Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice
Druidství znamená být celý život v učení u čmeláka ,který se naklání hluboko do kalichu náprstníku ,u kosa ,který zpívá svou nadčasovou píseň kráse soumraku ,u potůčku ,který se zurčením skáče přes pohyblivé kameny a odpovídá na volání moře ,u slunečního svitu ,odrážejícího se zlatě od oken ,u oblázku ,který ohlazuje jedna vlna za druhou ,u tiché důstojnosti jezevce ,který si to kráčí domů ,u měkkého masa malé houbičky ,jež umí odhrnout stranou větve , u měsíce ,vznášejícího se v tichosti nad vodou. Zní to magicky a neobyčejně. Ale je to prostě příroda.(Emma Restall Orr)

Druidství je duchovní cesta, založená na odkazu našich pohanských předků, v přímém kontaktu s bohy a duchy, v harmonii s Přírodou. Slovo druid pochází ze dvou strobylých kořenů, "dub" a "vědět" či "vidět". Druidové byli dávní šamani, kněží, mágové a učenci keltských kmenů. Historicky byli jako třída vyhlazeni římskou okupací, ale jejich odkaz žil dále v podobě potulných věštců, pěvců a léčitelů
Filosofie druidů nám nabízí cestu moudrosti volné přírody.

Učení druidů obsahuje:
Lásku k Zemi, půdě a volnosti, s posvátnou úctou k volné přírodě
Lásku k míru
Lásku ke kráse
Lásku k právu (druidové byli soudci a zákonodárci. Tradičně usilují o upřednostnění výkonu práva formou nápravy před trestem)
Lásku k příběhům a mýtům
Lásku ke stromům -Druidové v současné době vysazují stromy a posvátné hájky
Lásku ke kamenům
Lásku k pravdě
Lásku ke zvířatům-nauka druidů vidí zvířata jako posvátná
Lásku k lidskému tělu- učení druidů považuj lidské tělo a sexualitu za posvátné
Lásku ke Slunci,Luně,ke hvězdám a obloze
Lásku jednoho k druhému -učení druidů pěstuje magii vztahů a komunity
Lásku k životu-cesta druidů nabádá k oslavě života a k jeho plnému prožívání.
(citace z knihy Tajemný svět Druidů- Philip Carr-Gomm)

Sedm darů tradice Druidů
Prvním darem je filosofie, která zdůrazňuje posvátnost všech forem života a naši roli ve velké mozaice tvoření. Vášnivě se stará o ochranu životního prostředí a nabízí světový názor, který je ekologický, geocentrický, pragmatický, idealistický, duchovní a romantický. Neodděluje ducha od hmoty. Nabízí smyslovou duchovnost, která oslavuje tělesný život.
Druhý dar nás vrací zpátky do kontaktu s přírodou. předkládá sadu cvičení, která nám pomohou, abychom opět pocítili jednotu s přírodou, se svými předky, s vlastním tělem. Smysl pro duchovnost získáme tím, že budeme pracovat s rostlinami, stromy, zvířaty, kameny a s příběhy předků. Osm sezónních oslav pomáhá naladit se na přírodní cyklus a uspořádat si život v souladu s otáčením kola roku a tím získat pocit sounáležitosti se všemi živými tvory.
Třetí dar nabízí léčitelství se cvičením, která podporují léčení, regeneraci a omlazení. Používá duchovních a fyziologických metod holistickým způsobem pro zlepšení zdraví a dosažení dlouhověkosti.
Čtvrtý dar nás utvrzuje v tom, že život je cesta, na které nás průběžně provázejí rituály: požehnání s pojmenováním miminka, svatba, odchod ze světa, jindy zase iniciace, nebo okamžiky, které je vhodné označit na naší životní pouti při přechodu z jedné životní fáze do druhé-a to rituálně i symbolicky.
Pátý dar nás učí otevřít nitro pro chápání jiných realit. Pomocí technik pro zkoumání jiných stavů vědomí, dalších realit a Jiného světa. Některé z těchto technik používají i jiné duchovní tradice, včetně meditace, vizualizace, šamanského cestování, ceremonií, hudby či potních chýší, ale všechny mají základ v keltské a druidské představivosti a tradici.
Šestý dar rozvíjí náš potenciál- cesta Druidů, jak je praktikována, nabízí cestu vlastního individuálního vývoje tvůrčích schopností, psychických a intuitivních schopností, pečuje o náš intelektuální a duchovní růst
Sedmým darem je dar magie- cesta druidů vyučuje umění, jak se otevřít magii života, jak přivést nápady do praxe a jak cestovat při hledání moudrosti, léčitelství a inspirace.
Kolo roku
schéma kola roku je založeno na hlubokém mysteriozním spojení mezi zdrojem našich individuálních životů a zdrojem života naší planety-uvádí osm termínů v průběhu ročního cyklu,které jsou důležité. Z těchto osmi termínů jsou čtyři založeny na astronomických časech, které souvisí s polohou Slunce na obloze a další čtyři souvisí s životem Země a fázemi Luny. Slunce symbolizuje mužský princip a Luna symbolizuje ženský princip. Při slunovratech je Slunce uctíváno v bodu své zdánlivé smrti uprostřed zimy a v bodě své maximální síly, kdy je nejdelší den. Při rovnodennosti je den a noc v rovnováze, V době jarní rovnodennosti roste síla Slunce a lidé oslavují čas setí a příprav na dary léta. Při podzimní rovnodennosti, přestože mají den a noc stejnou délku, síla Slunce slábne a lidé děkují za dary úrody a připravují se na temnotu zimy. Kromě těchto čtyř astronomických (solárních) svátků, jsou ještě čtyři body v průběhu roku, které druidská i pohanská tradice považuje za posvátné. Protože se neváží na žádný specifický moment na obloze, den oslavy těchto svátků se může lišit podle místních podmínek
Samhuinn (doba od 31.10.do 2.11.) byl dobou bez času. Během svátku byl na tři dny zrušen čas a lidé prováděli bláznivé věci-např.muži se oblékali jako ženy a naopak, vrata farem byla vytažena z pantů a hozena do příkopů atd. Za tímto bláznovstvím však leží hlubší mystérium. Toto roční období je zvláštní- zdá se, že většina rostlin s nástupem zimy umírá a jak se noci prodlužují závoj mezi naším světem a světem předků se odhrnuje a ti, kteří jsou připraveni, mohou bezpečně cestovat na "druhou stranu". Kontakt s duchy zemřelých byl zdrojem inspirace. Smrt je uctívána a oslavována ne jako smrt, ale jako žijící duchové našich milovaných a strážců, kteří střeží moudrost kořenů "kmene". Samhuinu vládla bohyně Cailleach (v Irsku), Šedá čarodějnice, Matka hor. Tmavá žena velkých znalostí
Zimní slunovrat- Alban Arthan. Je to čas smrti a nového zrození. Slunce nás zcela opouští a nastává nejdelší noc. V temnotě se zbavujeme věcí (vzorců, programů,zvyklostí....), které již nepotřebujeme.
Imbolc (1.2.) přestože to vypadá, že se Imbolc nachází uprostřed zimy, ve skutečnosti představuje první ze tří jarních oslav. Je časem, kdy se rodí jehňata, objevují se první sněženky (v Británii), uklízí se pozůstatky po zimě. Je to období, kdy cítíme první chvění jara. V tradici druidů je to jemný a krásný svátek, při kterém se uctívá Bohyně Matka.V tento svátek vládla bohyně Brigita, bohyně básníků, léčitelů a porodníků
Jarní rovnodennost-Světlo Země- Alban Eilir (21.3.) leží ve středu tria jarních svátků a označuje více patrný začátek jara, kdy květiny začínají kvést a kdy se vážně začíná se setím a sázením. Z hlediska psychologického vývoje našeho života označuje dobu pozdního dětství , věk kolem 14 let. Jsme na jaře života, semena, která sázíme v času našeho dětství v ideálním případě rozkvetou o Beltane
Beltane 1.5.označuje dobu našeho dospívání a rané dospělosti. Jaro je v plném rozkvětu. V tuto dobu lidé zapalovali dva ohně, mezi kterými proháněli dobytek po dlouhém zimním uvěznění, nebo přes ně skákali, aby jim to přineslo dítě či štěstí. Oslava spojení mužského a ženského principu.
Letní slunovrat- Alban Hefin ( (21.nebo 22.6.) je dobou nejdelšího dne, kdy světlo je na svém maximu. V tuto dobu druidové provádí největší ceremonii. Začíná o půlnoci v předvečer slunovratu a následuje celonoční bdění, kdy lidé sedí kolem slunovratného ohně. Noc skončí za několik hodin a s ranním rozbřeskem označí ceremonie východ slunce v jeho nejmocnějším dni.
Lughnasadh - 1.8.-tento svátek označuje začátek období sklizně. Ve starých dobách se lidé shromažďovali k soutěžím a hrám a také k manželským obřadům. Manželství, které bylo uzavřené v této době a mohlo být za rok ve stejnou dobu anulované, nabízelo páru rozumnou "zkušební dobu". V některých oblastech pouštěli z kopce hořící kolo, které symbolizovalo, že se rok začíná sklánět k zimě.
Podzimní rovnodennost -Alban Elfed (Světlo vody) 21.9. -představuje druhý sklizňový svátek, který tentokrát označuje konec sklizně. Den a noc je opět v rovnováze-noc se ale brzy začne prodlužovat, bude delší než den a přijde zima. V ceremonii děkujeme za plody země a za dobrotu bohyně Matky.
Kruh je dokončen, když přijde čas svátku Samhuin a ubývání roku.

Samhuin- stáří, smrt, předkové
Zimní slunovrat-početí, inkarnace, inspirace
Imbolc- ranné dětství do 7 let, děti
Jarní rovnodennost pozdní dětství 7-14 let, přijímání moudrosti
Beltane- mladí lidé 14-21 let, milenci
Letní slunovrat- mládí 20-30 let, vyjádření
Lughnasadh- doba zkušebních manželství, věk- 30-50 let,rodina
Podzimní rovnodennost-doba zralosti 50-70 let, vzpomínky
kolo roku
kolo roku
kruh
kruh
Duchovní energie ptáků

Orel - svoboda, stoupání,nadhled, zbystřené vnímání.Pro povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Pomáhá při překonání světského a vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize.

Sova- proroctví, kouzla, ticho.Umožňuje přístup k využití naší nejvyšší moudrosti. Dává jasné vidění skrze vlastní temnotu. Pomáhá postavit se čelem k věcem, které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje intuici a schopnost „vidět“ věci, které normálně vidět nejsou.

Sokol/Jestřáb- proniknutí do podstaty věci, vidění, poselství bohů, soustředění, intelekt.Dokonalá vize a absolutní jasnost, schopnost vidět a přesně vědět, kde se nacházíme, perspektiva, dokonalý zrak.Rychlost, děsivá hbitost, rychlá a uzemněná akce, dokonalá kontrola, dokonalost pohybu.

Labuť- krása, láska, jasnozřivost, vyrovnanost.Pro rozšíření naší kapacity poznat a přijmout vlastní dobrotu a krásu. Vyživuje smysl pro ladnost a učí nás vidět vše v zrcadle Božství. Zlepšuje sebeúctu. Pomáhá nám vidět to dobré i v druhých.
Potáplice- sny, poklid, divočina, samota

Volavka-soběstačnost, pozorování.Klid a mír, duchovní napojení, uzemněná komunikace s Bohem.

Pelikán- sebeobětování, oddanost

Ledňáček-prosperita, nové zážitky, hbitost

Tučňák- obětování se, snášení utrpení, sny

Čáp- plodnost, hybné síly v rodině, rod

Husa- spirituální putování, výřečnost, spojitost s archetypálním světem,pomáhá spojit se se životem jako součástí posvátného kruhu. Podporuje nás v poznání, kam směřujeme, dává nám vždy pocit domova. Dává uvědomění Velkého Cyklu uvnitř i kolem nás, narození, smrti a znovuzrození.

Plameňák- společenství, tanec, umění volného času.Ztělesněné spojení Nebe a Země, uzemnění Vyšších energií, duchovní rozvoj.

Jeřáb- nezávislost, láska, loajálnost

Vrabec- sebeúcta, přežití, průbojnost, důvěra.Sladkost a něžnost, mírumilovná radost, bezstarostnost, vědění, že všechno bude v pořádku.

Slavík- poezie, píseň, láska

Sýkorka- odvaha, neohroženost, pravda, svornost

Pěnkava-síla písně a hlasu, nové možnosti

Střízlík- pokora, chytrost až vychytralost, aktivita

Skřivan- tajemství zvuku, posvátnost písně

Brkoslav- přijetí změny, totožnost, iluzornost

Drozdec- reflexe,hlas, být spíše slyšen než viděn

Drozd- láska, poezie, píseň,Vyživování a mateřskost pro sebe sama. Pomáhá vybudovat zdravé dospělé ego, podporuje schopnost být milujícím rodičem, život v rodinné harmonii a prožití života jako druhu služby. Pro uzemnění toho, co je v životě nové.

Červenka-růst, nové začátky, plodnost
Salašník- štěstí, mírnost, spokojenost
Kos- okouzlení
Špaček- přizpůsobivost
Vlaštovka/Jiřička- nadhled,nestrannost

Kolibřík- posel šamanů, radost, krása, láska.Posiluje pocity radosti, potěšení a oslavy daru bytí naživu.Pomáhá při jemném pročištění a odstraňuje zbytkové emoce. Pomáhá v čase fyzického putování (cesty, změna domova či práce atp.).

Páv- krása,spojení s minulými životy.Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti ve svém já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí.

Papoušek- komunikace mezi člověkem a zvířetem, léčení barvami

Vrána/Krkavec- magie, smrt, proroctví, uzdravování.Šamanský učitel, podporuje nás v nalézání a zdokonalování naší šamanské síly. Pomáhá nám vidět hluboko do podstaty reality. Podporuje rozvoj a prosazení naší hluboké intuitivní schopnosti. Pomáhá objevovat lekce paradoxů v našem životě.

Havran-Šamanský klid, osvícené vědomí, bytí mystériem, posvátný průvodce do šamanské říše.

Straka- okultní moudrost, chytrost, odvaha
Sojka- správné užití osobní moci
Racek- přizpůsobivost, schopnost pozorovat, nechat se unášet proudem života a netrápit se
Arktický racek-Dosahování pozoruhodných výkonů bez úsilí, snadnost dělání velkých věcí, cestování na dlouhé vzdálenosti, maratonský let.
Racek mořský-Radost z pláže, dobrý pocit na mořském břehu, prožívání života jako mořského vánku, štěstí z bytí naživu.

Holubice/Holub- mír, naděje, čistota, bezpečí domova, základ, nalezení cesty
Pštros- síla, éterické vědění přenesené na zem,Vyživuje pocit míru, klidu a tichosti v srdci našeho života. Zklidňuje mysl a pomáhá nám prožít Boží slávu v přítomném okamžiku. Posiluje smysl pro Boha - Ženu a nebeská požehnání, dovoluje nám ctít a ocenit krásu jednoduchosti

Sup/Kondor- očištění a smrt, znovuzrození
Datel- rytmus, věštba, objevení sebe sama,Božská inspirace, otevřenost vůči Duchu, vytrvalost při práci, vědomí Božskosti práce.
Kohout- plodnost, ostražitost, sexualita, pýcha
Krocan-obětavost, transcendence, rozdávání.Vděčnost, hojnost, plnost a bohatost, úcta k životu jako k Božímu požehnání.
Tetřev- rytmus, pohyb, posvátný tanec
676_orel-stepni.jpg
bc35abaaaf_44395564_o2.jpg
Kahlil ocean path.png
lednacek-ricni-vzacny.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one