Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Energetická centra

čakry

čakry

Energetická centra
čakry

čakry

čakry-mozek
čakry

čakry

čakry
čakry u zvířat

čakry u zvířat

čakry u zvířat
Energetická centra jsou brány do našich životů-dle kvality těchto center vytváří vlastní život- pokud máme v některém centru bloky působí to samozřejmě komplikace v životě. Vlastní prací však můžeme kvalitu těchto center neustále zvyšovat a tím i kvalitu našeho života. Pomocí meditace- třeba vlastní meditace (dole jsou stručně popsané témata všech center na které můžeme vytvářet meditace, nebo můžete použít řízenou meditaci Petra Chobota - Základní aktivizace center a Hlubší aktivizace center lze koupit na http://www.mutual-help.eu/rozvoj-schopnosti-cd.html či navštívit některý z jeho seminářů.) K čištění energetických center lze také použit i metodu Osobní totem, kterou popisuji na těchto stránkách

informace z větší části pocházejí ze skvělé knihy Člověk jako víceúrovňová bytost od Jany Brzobohaté a Antonína Červeného -www.agapebrno.cz a samozřejmě z vlastního života.

Vstup do1.energetického centra, tzv."čakry" je v dolní části páteře. Tato oblast souvisí s celkovou vitalitou, živatoschopností (schopností čerpat energii z přírodních zdrojů), s pohlavní silou, tělesným magnetismem, s kvalitou krve... Při čistém 1.energetickém centru je člověk zdravě sebevědomý, sebejistý, má správné propojení se Zemí. Projevuje se radostí ze života, vděčností za život.Při poruchách tohoto centra se člověk v rovině hmotnosti a fyzična projevuje nejistotou, má pocit nedostatečné opory a jistoty. Cítí nechuť k překonávání překážek, má strach z rizika, strachuje se o svůj život, je netrpělivý nemá dostatek ctižádosti.
1.energetické centrum se projevuje schopností čerpat energii z přírodních zdrojů, s tělesným magnetismem, s pohlavní silou. Zde se nachází naše "schopnost přežít", sebeúcta, sebejistota, pocit správného spojení se Zemí. Radost ze života, vděčnost za život, schopnost překonávat překážky, trpělivost.Tato oblast má vliv na krvetvorbu a kostní dřeň. Je spojená s moudrostí delfínů. Při otevření základní čakry se aktivuje energie kundalini, jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Získáváme jasnost, vhled a sebevědomí. Je spojená s fyzickým tělem, vylučováním, nohama a kostmi, dále s kmenovou sílou a skupinovou příslušností, tématem přežití, hmotným světem a Zemí. Užíváme zdravý rozum, máme zdravý vztah k financím a každodenním odpovědnostem a spontánně začínáme nové aktivity. Jsme zdraví, máme schopnost přirozeného sexuálního kontaktu, který je v souladu s dalšími aspekty života. Je to čakra radosti a jak se začíná otevírat, rozněcuje světlo, které je v buňkách těla. Pokud žijeme v radosti a spokojenosti, místo abychom bojovali o přežití, náš postoj k životu se zjemňuje a více mu důvěřujeme, svítíme a jsme plně odpovědni za svůj život. Tato čakra nás otevírá galaktickému vědomí a z tohoto místa jsme spojeni se Zemí. Nadledvinky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se základní čakrou, produkují adrenalin jako odpověď na boj. Pomáhají uvolňovat nepotřebné látky, podporují ledviny, a proto, když jsme ve stresu, zadržujeme v těle tekutiny. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

Meditační okruhy pro 1.energetické centrum
Cítím dostatek vděčnosti za život, i když se potýkám s problémy?
Nevydávám velké množství energie pro uspokojení svého ega?
umím ekonomicky hospodařit s časem? (rozlišit věci hlavní a vedlejší), nepodléhám náladám, rezignaci a pasivitě?
Snažím se zlepšit stav své fyzické kondice?
Snažím se o dostatečné propojení s přírodou a jejími energiemi? (pobyt v přírodě)
Nepropadám některým lákavým formám konzumního života?
Neoslabuji svou vitalitu přílišnou konzumací alkoholu, syntetických drog, nikotinem či častým užíváním léků proti bolesti?
Zvyšuji pravidelným cvičením svoji obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu?
Snažím si nepřipustit ve svém životě žárlivost, urážlivost a sebelítost?
Umím si vyčlenit čas pro jiné aktivity než je každodenní práce v domácnosti nebo v zaměstnání?
Vedu harmonický rodinný život?
Neplýtvám potravinovými výrobky, přírodními zdroji,vodou, elektřinou a dodržuji ekologicky únosný limit spotřeby zdrojů?
Umím využívat energii v denních biorytmech svého těla při práci i odpočinku?
Projevuji dostatek optimismu a radosti ze života?
Hospodařím rozumně s vlastními silami a energií?
Nepropadám často lhostejnosti, lenosti a nepořádnosti?
Neriskuji často ve svém životě, nepřeceňuji své síly a nezanedbávám své zdraví?
Dbám na správnou výživu?
Využívám znalostí přírodních zákonů, které se týkají čerpání energie a vibrací ze slunce, vody, vzduchu, země, kamenů, stromů a živé přírody?
2. energetické centrum se nalézá v podbřišku- má souvislost s tělesností, sexualitou, něžností, humanitou a týká se mezilidských a partnerských vztahů. Ve fyzickém těle souvisí s močovou soustavou a pohlavními orgány. Poruchy v tomto centru souvisí s neschopností sexuálního života a absencí něhy, jako odpor ke kontaktu s lidmi a partnery, odmítání smyslnosti, absence úcty k mateřství, otcovství, k opačnému pohlaví a celkově nízkými emocemi sexualitou, něžností, humanitou, týká se mezilidských a partnerských vztahů. Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii. Zde se nachází oblast mateřství, otcovství.

Meditační okruhy pro 2.energetické centrum
Nechybí mi duševní a duchovní kontakt se vším živým?
Vedu harmonický rodinný život, mám správný přístup k rodičovství ?(nesouvisí to s tím, jestli mám či nemám biologické děti-je to téma rodičovství)
Jak často si povídám se svými dětmi nebo se svým partnerem?
Nepovažuji své dítě nebo partnera za svůj majetek?
Jsem si vědomá plné zodpovědnosti za své činy?
Vážím si své osoby jako bytosti s lidskou důstojností?
Ovládám své sexuální síly, aby neklesaly na úroveň pouhého sexuálního pudu?
Nepraktikuji sex pouze z povinnosti nebo pro výhody a zisk nebo jako prostředek manipulace s jiným člověkem?
Nechybí mi duševní spojení v lásce, tělesném kontaktu a sexualitě?
Neprosazuji své ego na úkor druhých?
Mám úctu ke svému tělu a k druhému pohlaví?
Netrpím přehnanou sebekritikou?
Jsem k sobě upřímná/ý
Prožívám své city naplno?
Dokáži své city sdělit jiným?
Mám dobrý kontakt a vztah ke svým dětem a partnerům? Jsem jim dobrým "vzorem"? Netýrám je psychickým nebo fyzickým nátlakem? Jsem k nim úměrně náročná/ý a jsem jim oporou?
Věnuji dost času a prostoru jejich rozvoji a seberealizaci? Znám jejich problémy a touhy? Nepraktikuji špatnou výchovu? (např.opičí láska)
Existuje alespoň jedna osoba kterou miluji?
Netrpím osamělostí, protože příčina je ve mě?
Umím se učit od druhých lidí?
Umím nést plnou zodpovědnost za své činy?
Nejednám proti řádu lidských hodnot,tj.respektuji morální principy?
Uvědomuji si svůj hodnotový žebříček?
Co mám pro mě větší váhu-láska, přátelství, seberealizace, majetek, hmotné věci?
Umím otevřeně vyjádřit svůj názor, i když se neshoduje s názory většiny?
3.energetické centrum se nalézá v oblasti sleziny. V rovině fyzického těla souvisí s trávicí soustavou a její poruchy se odrážejí v nedostatku individuality-člověk se skrývá za masu lidí, nebo naopak při hyperfunkci se může projevit jako tyran. Poruchy souvisí s neschopností při sebeprosazování, závislosti na hmotných věcech, závist a zraňování ostatních tvorů. Neúcta k přírodě a ke zvířatům, popř.strach z nich (strach z bouřky, ze psů apod.) Otevřené centrum se projevuje citlivostí na astrální vlivy (schopnost astrálně cestovat). V břiše je také centrum "minulých inkarnací"- zkušenosti a prožitky z minulých inkarnací. Centrum vůle a schopnosti dosahovat vlastních cílů.3.čakra-vstup do této oblasti se nachází v oblasti sleziny. Souvisí s trávicí soustavou, s individualitou, vůlí, schopností prosadit se, s úctou k přírodě a zvířatům, s citlivostí na astrální vlivy. Když je zablokované člověk bojuje se závistí a závislostí na hmotných věcech. Oblast mezi 2.a 3. čakrou je vstupem do prožitků z minulých životů a celkově vstupem do "nevědomí".Je spojená s žaludkem a slinivkou. Je spojená se schopností postavit se někomu a bojovat za sebe a s tématem osobnosti. Při otevření čakry vysíláme klid, moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace a lidi, uvolňujeme strach jiných lidí. Lidé se s námi cítí v bezpečí. Čím více uvolníme strachy, které se ukládají v solárním plexu, tím silnější napojení získáme ke své síle, sebevědomí a moudrosti. Vibrační vlny pak solárním plexem volně prochází a my se cítíme uvolněně, klidně a napojeni na moudrost, nezávisle na vnějších okolnostech. Přes 3. čakru je naše fyzické tělo spojeno s éterickým tělem, dostává se nám přístup k moudrosti minulých životů a spojení s jinými galaxiemi, čímž se stáváte pro Zemi Ambasadorem. Slinivka břišní je žláza s vnitřní sekrecí, spojena se solárním plexem, tato žláza má vliv na hladinu cukru a výživu těla. Vylučuje inzulín a enzymy zajišťující trávení. Souvisí s přijetím a umožňuje nám čerpat " emocionální a mentální sladkosti", tedy pustit si k tělu příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění a respekt.

Meditační okruhy pro 3.energetické centrum
Žiji v souladu sama se sebou a v kontaktu s ostatními bytostmi?
Umím se srovnat sama se sebou a se svými chybami z minulosti? (umím odpustit a oprostit se od pocitu křivdy?
Plním základní povinnosti ve vztahu ke své rodině?
Umím se ovládat ve vypjatých situacích bez zloby,zuřivosti,vzteku a agresivity?
Umím pomáhat slabým a nemocným a nepropadám nad nimi smutku z jejich situace, účinně jim pomáhám a vlévám do nich optimismus i za vážných okolností?
Jsem spokojena/n se svou prací a mám vnitřní pocit, že v ní využívám svých schopností?
Nezanedbávám svůj vzhled a snažím se vypadat dobře?
Spojuji rozumové poznání života s duchovním citem a touhou po harmonii?
Nejsem příliš zaměřen/a a upjat/a na svoje zdravotní problémy na úkor ostatních hodnot v okolí?
Usiluji o pravdivé poznání života, světa a Vyššího řádu?
Posiluji neustále jas svého nitra-svůj optimismus?
Mlčím k páchání bezpráví ve svém okolí?
Umím obdarovávat své okolí probuzením, drobnými dárky a přinášet radost jiným?
Snažím se o vnitřní harmonii a rovnoměrnou distribuci svých fyzických a psychických sil?
Umím rozumně a citlivě prosadit svou osobnost?
Soucítím s ostatními tvory v přírodě? (trápení zvířat, ničení přírody)
Neobjevují se v mém chování k okolí bezohlednost, beztaktnost nebo násilí?
Mám upřímný zájem o ostatní a dávám jim to znát?
Neprosazuji svou vůli násilím nebo intrikami?
Uplatňuji ve svých mezilidských vztazích čestnost, vstřícnost, tolerantnost a slušnost?
Nejsem silně a nezdravě připoután k vlastnímu fyzickému tělu? (domýšlivost a přehnaná péče o svůj vzhled -plastické operace apod.)
Umím přijmout s pokorou a rozumně i neúspěchy jako běžnou životní zkušenost?
Nepřijímám názory obecně, aniž bych je sám/sama kriticky zhodnotil/a?
Očekávám za své dobré skutky a pomoc ostatním podobné protihodnoty od jiných, nebo je přímo vyžaduji?
Neprosazuji jen své osobní zájmy a zájmy své rodiny?
4.energetické centrum je umístěno v srdeční krajině a je středem emocionálních (citových) dějů. Jeho hnacím motorem je pozitivní cit-láska. Ve fyzickém těle je nejvíce spojeno se srdcem a cévní soustavou. Pokud jsou poruchy v tomto centru, člověk se projevuje jako rozumář nebo jako suchar-člověk bez citu. Může se projevovat bezohledností k sobě i ostatním, uzavřeností, zoufalstvím, strachem z nových skutečností, citovým vydíráním a ovlivňováním svého okolí nebo také přehnanou obětavostí. V rovině duchovní se při poruchách vyskytuje absence citu, negativita, zejména nenávist, cynismus, zlomyslnost ap. V astrální rovině při otevřeném centru se projevuje schopnost předvídat změny, schopnost vycítit bolest a nemoc ostatních lidí na vlastním těle.Toto centrum je spojena se srdcem a srdeční soustavou- souvisí s obětavostí či bezohledností, citovou otevřeností či uzavřeností, citovým vydíráním a ovlivňováním okolí nebo přehnanou obětavostí. Otevřená 4.čakra souvisí s předvídáním změn, vyciťováním bolestí a nemocí u jiných lidí na vlastním těle, což lze využít k diagnostice onemocnění u druhých lidí. Otevřená 4.čakra je mocnou ochranou-jak na astrální tak na fyzické rovině. Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem . Je spojená s odpuštěním, soucitem a láskou a tématy spojenými s intimitou. Naše srdeční centrum se otevírá, přes ně se napojujeme na Kristovo vědomí, což je láska a přijetí všech forem života, žijeme v bezpodmínečné lásce, a automaticky se otevírá srdeční centrum lidí v naší přítomnosti. Srdeční čakra je hlavní čakrou pro plíce. Tato čakra nás spojuje s esencí duše a celým vesmírem. Brzlík je spojen se srdeční čakrou, tato žláza má velký vliv na imunitní systém. V dětství je proporcionálně větší a je odpovědná za růst. Pokud je příliš činná, způsobuje artritidu, pokud je málo činná, jste náchylní na choroby imunitního systému, AIDS a rakovinu. Brzlíku se říká vyšší srdce a je energetickým portálem srdeční čakry, kde světlo nebo energetické vyzařování jsou zažívány jako bezpodmínečná láska. Vesmírná srdeční čakra vysílá tep srdce vesmíru. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM kosmická láska

Meditační okruhy pro 4.energetické centrum
Jednám s láskou, úctou a pokorou ke svému okolí a k Bohu (Bohyni, Absolutnu, Vyššímu Já..)?
Jednám podle vnitřního hlasu svého srdce a svědomí?
Nepřipouštím si pocity samoty, opuštěnosti, sebelítosti a neuzavírám se příliš do sebe?
Umím odpouštět těm,kdo mi ublížili a jsem milosrdný/á ke svému okolí?
Nejsem neúměrně citově vázán/a k hmotným věcem a penězům nebo jsem dokonce jejich otrokem?
Žiji v lásce a otevřenosti ke svému okolí?
Nejsem náchylný/á k citovému vydírání, sobecké lásce a opičí lásce?
Objevuje se u mě některá z nezvládnutelných emocí? (zloba, závist, lakota, nenávist, žárlivost, vzdorovitost, touha po pomstě, mstivost nebo jiné negativní cítění?
Ztrácím často pochopení pro problémy jiných?
Je mou nejpotřebnější duševní hodnotou všeláska a láska k Bohu (Bohyni, Absolutnu, Vyššímu Já...)
Umím přijmout milovaného člověka takového jaký je?
Dbám ve svém jednání na to, aby rozum a cit byly na správném místě a v rovnováze?
Mám dostatek smyslu pro krásu a morální hodnoty?
Nejsem zatrpklý/á a nezraňuji stále sví nitro dávnými křivdami?
Buduji hodnotné citové vztahy k druhým? (láska, přátelství)
Neprožívám silně emočně negativní vlivy a nesetrvávám u negativních myšlenek?
Neomezuji svobodu a život jiných, zvláště svých partnerů a přátel?
Nedopouštím, aby přemíra práce zúžila můj citový, duševní a duchovní život?
Nesu za svůj život plnou zodpovědnost?
Netrpím přílišnou citovou vazbou ke svým rodičům a dětem?
Projevuji pochopení k odlišným názorům druhých a umím jim říct taktně pravdu, pokud se mýlí?
5.energetické centrum se nachází v krajině krku. Je v nejužším vztahu s endokrinní soustavou. Jeho správná funkce rozvíjí rozum a logiku, je sídlem osobnosti, komunikace a schopnosti zrání člověka- poruchy v tomto centru se mohou projevovat poruchou řeči, koktáním, špatnými vyjadřovacími schopnostmi,vadnou mimikou a gesty, přehnaným předváděním se okolí, v rovině duševní se projevují především komplexy méněcennosti všeho druhu-např.sebepodceňováním, ale i despotismem, hádavostí, arogancí, agresivitou, vulgárností, nepřizpůsobivostí, zaujatostí, ve víře fanatičností. V rovině duchovní se poruchy projevují chybějící úctou a pokorou k Bohu (Bohyni, Absolutnu, Vyššímu já..) a vyšším duchovním zákonům. A v astrální rovině, je-li toto centrum funkční, umožňuje slyšet astrální zvuky a hudbu. Vyjadřujeme svou pravdu. Toto centrum spojené s hrdlem, krkem, šíjí, štítnou žlázou, ústy a nervovým systémem. Je spojená se sebevyjádřením, komunikací, vůlí a tématem ovládání. Pokud se tato čakra otevře, dostaneme přístup k vyšším spirituálním energiím, otevřeme léčivé kanály a jsme schopni léčit mentální a fyzické stavy jiných. Otevřeme se vyšším jasnozřivým schopnostem a jsme schopni díky svým myšlenkám a síle pracovat se Zákony materializace a dematerializace a komunikovat s archanděly a mistry. V této čakře je ukryta velká síla. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni přijmout plnou odpovědnost jako spolu - stvořitel s Bohem. Do té doby jedna vaše část stále může dávat Boha na piedestal, spíše než byste poznali moudrost, sílu a moc Boha uvnitř. Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí, spojena s krční čakrou, tato žláza má velký vliv na metabolismus a produkci protilátek. Pokud je příliš činná, oči vylézají z očních důlků, pokud je málo činná, můžeme ztratit hlas nebo mít problémy s kůží. Příštítná tělíska nám umožňují absorbovat vápník a udávají do rovnováhy hladinu vápníku, aby naše kosti byly zdravé a silné. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem

Meditační okruhy pro 5.energetické centrum
Cítím se ve stavu duševní rovnováhy a pokory k Bohu (Bohyni, Absolutnu, Vyššímu já...), nebo jsem ve stavu stálé disharmonie?
Umím si vytvořit prostor pro svůj osobní názor i rozvoj?
Nejsem tak obětavý/á a velkorysý/á, že mě okolí zneužívá nebo považuje za hlupáka?
Netrpím šálivým pocitem vlastní důležitosti nebo méněcennosti?
Neovládá mě nezdravá touha po moci, slávě a bohatství? (nemyslí se zde hojnost-ta je přirozená-ale po "megalomanství"-musím vlastnit vše...)
Usiluji o zlepšení svých vyjadřovacích schopností?
Neupínám se na chyby jiných, aniž bych kriticky zhodnotil/a nejprve sebe?
Jsem oporou a přínosem pro své okolí?
Mám neustálý zájem o sebezdokonalování?
Neplýtvám svým talentem a schopnostmi?
Ovládám své jednání v kritických situacích a nepropadám panice a hysterii?
Umím se vyrovnat s bolestí, neúspěchem, zklamáním, stresem bez arogance, vulgarismů a násilí?
Nepropadá fanatismu a fóbiím?
Nenechávám si vnutit cizí názory, které nerezonují s mou podstatou?
Jsem si vědom/a svých schopností a dbám na jejich rozvoj?
Nemarním čas jiných, neberu prostor svým blízkým pro jejich osobní rozvoj?
Jsem konstruktivní a tvůrčí, umím si poradit v kritických situacích?
Mám pevnou vůli a jsem spolehlivý/á?
Umím udržet základní míru kázně ve všem,co mi život ze svých požitků nabízí?
Snažím se poznávat své charakterové rysy a zvláštnosti?
Jsem pravdivý/á a otevřený/á, neuchyluji se ke lhaní za účelem osobních výhod?
Nejsem zakomplexovaný/á, plachý/á, tichý/á, uzavřený/á?
Neberu své vlastní zkušenosti a názory za jedinou míru objektivního hodnocení jevů a událostí?
Mám schopnost vyjadřovat jemné city?
Má moje nespokojenost rozumné meze a konstruktivní charakter?
Zpevňuji nejslabší místa své osobnosti a ověřuji si v zátěžových situacích vlastní kvality?
Uvědomuji si pozitivní a negativní sílu svých myšlenek a slov?
6.energetické centrum leží v hlavě- jeho vstup je symbolicky umisťován doprostřed čela "tzv.třetí oko"- šestý smysl (duchovní oko, vnitřní zrak). V životě se projevuje tvůrčím myšlením, dobrou sociální komunikací a pocitem bratrství. Zde je místo nejjemnějšího vyciťování zákonů ve stvoření, mimosmyslového vnímání a intuice. Ve fyzickém těle hlavně souvisí s mozkem a nervovou tkání. V rovině hmotné souvisí poruchy v tomto centru s bezcílným životem, s prací bez radosti a s absencí zájmů (koníčků). V duševní rovině toto centrum souvisí s celkovými intelektuálními, rozumovými a psychickými schopnostmi nebo se při poruchách může projevovat jako nečinnost, otrocké podléhání módě, fanatické obdivování a napodobování idolů, stálá zemdlenost, otrávenost nebo potřeba moci k ovládání jiných a egoismus. V rovině duchovní se poruchy projevují jako absence lásky k Bohu (Bohyni, Absolutnu, Vyššímu Já..) nebo ateismus. V astrální rovině, při otevření tohoto centra, se projevuje viděním barev a geometrických tvarů, slyšením vnitřního hlasu a vizemi..-vstup do této oblasti se nachází v hlavě "mezi očima"- souvisí s tvůrčím myšlením, pocitem bratrství, dobrou sociální komunikací. Zde je místo nejjemnějšího vyciťování zákonů ve stvoření, mimosmyslového vnímání a intuice. Souvisí s mozkem a nervovou tkání. Při otevření čakry třetího oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Uvolňuje karmu. Napojuje nás na hlubší léčení a vědomí hojnosti. S otevřením této čakry nám pomáhají jednorožci. Je spojená s mozkem a hypofýzou. Je spojená s rozumem, viděním, vizemi, znalostmi a tématem mysli. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Jsme v jednotě s boží vůlí a můžeme proměňovat karmu jiných lidí. Jsme otevřeni vyšším úrovním jasnozřivých schopností a proroctví a jsme schopni komunikovat s mistry a vyššími průvodci. Čakra třetího oka se vyvíjí do křišťálové koule proroka a mága, který vše ví, stává se svědkem a nic nesoudí. Hypofýza je spojena se třetím okem, je to hlavní endokrinní žláza, jejíž základní funkcí je regulovat činnost těla přes řízení hormonální rovnováhy. Hypofýza je klíčem k rovnováze. Spolupracuje se štítnou žlázou, aby regulovaly výdej energie v těle. Pokud je hypofýza nadměrně činná, na dočasnou dobu je nadměrně činná i štítná žláza a nadledvinky, které vyrábí velké množství energie. Tento systém můžeme uklidnit a uvést ho do rovnováhy tím, že budeme dýchat do srdeční čakry, konkrétně do brzlíku. Vesmírné třetí oko vysílá světlo mistrovství a ovládnutí. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum

Meditační okruhy pro 6.energetické centrum
Snažím se vyciťovat ve svém životě přírodní a vesmírné zákony, boží vůli a spravedlnost?
Je moje tvořivá činnost zaměřená především pro vlastní ego, nebo pro činnost ku prospěchu ostatních?
Věnuji dostatečně pozornost čistotě vlastních myšlenek?
Nepodporuji někdy zlo nevšímavosti a jednání "co tě nepálí nehas"?
Využívám rovnoměrně ve svém jednání rozum a intuici?
Respektuji zákonitosti vyššího řádu ve svém životě?
Nenechávám se některými lidmi citově nebo jinými způsoby vydírat, zneužívat a přivádět z rovnováhy?
Důvěřuji ve vyšší spravedlnost?
Přestal/a jsem unáhleně soudit druhé?
Bráním se negativnímu působení nekvalitního televizního vysílání, literatury aj.?
Přispívá řešení nesnadných životních situací mému psychickému otužování a získávání odolnosti, nebo mě podlomí?
Nejsem nezdravě připoután/a ke svému postavení, znalostem a schopnostem ,aniž bych respektoval/a vesmírné zákony?
Umím uvolnit svůj emoční tlak tak, abych dosáhl/a stavu vnitřní rovnováhy?
Chápu vlastní momentální utrpení jako cestu k Prozřetelnosti, k možnosti odčinění svých chyb a své karmy a zbytečně se k němu nepřipoutávám?
Umím využívat své intuice nebo jiných mimosmyslových schopností ve svém životě?
Snažím se rozvíjením duševního a duchovního vědomí chápat souvislost v životě člověka na Zemi i jeho pokračování po smrti?
Umím porozumět náladám a potřebám jiných lidí?
Umím odbourávat vlastní předsudky a dogmata?
Snažím se používat své svobodné vůle k tomu, abych se stal opravdu pán sebe sama?
Respektuji ve svém životě vše pravdivé a moudré,
Umím čerpat vyšší vesmírnou energii pro sebe i pro pomoc druhým?
7.energetické centrum se nachází na temeni hlavy. Zde je člověk spojen s božským bytím-osobní energie zde splývá a sjednocuje se s energií vesmírnou a energií Prapodstaty. Umožňuje širší náhled na život a chápání vyšších duchovních zákonů. V tomto centru nedochází k blokádám ve vlastním smyslu slova-může být jen více či méně vyvinuté nebo není ještě otevřené-rozvíjí se vírou (nikoli náboženstvím) a poznáváním vesmírných zákonů. Při uzavřeném 7.centru může docházet k depresím a úzkostem nejasného původu. Člověk se projevuje jako "úzkoprsý". V astrální úrovni, při otevřeném centru, může docházet k vědomému opouštění těla nebo získávání informací z vyšších informačních zdrojů.Zde je člověk spojen s božským bytím- osobní energie zde splývá a sjednocuje se s energií vesmírnou a energií Prapodstaty. Umožňuje širší nadhled na život a chápání "vyšších zákonů". Toto centrum je spojená se vším posvátným, inspirujícím, transcendentním a tématem víry. Pokud se toto centrum otevře, plně jsme se spojili s duší a přijímáme vedení a instrukce od naší monády. Postupně se stáváme křišťálově čistým a začínáte se dívat do andělské říše. Šišinka je spojena s korunní čakrou, vysílá a absorbuje světlo a udržuje nás v harmonii. Už dávní filozofové říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše. Vyrábí melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu, vnitřních hodin a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Tato žláza reguluje naši vnímavost ke světlu, ovlivňuje sexuální činnost, je spojena s růstem mozku a její aktivní činnost vyvolává předčasný intelektuální rozvoj. Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a vyššími energiemi (světlem). Přes tento portál se energie ze světelného těla dostává do těla, a to přes chemický proces (hormony), které pak vstoupí do krevního oběhu. Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z Galaktického středu, vstupuje přes šišinku do fyzického těla. Šišinka určuje naši pozici v čase a prostoru. Šišinka působí v dětství jako hormonální brzda a později atrofuje. Tuto žlázu je možno znovu aktivovat. Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Později budeme moci ovládat cestování v jiných dimenzích a čase a pomocí této žlázy dochází k aktivaci telepatických schopností. Tato aktivace napomůže spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA a přípravě těla být člověkem plně ve své síle, který v sobě udrží více energie vyššího Já. Vesmírná korunní čakra vylévá světlo osvícení. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

Meditační okruhy pro 7.energetické centrum
Snažím se neustále o dosažení dalšího duchovního vývoje?
Respektuji vyšší principy v přírodě, ve vesmíru, ve společnosti a v sobě?
Přijímám a chápu těžké životní situace jako prostředek a cestu svého duchovního vývoje a chápu je jako projev boží moudrosti a lásky? Akceptuji že je v mých silách tyto situace změnit?
Přizpůsobuji svůj život vesmírným zákonům a morálním principům?
Umím přijímat negativní stránky života jako cestu k dalšímu růstu?
Dosahuji láskou a pokorou k Bohu (Bohyni, Absolutnu, Vyššímu Já..) vnitřního klidu a harmonie?
Nabývám vyšší formy duchovního vědomí z meditací a zákonech a lásce boží? (lásce Absolutna)
Přetvářím mne duchovní poznání z člověka slabého v bytost pozitivní, vysoce výkonnou a schopnou všestranné činnosti?
Jsem nositelem a šiřitelem duchovního myšlení (např.duchovní literatury, umění hudby apod.?)
Přispívám svým duševním a duchovním vědomím ke prospěchu svého okolí a Země?
Snažím se o poznání objektivní skutečnosti duchovním pohledem?
Uvolňuji se vědomě ze svazků, poutajících mě k nižším osobním žádostem, k egu a ke hmotě?
Je mé duchovní vědomí již takové úrovně, že k sobě přitahuji vibrace božího světla-světlo, krásu, mír, harmonii a lásku?
Zrcadlí mé duchovní myšlení ve hmotě duchovní krásu a ušlechtilost?
Práce s energetickými centry- Petr Chobot

Meditace pro 1.energetické centrum
Začněte v představě vdechovat do kostrče a do pohlaví teplé až žhavé zlatobílé či zlaté světlo. Po nádechu 2 až 7 vteřin koncentrujte silnou energii a během výdechu nechte přebytky této energie vtékat do kostrče a do pohlaví. Pociťujte jak tato energie ve vašem pohlaví a ve vaší kostrči vibruje, pulsuje, vlní se nebo se pohybuje „jako had“. Energie, kterou přijímáte je vysoce živá a také nesmírně inteligentní. 1.energetické centrum je „základem“ našeho bytí a pokud je toto centrum čisté a aktivní, naše fyzické tělo je velmi odolné a zdravé(toto centrum má vliv na kostní dřeň a kvalitu krve).

Meditace pro 2.energetické centrum
Začněte v představě vdechovat do středu pánve velmi teplé až žhavé zlatobílé (či zlaté) světlo. Po nádechu asi na dvě až 7 vteřin uprostřed pánve koncentrujte silnou energii a během výdechu nechte přebytky této energie vytékat do celé pánve, a ji naplníte žhavou energií, jako když naplníte vanu horkou vodou…. Musíte svoji pánev naplnit touto energií až po okraj, doslova do ni tuto energii nacpat… Prociťujte jak vám pánev vibruje, jak v ní energie pulsuje, nebo se „točí“, krouží, vlní se pohybuje se „jako had“. Energie, kterou přijímáte, je vysoce živá a také nesmírně inteligentní. Nachází v pánvi neomylně všechno haraburdí, které se hodí ke spálení. Nabíjí zároveň celou oblast vaší sexuality i vašich partnerských vztahů zcela novou, svěží životní silou… Pokud je vaše 2.energetické centrum čisté a aktivní, jste schopni do sebe vtáhnout i množství léčivé a transformující energie, kterou můžete poskytnout i jiným, vyzařovat ji následně do dalších bytostí v okolí..

Meditace pro 3.energetické centrum
Vdechuj pomalu a plynule do středu břicha teplé, průzračné zlaté (zlatobílé) světlo. Koncentruj toto světlo spolu s krátkým zadržením dechu uprostřed břicha, na výdechu nech tuto energii pomalu plynout do celého prostoru břicha, 30 dechů by mělo stačit na slušnou aktivaci tohoto centra. Přitom si představuj, že tvé tělo je lehké jako vzduch, průsvitné a velmi prostorné, jako by bylo skoro duté… dojde k úžasnému posílení všech orgánů v břiše, zlepší se činnost střev, celé trávicí soustavy, posílíte slinivku a její sekreci, funkci jater, ledvin atd…. 3.energetické centrum působí nejen na biologickou úroveň naší bytosti, má velice silný vliv na naše vztahy (jako takové, hlavně společenské, sociální a pracovní, ale i rodinné, vztahy s dětmi, rodiči atd…) V tomto centru jsou uloženy všechny naše inkarnační stopy, tedy to, čemu se říká „minulé životy“). Nadechuj pomalu zlaté hustě žhavé světlo (podobné slunečnímu magmatu, nebo hvězdné plazmě) do solaru. Po nádechu soustřeďuj tuto mocnou energii hluboko v solaru a zadržuj přitom vždy na pár vteřin dech. Během výdechu nech tuto energii vytékat ze solaru do hrudi a břicha, později do celého těla i vědomí. Představuj si, že tělo je lehké jako dutá papírová figurína a průsvitné
Mocně tímto cvičením posílíš svoji vůli a svou schopnost modelovat a formovat vědomě svůj život a události v něm. Nemusíme být robot, pokud jím nechceme být. Ani „karma“ ani genetické vlivy (působících z dolních 3 center pod solarem) nejsou silnější než naše svobodná vůle, vycházející z božského nitra naší nesmrtelné Duše…) Můžete použít osvědčený prazvuk DŽHA-WA, nebo ÓM-KCHÁ.

Meditace pro 4.energetické centrum
Zvlášt účinné je nadechovat růžovou (zlatobílou, průzračně zlatou) energii do 4.čakry (srdeční centrum ,centrum uprostřed hrudi). Představuj si, že tato energie voní jako růže nebo lilie. Koncentruj spolu se zadržením dechu tuto energii uprostřed hrudi a vnímej, jak silně prohřívá střed hrudi, během výdechu ji nech téct volně po celé hrudi,během dalších dechů do celého těla (představuj si, že je lehoučké jako vzduch a průzračné), později nech tuto energii sálat a proudit jako vítr i do prostoru kolem sebe. Nahromadíš v sobě vysoce léčivou energii (schopnou odstranit i nejtěžší choroby a neduhy). Tuto energii můžeš předávat jiným, léčit…

Meditace pro 5.energetické centrum
Dýchejte průzračné duhové nebo průzračné bílé světlo do své 5.čakry (energetické centrum uprostřed vašeho krku). Pomalu, plynule vdechujte toto světlo, po nádechu tuto energii koncentrujte (spolu s představou, že v oblasti krku hromadíte obrovskou sílu). Na výdechu nechte tuto energii vytékat z daného centra do celého těla a vědomí. Přitom si představujte, že jste lehcí jako z papíru, průsvitní a neobvykle prostorní (jako kdybyste byli takový lehoučký, průsvitný obr). Energie, kterou získáte, má silnou ochrannou funkci. Představujte si, že tato energie proniká všemi orgány, kostmi a buňkami (vizualizujte si, že vše, co máte v těle, je lehoučké jako pírko a průsvitné.). V duchu se ujistěte o tom, že každá vaše buňka je naplněna i obalena vysoce ochrannou energií, stejně jako každý váš orgán. Můžete si být jisti, že po tomto cvičení si na vás každý virus vyláme všechny zuby… Během dechu do krčního centra můžete použít osvědčený prazvuk ÓM-KCHÁ. Až naplníte vnitřek těla, představte si, jak během výdechu necháváte tu průzračnou duhovou (či průzračně bílou) energii vytékat z krku na vnější stranu vašeho těla. Představujte si, že tato ochranná energie je jakoby přilnavá a začíná dech za dechem jakoby obemykat celé tělo. Mělo by vám stačit asi tak 10 a 20 dechů na obalení celého těla. Nezapomeňte pokrýt touto energií i svá chodidla, obalit jí kotníky a lýtka.

Meditace pro 6.energetické centrum (tzv.3.oko)
Pokud budete chtít posílit své 3.oko, nadechujte prosím pomalu a zhluboka duhové nebo sněhobílé světlo do 3.oka, zde ho chvilku koncentrujte a pak nechejte jeho přebytky vytékat z 3.oka do celé lebky. Pomáhá představa, že lebka je veliká, neobvykle prostorná a průhledná jako ze skla. Můžete zažít pocit „dutosti“ lebky, nebo pocit, že celý váš mozek je průhledný a lehký jako vzduch. Během nádechu můžete vnitřně (v duchu) vyslovovat posilující zvuk ÓM a na výdechu KCHÁ. Tyto prazvuky byly vyslovovány během práce s energetickými centry šamany, jogíny a mystiky už tisíce let a jsou velmi účinné. Třetí oko aktivizuje také prazvuk AR-RA (nebo jeho obdoba AL-LA), nebo zvuk HO-SAAA (HAM-SAAA, HHH-SAA). Využívání těchto klíčových prazvuků se objevuje u izolovaných kmenů v amazonském pralese, v Andách a jinde…

Meditace pro 7.energetické centrum
Vdechujte do temene lebky duhové nebo sněhobílé světlo, koncentrujte ho uprostřed lebky a pak nechejte přebytky této energie vytékat do celé lebky. Také zde pomáhá představa, že lebka je veliká, prostorná a průhledná, mozek je průhledný a lehký.
12 čaker

12 čaker

12 čaker
Většinou pracujeme se 7 základními energetickými centry. Můžeme pracovat i s 12 centry.

Další centra- čakry

Čakra Země - nachází se 30cm pod nohama .Je tu uložen všechen potenciál pro váš současný život, a to ve tvaru semen. Čakra Země je základem pro váš spirituální rozvoj, probouzí se, když jsme uzemněni a uctíváme rostliny, stromy, květiny, kameny a krystaly. Tato čakra přivádí energii vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí. 21.12.2012 se čakra Země a čakra hvězdné brány plně otevřely, a čakra hvězdná brána se stala kalichem, který přijímá energii zdroje. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě. Až bude vaše čakra Země otevřena, vaše duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme.

Čakra v oblasti pupku - Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány, boky, kyčlemi a pánví. Je spojená s potřebou vztahů, vřelosti, radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí. Čím více jsou naše mužské a ženské energie v rovnováze, tím více se otevírá, a udržuje nás ve stavu spojení s duší, s lidmi a minerální a rostlinnou říší. Poté z tohoto centra vyzařujeme světlo a lásku a plněji se účastníme léčení planety Země. Varlata a vaječníky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se sakrální čakrou, tyto žlázy řídí sexuální a rozmnožovací orgány těla. Varlata produkují spermie a hormon testosteron. Vaječníky uvolňují každý měsíc vajíčko a produkují hormony estrogen a progesteron. Vesmírná sakrální čakra vysílá vysokofrekvenční energii, která nás uvádí do rovnováhy a vtahuje nás do moudrosti a rovnováhy Božské Mužskosti a Ženskosti. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

Příčinná čakra - za korunní čakrou, spojení s jednorožci, Měsícem. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a přijímáme vedení od vyšších bytostí. Pomocí příčinné čakry jsme spojeni s vyšší myslí. Tímto místem vstupuje do našeho vědomí moudrost. Přes tuto čakru zažíváme spirituální osvícení a skutečnou pokoru. Při jejím nesouladu máme roztříštěné spojení s duší a jsme otevřeni k napadení od negativních entit a mimozemských civilizací.

Čakra duše - 15cm nad hlavou, magentová barva. Při otevření čakry duše můžeme přeměnit karmu po předcích a otevřít se moudrosti duše, ke které máte přístup po celý den. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a světelným tělem. Tato čakra také zajišťuje spojení těla a vysokofrekvenčním světlem a dále zajišťuje komunikaci s vědomím duše a objektivní perspektivu na minulé životy a svůj současný život, Při jejím otevření si vzpomínáme na své schopnosti, talent a přijímáme informace od duše. Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše.

Čakra hvězdná brána - 30cm nad hlavou, sytě zlatá barva. Při otevření čakry hvězdná brána přijímáte světlo ze zdroje. Při otevření přijímáte vysokofrekvenční signály, rozpouštíte bloky a napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Čakra hvězdná brána nám zajišťuje vstup do jiných světů, napojení na vyšší energie a komunikaci s vyššími bytostmi. Při nedostatečné činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a nejsme schopni normálně fungovat.

Další "čakry" máme v dlaních-souvisí se schopností léčit dotykem a v uších-souvisí s "jasnoslyšením" a také v chodidlech.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one