Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Doporučené knihy

Knihy o šamanismu

Svět šamanů a vnitřní vesmír - Holger Kalweit
Cesta šamana- Michael Harner
Carlos Castaneda- Učení dona Juana,Vnitřní oheň, Umění snít
Daniel C. Noel -Fenomén Castaneda
Jeremy Narby-Kosmický had - vynikající kniha o amazonském šamanismu a Ayahuasce
Florinda Donnerová- Bytí ve snění, Shabono-Shabono je vzácná a nádherná kniha, která nám přibližuje svět yanoámských Indiánů - lovců amazonského pralesa
Merilyn Tunneshendeová -Úsvit jazyka starých Nagualů-Duchovní síla šamanského vědění
Caitlin Matthews-Zpívej své duši na cestě domů. Šamanismus (keltský) pro současného člověka
Jim DeKorne- Psychotropní šamanismus

Knihy o astrologii

Rozloučení s tradiční astrologií- Pavel Turnovský
Liz Greenová- Duše a vesmír,Astrologické Slunce,Saturn- nový pohled na starého ďábla,Transity a progrese v individuálním horoskopu
Karen Hamaker-Zondag- Psychologická astrologie
Tatjana Husek- Goese- Astrologie a sebepoznání
Milan Špůrek- Encyklopedie západní astrologie
Martin Schulman- Duše v horoskopu, Astrologie sexuality, Karmické vztahy, Karmická astrologie I. - Lunární uzly a reinkarnace ,Karmická astrologie II. - Retrográdní planety a reinkarnace ,Karmická astrologie III. - Radost a bod štěstí ,Karmická astrologie IV. - Karma přítomnosti
Markéta Vostrá- Dračí cesta
Brigitte Haman-Životní cíl a smysl života -- Základní výklad osy IC/MC v horoskopu nejen pro astrology
Markus Jehle; Rudolf Starý-Astrologie v poradenské praxi
Markus Jehle- Partnerské horoskopy,Transity planet , Astrocykly. Jak můžeme utvářet svou budoucnost
Beatrix Braukmüller- Zděděné konstelace v horoskopu
Klemens Ludwig- Horoskop mého dítěte
Darby Costellová-Astrologická Luna
Rudolf Starý- Podobnosti
Richard Tarnas- Prométheus a Uran
Hermann Meyer-Astrologie a psychologie
Howard Sasportas-Planety a znamení v domech horoskopu,Astrologické domy a Ascendent
Erin Sullivanová-Venuše
Hajo Banzhaf,Anna Haebler- Klíč k astrologii
Dane Rudhyar -Astrologická transformace,Astrologická znamení,Astrologická mandala
Weidner Christopher A., Bends Sabine- Intuitivní astrologie
Demetra Georgeová-Mystéria temné Luny
Hannelore Traugott-Lilit - Temná žena v našem nitru
Barbara Hand Clow-Chiron - Náš vnitřní léčitel,Astrologie, kundalíní, čakry
Alita Zaurak- Mysterium dvanácti

Terence McKena-americký spisovatel, filosof a etnobotanik. Je známý zejména pro užívání a studium rostlinných psychedelik a entheogenů (zejména DMT a psilocybinu), studia šamanismu, vytvoření teorií o původu lidského vědomí a eschatologických myšlenek
Návrat archaismu
Pravdivé halucinace
Pokrm bohů

Carl Gustav Jung- O Carlu Gustavu Jungovi
... lze jednou větou říci, že je to jeden z největších myslitelů 20. století a zároveň jeden z nejvýznamnějších badatelů vnitřního světa člověka.
Jungovo dílo je často nepochopeno, stejně jako autor sám. Považovat Junga jen za Freudova někdejšího spojence a později odpadlíka je jedním z rozšířených omylů.Zatímco Freud zůstal svými kořeny spjat s ideálem materialistické přírodovědné filozofie 19. století s její pozitivistickou metodologií, Jung navazuje na gnostické a hermeneutické tradice evropského myšlení a dovádí je – vypracováním postupů enantiodromické amplifikační analýzy a syntézy – k noetickým vrcholům. Způsob, jakým Jung píše o životní dráze člověka, o cestě k sobě samému, jak analyzuje integraci a dezintegraci osobnosti, jak popisuje dynamiku a změny psychické energie, je podnětný pro každého, kdo poznal, že osobnost nelze vystihnout zvenčí změřením jejích sebelépe definovaných vlastností. Jung objevil, jak osobnost zkoumat a pochopit zevnitř, odhalováním vztahů mezi personou a jástvím, mezi různými úrovněmi vědomí a nevědomí, vztahu k animovi či animě, mezi stínem a sebereflexí atd. Jungova analýza symbolu a jeho proměn je inspirativní stejně tak pro básníky, filosofy, teology, literární vědce, jako pro psychology. V oblasti psychopatologie Jung zahájil přechod od biologicky chápané psychiatrie k psychiatrii humanistické.Skutečné v oboru psychologie je to, co působí, to, co vyvolává účinky, a pro takto pojatou subjektivní realitu navrhuje Jung metodu s kontrolovatelnými postupy.Jung je zakladatelem a průkopníkem autentické psychologické cesty zkoumání psýché, cesty, která neodbočuje ani do fyziologického redukcionismu, ani do abstrakcí matematického modelování. (citace z webových stránek tp://jung.sneznik.cz/jung.htm)
Výbor z díla-svazek I.Obsah:ZÁKLADNÍ OTÁZKY ANALYTICKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE V PRAXI, svazek II.ARCHETYPY A NEVĚDOMÍ,svazek III.:OSOBNOST A PŘENOS, svazek IV.:OBRAZ ČLOVĚKA A OBRAZ BOHA,svazek V.:SNOVÉ SYMBOLY INDIVIDUAČNÍHO PROCESU (Psychologie a alchymie I), svazek VI.:PŘEDSTAVY SPÁSY V ALCHYMII (Psychologie a alchymie II), svazek VII. SYMBOL A LIBIDO (Symbol proměny I), svazek VIII.:HRDINA A ARCHETYP MATKY (Symbol proměny II), Tajemno na obzoru O FENOMÉNECH UFO A MIMOZEMSKÝCH JEVECH, Mandaly Obrazy z nevědomí, Analytická psychologie-Její teorie a praxe, Červená kniha Liber Novus, Carl Gustav Jung a tarot-Cesta archetypu-Sallie Nichols, Carl Gustav Jung a gnóze-Sedm promluv k zemřelým, Stephan A. Hoeller, Věda o mytologii-KÁRL KERÉNYI, CARL GUSTAV JUNG

Osho
Život, láska, smích, Oranžová kniha, Tantra spiritualita a sex, Meditace. První a jediná svoboda, Intuice – Vědění, jež přesahuje logiku, Radost - štěstí, jež pramení z nitra

Míla Tomášová
Svoboda ducha, Za čas a prostor

Druidství
P. Carr-Gomm-Tajemný svět druidů
S. Haag- O druidských nápojích a čarodějném bejlí
Emma Restall Orr- Živá tradice Druidů
B. C. Myers- Záhadní druidové

Energie krajiny
Jan Johan Jaroslav Miška-Tajemství prasíly 1 - O dračích žilách,Tajemství prasíly 2 - Zjevování
Pavel Kozák- Energie krajiny
Marko Pogačnik -Cesty léčení země,Systémy země a síla Kristova,Elementární bytosti, Dcera Gáie
Václav Vokolek- Svět posvátných kamenů 1 , Svět posvátných kamenů 2


Raymond A. Moody
Paranormální svět (Můj život věnovaný hledání života po životě)
Život po životě
Světlo po životě (Život duše po smrti)
Život před životem (Návraty do minulých životů)

Robert Moss (vědomé snění)
Vědomé snění (Duchovní cesta pro každodenní život)
Tři pouhé věci
Snění navrací duši (Léčba šamanským sněním)

Robert A.Monroe (out of body experience)
Cesty mimo tělo, Daleké cesty, Návrat k pramenům

Stanislav Grof
Kosmická hra
Když se nemožné stane
Dobrodružství sebeobjevování
Za hranice mozku
Psychologie budoucnosti

Arnold Mindell
Techniky snění: šamanismus v praxi
Kvantová mysl a léčba: jak naslouchat symptomům svého těla a reagovat na ně

Frank J. Kinslow
Tajemství okamžitého léčení
Tajemství kvantového života

Partnerské vztahy
David Deida -Cesta nespoutané ženy,Cesta pravého muže,Cesta vášně
Marianne Williamson -Návrat k lásce, Kouzelná láska
Ilona Selke-Delfíni, láska a osud
Krishnananda Trobe a Amana Trobe-Od iluzí k lásce

Pinkola Estés Clarissa, Ph.D.- Ženy, které běhaly s vlky
Sylvia Briton Perera- Sestup k bohyni
Roberts, Jane -Sethovy promluvy-Vypráví o realitě, která nám dosud uniká, ale je v našich možnostech ji poznat
Newton, Michael -Cesty duší - od konců k začátkům-Tato kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy. Vychází z dlouholetého zpracovávání výpovědí velkého množství lidí ...
Proměny duší -Příběhy vědomého osvícení duše na základě regresní hypnózy. Všechny příběhy začínají popisem konkrétního problému, dále pak následuje odhalení jeho kořenů a nakonec řešení
Vztahy duší -- Nová setkání-Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy
Tolle, Eckhart- Moc přítomného okamžiku- V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí. Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání jsou naše partnerské vztahy. Vstupujeme do ,,nového teritoria" a nic není takové, jak se nám to dosud jevilo. Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být další branou k duchovnímu osvícení, pokud jich budeme užívat moudře, to jest k tomu, abychom se stali víc milujícími. Výsledek? Skutečné spojení mezi naším já a druhými lidmi. Naučíme-li se žít v přítomném okamžiku, budeme-li vnímat realitu ,,neviditelného Bytí" a svého ,,vnitřního těla", otevřeme se transformujícímu poznání, jež nám poskytuje tato kniha.
Walsch, Neale Donald -Hovory s Bohem -Předpokládejme, že bychom mohli položit Bohu ty nejzapeklitější otázky – otázky týkající se lásky a víry, života a smrti, dobra a zla. Předpokládejme, že by nám Bůh dopřál sluchu a poskytl nám srozumitelné odpovědi. To se přihodilo autorovi této knihy a může se přihodit i vám. Připravte se na rozhovor. Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom, k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota...
Mária Szepes-Červený lev: mystický román

Hernán Huarache Mamani -Kurandera -Podle dávné andské tradice v sobě mají ženy neobyčejnou energii, která je schopna vnést do světa rovnováhu a mír. Příběh peruánské dívky Kantu ukazuje, že každý člověk v sobě může nalézt sílu změnit svůj osud. Kantu je mladá, krásná a cílevědomá dívka se spoustou zájmů. Žije v Cuzcu, peruánském městě, které bylo kdysi metropolí inckého království. O dávné andské tradice, učení Pachamamy a schopnosti kuranderů – přírodních léčitelů a šamanů v jedné osobě – se nikdy nezajímala.
Gregg Braden
Matrix - božský zdroj-Průkopník kvantové teorie, Max Planck, kdysi šokoval celý svět tvrzením, že existuje jakýsi zdroj, v němž se rodí úplně vše, co tvoří náš svět. Autor této knihy pátral více než dvacet let po prastarých znalostech a nacházel tajemství onoho Božského zdroje zašifrované v posvátných spisech z odlehlých egyptských, peruánských či tibetských klášterů a v zapomenutých textech. A co je nejpřekvapivější - současná věda jejich odkaz potvrzuje! Kniha, kterou máte před sebou, boří mnohé zavedené názory. Seznámí nás s dvaceti klíči vědomého tvoření, s jejichž pomocí lze proměnit zázraky imaginace v životní realitu. Srozumitelně podanými vědeckými poznatky a vylíčením skutečných lidských příběhů nás dovede k přesvědčení, že to jediné, co nás omezuje, je jen a jen naše mysl. Staňme se tedy vědci ve své soukromé laboratoři a stvořiteli svého vlastního vzrušujícího světa.

Kódy vědomí-V životě prožíváme a tvoříme to, s čím se ztotožňujeme. Jakmile se poprvé nadechneme, začne v nás proudit nejmocnější síla v celém vesmíru - schopnost proměnit myšlenky ve skutečnost. Pokud však chceme tuto sílu plně rozvinout, je třeba změnit to, jak o sobě smýšlíme a čemu věříme. Impulzy našich myšlenek se šíří jako vlny na vodě a přinášejí nám buď zdraví, hojnost a spokojenost, anebo nemoci, nedostatek a utrpení. Myšlenky ale můžeme směrovat tak, aby nás vedly k tomu, co si zvolíme. V tomto vesmíru, kde se vše od atomů a buněk mění podle toho, čemu věříme, jsou naše možnosti omezeny pouze tím, jak o sobě smýšlíme. Pokud chceme přepsat své kódy reality, musíme změnit to, čemu jsme věřili v minulosti.

Hluboká pravda- Stojíme na prahu největší světové změny a je jen na nás, jak se s ní dokážeme vyrovnat. Téměř každý z nás cítí, že se světem není všechno v pořádku a že by se s tím něco mělo udělat. A to dřív, než se zničíme v krvavých konfliktech a vydrancujeme veškeré bohatství naší planety. Dokud ale neporozumíme tomu, co a proč je špatně, nedokážeme se tomu ani postavit. Autor této knihy je přesvědčen, že pro odpovědi musíme hluboko do minulosti, daleko před zmapovanou historii, kde nás čekají ohromující zjištění.
Colin C. Tipping
Radikální odpuštění
Radikální zhmotňování
Radikální karma

Jana Brzobohatá, Antonín Červený- Člověk jako víceúrovňová bytost (jeho zdroje neviditelných energií a vlastní "Stín dvojníka" v antiprostoru

Brennan, Barbara Ann
Ruce světla - Léčení a lidské energetické pole-publikace o léčbě lidským energetickým polem a spolupráci léčitele a pacienta, která nás vede do dalších, dodnes neodhalených úrovní energie fungujících ve vzájemných vztazích. Kniha, která je biblí pro všechny léčitele, inspirovala rovněž mistryni reiki Mari Hall. (léčení a lidské energetické pole : nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů)
Zjevení světla - Cesta sebeuzdravování-Autorka bestselleru Ruce světla pokračuje v této práci ve svém zkoumání lidského energetického pole (aury) a ukazuje léčivou moc světla v nás samotných a novou cestu k uzdravování. Rozsah poznatků včetně nového paradigmatu vycházejícího z holografie a konče nahlédnutím do hara úrovně a úrovně hvězdy jádra staví knihu na přední místo v oblasti léčitelské praxe dnešních dnů.

James Redfield
Celestinské proroctví
Desáté proroctví
Tajemství Shambhaly
Dvanáctý vhled

Paulo Coelho
Alchymista-Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou (jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost.
Čarodějka z Portobella
Paulo Coelho přináší v Čarodějce z Portobella fascinující a dramatickou zápletku, v níž čtenář odhalí dlouhou tradici, založenou na ženské síle a na lásce. Athéna má v sobě přirozený dar. Tato adoptivní dcera Libanonky a zámožného podnikatele z Bejrútu přesídlí s rodinou do Londýna krátce poté, co v její zemi vypukne válka. Na univerzitě se seznámí s mužem, který se stane otcem jejího syna, ale potíže, jimž dívka čelí, vedou k rychlému rozpadu jejich manželství. Jako matka nemůže nemyslet na ženu, která jí dala život, a aby pochopila, jak ji mohla po narození opustit, vydává se tuto svou biologickou matku hledat do Rumunska. Cesta však nás nikdy nezavede jen tam, kam jsme zamýšleli jít, a to, co Athéna na této cestě odhalí, změní navždy její život i životy lidí kolem ní.
Brida
Brida je skutečný příběh jedné z nejmladších učitelek čarodějnické tradice. Ve stále témž duchu, jemuž vděčí za svůj světový věhlas, Paulo Coelho vypráví o prvních krocích tehdy jednadvacetileté dívky, která se jednoho dne rozhodla, že svůj osud spojí s tajemstvími magie. Brida O’Fern, mladá Irka z Dublinu, se vždy zajímala o mystiku. Navštěvovala různé kurzy, v knihkupectvích listovala v knihách pojednávajících o dávných tajemstvích. Díky ponaučením Mága z Folku a své učitelky Wiccy se seznámí s Tradicí Luny, je zasvěcena za jarní rovnodennosti a poznává muže, s nímž chce spojit svůj další život, navazující na starobylé duchovní tradice. Příběh Bridy, která v osmdesátých letech minulého století hodlá jít cestou duchovního hledání podle dávných keltských tradic, spojuje autor s osudem mladé Loni v posledních dnech obléhání katarské pevnosti Montsegur v Okcitánii 13. století.
Alef
V tomto díle se Paulo Coelho vrací k motivu pouti: po Santiagu v románu Poutník - Mágův deník a Římě v Bridě vypráví o třetí tajemné pouti, která bývá nazývána "Poutí do Jeruzaléma". Nemusí se v ní však nutně cestovat do Jeruzaléma. Podmínkou je jen cesta v prostoru a čase. Úkolem, který měl hrdina splnit, bylo vzdálit se z domova na 4 měsíce. Navštívil několik zemí, ale to nejdůležitější ho potkalo při přejezdu Asie Transsibiřskou magistrálou (15 dní, 7 různých časových pásem, 9.288 km z Moskvy do Vladivostoku). Celý příběh se odvíjí ve znamení symbolu Alef, prvního písmene hebrejské abecedy, představujícího v duchu magické tradice bod, v němž se vše sbíhá a v němž můžeme v jediném okamžiku vše spatřit.
Holger Kalweit
Plazma - pátrání po látce, z níž je utkána duše
Každý si někdy položil otázku, kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme. Mnozí mají jasno v tom, že po smrti z nás něco přežívá, a říkají tomu například duše nebo Já. Avšak co to přesně je, co očekává duši po oddělení od těla a jaké jsou její další osudy? Jaký je vůbec rozdíl mezi duší a duchem? To jsou některé ze znepokojivých otázek, na něž odpovídá Holger Kalweit v této knize. V této fundované analýze starých mýtů, tajných učení, alchymie a moderních esoterických spisů upozorňuje na úžasnou věc: Látka, ze které je utkána duše, tak zvaná duševní dimenze, je současně říší mrtvých, jakož i základem světa. Všechny staré kultury pátraly po původu kosmu a života, po pralátce a univerzální energii. V Indii ji nazývali prána nebo hadí síla, v Číně čchi, v Řecku éter, chaos nebo plazma. Holger Kalweit ukazuje, jak mýty a tradice starých kultur korespondují s objevy západních esoterických badatelů (například Paracelsa, Reichenbacha nebo Reicha). Opíraje se o vlastní poznatky, které získal při výzkumu šamanismu a posmrtných stavů, předestírá úchvatný a živoucí obraz oné duševní neboli plazmatické dimenze, ze které všechny hmotné formy a duše povstávají a do níž se zase navracejí. (pátrání po látce, z níž je utkána duše)
Dunkelterapie -- Léčba tmou a vize vnitřního světla
Na své cestě do Nepálu v šedesátých letech minulého století se Holger Kalweit seznámil s prastarou tibetskou buddhistickou metodou zvanou yangtik. „Sestoupili jsme do jakéhosi podzemního příbytku a v černočerné tmě jsme zaslechli hlas. Mnichovým přáním bylo, pokud jsem dobře rozuměl, rozpuštění omezeného vědomí Já. To bylo moje první setkání s buddhistickou praxí yangtik — terapií tmou, jak ji dnes nazývám.“ Tuto terapii přizpůsobil Holger Kalweit evropským podmínkám a řadu let ji úspěšně provozuje s lidmi z celého světa včetně České republiky. Kniha obsahuje unikátní rozhovor s Thubtenem, tibetským lamou, jenž autora provázel jeho druhým pobytem v temnotě, a desítky výpovědí lidí, kteří pod Kalweitovým vedením vstoupili do temnoty a nechali ji na sebe působit. Popisují fascinující zážitky hlubinného poznání sebe sama, setkání se zemřelými a vjemy intenzivního světla, které přicházejí po určité době strávené v temnotě. Tato kniha je významným příspěvkem nejen z terapeutického hlediska; je skutečně ojedinělým vylíčením intenzivních duševních zážitků vedoucích k poznání lidského ducha.
Keltská kniha mrtvých
mytický odkaz zasvěcenců prastarého národa odhaluje svazek mezi zásvětím a pozemským životem.Zasvěcená práce předního světového znalce šamanismu a alternativních terapií přibližuje keltské pojetí smrti, onoho světa a „života po životě“.
Břetislav Kafka
Parapsychologie
Tato kniha je definitivní tečkou za celoživotní snahou B. Kafky o posunutí meze poznání za hranice našeho běžného vědomí. V tomto díle popsal a vysvětlil jednotlivé pokusy, pojmy a fenomény, se kterými pracoval.
Nové základy experimentální psychologie
Druhé autorovo dílo, které předkládá návod k duchovnímu rozvoji lidstva pro 3.tisíciletí: hledání, sebepoznávání a zkoumání lidského života, probuzení zdrojů sil lidského ducha. ,,Hypnolog - vychovatel může s úspěchem napravovat lživost, kousání nehtů, leváctví, mlsnost, nechuť k učení a k práci, nepozornost, bázlivost, hraní karet atd.
Hypnózou lze léčit nespavost, kuřáctví, alkoholismus, úzkostlivost, strach, bolesti zubů, slabost vůle, zapomnětlivost, méněcennost, koktavost, tělesnou i duševní slabost, krvácení u žen, zácpu, hysterické záchvaty, padoucnici, přivodit bezbolestný porod, léčit lenost ,chvění údů apod. hlavně posthypnotická sugesce má na vědomí trvalý vliv

Milton H. Erickson a Ernest L. Rossi
Hypnotické světy
Klinická hypnóza a nepřímé sugesce
Kniha "Hypnotické světy" poskytuje čtenářům možnost učit se krok za krokem postupům navozování klinické hypnózy přímo od průkopnické osobnosti tohoto oboru - Miltona H. Ericksona. Obsahuje doslovné záznamy jeho práce při navozování hypnózy a při nácviku transu. Studentům i odborným psychoterapeutům, bez ohledu na jejich specializaci a pokročilost, tak umožňuje názorné seznámení s procesem rozvoje hypnotických fenoménů v klinické praxi.
Vadim Zeland Ovlivňování reality - I- VII - Ruský autor představuje velmi účinnou techniku, jenž umožňuje tvořit věci, které nám z běžného úhlu pohledu připadají neuskutečnitelné, zejména však dává moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení.
Bill Plotkin - Soulcraft- síla duše - Kniha Soulcraft – síla duše je jako průvodce pro mystický sestup do dolního světa duše, do podsvětí našich všedních životů: objasňuje, čím tento sestup je, proč je nezbytný, jak rozpoznat volání k sestupu, jak se na něj připravit, jak tento proces probíhá a jaké vyvolává pocity a jaká cvičení a praktiky spouštějí a urychlují sestup a maximalizují přínosy této cesty k rozdmýchání duše.
Soulcraft – síla duše je hraničním přechodem do tajemství, do mysteria. Stránky této knihy, vyplněné technikami soulcraftu, příběhy, básněmi a instrukcemi vás zvou pustit se na současnou, západní, na přírodě založenou pouť do divokých krajů vlastní duše.
Bill Plotkin, Ph.D., je hlubinný psycholog, průvodce do divočiny a jedna z vůdčích osobností současných programů osobního rozvoje a iniciací založených na přírodě. Doktorát z psychologie získal na University of Colorado v Boulderu a předtím působil na vzdělávací a výzkumné fakultě na State University of New York, kde studoval sny a změněné stavy vědomí dosahované prostřednictvím meditace, biologické zpětné vazby a hypnózy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one