Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Hmota je iluze

65918750_2200432760021898_7068670653364174848_.jpg
HMOTA JE ILUZE

Rozhovor, který se mnou dělala dělala Markéta Vostrá do časopisu Rituals- cesta životem

Věra Šourková se narodila ve znamení Ryb, což jí umožňuje vnímat, cítit i proplouvat mezi světy projevenými i neprojevenými. Jasnozřivost i hluboké znalosti ji dnes řadí mezi naše přední astrology.

Věro, tvé jméno znamená víra. V co věříš ty?

V život. V to, že bytí zde na zemi má hlubší smysl, i přes všechen chaos a potíže, kterými procházíme během našeho vývoje. Věřím na věci mezi „nebem a zemí“, v lásku jakožto univerzální zdroj léčivé a životadárné energie. Věřím v to, že vlastní „osud“ si plánujeme my sami ještě před vtělením, i v to, že tento osud můžeme měnit i zde ve fyzické realitě, když pochopíme to, co máme pochopit. Věřím v to, že i když je to tady občas „peklo“, můžeme z planety Země udělat „ráj na zemi“ – díky vnitřní proměně sebe sama. Protože okolní svět nám zrcadlí pouze to, co jsme my sami. Pakliže půjdeme cestou sebepoznání a transformace, můžeme tímto transformovat nejen vlastní život, ale i celkový život na planetě Zemi. Věřím v to, že můžeme proniknout „za iluzi hmoty“. Věřím v harmonii – harmonii mužské a ženské energie, v harmonii světla a tmy, v harmonii vědomí a nevědomí a nekonečnou moudrost přírody.

Kolik let tě provází astrologie, a kdy jsi se s ní, poprvé setkala?

Astrologie mě provází už více než dvacet let. Poprvé jsem se s ní setkala asi v osmnácti letech, kdy u nás začala po roce 1989 legálně vycházet „duchovní literatura“. S „věcmi mezi nebem a zemí“ jsem se setkávala vlastně už od dětství. Babička vykládala karty svým známým a blízkým – a musím říci, že její předpovědi byly velice přesné. Běžná u nás byla i víra v posmrtný život, právě díky osobním zkušenostem členů rodiny. Babiččin bratr – Václav – byl také velmi senzitivní, prožil zážitek „průchodu branou času“. Jednou, když šel domů, ocitnul se najednou „v jiné době“, v minulosti – setrval tam pouze okamžik, ale vše, co popisoval, bylo velmi plastické. Bylo to v Libici nad Cidlinou, což je místo, kde jsou tzv. „silová místa“, skrze něž občas může „prosáknout“ jiná realita či paralelní svět. Nikdo mě však cíleně k nějakému „duchovnu“ nevedl. Žili jsme zcela běžným životem. Hodně se u nás četlo – knihomol jsem dodnes – vyprávěly se různé příběhy a také jsme často vyráželi na výlety do přírody.

Měla jsi nějaké zasvěcovatele do tajů astrologie?
Astrologii jsem začala nejdříve studovat sama – vždy mě zajímala mytologie a psychologie – a to vše astrologie v sobě propojuje. Tehdy vycházel časopis Astro a v něm byla možnost objednat si diagram horoskopu narození, který mi přišel poštou – a jala jsem ho skrze různé astrologické knihy analyzovat – bylo pro mě fascinující, co vše „tam stálo“ Rozhodla jsem se, že do astrologie musím hlouběji proniknout. Oficiálně jsem začala studovat astrologii v roce 1997 na 1. Pražské astrologicko-léčitelské škole Šárky Sehnalové (Kalábové). Tehdy byl symbolickým ředitelem tohoto čtyřletého studia astrolog Petr Messany. Do tajů astrologie nás zasvěcovali např. Zdena Kavallová, Helena Alešová-Kovalová či Ing. Jitka Vaníčková – ta nás seznámila s transpersonální astrologií Dana Rudhyara.

Věnovala jsi se ještě dalším naukám?

Kromě astrologie jsme se věnovali studiu alternativní medicíny, léčivých bylin, krásnou přednášku měl skvělý bylinář Pavel Váňa, přednášky o anatomii vedl MUDr. Miroslav Šedivý, fungování psychotroniky nám zprostředkovával člen České psychoenergetické společnosti Jiří Sehnal, který nás učil, jak pracovat s kyvadlem, virgulí a diagnostikovat pomocí tzv. „indiánského draka“. Seznamovali jsme se také se základy čínské medicíny, výkladem karet či různými metodami alternativní medicíny. Toto studium jsem ukončila v roce 2001, poté jsem zde ještě absolvovala studium numerologie – tyto semináře vedla sama tehdejší majitelka školy, skvělá numeroložka Šárka Sehnalová, a Zdena Nováková. Toto studium jsem ukončila v roce 2003. Astrologie mě ze všech studovaných oborů uchvátila nejvíce – je to systém, který umožňuje skutečné poznání vlastní povahy, učí také porozumět vesmírným i životním cyklům. Pro to, abych ještě více pochopila fungování lidské psýché, jsem se nadále vrhla i do dvouletého, zájmově rozšiřujícího studia systematické a klinické psychologie v Brně pod vedením odb. as. Jiřího Adamce. Osobně je však mou „srdeční“ záležitostí psychologie Carla Gustava Junga, kterou soukromě studuji zhruba patnáct let.

Máš tedy nejen nastudováno, ale i odžito, pochopeno a z informací se díky tomu staly opravdové vědomosti…
Pochopit lidskou psýché je jedna věc, ale naučit se, jak s ní pracovat, je věc druhá. Od zhruba svých dvaceti let jsem si začala klást otázky typu „co tady vlastně dělám, proč tady jsem, kdo vlastně jsem, jaký to vše má smysl“ a hledala jsem cesty, jak hlouběji proniknout do fungování „reality“ i své vlastní psýché. V roce 2005 jsem absolvovala kurz nazvaný Silvova metoda mysli, který mě tehdy seznámil s fungováním podvědomí, dále jsem v roce 2009 jezdila do Kolína, kde tehdy pracovala Zdena „Sindy“ Katayama, lektorka a majitelka školy energetické psychologie a nořila se do studia základů hypnózy, neurolingvistického programování a mentální terapie a intuitivní diagnostiky. Také jsme absolvovala seminář abreaktivní psychoterapie (tzv. regresní terapie) Andreje Dragomireckého – veškeré tyto metody mě stále hlouběji vedly k přesvědčení, že svůj život si vytváříme my sami, svými vlastními „mentálními a emocionálními programy“, které se tvoří jak během aktuálního života, tak během tzv. životů „minulých“ – a hlavně také to, že můžeme toto „nastavení“ vlastními silami změnit a změnit tudíž i „kulisy našeho života“.

Máš ve svém životě nějaký v pozitivním slova smyslu zlomový bod, za kterým jsi již skutečnosti svého bytí vnímala jinak?

Největší „průnik“ do vlastního podvědomí i toho, co nazýváme „realitou“, mi umožnila má cesta za peruánskými šamany. Od roku 2010 jsem začala jezdit na semináře biologa a psychologa Petra Chobota, který se inspiroval filozofií andských šamanů, od nichž se dlouhá léta učil a jejichž systému Mosoq Karpay ho inspiroval k vytvoření řízené „meditace“, které vám umožňují jak léčbu, tak rozvoj vlastních schopností i tzv. „nadstandardních“ schopností, jako je třeba vědomé opuštění těla. Petr Chobot pořádá již řadu let expedice za peruánskými šamany a jedné této expedice jsem se v roce 2011 zúčastnila. Práce šamanů i práce s jejich posvátnou liánou ayahuascou mi umožnila pochopit mnohé, co jsem za 20 let studií různých metod zkoumání fungování tzv.“ reality“ pochopit nedokázala, a poznala věci, které se snad ani jinou cestou poznat nedají. Těžko se o těchto prožitcích hovoří, protože jsou slovy nepopsatelné. Prostě v tom daném okamžiku „víte“. Je to takový „aha efekt“, náhle pochopení či prozření – kvantový skok ve vývoji.

Máš vlastní zkušenosti s ayahuascou?

Skláním se před hlubokou moudrostí starých šamanů, kterých bohužel ubývá, před moudrostí a poznáním přírodních kultur. Důležité je uvědomit si, že ayahuasca vám může zprostředkovat opět pouze to, na co jste „zralí“ – proto bych ráda upozornila, že práce s psychedelickými rostlinami patří pouze do rukou odborníků a není zcela pro každého. Aya otevře velice hluboce vaše podvědomí a je třeba přijmout vše, co se z něho „vynoří“. Psychedelické rostliny jsou velké učitelky, ale pod neodborným vedením či lehkovážným užíváním mohou způsobit i nevratné poškození psychiky. Ten, kdo není připraven být konfrontován i s vlastním stínem, by se do experimentů s těmito posvátnými rostlinami neměl vůbec pouštět. Já jsem však za tuto zkušenost velice vděčná a nikdy nepřestanu šamanům, ayahuasce i Petru Chobotovi děkovat.

Jak moc ti astrologie pomáhá nebo tě ovlivňuje ve tvé každodennosti?

Astrologie se stala neoddělitelnou součástí mého života. Za prvé mi umožňuje chápat druhé lidi – jejich chování, jejich způsob uvažování, jejich reakce díky analýze data a hodiny narození daného člověka snáze porozumíte tomu, proč se chová tak, jak se chová, a tím si nebrat jeho chování osobně Také kupříkladu sledování pohybu luny a jejích cyklů lépe porozumíte svým každodenním náladám a pocitům. Díky sledování tranzitů planet (aktuální pohyb planet) se lépe orientuji v tom, co se aktuálně kolem mě děje, nejen v mém vlastním životě, ale také ve společnosti jako takové. Tzv. „pomalé planety“ naznačují společenský a politický vývoj, „atmosféru“ ve společnosti. Pokud mě čeká nějaké jednání s lidmi či vyřizování na úřadě, snažím se to naplánovat na dobu, v níž je dobře postavený Merkur. Astrologie je dobrý pomocník do života.

Kromě pravidelných předpovědí a psaní do časopisu věnuješ se astrologii aktivně, tedy výkladům pro druhé?

V uplynulých letech jsem se věnovala analýze horoskopů pro lidi, kteří toužili po hlubším poznání sebe sama, vedla jsme semináře. Ale aktuálně mám bohužel stále méně času a stále více práce, takže ti, kteří chtějí analýzu svého horoskopu narození, se musí obrnit velkou trpělivostí, než se k jejich horoskopu dostanu.

Čemu dalšímu se v současnosti věnuješ?
Kromě astrologie pracuji v kulturních službách a také aktuálně pomáhám Petrovi Chobotovi, který se za ta léta, co se známe, stal z mého „učitele“ mou blízkou osobou, tudíž volného času mi momentálně mnoho nezbývá. Stíhám pouze občas výklady tarotu pro ty, kteří se chtějí zorientovat ve své momentální situaci a připravit si směr, který pro jejich situaci bude nejvhodnější.

Text: Markéta Vostrá
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one