Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Energetická léčba

Léčba energií
Proč energie léčí? Základem hmoty je atom. Atom je složený z jádra a částic, které okolo tohoto jádra obíhají . Tyto částice drží u jádra energie. Tato energie drží pohromadě celý vesmír tak jak ho známe. Je potřeba obrovského úsilí, aby člověk oddělil částice od jádra - pak se uvolní obrovská energie. Tuto energii člověk použil nejdřív k ničení. Později se naučil ji používat i jinak. Je to nejsilnější energie jakou člověk poznal. Tělo člověka - a stejně tak jakýkoli předmět - je shluk jader a částic, které u sebe drží polarizovaná energie. Jakmile jakákoliv částečka našeho těla změní svou polaritu, naruší vazby celého organismu. Takto vzniká nemoc. Protože nemoc je vlastně narušená energetická vazba mezi jednotlivými částicemi těla je logické, že uvedení těchto energetických vazeb do původní podoby znamená vyléčení..
Můžeme léčit vlastní energií- automaticky to vlastně děláme všichni- když nás něco bolí, instinktivně na místo bolesti pokládáme ruku. Vlastní energii však můžeme vyčerpat-energie je pohon, na který fungujeme a když dojde pohon, je jasné že nastává "porucha"- oslabení, nemoc. Proto je třeba při léčení používat "Kosmickou" energii a vlastní tělo použít jako takový "kanál". kterým tato energie protéká. K tomu potřebujeme mít tento "kanál" čistý a otevřený. Každý kdo léčí energií by měl pravidelně čistit své biopole a energetická centra. "Zasvěcení" do jakéhokoli energetického systému léčby z vás kvalitní léčitele neudělá- je třeba stále udržovat své "nástroje léčby" funkční.

Nejjednoduší a zároveň nejsilnější způsob energetické léčby je napojení se na "Zdroj", "Absolutno" či "Boha"-každý používáme jiný název,ale jedná se o to samé-je to Zdroj, ze kterého jsme vyšli. Tento způsoben léčby se můžete naučit na meditačních seminářích Petra Chobota. Pomůcka která pomáhá je vizualizovat si vlastní tělo obrovské, lehké a průsvitné, plné této životadárné energie.

Různé systémy energetické léčby pocházejí od lidí, kteří tyto informace přijali tzv."chanellingem". Jejich kvalita je tudíž závislá na tom,kam až, či do jakých sfér (střední duchovní světy, vyšší duchovní svět, nižší astrální svět, střední astrální svět, vyšší astrální světy) je daný člověk schopen se napojit. Popisuji zde systémy, které používám já sama. Základem je vždy, že se napojím na "Zdroj", který "jistí" že energie bude skutečně léčivá- a potom používám určité symboly z těchto systémů. Každý člověk reaguje na něco jiného. Také pro různé situace lze použít něco jiného. Sama nejvíce používám samozřejmě napojení na Zdroj, dále klasické Usui Reiki, energii zvanou Snow White, Imara Reiki a na rozpohybování určitých záležitostí Dragon Reiki.

Odkaz je na meditaci Petra Chobota- Naplnění těla léčivou energií
Nejznámnější systém léčby energií je tzv. Reiki. Dnes někteří lidé tvrdí že Reiki již nefunguje. Že se natolik od jeho zrodu změnila energie na planetě Zemi že je již nepoužitelné. Dle mých zkušeností funguje stále. Vždy je v první řadě o osobu, která lečí, než o systém, kterým léčí. Dle legendy Mikao Usui přednášel na japonské univerzitě, a jeden z jeho žáků přišel se zajímavým dotazem, zde Mikao již někdy viděl důkaz umění léčit. Ačkoliv odpověděl, že ne, samotná otázka ho přivedla k velmi hlubokému přemýšlení nad danou věcí. Jeho touha po zjištění dané skutečnosti byla tak silná, že kvůli ní dokonce opustil univerzitu a rozhodl se pátrat ve starých pramenech. Když ani tato možnost nebyla úspěšná, rozhodl se k meditaci na místě síly, kde po 21 dnech dosáhl osvícení, a jemu samotnému byla dána schopnost léčit a uzdravovat, a to pouhým dotekem. Díky této své schopnosti nejprve pomáhal potřebným tím, že léčil žebráky, a teprve později založil první školu reiki, aby toto učení předával dále. Tento výklad je skutečně legendou, a tak se v průběhu slovního předávání několik věcí výrazným způsobem upravilo, což vedlo k tomu, že některé důležité detaily byly nesprávně interpretovány. Proto se na konci 90. let dvacátého století vydal Frank Arjava Petter najít skutečnou pravdu a detailně zmapovat život, jaký Mikao Usui žil.
Dle dostupných informací, díky nápisům na jeho pomníku a díky informacím od žijících příbuzných mohl sestavit jeho přesný životopis. Mikao Usui se narodil 15. 8. 1865, a to ve vesnici s názvem Taniai. Stejně jako mnoho dalších chlapců, i on získal vzdělání v buddhistické škole. Ve svém profesním životě často měnil profese, až se rozhodl postavit na vlastní nohy, a stal se poměrně úspěšným obchodníkem.
Během své čtyřleté krize, která započala v roce 1910, byl přiveden k myšlenkám hledání duchovního smyslu. Právě kvůli tomu došlo k jeho odloučení od rodiny, ale i ke konci jeho obchodnické kariéry. Stal se šintoistickým mnichem a vydal se na náročné putování po Japonsku. Právě z tohoto období pravděpodobně vznikla ona legenda, kdy ve městě Kjótu léčil chudé. Hlavním důkazem proti tomuto tvrzení je to, že v tomto období zde žádné chudinské části nebyly.
Mikao Usui pravidelně studoval získané buddhistické spisy, a snažil se praktikovat jednotlivé techniky, které vedli k rozšíření jeho vědomí i rozvoji osobnosti. Důvodem toho všeho byla snaha o shromáždění životní energie, která mu měla dopomoci k léčení druhých lidí, ale i sebe. Podrobil se tedy velmi zvláštní meditaci, kdy vystoupal na horu Kurama, kde se na dobu 21 dní ponořil do svého nitra, a to proto, aby konečně nalezl kontakt se zdrojem své životní síly – japonsky je tato síla nazývána jako „reiki“ (rei = životní / univerzální, ki = energie).
Bylo to přesně 29. března roku 1922, kdy Mikao Usui prožil zkušenost zvanou Satori, kdy spatřil zářivé světlo, které do jeho těla vstoupilo čelem, a on tak mohl být ve stavu změněného vědomí, a to po dobu několika hodin. Setkal se tak s Buddhou Dainichi Nyorei, který mu propůjčil schopnosti předávání a zasvěcování reiki. Po procitnutí se Mikao Usui cítil nejenom plný síly a energie, ale hlavně zcela čistý a svěží.
Nejdříve Mikao Usui praktikoval reiki sám na sobě, a teprve poté si otevřel vlastní praxi, která v Japonsku funguje dodnes. Ačkoliv sám nikdy medicínu nevystudoval, a neměl tak právo na užívání titulu doktor, řada lidí ho tak nazývala. A to nejenom proto, že dokázal léčit druhé, ale mnoho škol mu tím projevuje i úctu.
průběhu předávání svým žákům došel Mikao Usui k závěru, že jeho žáci bohužel nejsou schopni s reiki pracovat stejně tak, jako on. Přidal tak symboly a jejich mantry, které reiki charakterizují. Tyto symboly a mantry pochází ze starých dochovaných duchovních spisů. Součástí této výuky byly i pravidelné meditace a diskuze o základních principech reiki
Reiki se rozděluje na tři stupně (na internetu můžete nalézt i více stupňů či stupeň "velmistr"-to jsou hlouposti). První stupeň (do Aury je vložen symbol zvaný Čo Ku Rei)- slouží k léčení sebe i druhých přikládáním rukou. Druhý stupeň Reiki- do Aury jsou vloženy symboly Sei He Ki a Hon Sha Ze Sho Nen (některé školy ještě přidávají symboly Hart a Rama)- člověk může léčit druhé tzv. "na dálku"- vysíláním energie osobám, zvířatům či do situací (např.cesta nebo zkoušky apod.), které jsou od nás vzdáleny). Třetí stupeň lze rozdělit na dvě části- tzv.léčitelský, kdy léčíme druhé a "učitelský" , kdy do tohoto systému "zasvěcujete druhé". Do Aury se "vkládá" symbol zvaný Dai Ko Mio (některé systémy i symbol Halu). Jelikož tento systém pochází z Japonsky, symboly se podobají japonskému písmu.
imara_m.jpg
Mikao Usui
Mikao Usui
Spirit Reiki
vzniklo tvz. "chanellingem", čili napojením sebe sama na Vyšší duchovní světy. Jeho "matkou" je Linda Jean Horton-tyto informace jí byly předány 19.4.2003. Spirit reiki používá symboly z Usui reiki, které jsou doplněné o nové symboly předané právě k této energii. Spirit reiki bychom mohli volně přeložit jako obnovení Ducha reiki.
S použitím nových symbolů lze otevřít paprsek hojnosti, obnovit harmonii v životě, při nejasných situacích odstranit chaos. Specifické symboly pro duchovní růst pomohou dosáhnout nejvyšších duchovních cílů zvolených pro tuto inkarnaci, duchovní upevnění bez ohledu na vyznání konkrétní víry.
Spirit reiki lze používat jednak pro léčení – když nám uniká smysl života, máme bolest na duši, deprese, chmurné myšlenky apod. Také na tělesné úrovni může pomoci od nejrůznějších bolestí. Další rovina této energie je v duchovním růstu.
Linie Spirit reiki je v podstatě prohloubením – nebo-li dalším pokračováním na duchovní úrovni Usui reiki. Používá 2 symboly z Usui reiky a je doplněna o další 4 symboly.
Zesilovač
Vzdálenostní symbol
Dosažení nejvyšších duchovních cílů
Ochrana a propojení Duše s Bohem
Obnovení a zesílení toku hojnosti
Obnova a nastolení jasnosti
Reiki6.JPG
Seichim reiki
Slovo Seichim pochází s egytského slova "Sekhem" což v překladu znamená "síla všech sil". Je mnoho překladů slova Seichim (SKHM), ale vždycky znamená Moc a sílu v duchovním slova smyslu. Moc, oltář, přirozená síla, vitální síla, vitální síla člověka, jakákoliv duchovní či psychická síla, místo Bohů, Bůh oltáře, nebo místo, kde sídlí Bohové, tedy Místo síly. I když tato energie má egyptské znaky a kořeny, tak ji Patrick Ziegler ("tvůrce" této metody) jako takovou nepropaguje. Seichim je energie více orientovaná na skupinu a jeden z jejích úžasných aspektů je, že podporuje vývoj člověka a přináší nové vhledy a nové způsoby použití energie. Toto je pravděpodobný důvod, proč se tento systém tolik přizpůsobuje a mění skrze celou svou cestu od vzniku, lidmi, kteří tuto energii používají. Také Kathleen Milner (Tera Mai Seichem) si tento systém přizpůsobila a vytvořila si svůj vlastní.
SEICHIM bylo původní jméno systému a název SEICHIM prošel mnohými změnami od chvíle, kdy byla tato energie znovu objevena Patrickem Zieglerem v roce 1980. Nyní tu je: Seichem, Seichim, Sekhem a SKHM. Většina lidí používá jiné symboly a způsoby zasvěcení. Seichim je způsob, jak se Patrick propojuje a pracuje s energií. Nové jméno také skoncovalo se zmatkem, který se vytvořil kolem toho, jak se to vlastně píše.
Zasvěcení do Seichim je podstatně silnější a intenzivnější než Usuiho Reiki. Pomáhá zlepšit a zvýšit léčivé schopnosti, lépe otevřit léčivý kanál mistra, včetně vlastního duchovní růstu. Tento systém obsahuje celkem 8 symbolů a pomáhá mimo jiné zvýšit energetický potenciál, zvyšuje tělesné, emocionální a duševní aspekty bezpodmínečné lásky, rozpouští zármutek, smutek, stres a jiné bloky, vyrovnává Jin a Jang, a zvyšuje spojení mezi Středním a Vyšším Já.

I. stupeň:
Tento stupeň zahrnuje veškeré učivo, týkající se Seichim reiki. V tomto prvním stupni je vlastně probíráno učivo, které jiní mistři zařazují až do té třetí úrovně. Podmínkou pro I. stupeň Seichim reiki tedy je, že žáci musí již mít za sebou I. a II. stupeň reiki Usuiho systému.
II. stupeň - Mistr/Učitel:
Předpokladem pro toto mistrovské zasvěcení je Mistr/Učitel v Usuiho systému reiki.

Sekhmet seichem

Bohyně Sekhmet je často vyobrazována jako bohyně s lví hlavou, je dcerou boha Re a je také asociována s okem boha Re. V mýtu „Zničení lidstva“ byla bohem Re stvořena z čistého hněvu zuřivosti, aby zlikvidovala lidstvo pro jejich neloajální řeči proti jeho osobě. Změnila se ze své mateřské formy (Hathor) a stala se z ní řádící lvice. V mýtu byla zastavena trikem, kdy vypila obrovské množství obarveného piva, které vypadalo jako krev. Během jejího opileckého spánku si Re vzal zpět svůj hněv a zuřivost a transformoval svůj hněv v klid a svoji zuřivost v radost… Když se Sekhmet vzbudila, tak zapomněla na svoji smrtící misi a vrátila se zpět do svého mateřského aspektu. Někteří tvrdí, že do formy kočíčí bohyně Bastet. Sekhmetino jméno znamená „Mocná a silná“ a její kněží jsou považování za „doktory léčení“, jelikož je také známa jako ta, která přináší nemoce a démony, aby se utišil její hněv. A protože byla utišena pivem, tak je také asociována s konzumací piva a vína.

Sekhmet Seichim propojuje s bohyní Sekhmet, kdy vám Sekhmet pomůže se stát Mistry v léčení a pomůže se zbavit potlačených emocí, frustrace, ale také potlačené sexuality. Dokáže vám dát větší odolnost vůči temným silám, jelikož jim sama vládne. Tento systém je fantasticky jednoduchý a přináší přímý kontakt se Sekhmet, která vás sama povede.


Obsahuje 3 jednoduché symboly. Sekhmet Seichim je určen lidem, kteří již umí s energií pracovat.
Seichim_Reiki.jpg
Archangelic seichim reiki
Energie Archangelic Seichim jsou překrásné . Archandělé (Bytosti Světla) zesilují a podporují transformaci, kterou Seichim nabízí a dohromady dají nádherné prožitky a skvělé výsledky.

Jsou čtyři Archandělé, na kterých se skoro všechny víry shodnou. Jsou to Rafael, Gabriel, Michael a nejvíce se všechny shodují na Urielovi. U ostatních jsou jisté rozpory. Vypadá to, že téměř každá víra má svoji skupinu Archandělů což je docela úsměvné. Lze je dohledat v islámských, asyrsko-biblických, židovských, kabalistických, ve Svitcích od Mrtvého moře a gnostických zdrojích. Podle Apokryfů, Svitků od Mrtvého moře a biblických zdrojů je sedm shodně pojmenovaných archandělů.
Jsou to Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Ramiel (Jarahmeel), Raguel a Sahel. V Enochově knize Apokryfů - kapitola 20 jsou popsáni následovně: „A toto jsou jména svatých andělů, kteří se o nás starají. Uriel, jeden ze svatých andělů, který vládne nad světem a Tartarem.
Rafael, jeden ze svatých andělů, který vládne nad duchem člověka. Raguel, jeden ze svatých andělů, který se bojuje za svět světla. Michael, jeden ze svatých andělů, totiž ten, kterému je přiřknuta nejlepší část lidstva a vláda nad chaosem. Saraqael (Sariel), jeden ze svatých andělů, kterému je přiděleno vládnout nad duchem – ti, kteří hřeší v duchu. Gabriel, jeden ze svatých andělů, který je nad rájem, hadem a cherubíny. Remiel, jeden ze svatých andělů, kterému Bůh přiřknul „ty, kteří povstanou.“
archangel_raphael21.jpg
Tantra reiki
Toto je mocné zasvěcení, ve kterém se jedná o ovládnutí tvé sexuální energie a sexuální energie tvého partnera-ve smyslu práce s touto energií, nikoli ovládání partnera . Má za cíl pod vedením Vyššího Já vést a přeměnit veškerou sexuální energii.
tantra-2-1.jpg
Imara reiki

Vnitřním zrakem je možno ji vidět v růžové či světle zelené barvě nebo ve vínově červené, ve které probleskují zlatožluté paprsky. Ale mohou se objevit i jiné barvy. Aplikací energií Imara reiki probíhá silné duchovní propojení s bytostmi Světla, s anděly a s archanděly či nanebevzatými mistry - a to nejenom u terapeuta, ale i u léčeného.
IMARA je známá tím, že dokáže vyřešit problémy minulých životů a různých bloků a traumat z minulosti. Umí spálit i magii a voodoo toho nejtěžšího kalibru. Zatímco jogíni říkají, že karmu "vaří", tak Imara Reiki je skutečný "spalovač" karmy. Meditace s Imarou pomáhají zprostředkovat poselství z podvědomí, z astrálního světa či jiných dimenzí. Spousta uživatelů má z již uvedených důvodů silné a trvalé spirituální spojení s nanebevzatými mistry, s anděly, archanděly atd.
Imara je forma energie reiki, která vibruje na vyšší energetické úrovni, než která je známá v tradičním systému reiki. Tuto energii je možné zažít jen tehdy, pokud jsme již přijali mistrovské zasvěcení v tradičním systému reiki (nebo pokud jsme skutečně napojeni na Vyšší duchovní světy). Mnoho uživatelů Imara reiki přiřazují tuto energii k úrovni 5, přičemž tradiční Usui-reiki je hodnoceno úrovní 1 – 3 a karuna-ki reiki je hodnoceno úrovní 4.
Imara je intenzivní energie a je charakterizována následujícími znaky:

- Imara nepotřebuje symboly

- Imara používá odlišnou, avšak jednodušší cestu, jak zasvěcovat

- Imara je specializována k léčení zátěží z minulých životů

- Imara pracuje velmi dobře při rozpouštění potlačených problémů

- Imara tě může osvobodit ze zranění emocionálního těla

- Imara používá velmi jednoduchou, avšak intenzivní metodu léčení na dálku

- Imara může být použita pro navázání kontaktu s anděli , světelnými bytostmi a duchovními vůdci

- Terapie Imary velmi často pomáhají při přijímání poselství z podvědomí a při jejich vysvětlení

Barton Wendel channeloval energii Imary. On a jeho brtr Geoffry připravili Imaru pro lidi tak, jak je dnes předávána.

Imara znamená „více“ … v souvislosti s vyšší vibrací energie
imara1.jpg
Dragon reiki

Dračí reiki I:
O dracích je napsáno hodně pohádek i bájí, ve kterých jsou draci popisováni s různými vlastnostmi. Jsou silní, krutí, stateční, nápomocní, inteligentní a moudří.
Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši. Existují draci: ohně, země, vzduchu a vody. Bývají i v postavení jako strážci domů; vzácných pokladů, které se dají nalézt jen za určitými branami.
Střeží přechody z ohně do světla; z vědomí do moudrosti. To je převážně prezentováno v západních kulturách. Ve východních kulturách, jsou draci považováni za nebeské posly, kteří střeží obydlí a poklady božstev a vládnou nad veškerými ostatními silami.
Existují také formy draků jako: draci hromů, draci mraků a deště, draci země, kteří čistí řeky. Císařští draci ochraňují císařství a obdařují jej nejvyšší mocí. S draky, kteří vládnou síle Yin a Yang se setkáte ve východním učení Tao. Mistrovi, který se naučil vládnout této síle, se říká "ten, kdo umí jezdit na drakovi", neboli "dračí jezdec".Mocná ochrana, dokonalost, nadřazený zrak, nejvyšší štěstí a nejvyšší moc i síla je daná tomu, kdo je zrozen pod silou draka.
Silová linie země, Leylines (Lejlajns), je nazývaná dračí stopou. Energetické body těla, jsou nazývané dračí body. Přibývající a ubývající bod měsíce v horoskopu je dračí síla. Ona prozrazuje odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Draci mají mocné síly, které v nás dřímají . Čím častěji je budeme následovat, tím více se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. Moc je ve své podstatě neutrální energie. Důležité je za jakým účelem ji člověk použije, jestli ji ovládá nebo jestli ona ovládá jeho. V dračím Reiki se snažíme s touto silou zase spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti, vnímat věci, které se skrývají za clonou.
Dračí reiki je jedna z cest, která vám v tomto procesu může pomoci, abyste dosáhli tohoto cíle. V tomto zasvěcení se naučíte pracovat s těmito symboly:když chceme něco změnit nebo transformovat
pro vyrovnání elementů v těle, duši, i duchu ,na zesílení či aktivaci spojení mezi tělem, Vyšším Já a vnitřním dítětem ,na sjednocení dvou různých sil do jednoty ,sjednocuje, posiluje, vyrovnává a dokončuje - tělo – duši – ducha ,nechá rozsvítit vaše srdce ,síla, moc, klid, moudrost, život, mír a světlo - mistrovský,
Kdo může být do tohoto systému zasvěcen?Ten, kdo je již mistr-učitel jakéhokoli systému Reiki či energií.

Dračí reiki II

Paní Shihan Chisara po zasvěcení do Dračí Reiki vychannelovala dalších pět symbolů, takže tento stupeň berte jako nástavbu nebo rozšíření či prohloubení práce s Dračí Reiki.
Při práci s těmito symboly zde dochází ke spojení a spolupráci s jednotlivými draky, jejich kvalitami a schopnostmi.
Tyto symboly nám umožňují tyto schopností draků využívat cíleněji a efektivněji nebo také vyrovnat nebo transformovat vlastnosti, které se nám na nás nelíbí prostřednictvím jiných dračích sil.
V původním dračím reiki se draci rozdělují do kategorií: ohniví, zemští, létací (vzduch) a vodní. Další kategorii představují draci zlatí. V tomto zasvěcení se naučíte pracovat se symboly těchto draků:
draka země
draka ohně
draka vzduchu
draka vody
zlatého draka
imagesCA9IPD0K.jpg
Hawaiian Huna Reiki - havajská huna reiki

úryvky z manuálu:
Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha a fyzična a emocí.
Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já, středního já a vyššího já. Tím se nabízí hluboká a krásná filozofie, život v hlubokém středu, kdy můžete milovat lidstvo, přírodu a sebe jako součást harmonického vesmírného společenství.
Huna je mnohem více než filozofie, je to cesta života, dává praktické návody velmi jednoduché, přesto hluboce transformativní.
Huna, na Havaji ve své nejčistší formě je uměním spojení člověka s jeho vnitřní moudrostí. Porozumění jejím principům dává možnosti využití archetypů, neboli sedmi principů Huny. Je to způsob léčení a harmonie skrze sílu mysli. Toto léčitelské umění a spojení přírodních věd dává koncepci začlenění mysli, ducha a těla. Pomáhá poznávat a využít naše vlastní vnitřní schopnosti.
Sedm principů Huny:
Ike - svět je to, co si myslíme, že je
Kala –nejsou limity, vše je možné
MAKIA -Energie teče tam, kam jde pozornost
MAnaWa –v přítomnosti je síla
ALOHA - láska je být šťastný
MAna –všechna síla pochází zevnitřř
PONO –míra účinnosti je pravda

Co je Huna reiki?
Huna Reiki učí nás oslavě života na materiální rovině, sloučení záležitostí ducha a hmoty, duch převyšuje hmotu.Huna Reiki zasvěcení je program k otevření se energiím, esenci duchovního světla, Duchovní světlo samé na rovině hmoty,
Techniky jsou navržené k podpoře vyššího uvědomění a duchovního růstu, k souladu s jednotou a k usnadnění pochopení a prožití, že vše je jedno.
Huna Reiki vám dá nástroje ke chtění a vůli pracovat s Hunou v dnešní moderní době. Není magickým lékem a neučí všechny stránky Huny.
Zasvěcení obsahuje tři symboly:
Symbol Huna srdce-Toto je symbol spojení vašeho záměru a manifestace, přinese naše sny spolu s magnetizací a mírem na zemi.
HUNA reiki – posvátný symbol světla-Je to oznámení nového věku duchovního vzestupu, vzestup energie do nové oktávy, drží čisté vibrace lásky, světla, harmonie a míru, které vyzařuje ke všemu.
Manifestační symbol-Jedná se o techniku programování cílů , vytvoření hmotných věcí a uskutečnění pozitivních myšlenek

Technika světelného spínače
Manifestace
technika kruhu....meditace, afirmace....Jestliže užíváte HUNA , pracujete klidně , vaše úsilí je korunováno úspěchem .Jestliže do své činnosti zahrnete pomoc pro někoho jiného , podpoříte rychlejší a lepší dosažení Vašich vytčených cílů .
Motto : „ŽIJTE ŽIVOT TAK , ABY BYL UŽITEČNÝ A OPROŠTĚN OD ZRANĚNÍ „ .
HUNA znamená „tajemství“ , Vy nyní znáte tajemství , jak dostat to , co potřebujete a po čem toužíte .“Silná touha po požadovaném výsledku prudce zvyšuje energii . Jestliže jste nedůslední a nezainteresovaní na dosažení výsledků , je menší naděje , že vytčeného cíle dosáhnete ............
huna.jpg
SNOW WHITE (sněhobílá, čistá energie)

Tato linie nepoužívá žádné symboly, jedná se o čistou energii. Používá se jako reiki, buď samostatně nebo můžete kombinovat i s jinými liniemi reiki. Naladění na energii provádějte v souladu se svým Vyšším Já, záměrem. Nejsou potřeba žádné speciální rituály.
„Před 3 000 lety přišel do jedné malé druidské vesničky muž, oblečený v čistý bílý šat a učil léčení…byl to Ježíš u učil nás léčení se světlem.“ Linda Jean Horton-"matka" této energie. Energie starých Druidů spojená s energií "velkého šamana" Ježíše z Nazarethu.

Energie je to taková jemná, příjemná a milá, je pro každého
1631MTk.jpg
oblicze-pana-jezusa-odtw-przez-nasa.jpg
Unicorn Energy Healing System

Unicorn Energy Healing System (léčebný systém energie jednorožce) vás uvede do tajemných a jedinečných energií mystických jednorožců.Většina lidí považuje jednorožce za fantazii a magické bytosti z pohádkových dětských knížek, ale skrze meditaci lze navázat kontakt s těmito nádhernými bytostmi. Lze se potkat se s čistou láskyplnou energií, se svou vlastní láskou

část meditace z manuálu:
Vizualizuj se v začarovaném lese, obklopen/a zpěvem ptáků a stromy, které se jemně kolébají v teplém, příjemném vánku, který můžeš cítit na své tváři. Vstupuješ do lesní krajiny lidmi nedotčené a čisté, plné krásných stromů, kvetoucích keřů, mechu a květin. Přicházíš k jednorožcům. Čekáš až k tobě sami přijdou.Poté, co jsi chvíli stál/a u toho jednorožce, dotkne se tě velmi jemně svým rohem v oblasti tvého třetího oka a ty cítíš, jak se ve tvém těle rozšiřuje božská léčivá energie!
a82a23a2935e2519d5f587d8a071a88d.jpg
Elenari Healing System- léčení z říše víl-přírodních elementů

Tato energie se předává takzvaným „výměnným systémem“. Žádné peníze nebo jiné prostředky zde neslouží jako výměna pro předání tohoto systému. Elenari Healing není systém reiki. Neobsahuje žádné symboly z Usui systému. Také nemá mistrovskou linii, která odkazuje na Usuiho nebo jiné systémy. Může se předávat bez jakéhokoliv předpokladu nebo znalostí s energiemi. Není zapotřebí mistrovského stupně z jiného léčivého systému nebo jiného druhu Reiki.
Tato energie pochází s vyšších úrovní starobylých zdrojů, vyšších zdrojů, boha, bohyně, hvězdné říše.
Je to jednoduchý systém při používání, protože využívá našich schopností vizualizace a náš úmysl nejen léčit, ale také předávat tento systém ostatním. Spojení s touto energii je vázané se zemí a hvězdami.
Práce s tímto systémem nám ujasní důvod proč jsme zde, na zemi. Otevře dveře k novému spojení s říší víl, která je zase původem Elenari. Kromě toho pomůže k většímu otevření náhledu na přírodu – spojení s matkou Zemí poroste a rozšíří se, pokud se budete chtít vydat na tuto cestu. Tento systém představuje původ přímého a silného léčení a to v každém stupni. Už od samého začátku může být energie posílána na dálku.
Zasvěcením do prvního stupně dochází k většímu otevření se lásce směrem nahoru a dovoluje energii lásky prostupovat do vašich duchovních těl a pročištťvat čakry.
Druhý stupeň vám přináší energie soucitu. Zasvěcení vám do vědomí přinese nové spojení s matkou Zemí a celou její silou.
Třetí stupeň je Branou k osvícení. Je to ukončující stupeň Elenari Healing Systému - vchod pro vyjasnění uvnitř systému.
Toto zasvěcení je pouze nabízeno. Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu.
large.jpg
Napojení se na Archetypální bytosti- tzv. Božstva- Abundie, Dana a Athéna

Abundia
V keltské a starogermánské mytologii se jí říkalo Domina Abundia a byla opěvována v mnoha středověkých básních.Abundantia se jí říkalo v římské mytologii, tj. Bohyně nadbytku. (Abundans = přetékat).Mnohokrát vidíme její obraz s rohem hojnosti, ze kterého vylévá v hojném množství peníze a ovoce. Abundie prolétává v temnotě nocí louky, kde obohacuje rostliny léčivou silou, a nechává rozkvétat květy v nádherných barvách. Navstěvuje také stáje zvířat, dává jim zdraví a sílu. V domech rozdává bohatství a blahobyt. Zasvěcení je lehká jemná energie, manuál obsahuje mnoho tipů, jak energii používat, vlastně obsahuje návody na rituály.Možná právě to nás odradí od zasvěcení, ale přiznejme si - necítíme právě v tomto odporu ty naše prográmky, osobnost, která nám napovídá, že to nemá smysl, je to k ničemu... stejně se to nezmění?Možná je to jen taková hra, ale když si správně hrajeme, tvoříme lehké energie, příjemný pocit, věnujeme se svému problému s lehkostí, tím se v podstatě léčíme a tvoříme nové postoje, nová kouzla - když ta stará přesvědčení, co už od našich předků fungují jako magie, získáme pro sebe nové programy, nové vědomí sebe sama a máme lepší východisko.

Dana, mocná keltská bohyně
učm se královské důstojnosti, sebevědomí, sebeúctě:
„věnujte se naladění na ideje vesmíru, hledejte a snažte se pochopit sebe sama, vaše já, osvobozené od her podivností programů země, strach, který vás ničí, krása, která vás míjí, blahobyt, o kterém sníte, nesplněné touhy, které vás blokují,ctíte sebe sama? Ctíte svůj prostor? Ctíte své srdce? Vaši podstatu? Víte odkud pochází vaše bolest? Víte kdo skutečně jste? Ty sám/sama? Je tvůj projev skutečně tvým projevem? Nebo jen návykem, zvykem, vycházející ze starých přesvědčení? Odráží tvůj život právě tebe?Hledáte a nacházíte tvořivost? Prosperitu?

Athena
"Aténa, jako starořecká bohyně moudrosti, vám může nabídnout schopnost rozpoznat skutečné úmysly těch, kdo by vás mohli chtít využít. Pomůže vám pochopit věci ze širší perspektivy a vidět je takové, jaké skutečně jsou." Jinak je to rozmazlovací, krásné a každý má takové výsledky, jak sám pracuje.
large (1).jpg
Athena
Athena
Danu
Danu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one