Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice
Zvířecí esence

Zvířecí esence vyrábí Daniel Mapel, USA.

Zvířecí esence Daniela Mapela navazují na tradici květových esencí a zaplňují obrovskou mezeru v nabídce prostředků pro vibrační uzdravování psychických, psychosomatických a fyzických obtíží.V posledních letech vibrační esence jako např. květové a různé homeopatické přípravky získaly význačné postavení ve světě celostního léčení. Vibrační esence jsou charakteristické svou energetickou povahou - každá esence nese energetický otisk - vibraci - substance, ze které byla odvozena. Esence pracují interaktnvně s naší frekvencí a energií, pomáhají obnovit rovnováhu, podpořit vitalitu a také duchovní vývoj. Wild Earth Animal Essences jsou výsledkem nedávného vývoje vibračních esencí. Každá z osmdesáti osmi zvířecích esencí nese vibrační otisk a energii určitého konkrétního zvířecího druhu (delfína, orla, motýla, atd.). Tyto přípravky slouží při emocionálním uzdravování a duchovním vývoji, každá ze zvířecích esencí má svou unikátní energii a nabízí nám své dary.

Tyto esence jsem začala užívat před několika lety. Úžasná je například kombinace esence Bizona (na základní čakru) a esence Orla (na 7.čakru)- dává to možnost zároveň "zakořenit se", být sebejistý a zároveň "být hlavou v oblacích",dívat se na svět z nadhledu, vnímat svou intuici. Pokud máte před sebou mnoho práce či učení je skvělá esence Čmeláka (čmelák by v podstatě neměl být schopen vzlétnout-jeho křídla jsou příliš malá vůči jeho tělu,ale on to prostě nerespektuje a lítá si :)). Pokud budete užívat tuto esenci, zjistíte že jste schopni vykonat velké kvantum práce a zároveň odpočívat. Esence Hada podporuje transformaci, esence Vrány nás učí vnímat vlastní "Stín", esence Sovy přináší nové informace, esence Labutě či Srny léčí srdce, přinášejí něhu, esence Jaguára přináší sílu.... Je skvělé tyto esence propojit s meditací na určité téma....

Aligátor - Alligator
Afirmace: Jsem svrchovaně trpělivý, důvěřuji Božskému načasování a umím si dobře zvolit čas k jednání. Nejvyšší trpělivost, schopnost jednat v pravou chvíli, Božskost čekání, moudrost bažin. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Arktický racek - Arctic Tern
Afirmace: Dosahuji pozoruhodných výkonů a dokážu velké věci s lehkostí. Dosahování pozoruhodných výkonů bez úsilí, snadnost dělání velkých věcí, cestování na dlouhé vzdálenosti, maratonský let. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Bílý nosorožec - White Rhinoceros
Afirmace: Pohybuji se pomalu, s hlubokým uzemněním a nezadržitelně postupuji vpřed. Pomalý pohyb, stabilní postup vpřed, uzemněná síla, duchovní uvědomění toho, jak se Božství projevuje ve formě. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Bizon - Buffalo
Afirmace: Jsem uzemněný, ve svém středu a vděčný Velkému Mystériu za hojnost a posvátnost Země. Pro zpomalení a spojení s rezonancí a rytmy Země. Posiluje smysl pro posvátnost a vnímání toho, že jsme součástí posvátné pospolitosti. Jako učitel klidu Bizon podporuje prožití vlastního hlubokého vnitřního ticha, klidu a kontemplace. Zlepšuje pocit vděčnosti za dar veškerého života. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují lépe uzemnit nebo si přejí zůstat uzemnění v těžkých obdobích * pro ty, kdo se potřebují naučit zpomalit a vrátit se do přítomnosti * pro ty, kdo jsou ve stresu nebo zažívají stresující situace * pro ty, kdo potřebují rozvinout vděčnost a uznání * pro ty, kdo mají stále aktivní mysl a potřebují ji zpomalit * pro léčitele a terapeuty pracující s lidmi ve stresu * pro ty, kdo chtějí kultivovat přímý prožitek posvátnosti svého života Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Bobr - Beaver
Afirmace: Tvořím a buduji svůj život s dokonalostí a mistrovstvím. Jako mistr architekt a stavitel nás podporuje při vytváření našeho životního plánu. Posiluje jasné myšlení, plánování, tvoření a řešení problémů. Je obzvlášť užitečný při zahajování nových projektů a aktivit. Podporuje přijetí struktury jako nezbytné součásti tvořivého procesu. Doporučuje se: * pro ty, kdo plánují nebo zahajují nové projekty a potřebují řešit obtíže po celou dobu tohoto procesu * pro ty, kdo mají problém uvést své nápady do praxe * pro ty, kdo si chtějí vytvořit nový život * pro ty, kdo postrádají motivaci, jsou líní nebo nerozhodní * pro ty, kdo si přejí být výkonnější a pracovitější * pro ty, kteří se účastní skupinových pracovních projektů Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Čmelák - Bumblebee
Afirmace: Jsem silný, naprosto sebejistý a dokážu i to, co by mohlo vypadat jako nemožné. Prosazení vlastní síly. Vyživuje pocit síly, nepřemožitelnosti a naprosté důvěry ve vlastní schopnosti. Podporuje nás, abychom dokázali to, co se ostatním může zdát nemožné. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Datel - Pileated Woodpecker
Afirmace: Jsem otevřený Božskému, přijímám jeho inspiraci a vytrvale pracuji. Božská inspirace, otevřenost vůči Duchu, vytrvalost při práci, vědomí Božskosti práce. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Delfín - Dolphin
Afirmace: Radostně si hraji, miluji vše bezpodmínečnou láskou a nabízím lásku a soucit sobě i ostatním. Jako velký učitel síly hravosti a bezpodmínečné lásky dává nejen pocit radosti, smích a potěšení, ale také soucit s bolestí svou i ostatních. Prohlubuje sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací. Zlepšuje vybavování snů, duchovní vývoj a telepatickou komunikaci mezi člověkem a zvířaty. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.
Deňka - Chipmunk
Afirmace: Jsem hravý, jako dítě, spontánní, prožívám svůj život s radostí. Hravá spontánnost, dětská schopnost radovat se, dětská hra, prožívání života jako radostné hry. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Dešťovka - Earthworm
Afirmace: Moje mužská a ženská stránka je vyrovnaná a propojená, jsem hluboce zakotvený v Zemi. Naprosté propojení mužského a ženského principu, být vyživován a spojen se Zemí, cestování temnotou. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Drozd - Robin
Afirmace: S láskou se vyživuji a pečuji o sebe. Vyživování a mateřskost k sobě samému. Pomáhá vybudovat zdravé dospělé ego, podporuje schopnost být milujícím rodičem, život v rodinné harmonii a prožití života jako druhu služby. Pro uzemnění toho, co je v životě nové. Pomáhá vytvořit harmonii z chaosu a zotavit se z emocionálního traumatu. Posel jara, naděje a štěstí v nás samých. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Gazela - Gazelle
Afirmace: Cítím se bezpečně se svou zranitelností, mám jasné a ostré vnímání. Je nám oporou, když řešíme vlastní zranitelnost a také když se učíme rozpoznat sílu zdravé zranitelnosti. Pro pocit jistoty ve světě. Dává nám schopnost bystrého vnímání toho, co se děje kolem nás, a pomáhá nám rozvinout vysoce naladěný smysl pro pohotovost a uvědomění. Pro pohyb ve světě jemným, ale sebevědomým způsobem. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují poznat a přijmout svou zranitelnost * pro ty, kdo mají strnulou osobnost, neumějí dělat kompromisy nebo chtějí ovládat * pro ty, kdo se cítí velmi zranitelní a potřebují získat pocit bezpečí ve světě * pro ty, kdo se pohybují nebo přímo žijí v nebezpečném prostředí * pro ty, kdo chtějí získat jasný pocit vnímání svého okolí * pro ty, kdo potřebují rozvinout schopnost rozeznat úmysly druhých Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně

Gorila - Gorilla
Afirmace: Jsem maximálně silný, plný sebevědomí a důvěry. Sebejisté vědomí sebe sama, sebeprojevení, nejvyšší síla, prosazení osobní síly, pevný postoj. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně

Had - Snake
Afirmace: Prožívám a plně důvěřuji nejhlubším transformacím, probíhajícím v mém nitru. Šamanský učitel. Podporuje iniciaci do nejhlubších, transpersonálních říší duše. Dává silnou podporu pro transformaci na nejhlubších úrovních. Pomáhá nám prohloubit a integrovat vlastní zkušenost archetypálních energií včetně Smrti a Znovuzrození. Pro probuzení nejhlubších mystérií Stvoření. Doporučuje se: * pro ty, kdo procházejí transformací na nejhlubších úrovních * pro ty, kdo se chtějí „svléknout z kůže“ a začít nanovo * pro ty, kdo procházejí obdobím velkých změn a transformace (např. ženy na začátku menopauzy, dospívající, ale také umírající) * pro ty, kdo jsou v pokročilém stádiu hlubokého emocionálního léčení a chtějí se vypořádat se svými stinnými stránkami * pro ty, kdo si přejí objevit hlubší úrovně své duchovní praxe Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Havran - Raven
Afirmace: Vím, že svět kolem mne je jen sen, a zůstávám v něm bdělý! Šamanský klid, osvícené vědomí, bytí mystériem, posvátný průvodce do šamanské říše. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Holubice - Dove
Afirmace: Já jsem hluboký klid a mír. Podporuje pocit míru, klidu a tichosti v srdci našeho života. Zklidňuje mysl a pomáhá nám prožít Boží slávu v přítomném okamžiku. Posiluje smysl pro Boha - Ženu a nebeská požehnání, dovoluje nám ctít a ocenit krásu jednoduchosti. Doporučuje se: * pro ty, kdo si přejí prohloubit prožitek klidu, ticha a míru * pro ty, kdo potřebují utišit mysl, aby mohli více vnímat přítomný okamžik * pro ty, kdo jsou ve velkém napětí a stresu * pro ty, kdo chtějí zjednodušit svůj život * pro ty, kdo mají konflikty s druhými * pro rodiny, aby se spojily v těžkých dobách Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Hroch - Hippopotamus
Afirmace: Jsem hluboce uzemněn, když přijímám a ctím své pocity a propojuji se s nimi. Hluboce uzemňuje a výrazně nás podporuje při řešení starých emocionálních témat. Pomáhá těm, kdo se potřebují naučit prožívat své pocity. Podporuje vzájemně propojené zkušenosti fyzické a emocionální roviny života. Pro rozvoj duchovní stránky při současném hlubokém ukotvení ve fyzickém světě. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují přijmout a pochopit své emoce * pro ty, kdo se brání svým pocitům a emocím obecně * pro ty, kdo potřebují vyřešit nějaké emocionální záležitosti, ale brání se udělat kroky k tomu, aby plně projevili své nejvnitřnější pocity * pro ty, kdo podstupují emocionální léčení a musejí se vypořádat se svými vzpomínkami * pro ty, kdo si chtějí vyvinout hlubší porozumění pro hlubiny svého podvědomí Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Husa divoká - Canada Goose
Afirmace: Prožívám život jako posvátný kruh a vím, kam směřuji. Pomáhá spojit se se životem jako součástí posvátného kruhu. Podporuje nás v poznání, kam směřujeme, dává nám vždy pocit domova. Dává uvědomění Velkého Cyklu uvnitř i kolem nás, narození, smrti a znovuzrození. Podporuje ty, kteří ztratili cestu a přejí si najít svůj duchovní střed. Podporuje nás, abychom poznali, kdy máme vést a kdy máme hledat vedení a následovat. Doporučuje se: * pro ty, kdo si přejí propojit se hlouběji s posvátným kruhem a cykly života * pro ty, kdo potřebují najít svou cestu zpět ke svému duchovnímu vývoji * pro ty, kdo se chtějí více sladit se svými přirozenými a osobními cykly * pro ty, kdo si přejí posílit svou schopnost podporovat druhé a být také podporováni druhými * pro ty, kdo si přejí rozvinout své dovednosti flexibilního a interaktivního vůdcovství * pro ty, kdo často cestují na velké vzdálenosti, zejména letadlem Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Chobotnice - Octopus
Afirmace: V míru proplouvám svými vnitřními hlubinami. Dobrý pocit v hlubinách, ponoření se do vnitřní hlubiny, mírumilovnost, samota, kamufláž, omývání teplým mořem. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně

Jaguár - Jaguar
Afirmace: Jsem v jednotě se světem přírody a srdce mého života zná duchovní jednotu. Posiluje velké spojení se šamanskou silou a Duchem pralesa. Pro zažití hlubokého uzemnění a jednoty se světem přírody. Pro kultivaci hlubokého smyslu Duchovní Jednoty v srdci vlastního života. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Jestřáb - Hawk
Afirmace: Vidím jasně a s hlubokým duchovním vhledem a vím přesně, kde jsem. Dokonalá vize a absolutní jasnost, schopnost vidět a přesně vědět, kde se nacházíme, perspektiva, dokonalý zrak. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Jezevec - Badger
Afirmace: Přijímám svůj hněv a vyjadřuji jej jasně a přiměřeně. Dobrý pocit a pocit bezpečí i v hněvu, zdravé projevování hněvu, trpělivá sebeobrana. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Kachna divoká
Afirmace: Jednám s dětským duchem, letím svým životem s pocitem štěstí a hluboké radosti. Inspirovaný let a akce, jednání při zachování dětského ducha, prostá dětská radost, dělání věcí s radostí. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Kojot - Coyote
Afirmace: Směji se životu a neberu věci příliš vážně. Šibalství, schopnost měnit tvář, převracení věcí vzhůru nohama, vysmívání se tomu, když někdo bere život příliš vážně.

Kolibřík - Hummingbird
Afirmace: Cítím radost a lehkost, raduji se z daru života. Posiluje pocity radosti, potěšení a oslavy daru bytí naživu.
Pro „odlehčení.“ Pomáhá při jemném pročištění a odstraňuje zbytkové emoce. Pomáhá v čase fyzického cestování (cesty, změna domova či práce atp.). Přináší odvahu v situacích, kdy čelíme emocionálním výzvám, a dává povznášející podporu pro vyrovnání se s nevyřešenými záležitostmi z minulosti.
Doporučuje se: pro ty, kdo ztratili smysl pro radost ze života * pro ty, kdo potřebují odlehčit * pro ty, kdo potřebují podpořit při odstraňování emocionálních bloků a nedořešených záležitostí z minulosti * pro ty, kdo jsou v období přechodu, včetně těch, kteří cestují, mění zaměstnání, atp. * pro ty, kdo potřebují vyřešit témata bránící jim prožít skutečnou radost

Komár - Mosquito
Afirmace: Naslouchám Bohu a zvuk je pro mne cestou k Božství. Prapůvodní zvuk, Božský bzukot, spojení s Bohem skrze zvuk, zvuk jako cesta k Bohu. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.


Kosatka - Orca
Afirmace: Jsem zcela propojen s celým Kosmem. Most do jiných světů, ztělesnění Vědomí Univerza, Moudrost Vesmíru. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Krocan divoký - Wild Turkey
Afirmace: Žiji s vděčností za veškerou hojnost v mém životě a považuji život za Boží požehnání. Vděčnost, hojnost, plnost a bohatost, úcta k životu jako k Božímu požehnání. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně.

Kudlanka nábožná
Afirmace: Spojuji se s vyššími duchovními úrovněmi a dohlédnu až za hranice viditelného. Spojení s vyššími duchovními říšemi, pohyb za hranice viditelného, oddanost Duchu. Poznámka: Tato esence se dodává jako tinktura k přímému použití nebo jako koncentrát, který se musí před užíváním naředit s vodou a alkoholem. Koncentrát je tedy vhodný pro přípravu vlastních směsí esencí - pro terapeuty, pokročilejší uživatele nebo např. pro rodinu, když chce tutéž esenci užívat více lidí současně

Kůň divoký - Wild Horse
Afirmace: Mé srdce je otevřené a propojené s ostatními, cítím fyzickou sílu, výdrž a moc. Posiluje srdce, vyživuje smysl pro milující otevřenost, sounáležitost a propojení s druhými. Podporuje rozvoj prohlubujícího se sebeuvědomění, vyživující síly, vytrvalosti a síly v hloubce našeho srdce. Něžně otevírá srdeční čakru. Je oporou těm, kdo jsou sami, deprimováni a „ztratili srdce.“ Doporučuje se: * pro ty, kdo si chtějí jemně otevřít srdeční čakru * pro ty, kdo potřebují rozvinout svou sebejistotu a pocit osobní síly * pro osamělé a deprimované * pro ty, kdo si potřebují vyléčit zlomené srdce * pro děti, které utrpěly emocionální zranění * pro ty, kdo se cítí osamoceně nebo izolovaně a potřebují se naučit propojení s druhými

Labuť - Swan
Afirmace: Já jsem Elegance. Uznávám svou dobrotu a krásu. Pro zvýšení naší schopnosti poznat a přijmout vlastní dobrotu a krásu. Vyživuje smysl pro ladnost a učí nás vidět vše v zrcadle Božství. Zlepšuje sebeúctu. Pomáhá nám vidět to dobré i v druhých. Povzbuzuje nás, abychom prožívali život jako vzácný a posvátný dar. Vyživuje smysl pro krásno. Doporučuje se: * pro lidi s nízkou sebeúctou * pro ty, kterým se nelíbí jejich tělo * pro ty, kdo stále odsuzují sebe i druhé * pro každého, kdo si přeje prohloubit prožitek sebe sama jako Božské bytosti * pro každého, kdo se chce naučit vidět druhé i svět kolem sebe jako zrcadlový odraz Boha

Lachtan - Seal
Afirmace: Elegantně a s lehkostí proplouvám životem, vynaložím úsilí a pak se odevzdám Bohu. Velký učitel snadnosti a ne-námahy. Podporuje nás, abychom se naučili vyvinout úsilí a pak nechat věci přirozeně se vyvíjet. Učí nás proplouvat životem s elegancí a lehkostí. Je oporou těm, kdo se příliš snaží. Ulevuje tělu a podporuje pozitivní obraz o svém těle. Učí umění prostého Bytí. Vyživuje pocity sladkosti a nevinnosti a pomáhá nám zbavit se obav a užívat si života. Doporučuje se: * workoholikům, kteří se potřebují naučit zpomalit, nechat věci plynout a důvěřovat Bohu * pro ty, kdo se příliš snaží * pro ty, kdo potřebují odlehčit a zbavit se svých obav * pro ty, kdo potřebují najít rovnováhu mezi úsilím a odevzdaností * pro ty, kdo si přejí vypěstovat smysl pro elegantní pohyb životem * pro ty, kterým chybí pozitivní přístup k svému tělu * pro ty, kdo se věnují aktivitám, při kterých je třeba elegance - např. pro tanečníky a atlety

Lední medvěd
Afirmace: Postupuji na své duchovní cestě s uzemněností a silou. Podporuje člověka v pohybu vpřed hluboce uzemněným způsobem. Posiluje integraci, zakořenění a akci. Pro prohloubení naší zkušenosti uzemnění a síly při duchovním hledání a cestě

Lenochod - Sloth
Afirmace: Zpomaluji, odpočívám a zklidňuji svou rozbouřenou mysl. Zastavení, pomalý pohyb, odpočinek, zklidnění rychlé mysli, jednání s velkou péčí a důkladným rozmyslem.

Lev - Lion
Afirmace: Plně prosazuji svou osobní autoritu a duchovní sílu, jsem beze strachu. Pro prosazení naší nejhlubší osobní autority a duchovní síly. Posiluje smysl pro to mít se dobře a mít sílu, podporuje nás v propojení s vnitřními archetypy Krále a Královny. Pomáhá nám rozvíjet odvahu a čelit svým strachům. Vyživuje a zlepšuje sebedůvěru. Podporuje vůdcovství, schopnost dosahovat cílů a být úspěšný. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují prosadit svou osobní autoritu a sílu * pro ty, kdo si přejí rozvinout pozornost vůči druhým * pro ty, kdo se bojí a chtějí být odvážní * pro ty, kdo se chtějí vypořádat se svým strachem a přejí si umět přiměřeně reagovat, když se cítí ohroženi nebo v nebezpečí * pro vedoucí nebo pro ty, kdo si přejí vést

Liška - Fox
Afirmace: Jsem chytrý a sebejistý při řešení složitostí života, nacházím svou vlastní životní cestu. Podporuje rozvoj našeho nezávislého myšlení a důvěru ve vlastní rozhodnutí. Posiluje schopnost najít chytrá řešení ve složitých situacích. Pro rozbití společenského podmiňování a nalezení vlastní cesty. Pomáhá vidět do situací a činit moudrá rozhodnutí. Podporuje nás při prosazení vlastní autority. Doporučuje se: * pro ty, kdo se potřebují naučit nezávislému myšlení a získat důvěru ve svá rozhodnutí * pro ty, kdo hledají chytrá řešení svých problémů * pro ty, kdo potřebují prosadit svou osobní sílu a autoritu * pro ty, kdo se potřebují zbavit hraní podmíněných rolí a najít svou vlastní životní cestu * pro ty, kdo plánují a potřebují dělat moudrá rozhodnutí založená na dostatečných a úplných informacích

Los americký - Moose
Afirmace: Vidím jasně svou minulost, rozumím jí a chápu její úlohu v mém duchovním vývoji. Moudrost geologického období, pozemská moudrost, porozumění osobní minulosti, jednoduchost

Losos - Salmon
Afirmace: Vytrvale postupuji vpřed na své duchovní cestě Domů, k Bohu. Kultivuje vnímání života jako cesty Domů, k Bohu. Pomáhá najít duchovní smysl a význam našeho života. Podporuje objevení a prohloubení zkušenosti naší duchovní cesty. Pro vytrvalý pohyb vpřed vstříc našemu osudu při zachování důvěry v to, co nás čeká v neznámu. Pro odevzdání se duchovnímu mystériu života. Doporučuje se: * pro ty, kdo postrádají chápání života jako duchovní cesty * pro ty, kdo se potřebují naučit důvěřovat životu jako duchovnímu procesu * pro ty, kdo se potřebují naučit odevzdat se Bohu * pro ty, kdo se potřebují naučit být odolní * pro ty, kdo se na své duchovní cestě cítí zablokováni překážkami * pro ty, kdo touží poznat pocit smysluplnosti svého života * pro ty, kdo potřebují zlepšit pocit vděčnosti za všechno, co je součástí jejich duchovní cesty * pro posílení uvědomění, že jsme na cestě Domů, k Bohu * pro všechny, kdo jsou na duchovní cestě nebo putují na svatá místa

Medůza - Jellyfish
Afirmace: Jsem naprosto oddaný Bohu, nechávám vše volně plynout a nechávám se unášet tam, kde potřebuji být. Jednota s oceánem, naprostá odevzdanost, schopnost nechat vše plynout, být součástí a plynout s proudem.

Medvěd - Bear
Afirmace: Vstupuji do svého nitra s vhledem a uvědoměním, ctím svůj cyklus odpočinku a aktivity. Pro hluboké spojení se silou a rytmy Země. Podporuje nás při vzniku idejí, plánů a snů a při jejich dovedení do zdárného konce. Pomáhá nám napojit se na sílu svého podvědomí. Podporuje nás v naladění se na vlastní přirozený cyklus odpočinku a aktivity. Kultivuje sílu, uzemnění a moc. Doporučuje se: * pro ty, kdo se potřebují naučit dívat se dovnitř sebe sama * pro ty, kdo chtějí rozvinout a prohloubit meditaci, intuici anebo práci se sny * pro ty, kdo cítí nesoulad mezi svými rytmy a přirozenými zemskými cykly * pro ty, kdo jsou ve fázi plánování nějakého projektu * pro ty, kdo jsou příliš extrovertní a potřebují začít vnímat také svůj vnitřní život * pro ty, kdo chtějí najít rovnováhu mezi svým rušným životem a obdobími klidu a odpočinku

Mlok - Salamander
Afirmace: Jsem uzemněný a propojený se šamanskými mystérii znovuzrození a regenerace.
Pro spojení s mystérii Země. Pomáhá člověku cítit se uzemněný a najít sílu skrze spojení s mystérii transformace a regenerace. Pro objevení tajemství podzemí. Pro prohloubení prožitku přítomnosti a spojení se šamanskou silou, která je přítomna v srdci přítomného okamžiku.
Doporučuje se: * pro ty, kdo chtějí prohloubit pochopení mystérií Země * pro ty, kdo procházejí procesem hlubokého emocionálního léčení * pro ty, kdo chtějí prohloubit svůj prožitek mystické povahy transformace prostřednictvím regenerace * pro ty, kdo se potřebují více uzemnit * pro ty, kdo chtějí prozkoumat povahu života v podsvětí * pro ty, kdo se necítí sami sebou * pro ty, kdo se chtějí spojit se šamanskou silou, která je k dispozici v srdci přítomného okamžiku * pro ty, kdo utrpěli ztrátu paže, nohy nebo jiné důležité části těla

Motýl - Butterfly
Afirmace: Oddávám se transformující a život proměňující síle Univerza, která proudí skrze mne. Katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a duchovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvěřovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání. Vyživuje harmonickou rovnováhu mezi zranitelností a vnitřní silou. Doporučuje se: * pro ty, kdo se nacházejí v procesu velkých vnitřních nebo vnějších změn, např.: - změn ve vztazích, v manželství, v období kolem rozvodu atp. - změn týkajících se práce - změn bydliště - během menopauzy - léčení zranění z minulosti - děti a mládež v období vývoje - při umírání - v průběhu terapie * pro ty, kdo se brání změnám * pro ty, kdo se potřebují naučit, jak si dovolit být zranitelní * pro ty, kdo se potřebují naučit, jak se poddat a důvěřovat * pro ty, kdo si přejí oddat se pravdě a Božímu řízení

Mravenec - Ant
Afirmace: Neúnavně pracuji s velkou efektivností a pro dobro všech. Neúnavná práce, úžasná produktivita, soustředěné jednání, úsilí, dělání, zázračná produktivita, služba komunitě.

Mýval - Raccoon
Afirmace: Odhaluji a přijímám skryté aspekty své osobnosti, vidím pravdu a vážím si různorodých aspektů svého Já. Podporuje nás v odkrývání a přijímání skrytých aspektů našeho Já. Odhaluje Pravdu. Pro lehký a snadný pohyb mezi mnoha našimi rolemi (například matka, manželka, pracovnice, sestra, dcera, atd.). Pro radost z mnoha aspektů našeho Já a nalezení radosti z přechodu od jednoho aspektu k druhému. Doporučuje se: * pro ty, kdo musejí plnit v každodenním životě více rolí - pro snazší přechod z jedné role do druhé * pro ty, kdo potřebují poznat aspekty své osobnosti, které jim zatím nebyly zřejmé * pro ty, kdo chtějí rozvinout a užít si mnoho svých různých dimenzí * pro ty, kdo na sobě hluboce vnitřně pracují, aby odhalili motivace svého jednání

Netopýr - Bat
Afirmace: S jistotou se pohybuji v temnotě a s láskou přijímám dary noci. Pomáhá nám vidět a orientovat se v osobní temnotě. Dává důvěru pro řešení a léčení nedokončených témat. Pro respektování a rozpoznání Božského v našem stínu. Pomáhá nám vědět, kým jsme a kde jsme

Orel - Eagle
Afirmace: Stoupám vzhůru s Velkým Duchem, jsem naplněn tvořivou inspirací a Božským Vedením. Pro povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Pomáhá při překonání světského a vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize. Podporuje otevírání se Božskému a tvořivé inspiraci. Pro spojení s Velkých Duchem, spojení s Vyšším Já a Božím vedením. Doporučuje se: * pro ty, kdo hledají duchovní vedení * pro ty, kdo se cítí odpojeni od Ducha a kdo potřebují rozvinout svou spiritualitu * pro ty, kdo nedokáží vnímat život jako duchovní zkušenost * pro ty, kdo si přejí pohlédnout na svou situaci z jiné perspektivy a najít řešení * pro ty, kde si přejí vytvořit vizi nového podniku * pro ty, kdo trpí emocionální nebo fyzickou bolestí, aby zůstali otevření Bohu i během trápení * pro ty, kdo se vydali na duchovní pobyt o samotě, zkoušku dospělosti, nebo ty, kteří jsou na jiné duchovní cestě

Ovce tlustorohá
Afirmace: Prosazuji a projevuji svou vnitřní sílu. Prosazení a vyjádření vnitřní síly a autority, zodpovědnosti. Elegance, velká moudrost.

Pakůň hřivnatý
Afirmace: Jsem šťastný ve skupinách stejně smýšlejících duší a cítím se doma na své cestě životem. Cítit se dobře jako součást davu, cítit se doma na cestě životem, skupinová identita.

Pásovec - Armadillo
Afirmace: Jsem totálně chráněný, pohybuji se bezpečně a s jistotou. Nejvyšší ochrana, pohyb s jistotou a v bezpečí, ochrana zdraví, schopnost otěhotnět

Páv - Peacock
Afirmace: Cítím se naplněný, úplný a celistvý takový, jaký jsem. Vyživuje pocit plnosti, úplnosti a celistvosti ve svém Já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější Já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí. Přináší duchovní hojnost a projevení vlastní krásy ve světě. Podporuje zkušenost archetypálních energií Krále a Královny. Doporučuje se: * pro ty, kterým chybí sebeúcta * pro ty, kdo si přejí zažít pocit celistvosti a kompletnosti takoví, jací jsou * pro ty, kdo mají problém vážit si hojnosti, která už v jejich životě existuje * pro ty, kdo si přejí vytvořit a vnést do svého života více duchovní hojnosti * pro děti i dospělé, kteří hluboce trpěli * pro ty, kdo potřebují prosadit svá přirozená práva

Pavouk - Spider
Afirmace: Cítím se propojený a celistvý, když spřádám všechna vlákna svého vnitřního života. Tento „spřadatel sítí“ nás učí vnitřnímu propojení a integraci, spojení s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro celistvost. Pomáhá nám opět pospojovat to, co v sobě cítíme jako oddělené. Dává pocit sounáležitosti, spojení a integrace na všech úrovních našeho bytí. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují vyřešit vnitřní konflikty a rozpolcenost * pro ty, kdo mají mentální problémy * pro ty, kdo chtějí integrovat různé aspekty svého vnitřního i vnějšího života * pro ty, kdo mají příliš mnoho aktivit a zodpovědností * pro každého, kdo hledá svou rovnováhu * pro ty, kteří pracují na projektech, vyžadujících propojení různorodých součástí * pro ty, kteří chtějí vytvořit harmonii ve své komunitě

Plameňák - Flamingo
Afirmace: Ztělesňuji spojení Nebe a Země. Ztělesněné spojení Nebe a Země, uzemnění Vyšších energií, duchovní rozvoj.

Psoun stepní - Prairie Dog
Afirmace: Jsem společenská bytost, která tvoří vztahy a spojuje se s druhými snadno a s radostí. Spojování a vytváření vazeb s druhými, společenskost, zapojení a aktivita ve společenském životě.

Puma - Mountain Lion
Afirmace: Jdu životem vpřed se silou a s vědomím svého účelu, zůstávám pravdivý vůči sobě a naplňuji svůj plán. Podporuje cílevědomé činy. Dává silnou oporu pro realizaci vlastních snů a vizí. Podporuje nás, abychom zůstali pravdiví vůči sobě samým bez ohledu na různé zmatky a změny. Dává schopnost stát si za svými slovy. Pomáhá zvládnout své strachy a rozvíjí sebedůvěru. Vyrovnává kvality síly a jemnosti v našem vlastním já. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují odvahu, aby zůstali pravdiví sami k sobě bez ohledu na názory druhých * pro ty, kdo potřebují sílu a odvahu pokračovat dál i v těžkých dobách * pro ty, kdo jsou emocionálně nebo fyzicky oslabení * pro ty, kdo se potřebují naučit prosadit se a bojovat sami za sebe * pro ty, kdo zahajují nové projekty nebo uvádějí do praxe své plány

Racek mořský - Seagull
Afirmace: Prožívám život jako radostný den na pláži, kde je vše příjemné a snadné. Radost z pláže, dobrý pocit na mořském břehu, prožívání života jako mořského vánku, štěstí z bytí naživu.

Rejnok - Manta Ray
Afirmace: Pohybuji se ladně a s nejvyšší efektivností, jsem naplněný mírem a pluji vpřed. Elegantní pohyby, nejefektivnější akce, mír přítomného okamžiku, pohyb vpřed

Rys červený - Bobcat
Afirmace: Soustředím se s jasnou myslí v přítomném okamžiku a jsem otevřený duchovnímu vhledu. Zaměření a jasnost mysli, duchovní jasnost, vědomí přítomného okamžiku, moudrost ztišeného vědomí

Slon - Elephant
Afirmace: Jsem hluboce uzemněný a duchovně rozvinutý. Snadno komunikuji a naslouchám. Pro pevné a hluboké uzemnění a duchovní rozvoj. Zlepšuje telepatickou komunikaci na dálku, pomáhá nám naslouchat druhým i sobě. Pro dobré zapamatování toho, co je důležité. Pro uznání své intuitivní ženské stránky a pro procítění Matky Země v její nezměrné velikosti. Posiluje naše vrozené vůdčí schopnosti, které usilují o blaho všech. Doporučuje se: * těm, kdo potřebují být dokonale uzemněni * těm, kteří se chtějí duchovně vyvíjet, ale zůstat hluboce uzemněni * těm, kdo se potřebují naučit ctít ženskou stránku své osobnosti * pro ty, kdo se potřebují naučit naslouchat druhým * pro ty, kteří se potřebují naučit pamatovat si to důležité * pro ty, kteří mají vést, a pro rodiče * pro ty, kdo chtějí zůstat spojeni se svými milovanými, i když je dělí velká vzdálenost

Slunéčko sedmitečné - Ladybug
Afirmace: Vyvolávám a ztělesňuji duchovní vhledy. Vyvolání a ztělesnění duchovního vhledu, duchovní stabilita, napojení a uzemnění Vyšších energií.

Sněžný leopard - Snow Leopard
Afirmace: Jsem spojený s duchovní silou hor a s duchovní moudrostí Východu. Himalájská moudrost, duchovní vycentrovanost a napojení, tibetské vědomí, východní mysticismus.

Sokol - Peregrine Falcon
Afirmace: Pohybuji se a jednám svižně, s úžasnou kontrolou a elegancí. Rychlost, děsivá hbitost, rychlá a uzemněná akce, dokonalá kontrola, dokonalost pohybu

Sova - Owl
Afirmace: Vidím skrze temnotu, vím, jednám z pozice své nejvyšší moudrosti. Umožňuje přístup k využití naší nejvyšší moudrosti. Dává jasné vidění skrze vlastní temnotu. Pomáhá postavit se čelem k věcem, které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje intuici a schopnost „vidět“ věci, které normálně vidět nejsou. Posiluje jasnost mysli, vidění pravdy v jádru situací a promlouvání soucitným hlasem z naší nejvyšší úrovně. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují vidět pravdu za vnějšími okolnostmi a za vlastními omezujícími přesvědčeními * pro ty, kdo potřebují naslouchat své vnitřní moudrosti, když čelí nejistotě nebo zmatku * pro ty, kdo se potřebují naučit znát, ctít a mluvit svou vlastní pravdu * pro ty, kdo se potřebují naučit jednat s autoritami a říkat své názory * pro ty, kdo potřebují najít vlastní pravdu nezávisle na druhých * pro každého, kdo chce projasnit svou mysl

Srna - Deer
Afirmace: Jsem něžná a klidná bytost, jasně vnímám, co se děje kolem mne i ve mně. Vhodná pro cílený pohyb, velké uvědomění a klid. Podporuje něžnost a mír. Zlepšuje schopnost rychle měnit směr bez ztráty vlastního středu. Prohlubuje uvědomění přítomného okamžiku. Dává jasné vidění toho, co se děje kolem nás a také uvnitř nás. Jemně a něžně rozvíjí odevzdanost, pokoru a důvěru. Doporučuje se: * pro ty, kdo jsou nadměrně agresivní, napjatí, nahněvaní nebo ve stresu * pro ty, kdo se potřebují naučit něze * pro ty, kdo se potřebují naučit jít po své cestě uvědoměle a s jasností * pro ty, kdo si přejí být si více vědomi toho, co se děje v jejich nitru * pro ty, kdo si přejí více si uvědomovat svět v jejich bezprostředním okolí * pro ty, kteří jsou zablokováni nevyřešenou hořkostí, hněvem nebo pomstychtivostí

Šimpanz
Afirmace: Prožívám život v přítomném okamžiku s radostí, jednoduchostí, hravostí a zvídavostí. Spojuje nás s jednoduchostí a radostí z bytí naživu. Vyživuje spojení s druhými a dává oporu těm, kdo se cítí společensky znevýhodnění nebo uzavření do sebe. Pomáhá nám plně přijímat sebe sama v celé naší lidskosti. Posiluje hravost, zvídavost, sebeprojevení. Podporuje smysl pro život v harmonické komunitě. Doporučuje se: * těm, kdo se chtějí cítit pohodlně a přijímat sami sebe * těm, kdo nejsou v kontaktu sami se sebou na základní emocionální ani fyzické úrovni * pro ty, kdo berou život přehnaně vážně a kdo jsou přehnaně svázáni svou myslí * pro ty, kdo neumějí vycházet s ostatními * pro ty, kdo jsou k sobě velmi kritičtí a nedokážou přijmout své lidské slabosti * pro ty, kdo si chtějí vypěstovat větší hravost a zvídavost * pro ty, kdo potřebují rozvinout a projevit kvality, které odrážejí jejich pravé já, místo aby se stále snažili vyhovět druhým * pro ty, kdo se cítí znevýhodněni ve společnosti nebo nemají sebevědomí * pro ty, kdo si přejí poznat prosté bytí * pro ty, kteří se necítí dobře jako příslušníci lidské rasy

Tchoř - Skunk
Afirmace: Chráním se a bráním se tím, že umím druhým stanovit jasné hranice a říct „ne,“ pokud je to třeba. Dokonalá sebeobrana, nastavení hranic, skoncování s tím, co nás ohrožuje, posílení ochrany

Tygr - Tiger
Afirmace: Má mysl je klidná a tichá, kráčím po zemi vědom si své síly. Pro zklidnění mysli a vstoupení do čistého a přirozeného stavu vědomí a síly přítomného okamžiku. Podporuje nás, abychom se stali silnými a koncentrovanými. Vyživuje smysl pro duchovní sílu a mistrovství. Pěstuje neochvějnou mysl a jednání se silou a jasností z vlastní nejvyšší pozice. Inspiruje správné činy, když čelíme protichůdným nebo obtížným volbám. Doporučuje se: * pro ty, kdo se chtějí plně ponořit do síly Boží přítomnosti v přítomném okamžiku * pro ty, kterým chybí soustředění * pro emocionálně nebo fyzicky slabé * pro ty, kdo si přejí prohloubit svá duchovní cvičení s hlubokým vědomím přítomného okamžiku * pro ty, kdo chtějí kultivovat neochvějnou mysl * pro ty, kdo chtějí prohloubit pocit osobní síly * pro ty, kdo chtějí prohloubit své meditace

Vačice - Opossum
Afirmace: Vyživuji sám sebe, bráním a chráním mladší a slabší. Stejně tak chráním méně rozvinuté aspekty sebe sama. Obrana a ochrana mláďat, mateřská síla, rodičovská oddanost a ochrana

Vážka - Dragonfly
Afirmace: Dokážu prohlédnout skrze iluze, které mi brání prožívat mé nejhlubší spojení s Duchem. Jako mistr v odkrývání iluzí podporuje člověka v cestování mezi dimenzemi, pomáhá otevírat duchovní energie. Pro relaxaci a prožití snové, prostorové, lehké energie. Pomáhá ve zklidnění a pohodlném odpočinku po namáhavých obdobích. Přináší opuštění minulosti a duchovní rozvoj. Doporučuje se: * pro ty, kdo chtějí prohlédnout skrze osobní iluze blokující jejich růst a vývoj * pro ty, kdo potřebují odpočívat a relaxovat * pro ty, kdo si přejí zažít lehkou a prostorovou energii, zejména v době odpočinku (víkendy, oslavy, koupání, atd.) * pro ty, kdo mají potíže se spaním * pro ty, kdo jsou napjatí a neklidní

Velryba - Whale
Afirmace: Jsem duchovně otevřený a spojuji se s vyššími úrovněmi vědomí za hranicí pozemského. Pokročilá esence pro spojení s vyššími rovinami vědomí za pozemskou úrovní. Pro duchovní růst na nejhlubších úrovních. Zklidňuje a pročišťuje mysl a pomáhá spojit se s vyšší Inteligencí. Dává „větší obraz“ reality, jak může být vnímána z vyšších úrovní - na úrovních mezidruhového a mezigalaktického vědění a komunikace. Pro spojení s „věděním věků.“ Doporučuje se: * pro ty, kdo chtějí vylepšit svůj duchovní vývoj na nejhlubších úrovních * pro ty, kdo se touží spojit s univerzální moudrostí * pro ty, kdo si přejí cestovat za pozemskou rovinu a napojit se na moudrost minulosti, přítomnosti a budoucnosti * pro duchovní hledající * pro hluboce trpící, kteří potřebují rozšířit své vnímání reality * pro ty, kdo si přejí prohloubit své poznání vyšších úrovní * pro ty, kdo chtějí vnímat velký obraz reality

Veverka - Squirrel
Afirmace: Moje práce je mi hrou, všechny úkoly prožívám jako radostnou zkušenost. Podporuje člověka v nalezení dynamického spojení práce a hry. Zvyšuje uvědomění vlastního vnitřního dítěte plného života a učí přetížené lidi prožívat svou práci jako hru. Mění jakýkoliv úkol v příjemnou hru. Zlepšuje schopnost shromažďovat a uchovávat zdroje. Pomáhá plánovat a šetřit pro budoucnost. Doporučuje se: * pro ty, kdo ve svém životě potřebují propojit práci a hravost * pro workoholiky * pro ty, kdo mají finanční problémy * pro každého, kdo si chce v životě více hrát * pro ty, kteří se potřebují naučit šetřit peníze nebo jiné zdroje * pro ty, kdo jsou hodně zaměstnaní a už si neumějí užívat svůj aktivní život

Vlk - Wolf
Afirmace: Jsem propojen s ostatními, udržuji si zdravé osobní hranice a oslavuji žití v celistvosti, síle a vytrvalosti. Podporuje uzemnění a posiluje pocit Boží přítomnosti. Dává nám přístup ke schopnosti poznat svou pravdu. Pomáhá při urovnání vztahů a nastavení zdravých hranic mezi námi a ostatními. Posiluje laskavost a pocit sounáležitosti s komunitou. Podporuje správné činy. Kultivuje radostného ducha, sílu charakteru a integritu. Ctí celoživotní úsilí. Doporučuje se: * pro ty, kdo se neumějí bavit nebo mají potíže ve společnosti * pro ty, kdo se bojí navazovat vztahy * pro děti i dospělé, kteří mají sociální problémy * pro ty, kdo se potřebují naučit vymezit si osobní hranice * pro ty, kdo se bojí ztráty individuality ve skupině * pro ty, kdo potřebují rozvinout svou integritu

Volavka velká - Great Blue Heron
Afirmace: Jsem v klidu, v míru a v jednotě s Bohem. Klid a mír, duchovní napojení, uzemněná komunikace s Bohem

Vrabec - Sparrow
Afirmace: Nemám strach, jsem naplněn mírem a štěstím. Sladkost a něžnost, mírumilovná radost, bezstarostnost, vědění, že všechno bude v pořádku

Vrána - Crow
Afirmace: Pohybuji se mezi dimenzemi a otevírám se šamanskému mystériu Univerza. Šamanský učitel. Podporuje nás v nalézání a zdokonalování naší šamanské síly. Pomáhá nám vidět hluboko do podstaty reality. Podporuje rozvoj a prosazení naší hluboké intuitivní schopnosti. Pomáhá objevovat lekce paradoxů v našem životě. Pro pohyb mezi různými rovinami, pronikání za iluzi. „Otevři oči, otevři oči, nic není takové, jak to vypadá." Doporučuje se: * pro ty, kdo si přejí napojit se a zdokonalit se ve své intuici * pro ty, kdo chtějí rozvinout šamanský pohled na realitu, ve které je vše živé i neživé považováno za žijící * pro ty, kdo se chtějí naučit vidět za hranice každodenní reality * pro ty, kdo cítí neznámé spirituální volání a kdo se je učí následovat * pro ty, kdo si přejí cestovat mezi dimenzemi a kdo chtějí prohlédnout skrze nejvyšší iluzi, že fyzický a duchovní svět je oddělený

Vydra - Otter
Afirmace: Hraji si jako dítě, život je radostná a zábavná hra. Pomáhá nám najít v sobě hravé dítě. Udržuje nás v lehkosti a hravosti, i když řešíme vážné záležitosti. Podporuje projevení smyslu pro humor a smích. Vyživuje schopnost nebrat život příliš vážně. Vyzývá nás k prožívání života jako radostné a zábavné hry. Zvyšuje pocit svobody, lehkosti a radosti z bytí naživu. Doporučuje se: * pro ty, kdo chtějí prožívat více hravé radosti * pro ty, kdo jsou přepracovaní a potřebují se naučit odlehčit a hrát si * pro ty, kdo jsou deprimovaní nebo trpí chronickými obavami * pro ty, kdo se potřebují naučit, že život nemusí být těžký * pro děti vystavené rozvodovým traumatům * pro ty, kdo se potřebují naučit vystoupit z obtížných situací a snížit svůj emocionální náboj * pro ty, kdo jsou v pokročilém stádiu utrpení

Zajíc - Rabbit
Afirmace: Prožívám hojnost na všech úrovních života s tvořivostí a důvěrou. Podporuje vytváření hojnosti na všech úrovních našeho života. Podporuje a zlepšuje vrozenou tvořivost. Posiluje důvěru v naši schopnost tvořit život svých snů. Pomáhá nám čelit spoustě změn a aktivit v rušných obdobích. Podporuje tvořivost a projevení ve všech aspektech života. Doporučuje se: * pro ty, kdo si přejí probudit svou tvořivost a schopnost prožít život svých snů * pro ty, kdo chtějí vytvořit hojnost ve vztazích a financích * pro ty, kdo se připravují na početí dítěte * pro ty, kdo si přejí zlepšit své přirozené tvořivé schopnosti * pro ty, kterým chybí pocit, že si dokáží vytvořit hodnotný život * pro ty, kteří mají nedostatek peněz nebo prázdno v duši * pro ty, kterým chybí tvořivost nebo schopnost seberealizace

Zebra - Zebra
Afirmace: Cítím se celistvý a vyrovnaný, zbavuji se černobílého myšlení. Pro poznání mocného spojení protikladů v sobě samém. Pomáhá nám dostat se za hranici černobílého myšlení a zbavit se projekcí. Pro vidění skutečné pravdy za tím, co může na první pohled vypadat maskovaně nebo skrytě. Pomáhá nám zachovat si svou individualitu ve skupině. Vyživuje smysl pro komunitu, pospolitost a spolupráci. Doporučuje se: * pro ty, kdo si přejí sjednotit v sobě protiklady * pro ty, kdo chtějí překonat černobílé vidění a myšlení a prožívat hlubší pravdu * pro ty, kdo si potřebují uvědomit a opustit své projekce a dokázat vidět pravdu za tím, co zůstává na první pohled skryté * pro ty, kdo si přejí prohloubit spojení duchovního a fyzického světa a pochopit, že tyto dva světy tvoří neoddělitelný celek * pro ty, kdo hledají harmonii ve skupině * pro ty, kdo si přejí zachovat svou individualitu při skupinových akcích * pro ty, kdo se chtějí naučit odevzdat se, nechat odplynout ego a žít hlubší duchovní cestu

Žába - Frog
Afirmace: Prožívám každý den jako zázrak, přijímám změny jako konstantu svého života. Pomáhá nám prožít každý den jako zázrak, vnímat s důvěrou život jako zázračný transformační proces. Dává sílu a jistotu těm, kteří prodělávají dlouhodobé emocionální a duchovní změny. Rozvíjí přizpůsobivost změnám a transformacím jako trvalé součásti našeho života. Doporučuje se: * pro ty, kdo se potřebují naučit přijímat změny a transformaci * pro ty, kdo chtějí vyvinout své vnímání života jako zázračné zkušenosti * pro ty, kdo jsou zklamáni každodenními starostmi a chtějí se probudit do zázraku života * pro ty, kdo potřebují sílu a jistotu v obdobích hlubokých emocionálních a duchovních změn * pro ty, kdo se potřebují naučit přijmout to, že jedinou konstantou života je změna

Želva - Turtle
Afirmace: Jsem v bezpečí, uzemněný a chráněný. Pro prožití hlubokého uzemnění a jednoty se Zemí. Dává emocionální a duchovní ochranu, pomáhá cítit se bezpečně i ve složitých situacích a prostředích. Podporuje zaměření se na přítomný okamžik a péči o záležitosti, které je třeba řešit. Pomáhá nám zpomalit a vážit si přítomnosti. Dává oporu osamělým. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují emocionální nebo psychickou ochranu ve složitých situacích * pro ty, kdo se cítí zranitelní při kontaktu s určitými jedinci nebo s lidmi vůbec * pro ty, kdo se potřebují lépe uzemnit * pro ty, kdo se cítí odpojení od Země * pro ty, kdo se potřebují naučit zpomalit a vážit si přítomného okamžiku.

Žirafa - Giraffe
Afirmace: Vidím svůj život z uzemněné, jasné a vysoké perspektivy. Pro rozvinutí schopnosti vidět „terén svého života“ z vyšší, jasné a při tom uzemněné perspektivy. Zlepšuje duchovní rozvoj a vizi, současně s tím nás však podporuje v tom, abychom vše zažívali z dobře uzemněného středu. Podporuje nás ve vyhledávání blaha a „natahování krku“ pro dobro druhých. Doporučuje se: * pro ty, kdo potřebují získat nadhled nad svým životem * pro ty, kdo chtějí rozvinout svou schopnost duchovních vizí a duchovního růstu * pro ty, kdo se příliš soustředí na věci, které nejsou důležité * pro ty, kdo zodpovídají za dohled na druhé (rodiče, pečovatelky, nadřízení, atd.) * pro ty, kdo si přejí kriticky zhodnotit svůj život * pro ty, kdo se chtějí povznést nad každodenní záležitosti a vnímat jasně své okolí * pro ty, kteří mají problémy se sebevědomím proto, že jsou vysocí
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one