Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice
Astrologii se aktivně věnuji devatenáct let a čím déle ji praktikuji, tím více mě fascinuje. Z data narození a především co nejpřesnější hodiny a minuty narození lze poznat "životní plán osobnosti", který jsme si před zrozením připravily. V horoskopu narození neboli Radixu lze "vyčíst" povahové rysy osobnosti, schopnosti, talenty, ale i problémové stránky osobnosti či života. Není to však žádné dogma- vlastní prací a snahou můžeme z vlastních "nedostatků" učinit přednosti. Radix však astrologovi neukáže pohlaví člověka (každý máme mužskou i ženskou stránku osobnosti) a také stupeň momentálního vývoje. Proto je důležité před zpracováním horoskopu narození s dotyčným člověkem komunikovat. Například horoskop úspěšného sportovce a horoskop násilníka může mít spoustu shodných prvků. Oba dva disponují velkým množstvím energie- záleží však na způsobu zpracování této energie.
Původ astrologie se ztrácí v mlhách předchozích tisíciletí, protože až s vynálezem písma máme k dispozici záznamy, které se z nejstarších dob zachovaly především v oblasti Mezopotámie, později Egypta. Astrologie tohoto období se však nezaměřovala na jednotlivce, ale měla obecnější zaměření mundánní (osud městského státu, státu vůbec, popřípadě vládce tohoto státu.)
I Hippokrates z Kosu (460-359 př.Kr.) uznával astrologii. Je zaznamenám jeho aforismus: "Člověk, který není obeznámen s astrologií si zasluhuje spíše označení blázna než lékaře". Z horoskopu narození lze rozpoznat i zdravotní dispozice.
Astrologie nám může pomoci orientovat se, v jakém životní etapě se momentálně nacházíme pomocí tzv. tranzitů a progresí.
Astrologie pracuje s ekliptikou neboli zvěrokruhem- což je 12 astrologických znamení (Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby). Důležitým prvkem horoskopu jsou planety, k nimž astrologie, věrna svému geocentrickému pohledu (žijeme na Zemi, tudíž Země je z našeho pohledu vnímána jako střed) řadí Slunce i Lunu. Planety lze rozdělit na tři skupiny. První skupinu tvoří Slunce, Luna, Merkur, Venuše a Mars, planety rychlé, považované za planety osobní. Další planety Jupiter a Saturn mají už delší cykly a proto jsou považovány za planety společenské nebo generační. Uran, Neptun a Pluto jsou planety prostým okem neviditelné a jsou považovány za jakési transcendentní vyslance Galaxie v naší sluneční soustavě. V současné době určité směry astrologie pracují i s různými asteroidy a planetkami (např. Chiron, Folus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta), a s citlivými body (Lunární uzly, Lilit, Bod štěstí....) Každá planeta symbolizuje určitý komplex vlastností. např.Merkur symbolizuje naši schopnost myslet a komunikovat, naši pružnost a přizpůsobivost. Další důležitou složkou astrologie jsou tzv.Domy- je jich dvanáct a každý dům symbolizuje určité oblasti našeho života. Např. tzv. 4.dům symbolizuje naše kořeny, psychologické a biologické rodinné dědictví, rodinu, duševní a emocionální základnu. Další nezbytnou složkou jsou Živly (oheň, vzduch, voda a země-každý živel symbolizuje určitý temperament) a Aspekty- což jsou vztahy mezi určitými planetami a citlivými body horoskopu- důležité jsou tzv.Hlavní aspekty (konjunkce, opozice, kvadratura, trigon a sextil. Aspekty "ukazují" jak jsou různé části naší osobnosti propojené -jestli spolupracují, vycházejí si vstříc nebo naopak spolu "bojují" či si odporují.
Radix

Radix

C.G.Jung
Radix

Radix

Emma Jung
Radix

Radix

Carlos Castaneda
Radix

Radix

Terence Mckenna
V horoskopu narození jsou důležité dvě hlavní osy- první osu tvoří Ascendent a Descendent
Ascendent je hrotem 1.domu a vyznačuje ten stupeň zvířetníkového znamení, které v okamžiku našeho narození vychází nad východním horizontem. Shoduje se tak s okamžikem našeho prvního nadechnutí a představuje začátek cyklu, první krůček či první fázi procesu rozvíjení našeho života. Vše, co se zrodí v určitém časovém okamžiku, odráží kvality tohoto okamžiku. Znamení na horizontu vstupuje do sféry světla a odděluje se od temnoty v témže okamžiku, kdy se vynořujeme z temného, skrytého a nerozlišeného prostředí matčina lůna. Jinými slovy Ascendent se objevuje v okamžiku, kdy se objevujeme my, ve vlastnostech Ascendentu se odráží jednak to, kdo jsme a jednak náš postoj k životu. Znamení na Ascendentu (dále ASC) symbolizuje zvláštní fasetu v celkovém obrazu života, která se chce doslova vtělit. Descedent je hrot 7.domu, v opozici k Ascendentu. ASC se tradičně považuje za bod, v němž si začínáme uvědomovat sami sebe a DES za bod, v němž si uvědomujeme druhé. Z DES lze vyčíst, jakým způsobem navazujeme vztahy k ostatním lidem a jakého partnera si vybíráme (v závislosti na planetách v 7.domě). DES souvisí s činnostmi a zkušenostmi, které potřebujeme, abychom si uvědomili, jak důležití jsou pro nás ostatní lidé. Podobně se 1.dům tradičně vykládá jako dům, v němž objevujeme své Já. 7.dům, jenž je protilehlým domem k prvnímu, se označuje jako “dům Ne-Já”, nebo také “dům manželství”. V 7.domě se setkávají dva lidé, aby se vzájemně obohatili,a to tak, že vytvoří partnerský vztah, založí rodinu, existenčně se zajistí a překonají svou osamělost a oddělenost od ostatních lidí. Většina astrologických učebnic uvádí, že planety a znamení v 7.domě charakterizují manželského partnera nebo “někoho významného”. To je do jisté míra pravda. Planety a znamení v 7.domě nám často řeknou jaký typ partnera nás přitahuje . Znamení a planety v 7.domě však nejen vystihují povahu partnera/ky, ale také podmínky vztahu mezi partnery, také co očekáváme od důvěrných partnerských vztahů a jakých vlastností si nejpravděpodobněji všimneme u druhých. V souvislosti s DES a 7.domem je třeba připomenout psychologický mechanismus projekce. DES a planety v 7.domě představují vlastnosti, které jsou našimi vlastnostmi, my si je však neuvědomujeme a snažíme se je zakoušet skrze partnery nebo skrze ten druh zkušenosti, který daný vztah nabízí. DES- nejzápadnější bod horoskopu mizí z obzoru ve chvíli našeho narození. V tomto smyslu vyjadřuje, co z naší povahy nám zůstává skryté a o čem se domníváme, že nám nepatří, neboť to u sebe nevidíme nebo nechceme vidět. Jako protipól ASC a 1.domu odhaluje DES a 7.dům ty naše vlastnosti, k nimž se nejméně ochotně hlásíme, neradi za ně neseme odpovědnost a odmítáme je přijmout za své. C.G.Jung však říká, že “jestliže si nějakou vnitřní situaci neuvědomíme, setkáme se s ní v podobě vnější události, tj. v podobě osudu”. Jestliže si neuvědomujeme, jací jsme, pak “svět je nucen vyvolat konflikt a rozdělit se na dvě protikladné poloviny”. Jinými slovy, to, co si u sebe samých neuvědomujeme, přivoláváme vždy skrze své partnery. Tradičně se DES a 7.dům charakterizují jako ty vlastnosti, které očekáváme od partnera, v hlubším smyslu však jde o naše skryté vlastnosti, které bychom měli vědomě integrovat a stát se díky tomu celistvějšími. Máme však sklon také odmítat i ty charakterové rysy, které jsou potencionálně kladné, a právě tyto rysy naši pozornost upoutají a přitahují nás, když se s nimi setkáme u druhých. Zamilujeme se do někoho, u koho se tyto rysy nápadně projevují, protože to v nás vzbuzuje dojem, že jsme “celistvějšími” lidmi. Vnitřního partnera či partnerku zabudujeme do svého života tím, že se s nimi oženíme nebo se za ně provdáme. V ideálním případě nám partner poslouží jako modelový prototyp pro ty druhy energie, které máme v 7.domě,a skrze něho si je můžeme postupně uvědomovat a integrovat je do své psychické struktury. Až příliš často však zůstáváme v tomto ohledu trvale závislí na svých partnerech. Vytváříme s nimi protikladnou dvojici, a v ní jsme pouze polovičním člověkem.
Je třeba si uvědomit, že psychická projekce není čistě patologickým jevem. Obraz, jejž promítáme na okolní svět, svědčí o existenci potenciální energie v našem nitru. Jestliže se tento obraz bude chtít nechat poznat, ukáže se nám nejprve na něčem vnějším nebo na nějakém druhém člověku. Pak budeme mít možnost uvědomit si, že je to něco, co se týká nás samých, a můžeme si to vědomě osvojit.
Sedmý a první dům stavějí člověka před dilema: na jedné straně má spolupracovat s ostatními (7.dům), na druhé má trvat na své vlastní cestě (1.dům). V prvním případě mu hrozí nebezpečí, že se příliš rozdá, příliš splyne s ostatními a obětuje tak svou vlastní identitu. V druhém případě může požadovat, aby se mu druzí přizpůsobili natolik, že je zbaví vlastní individuality…”Jestliže já sám nejsem pro sebe,tak kdo? Jestliže jsem ale jen pro sebe, co jsem?” Úkolem 7.domu je setkat se s druhou lidskou bytostí a udržovat obě ramena v rovnováze.
Druhou osu tvoří Immum Coeli a Medium Coeli
V 1.domě nejsme s to si sami sebe v objektivním smyslu uvědomit. Prostě jenom jsme. Ve 2.domě zjišťujeme, že máme svou vlastní podobu a jsme určitým způsobem vymezeni vůči ostatnímu světu. Ve 3.domě si všímáme toho, co nás obklopuje, a navazujeme vztahy s ostatními lidmi a věcmi okolního světa s cílem poznat je. Porovnáváním s tím, s čím se seznamujeme, získáváme stále více poznatků o sobě samých. Postupně opouštíme představu, že jsme vším, a místo toho zjišťujeme, že jsme někým- někým, kdo má vlastní tělo, myslí osobitým způsobem a pochází z určitého rodinného prostředí. Jak se blížíme k nejhlubšímu bodu horoskopu- Imum Coeli a 4.domu- přichází chvíle, kdy je nutné se zastavit a osvojit si vše, co jsme se dosud naučili. Úkol, jež před námi stojí, je sebrat se kolem ústředního bodu- kolem svého Já, které od nynějška tvoří základ naší identity. Někteří lidé vyplní celý svůj život tím, že shromažďují stále nové informace a nikdy se nezastaví, aby zapustili kořeny nebo se ustálili. Jiní se usadí a “zakoření” příliš brzo, dříve než život dostatečně prozkoumali.
Není nic neobvyklého, když lidé, kteří se věnují kariéře a snaží se dosáhnout úspěchu, jsou svou činností natolik zaneprázdněni, že jim téměř nezbývá čas na rodinu. Tak i my všichni máme sklon ztotožňovat se se svou činností a vnějšími událostmi a necháváme se tím strhnout natolik, že ztrácíme nebo opomíjíme kontakt se svým Já, jež je někde za vší tou činností. Jsme natolik upoutáni tím, co vidíme, co cítíme a co děláme, že zapomínáme na své Já, bez nějž by nic nebylo možné. Co se děje v okamžiku, když svou pozornost odvracíme od pomíjivých věcí tohoto světa a znovu navazujeme vztah ke svému já, jež je základem a subjektem vší naší zkušenosti, ukazuje znamení na IC (hrot 4.domu) a planety ve 4.domě.
Pocit vnitřní identity pojící se k Hlubině nebe a ke 4.domu je zárukou toho, že vše, co děláme, cítíme, vnímáme a o čem přemýšlíme, má jednotný ráz. Tak jako jsme sami sebou a seberegulujícím systémem v biologickém ohledu, jsme díky IC a 4.domu individualitou, která si uchovává stálý tvar.
Je to základna, z níž podnikáme výpady do okolního světa. Z těchto důvodů se 4.dům tradičně spojuje s domovem, duší a s kořeny bytí. Američtí Indiáni byli přesvědčeni, že když přijímají návštěvu do svého obydlí, otevírají mu svou duši. Na rozdíl od toho, jak vystupujeme na veřejnosti, je 4.dům místem, kde jsme sami sebou ve své nejhlubší niternosti. Duše umožňuje, aby se z povrchních událostí staly zkušenosti a zprostředkovává mezi námi a děním ve světě. Mezi námi a událostmi existuje reflexivní moment- a pěstovat svou duši znamená prohlubovat tento meziprostor. Tajemný způsob, jakým se události proměňují v duši člověka ve zkušenosti, se vztahuje k IC a 4.domu
Hlubina nebe (IC) a 4.dům vypovídají o tom, co pro nás znamená “rodný dům” a rodina, do níž jsme se narodili. Planety a znamení ve 4.domě odhalují, jaké ovzduší panovalo a čím nás natrvalo poznamenalo: je to naše psychologické rodinné dědictví. V ještě hlubším smyslu odráží 4.dům vlastnosti související s rasovým a etnickým původem: jde o charakteristické vlastnosti naší rasy, které se ustálily v průběhu dějinného vývoje.
Vliv rodičů se obvykle připisuje ose 4.a 10.dům. Moderní astrologie připisuje 4.dům vlivu otce a 10.dům vlivu matky. Nemusí to být vždy stoprocentně tak. Každopádně rodič, který se rozhodujícím způsobem podílel na naší výchově v raném věku- rodič, který s námi trávil nejvíc času a má největší zásluhu na přizpůsobení dítěte společenským normám- se spojuje s 10.domem a onen “skrytější rodič”, který tolik nevystupoval do popředí a jehož vliv není tak patrný, se dává do souvislosti se 4.domem. Je třeba mít na zřeteli, že popis 4.domu (ať už se týká otce či matky) nemusí odpovídat tomu, jací rodiče doopravdy jsou,ale spíše tomu, jak je dítě vidí: tomu se říká imago rodičů a je to apriorní vrozený obraz, s nímž dítě přichází na svět. Dítě selektivně vnímá ty vlastnosti rodiče,které samo potřebuje zpracovat
Přicházíme na svět s určitými vrozenými dispozicemi a s předpojatým očekáváním,a již v průběhu dětství se na ně vrší- vrstva za vrstvou- naše zkušenosti. Své prostředí prožíváme určitým způsobem a na základě těchto zážitků si pak vytváříme konkrétní vztah k sobě i ke světu “tam venku”.
4.dům také znamená-kromě toho, co jsme zdědili a co se do nás hluboce vrylo- i náš domov v obecném smyslu. Jaké ovzduší vytváříme ve svém domově? Co tam na sebe přivoláváme? Čím je nám toto prostředí blízké? Tyto otázky lze zodpovědět na základě rozboru planet a znamení 4.domu.
4.dům zachycuje náš původ, ale zároveň se v něm odráží i způsob, jakým věci ukončujeme, jak dospíváme k definitivnímu řešení nebo uzavíráme určitou záležitost
4.dům také odráží podmínky vztahující se ke druhé polovině života. To, co je v nás uloženo nejhlouběji, se projeví na konci. Mnozí z nás si po čtyřicítce a pod dojmem smrti rodičů začnou uvědomovat svou smrtelnost a krátící se čas svého života, který by neměl být promarněn. Na základě toho pak můžeme být ochotnější dát ve svém životě prostor svým nejhlubším potřebám a pocitům. Kromě toho jsou životní zkušenosti předpokladem sebepoznání, takže nepřekvapuje, že naše nejhlubší a nejniternější motivace se začnou projevovat až v pokročilejším věku. Sebereflexe, psychoterapie a různé formy meditace- vše, co přispívá k našemu usebrání- vytváří možnost, aby se energie 4.domu projevily a abychom byli schopni si je vědomějším způsobem osvojit již ve středním věku. Místo abychom opomíjeli , co chováme ve svém nitru, je žádoucí zabývat se obtížnými konstelacemi tohoto domu- čím dříve,tím lépe. 4.dům se nás drží podobně, jako se nás drží naše minulost. (Howard Sasportas-Astrologické domy a Ascendent)
Astrologická znamení
stručná hesla- od "nejnižších" vlastností po "nejvyšší" vlastnosti (závisí na člověku samém, které vlastnosti rozvine)

Beran: cesta činnosti
Duševně vyrovnaný, plný energie, ve volně plynoucí aktivitě, bezprostřední, jednající v souladu s tvořením
Bystrý, povzbuzující, silný, rozhodný, svěží, rázný, rytířský, kurážný, odvážný, odhodlaný , impulzivní
Aktivní, přímý, spontánní, výkonný, bojovný, sportovní, silou prosazující
Přestřelující, netrpělivý, zpupný, nerozvážný, prchlivý, neukázněný, válčící, nevyrovnaný, nediplomatický
Agresivní, bezohledný, egoistický, zraňující, bezhlavý, pudový, vzteklý
Slepě vzteklý, zuřivý, brutální, ničící

Býk: cesta smyslovosti
Vyvážený, klidný, spokojený, soustředěný, uklidňující, oporu dávající
Stálý, dobrosrdečný, laskavý, solidní, přátelský, příjemný, důkladný, vkusný, vytrvalý, se vztahem k přírodě, organický, naivní, idylický
Neústupný, praktický, smyslový, zajištěný, opatrný, domácký, realistický, požitkářský, závazný, instinktivní, solidární
Nepohyblivý, líný, po majetku dychtící, těžkopádný, nechápavý, svéhlavý, nepřítel pokroku
Tvrdohlavý, tvrdošíjný, chtivý, materialistický, těžkopádný, hrubý, paličatý
Zasmušilý, hloupý, hrabivý, nespokojený, „rozežraný“

Blíženci: cesta zprostředkování
Veselý, pružný, pohyblivý, otevřený, nezatížený
Mnohostranný, zavazující, komunikativní, zprostředkovatelský, kamarádský, chytrý, neutrální, vzletný, informativní
Obratný, zajímavý, vychytralý, účelový, nenáročný, zmoudřelý, toužící po cestování, zábavný, neposedný
Povrchní, rozptýlený, nespolehlivý, nervní, nesoustředěný, bezpáteřní, vyžadující výhody, přikyvující
Nestydatý, nesmyslný, nesouvislý, zničující, zvědavý, senzacechtivý
Bezvýznamný, mělký, nezajímavý, užvaněný, nepodstatný

Rak: cesta účastného obětování
Přirozený, naivní, obětavý, mateřsky milující, nezkresleně reflektující
Vciťující se, přizpůsobivý, citlivý, okamžitě k dispozici, zachraňující, obstarávající, schopný změny, regenerativní
Připravený pomoci, odhodlaný k sebeobětování, mírný, měkký, periodický, rozmanitý
Nesamostatný, oporu potřebující, pasivní, bezmocný, nepřesný, nestrukturální, bázlivý, vyhýbavý, bezcílný, neurčitelný, náladový, ubrečený
Bezmocný, nedospělý, fňukající, chameleónský, následující mínění většiny

Lev: cesta hravě-kreativního bytí
Sebevědomý, „ve středu“, silný, hřejivý, láskyplný, rozdávající se, láskyplný
Suverénní, hravý, kreativní, tvůrčí, přívětivý, výrazný, mocný, potentní, radostný, živoucí, vitální
Pyšný, sebejistý, sám postupující, schopnost organizovat, sílu poskytující, hravý, energický, s radostí, milující riziko
Autoritativní, hladový po moci, dominantní, egocentrický, respekt vyžadující, rozmazlený, domýšlivý, vychloubačný, teatrální
Líný, autokratický, utiskující, sobecký, svévolný
Tyranský, bezohledný, podrobující, nesmírně se přeceňující

Panna: cesta pečlivosti
Pozorný, přemýšlivý, přiměřený situaci
Hluboce informovaný, chytrý, starostlivý, obnovující, přesný, precizní, vyhraněný, zdůrazňující moudrost, skromný, poučený
Střízlivý, racionální, věcný, neutrální, vědecký, pátrající po příčinách, opatrný, držící se zpátky, šetrný
Vševědoucí, mentorující, nakyslý, oportunistický, nečestný, bojácný, závistivý
Ustrašený, hašteřivý, bezbožný, pochybovačný, přemoudřelý, pseudointelektuální, ustavičně kritizující
Cynický, sarkastický

Váhy: cesta vyrovnanosti
Mírumilovný, vyrovnaný, krásný zevnitř, duchaplný
Vyvážený, duchovně krásný, estetický, zamilovaný, umělecký, něžný, povznesený, útlocitný, inteligentní, urovnávající, harmonický, plodný, elegantní
Liberální, zdvořilý, diplomatický, svůdný, flirtující, zprostředkující, půvabný, zkrášlený, dekorativní, nadýchaný, voňavý, decentní
Neodhodlaný, vlažný, vyumělkovaný, afektovaný, zastírající, hladký, nepochopitelný, slabý v jednání, nepřímý
Dekadentní, úhořovitý, inaktivní, pohodlný, blazeovaný, nepoctivý, pseudointelektuální, frázovitý, nudný
Prolhaný, maskující, přeměňující, agresivní, „ten, který si osobně nešpiní ruce, ale používá najatých pachatelů“

Štír: cesta sebepřekonání
Vždy připravený k oběti, obětavý, alchymistický, „dvakrát zrozený“
Náročný, hluboce založený, sebeovládající, příkladný, vytrvalý, idealistický, magický, fascinující, magnetický, usmířený
Sugestivní, neproniknutelný, přetěžovaný, nepřímý, výlučný, polarizující, extrémní, nepoddajný, schopný regenerace, perfekcionistický, absolutní, sexuálně otevřený
Se sebou a světem nespokojený, excesivní, ostýchavý, fanatický, okultní, spiritistický, pověrčivý, špehující, dvou tváří
Sebezničující, upírský, využívající, nemocný, závislý, poslušný, sexem posedlý, neošetřující, pornografický
Sadistický, masochistický, ničící, posedlý, pomstychtivý, kuplířský, ubližující, vykořisťující

Střelec: cesta důvěry
Šťastný, důvěřivý, moudrý, prozíravý, věřící
Kněžský, entuziastický, nadšený, tolerantní, smysluplný, dalece vědoucí, přesvědčivý, filosofický
Mnohostranný, velkorysý, nádherný, humorný, pozitivní, nadšený, odkazující, vysílající vědomí, s otevřeným srdcem
Arogantní, domýšlivý, předimenzovaný, patetický, přemrštěný, teatrální, pohodlný, hysterická, moralizující, misionářský
Drzý, paušalizující, bezzásadový, sebepřesvědčivý, rozmazlený, nabubřelý, bigotní, pseudoreligiózní, nezodpovědný
Velikášský, hochštaplerský, bezobsažný, nafoukaný

Kozoroh: cesta jasnosti
Jasný, tichý, čistý, věčný
Skromný, soběstačný, vzpřímený, zdrženlivý, zralý
Poctivý, přímočarý, věrný, disciplinovaný, šetrný, solidní, vážný, seriózní, stanovující meze, kategorický
Hrubý, tvrdošíjný, nesnášenlivý, odsuzující, lakotný, odporující, brzdící, melancholický, přísný, rigidní, omezující
Bezohledný, egoistický, hašteřivý, vzpírající se, necitlivý, neživoucí, podřízený autoritám, nemilosrdný
Depresivní, ve všem tvrdě potlačující, tíživý, strnulý, chladný, „mrtvý“

Vodnář: cesta volnosti
Volný, geniální, jedinečný
Vynalézavý, nápaditý, duchovní, kreativní, tvůrčí, pravdu milující, osvěžující
Originální, nekonvenční, duchaplný, vtipný, v budoucnosti se orientující, před dobou, revoluční, zvláštní
Roztržitý, excentrický, nekoncentrovaný, nespolehlivý, nerozhodný, neklidný, explozivní, odstředivý, svérázný, volný jako pták, zneuznaný
Popletený, bezprizorní, rozrušený, nevypočitatelný, štvaný, pseudooriginální, napadající, osamělý, revoltující, drsný
Šílený, v prostoru ztracený, ve špatný čas na špatném místě,anarchistický, proti všem

Ryby: cesta nezištnosti
Moudrý, rozumějící, sám, nezištný, pravdivý
Mediální, soucítící, mystický, křehký, religiózní, plynoucí, intuitivní, nesobecký, obětavý, uvolněný, přístupný
Plný fantazie, něžný, křehký, přizpůsobivý, spirituální, humanistický, umělecký, lyrický, cítící, ovlivnitelný, útlocitný
Iluzionářský, z onoho světa, tajnůstkářský, neambiciózní, inaktivní, rezignující, sebelítostivý, ovlivňovaný, zasněný, nerealistický
Nepoctivý, odcizený, rezignující, bezmyšlenkovitý, ledabylý, nepraktický, ochromený, neurotický, zaslepený
Neupřímný, chaotický, odmítající život, bezcharakterní, slizký, destruktivní, otravující, psychotický
Historie astrologie
Astrologie se pravděpodobně zrodila v Mezopotámii, v zemi mezi řekami Eufrat a Tigris, která je nyní na iráckém území. Z tohoto „chaldejského Východu“, jak se této oblasti, kam spadala říše chaldejská,babylonská i asyrská, začalo říkat, se astrologie rozšířila do Egypta a odtamtud do starého Řecka. 4000 let před Kristem pozorovali Babyloňané a Asyřané oblohu a hledali znamení, které jim ukáže jejich osud. Astrologie kvetla i za vlády Ašurbanipala, který panoval v Ninive v půli 7.stol. př. n. l. Ze starých archivů v Ninive se dochovala rozsáhlá sbírka klínopisných tabulek Enúma Anu Enlil, v nichž jsou zapsaná i četná pozorování už z dob před Ašurbanipalovou vládou
V 6.století př.n.l. se s perskými výboji dostaly do Egypta i babylonské znalosti hvězd, ačkoli staroegyptští astronomové zmapovali polohu mnohých hvězd už dávno předtím, už někdy ve 13.století př.n.l. Například francouzský egyptolog Jean Champollion našel v 19.století v hrobce Ramsese II., který žil zhruba v letech 1292-1225 př.n.l. papyry s tabulkami konstelací a jejich vlivu na lidi, a to na každou hodinu každého měsíce v roce. Věřilo se např. že různé hodiny různými konstelacemi v Ascedentu ovládají různá části těla- a tato astrologická tradice přetrvává dodnes. Tento typ astrologie byl běžný nejen mezi Egypťany a Chaldejci, ale dostal se i do ústní tradice Hebrejců, což patrně podporuje i výrok knihy Sefer Jecira (sepsané na počátku křesťanské éry),totiž že astrologické znalosti nám předal Abraham, který se narodil mezi Chaldejci
Nejstarší dochovaný horoskop byl sestaven pro dítě narozené 29.4.410 př.n.l. jižně od Bagdádu na území dnešního Iráku. Ze starověku se dochovalo celkem asi 205 horoskopů, většinou řeckých. Zdá se, že astrologické znalosti Řeků sahají daleko do minulosti. Filostratos, který psal na počátku křesťanské éry, nám sděluje, že v Řecku znali astrologii už v roce 1184 před naším letopočtem. Thálés podobně jako většina řeckých astronomů popsal Zemi jako kouli a určil poměr průměru Slunce vůči jeho zdánlivé dráze.
Astrologie se přehnala přes celý řecko-římský svět a zasáhla všechny národy, všechny lidské rasy, typy i společenské třídy, všechny vládce, učence, chudé i bohaté, zaplavila i lékařství, botaniku, chemii (prostřednictvím alchymie) i mineralogii a zaujala ústřední polohu mezi „mysterijními náboženstvími“, zejména v mithraismu.
Tradiční astrologie měla čtyři odvětví: astrologii mundánní (světovou, zabývala se společností a vůbec světem jako celkem, sem spadaly předpovědi počasí, sklizně, epidemií, politiky a válek), astrologii nativity neboli natální či radixovou (astrologie narození, zaměřuje se na povahu a charakter jedince na základě okamžiku narození), astrologii horární ( astrologie dotazovací, která hledá odpovědi na základě horoskopu sestaveného pro okamžik, kdy byla položena otázka) a astrologie elektivní (neboli astrologie volby- snaží se hledat co nejvhodnější okamžik pro nějaký čin nebo podnik)
Základní astrologické dílo klasického starověku napsal ve 2.stol.n.l. Řek Klaudios Ptolemaios. Stal se profesorem v Alexandrijské knihovně, v nejproslulejší instituci vzdělanosti za klasických dob. Byly doby, kdy v ní bylo uloženo na 700 000 papyrových svitků, které byly pečlivě zapsány do katalogu.
Při velkém úpadku vzdělanosti, který nastal v západní Evropě v prvních století křesťanské éry, žádná věda nebyla zapomenuta důkladněji než astrologie. Aby totiž mohla vzkvétat, potřebovala knihy, nástroje, astronomické tabulky a přiměřené znalosti, a to může poskytovat pouze prostředí pěstující vzdělání. To v dobách temna na Západě chybělo. V Byzantské říši na východě Evropy však astrologie jako předmět studia pokračovala a byla posléze přijata i v arabském světě a dál pěstována. V roce 777 založil v Bagdádu židovský učenec Jákob ben Tarik první astrologickou školu. V 9.století našlo domov v Bagdádu veškeré starověké astrologické myšlení, a to babylonské, řecké, římské, perské i egyptské
Zájem o astrologii na Západě znovu ožil za karolínské renesance.Do 12.století se astrologie na Západ opět otevřeně vrátila, obohacena o řadu arabských pojmů.
Církev zpočátku odmítala zaujmout k astrologii oficiální stanovisko, i když ji někteří teologové podezřívali z „pohanského“ původu. Někteří z církevních otců, včetně sv.Augistina formálně astrologii zavrhli, ale jiní ji zas považovali za slučitelnou s vírou,a proto ji přijali. Svatý Tomáš Akvinský třeba uznával vliv planet na záležitosti lidí a snažil se smířit astrologii s křesťanskou naukou o svobodné vůli. Františkán Roger Bacon, jeden z největších vědců, jakého kdy středověk měl, byl odborníkem v mundánní astrologii, která se snaží najít vztah mezi planetárními cykly a vzorci a světovými událostmi. Církev však poznala, že astrologie má velikou moc a že její vlastní moci může snadno konkurovat. Proto ji kněží na Láodikajském koncilu (v letech 363-364n.l.) zakázala provozovat a na koncilu v Toledu pohrozila kletbou každému, kdo věří v astrologii nebo divinaci. První křesťanský císař Konstantin Veliký všem astrologům pohrozil smrtí, ačkoli sám občas astrologii využíval.
Od 12.století po dalších pět století byla i přesto evropská kultura prostoupena astrologií tak, jako jí kdysi byla prosycena kultura imperiálního Říma. Mnohá města (např. Florencie) si vydržovala svého městského astrologa, jehož funkce by se dala přirovnat třeba k dnešnímu ministru zdravotnictví. Svého astrologa měli panovníci, vládci (Jindřich I., Kateřina Medicejská, Karel IV…..) Astrologické umění v tuto dobu podporovali i někteří papežové (bylo jich minimálně 12 a najedeme mezi nimi třeba Julia II., Pavla III., Lva X., nebo Urbana VIII.)
V době byzantské renesance, jež byla paralelou ke karolínské renesanci na Západě, získávala astrologie stále větší váhu spolu s řeckou astronomií, která se vrátila, částečně prostřednictvím arabských překladů původních řeckých textů
Ke konci středověku astrologie patřila do učebních osnov na řadě evropských univerzit. Byla pokládána za nezbytnou součástí výuky lékařů k určení diagnózy a léčby nemocí. Například na univerzitě v Paříži, Miláně, Bologni, Florencii, Vídni a v Oxfordu byly zřízeny katedry astrologie, na něž usedli někteří z největších vědců své doby, jako např. Regiomontanus (profesor astrologie a astronomie ve Vídni, sepsal jedny z prvních efemerid- tabulky postavení planet)
Astrologie se dotýkala téměř všech aspektů světského i náboženského života způsoby, které byly někdy jemné a jindy nápadné a očividné. Navzdory oficiálnímu postoji církve bylo pronásledování astrologů celkem vzácné. V astrologických motivech našlo inspiraci také středověké umění. Bez znalostí jejích principů je mnoho literárních děl, staveb i uměleckých děl, která vznikla do 18.století, téměř nesrozumitelných V mnoha velkých katedrálách, jako je např. Notre Damme, katedrála v Amiens, Remeši, Cremoně či sv.Marek v Benátkách, najdeme na sochách, mozaikách, malbách, freskách symbolické postavy, které představují zvěrokruh a objevují se i v iluminovaných rukopisech a dokonce i na domácím náčiní.
Patnácté a šestnácté století bylo na Západě právem nazváno „zlatý věk astrologie“. Ke konci renesance už astrologie pronikla do všech vrstev společnosti, od rolníka, který se díval do kalendáře, jak má sázet podle fází Měsíce, až po papeže a panovníky, kteří se nechali vést složitými výpočty dvorních astrologů.
Věhlasným astrologem této doby byl Luca Guarcio- byl dvorním poradcem Kateřiny Medicejské i několika papežů. V roce 1552 publikoval výklady horoskopů řady významných lidí- včetně papežů, kardinálů, knížat, umělců a učenců
Dalším významným astrologem a lékařem byl Girolamo Cardano z Milána. Lékařská astrologie v Cardanově době byla už na velmi pokročilém stupni. Velký řecký lékař a průvodce přísahy každého lékaře Hippokratés, požadoval, aby jeho žáci zvládli astrologii, protože pomáhá určit, kde je pacient nejvíce ohrožen. Považoval to za natolik důležité, že prohlásil, že „lékař, který nerozumí astrologii, je hlupák“. Motto lékařské fakulty na univerzitě v Bologni znělo :“Doktor bez astrologie, je jako oko, které nevidí“ V jistých ohledech byla medicína spojena s alchymií a běžné alchymické procesy byly spojovány se znameními zvěrokruhu: „Beran byl kalcinace, Býk ztuhnutí, Blíženci fixace, Rak rozpouštění, Lev vyluhování, Panna destilace, Váhy sublimace, Štír separace, Střelec usazování,Kozoroh fermentace, Vodnář zmnožování a Ryby projekce. Cardanovým protějškem v Anglii co do učenosti byl John Dee (1527). Studoval v Cambridgi, v roce 1547 se vydal na cesty do zahraničí (Nizozemí, Itálie, Francie)- Dee byl skvělý v matematice, algebře, astronomii, astrologii, zeměpisu, navigaci, alchymii i kabale. Byl přítomen u dvora krátké vlády Eduardovy, podržela si ho i Marie Tudorovna, i když proti němu bylo vznesené obvinění z čarodějnictví, a pak přešel do služeb Alžběty I. Za její vlády se Dee těšil značné královské přízni
Původně byla astrologie s astronomií jedna věda. Všichni velcí astrologové starých časů- Ptolemaios, Manilius, Firmicus Maternus atd.- byli také zdatní astronomové, a naopak, mnozí z těch, kteří se zasloužili o největší pokroky v astronomickém vědění- Mikuláš Koperník, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei a Izák Newton- měli spojení s astrologií. Koperník rozpracoval teorii, že Země se každý den otočí kolem své osy a že planety obíhají kolem Slunce, každá po své oběžné dráze. Brahe zdokonalil umění pozorovat oblohu, Kepler objevil zákony, které ovládají eliptické oběžné dráhy planet, Newton propočítal zákon univerzální gravitace, který částečně vycházel z Keplerova díla. Průkopnická práce, kterou odvedli Brahe s Keplerem, například o oběžných dráhách planet, byla prováděna právě proto, aby bylo možné získávat přesné údaje pro astrologické horoskopy. Vůči vábení astrologie nebyl ve skutečnosti zcela imunní žádný z předních průkopníků počátků moderní astronomie. Naopak, právě skutečnost, že Koperník, Brahe, Kepler a Galileo prahli po okultnu a mystice, pomáhala inspirovat jejich vědeckou práci
Astrologie zůstávala po celé Evropě v těsném spojení s vědou až do konce 17.století. V této době praktikovali astrologii vynikající astrologové Robert Fludd a William Lilly- který je považován za největšího astrologa, jaký kdy žil .
Na konci 17.století a na počátku 18.století astrologie narazila na odpor a cenzuru- astrologie byla vykázána z oxfordské univerzity, posléze ze Sorbonny a v Římě se papež chystal proti ní vydat bulu. Podobné zákazy byly brzy vyhlášeny po celé Evropě, v Německu, Maďarsku v Čechách i v dalších zemích se astrologie začínala stahovat do podzemí. V Anglii se astrologie dostala mimo zákon v roce 1736, kdy byl schválen zákon o čarodějnictví, a znovu v roce 1825 tak zvaným zákonem o potulce, který zařadil astrology do stejné kategorie jako „darebáky a obejdy“. Na začátku 20.století je podobný zákon schválen v New Yorku. Tento zákon byl rozhodujícím způsobem vyzkoušen, když významná astroložka Evangeline Adamsová byla uvězněna pod záminkou pokoutného provozování nekalostí. I když Adamsová mohla snadno vyváznout jenom s malou pokutou, domáhala se soudního přelíčení. K soudu se dostavila vyzbrojena s příručkami. Důkladně soudci vyložila principy astrologie, pak doložila její praktické využití tak, že interpretovala horoskop, ačkoli nevěděla čí je. Teprve potom se ukázalo, že šlo o soudcova syna. Na soudce Johna J.Freschiho její výklad zapůsobil tak mocně, že důrazně rozhodl v její prospěch a svou promluvu ukončil slovy, že „pozvedla astrologii na důstojné místo exaktní vědy“.
Moderní astrologie se začala utvářet vlivem Alana Lea a jeho hlavních žáků: Charlese E.O.Cartera, C.C. Zaina, Marca Edmunda Jonese a Dana Rudhyara. V roce 1926 založil George Llewellyn Národní astrologickou asociaci, z níž se stala Americká federace astrologů. V Anglii byla v roce 1948 založena Fakulta astrologických studií.
V tradičním astrologickém výkladu byly hvězdy chápány jako objektivní síly, které určují náš život, avšak moderní psychologická astrologie nemá tak deterministické pojetí. Chápe hvězdy spíše tak, že představují určité psychické aspekty našeho uzpůsobení, které nás směřují k určitým cílům, které v životě uskutečňujeme, nebo ke způsobu života, který vedeme. V tomto smyslu je mottem této astrologie heslo „naším osudem je náš charakter“. Toto pojetí během času přijalo mnoho psychologů, kteří zjistili, že popisování různých planetárních vlivů (nebo vlivů které jednotlivé planety symbolizují) se může hodit v psychologických souvislostech. Průkopníkem astrologie na poli psychologie byl švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jung ve své praxi sestavoval horoskopy svých pacientů, aby mu pomáhaly při analýze
V současné době nastává obrovský rozkvět astrologie. V řadě zemí, například v Anglii, Francii, Rusku, Německu a ve Spojených státech, se astrologie od dob renesance opět vyučuje na univerzitní úrovni. Astrologii lze studovat i ve Walesu na univerzitě v Cardiffu, ve Španělsku ji nabízí univerzita v Zaragoze, v tureckém Istanbulu je to univerzita Dogus, či v severní Indii Benáreská hinduistická univerzita.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one