pojednává např.film Tajemství, knihy Síla přitažlivosti a Myšlením k bohatství. V této etapě jde o definování, vizualizaci a realizaci záměrů. Může to být skvělá, dokonce napínavá zábava. Ale pak najednou narazíme na něco, co se vymyká naší kontrole, třeba smrt nebo vážné onemocnění, a stojíme před hranicemi, které nelze překročit. Uvědomíme si, že už to nemáme pod kontrolou. Ani nemůžeme. A to je příprava k další etapě.
3. Odevzdání se- třetí etapu představuje metoda Ho'oponopono ve verzi, kterou předkládá Dr.Hew Len. Řízení světa necháme za sebou. Naopak se snažíme od prosazování vlastních záměrů odpoutat a místo toho se nechat inspirovat. S důvěrou dáme volný průběh procesu, který už tak jako tak probíhá. Učíme se naladit se na spodní proud, který pochází od Božství. S důvěrou se na něj spoléháme
4. Probuzení- v této poslední etapě splyne vaše ego s myslí Božství. Tak daleko se sice dostane málokdo,ale sem tam někdo přece. kdo je tzv. osvícený a kdo nikoli se sice z vnějšího pohledu nepozná, na to žádný recept není. K osvícení dochází z milosti. O probuzení a osvícení nerozhodujeme sami-my můžeme udělat jen jedno- maximálně se vnitřním úklidem a očistou připravit. Avšak ohrnovat nos nad zákonem přitažlivosti, je jako by vysokoškolák ohrnoval nos nad základní školou. Jde o určitou etapu našeho vývoje. Je to určitý stupeň na schodišti, které vede k probuzení, je to mapa lidského vědomí. Není mezi tím žádný rozpor, jsou to jenom různé roviny "duchovna"

Se zákonem přitažlivosti je to jako s gravitací- je tady. Ať ho zavrhneme nebo ne, bude platit stejně. K hlubokému pochopení života ale nestačí. na to máme mocnější nástroj, a sice inspiraci. Chceme-li, aby k nám inspirace zavítala, měli bychom ji dát tolik času, kolik potřebuje. Stanovte si záměr. Čistěte a dejte tomu volný průběh. Jde o ideální rovnováhu. Zaměřit se na to, o co mi jde-ale bez lpění, pocitu závislosti, nezbytnosti nebo zoufalství. Pokud máte plný ranec těchto krámů, je načase čistit a všeho nepotřebného se zbavit. je třeba se odpoutat od výsledku- jakmile však inspirace přijde, je třeba jednat. Máte-li tak pevnou víru, že věříte přítomnému okamžiku a všemu, co obsahuje, aniž byste věděli, co přinese okamžik příští, jsme Nule-Božství o krok blíže. Jestliže se takto odevzdat nedokážete použijte Ho'oponopono,abyste se tohoto rušivého vlivu zbavili. Všechny pochybnosti a nejistoty jsou jenom data uložená v našem počítači. Jakmile je vymažete budete svobodní. jakmile se osvobodíte, můžete mít,dělat nebo být, na co si vzpomenete. Ale pravděpodobně budete natolik moudří, že dáte přednost tomu,co po vás chce Božství. je třeba stále čistit, čistit. čistit- i když máme pocit, že jsme v pohodě- jistíme si tak otevřenou cestu do budoucnosti.Samozřejmě k metodě Ho'ponopono můžeme používat i další čistící techniky- meditace, meditace Petra Chobota, byliny, produkty LavyLines nebo třeba Awakening masáž, která pomáhá probuzení- čisti, čistit, čistit...
Umění nepřitahovat- většinou jsme mistry v přitahování toho, čeho se nejvíce bojíme- kam míří pozornost, tam míří energie. Ho'oponopono nám může pomoci dostat se do stavu rovnováhy- používáním mantry Miluji tě, omlouvám, prosím odpusť mi, děkuji a také očistnou modlitbou Mír s Tebou/ veškerý můj Mír/ Mír, který je "Já",/Mír, který je "Já jsem",/ Mír navždy, nyní a na věky věků./ "Já" Vám dávám svůj Mír,/"Já" Vám zanechávám svůj mír,"/nikoli Mír světa, pouze Můj vlastní Mír,/Mír svého "Já". pronášením této očistné modlitby vlastně praktikujeme umění nepřitahování. Máme-li ve svém mozkovém počítači nějaký aktivní program, tento program přitáhne přesně to, co nemáme rádi, nesnášíme nebo čeho se bojíme- a spouštěčem těchto programů jsou naše emoce. A když si ten program uvolníme, jakoby ho deaktivujeme, osvobodíme se a ocitneme se v přítomném okamžiku, ve šťastném "teď". Zároveň se tím připravujeme na příjem Boží inspirace nebo dokonce probuzení. Hlavní zásada moderního Ho'oponopono je pustit z hlavy všechny programy a sjednotit se s Bohem/Absolutnem, jinými slovy dostat se do Nulového bodu

Ho'oponopono stojí na následujících zásadách:
kromě úklidu svého nitra není co na práci
Čím více čistíte, tím lépe jste naladěni na příjem Boží inspirace
Jednáme buď na základě vzpomínek, nebo inspirace , a většinou to jsou vzpomínky (data)
Předmětem čištění může být pouze to, co cítíme v sobě
Jediným cílem je svoboda- být v Nulovém stavu

Jak se správně čistit?
1) zjistíte, že je něco špatně. Tento pocit v nás může vyvolat myšlenka, nějaký člověk nebo cokoli jiného. To je podnět. Můžete mít dojem, že problém je mimo vás, ve vnějším světě. Avšak je třeba si uvědomit, že problém je ve vás-nikdo vás nemůže rozzuřit nebo zranit, to děláte vy ve svém vlastním nitru na základě toho, co vnímáte kolem sebe. Ať už je to jakkoli, prvním krokem je všimnout si svého špatného pocitu. Jste rozzlobeni, rozčileni, znepokojeni, máte strach nebo prožíváte jinou emoci, kterých je celá řada, a jež by se daly souhrnně označit jako nespokojenost
2) tento pocit začnete čistit. Čištění se tedy netýká jiné osoby, myšlenky, situace, nebo čehokoli jiného, co je mimo vás. Problém je v našem nitru. Ten, kdo si tento problém uvědomuje, jsem já sám. A proto je na mě, abych ho čistil. Uklízíme tak, že říkáme: "Miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji". Na pořadí těchto výrazů nezáleží. Když si je v duchu pořád dokola odříkávám, soustřeďuji se na prožívaný problém. Ten, na kterého se obracím, je Bůh/Absolutno (jehož jsem součástí)
3) použijete i jiné čistící metody. Může to být i modrá sluneční voda- do modré skleněné láhve nalijte vodu. Láhev pak položte na 15 až 60 minut někam na sluníčko nebo pod žárovku. Voda se tím solarizuje. Solarizovanou vodu můžeme přidávat do vody k pití nebo kamkoli jinam. Vařte v ní, dávejte ji domácím mazlíčkům, perte v ní prádlo, myjte tou vodou auto. Modrá sluneční voda je čistící prostředek. Používejte jakoukoli další čistící metodu, které věříte- meditujte, choďte na kinezi, čistěte čakry, absolvujte Awakening masáž, kraniosakrální terapii, Neurolingvistické programování, pijte byliny, používejte homeopatika, spěte pod pyramidou- čemukoli věříte, to vám pomáhá
4) Dejte věcem volný průběh a jednejte až na základě inspirace. Dr.Hew Len kdysi řekl, že než se pro něco rozhodne, provádí čištění třikrát. A když dostane i po třetí stejnou odpověď, začne jednat. Např.když dostanu nápad, jak určitý problém vyřešit, přistoupím k činu teprve poté, co si svůj postoj k tomu problému třikrát pročistím. Je to svého druhu pojistka, že budu konat na základě inspirace a ne nějakého myšlenkového stereotypu z minulosti
5 Celé znovu zopakujte

Kupte si knihu Na Nule -Joe Vitale a dozvíte se ještě mnohem více :))
Ho'oponopono 4.jpg
Ho'oponopono 2.jpg
Ho'oponopono 3.jpg
Ho_oponopono.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one